Άρθρο 46 Μεταφορά πιστώσεων

1.Οι πιστώσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που ορίζονται στο προηγούμενο άρθρο, μεταφέρονται σε έντοκο υπολογαριασμό του ειδικού λογαριασμού «Κεφάλαια Εργασίας Κρατουμένων» με τίτλο «Δαπάνες προγραμμάτων θεραπείας και κοινωνικής επανένταξης των εξαρτημένων από ναρκωτικές ουσίες ατόμων» και διατίθενται, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις διαχείρισης του λογαριασμού, για την αποκλειστική εξυπηρέτηση των αναγκών των θεραπευτικών προγραμμάτων.
2.Οι πιστώσεις, οι οποίες αναλογούν στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη με βάση το προηγούμενο άρθρο, μεταφέρονται σε έντοκο ειδικό λογαριασμό του Υπουργείου για θέματα αντιμετώπισης ναρκωτικών, και διατίθενται για την αποκλειστική εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών των αρμόδιων Υπηρεσιών για την δίωξη των εγκλημάτων της περί ναρκωτικών νομοθεσίας.