26) Οι διεθνείς τάσεις δείχνουν μια αυξανόμενη έμφαση σε φόρους που συνδέονται με περιβαλλοντικούς στόχους

Ποιες μεταβολές ή πρωτοβουλίες πιστεύετε ότι πρέπει να υπάρξουν στην Ελλάδα σε σχέση με φόρους για το περιβάλλον;

  • 15 Ιανουαρίου 2010, 23:13 | Πολίτης_Χ

    Να αυξηθεί αρκετά η φορολογία της βενζίνης ΤΩΡΑ.

    Είναι το πιο περιβαλλοντικό φορολογικό μέτρο καθόσον έχει 100% αναλογική σχέση με την ρύπανση και έχει το μικρότερο πρόσθετο κόστος εφαρμογής και ελέγχου, χωρίς περιττή πολυπλοκότητα.

    Η λογική που φοβάται τις επιπτώσεις στον πληρωρισμό είναι κοντόφθαλμη και θυσιάζει την μεσοπρόθεσμη περιβαλλοντική αποτελεσματικότητα για ανεξήγητους λόγους.

    Για όσους μη προνομιούχους δεν κάνουν μεγάλη χρήση του παλαιού ρυπογόνου αυτοκινήτου τους που δεν μπορούν να το αλλάξουν δεν είναι απαγορευτική ακόμα και μιά μεγάλη αύξηση ενώ γίνεται πραγματικό αντικίνητρο σπατάλης και περιττών μετακινήσεων. Ειναι απορίας άξιο γιατί δεν υλοποιείται άμεσα.