Άρθρο 49 Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών

Ο Εθνικός Συντονιστής για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών ορίζεται από τον πρωθυπουργό, με θητεία 5 ετών και είναι εξειδικευμένος επιστήμονας διεθνούς κύρους από το χώρο των επιστημών υγείας ή των κοινωνικών και ανθρωπιστικών επιστημών. Προεδρεύει στην Εθνική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών και εκπροσωπεί τη χώρα σε διεθνή όργανα με συναφές αντικείμενο. Η διοικητική του υποστήριξη ορίζεται με απόφαση του Πρωθυπουργού.

 • Άρθρο 49
  Ο Εθνικός Συντονιστής όπως νομοθετικά τυποποιείται σαν μονοπρόσωπο όργανο στο σχέδιο νόμου δεν φαίνεται να έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες για τη χάραξη της πολιτικής για τα ναρκωτικά. Η εντύπωση που αποκομίζει κανείς από το άρθρο 49 είναι ότι ο Εθνικός Συντονιστής είναι ένα όργανο για τη διεκπεραίωση τυπικών εργασιών όπως η προεδρία των συσκέψεων της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού και η εκπροσώπηση της χώρας σε διεθνή όργανα με σχετικές αρμοδιότητες. Ο Εθνικός Συντονιστής μ’ αυτά τα καθήκοντα είναι μια τιμητική θέση χωρίς ρόλο στη διαμόρφωση της συγκεκριμένης πολιτικής για τα ναρκωτικά. Το γεγονός ότι παρίσταται στην διυπουργική επιτροπή για το σχέδιο δράσης κατά των ναρκωτικών επιβεβαιώνει την άποψη ότι πρόκειται για τιμητική θέση χωρίς λόγο για τη χάραξη πολιτικής.

  Κατά τη γνώμη μας ο Εθνικός Συντονιστής πρέπει να έχει ουσιαστικές αρμοδιότητες για τη χάραξη της Εθνικής στρατηγικής για τα ναρκωτικά, να υποβάλει προτάσεις στη Διυπουργική Επιτροπή, να επιβλέπει τη υλοποίηση του σχεδίου δράσης, να αξιολογεί τα αποτελέσματά του και να είναι υπόλογος στον πρωθυπουργό και στην Διυπουργική Επιτροπή Σχεδιασμού και Συντονισμού.

  Ο θεσμός του Εθνικού Συντονιστή έχει νόημα αν με τη θέσπισή του γίνει ο διαχωρισμός μεταξύ του επιτελικού χαρακτήρα της χάραξης Εθνικής στρατηγικής, του σχεδιασμού και του διυπουργικού συντονισμού και της εφαρμογής/υλοποίησης της εθνικής πολιτικής από τους αρμόδιους οργανισμούς παροχής υπηρεσιών σχετικά με την πρόληψη, τη θεραπεία και την αποκατάσταση των εξαρτημένων από ουσίες ατόμων. Ο επιτελικός χαρακτήρας του ΟΚΑΝΑ στην ισχύουσα νομοθεσία δεν συνάδει με την εκτελεστική δραστηριότητα του ΟΚΑΝΑ με τη λειτουργία κέντρων πρόληψης, θεραπευτικών μονάδων και κέντρων επαγγελματικής επανένταξης στην Ελληνική επικράτεια.
  Προτάσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς για το διαχωρισμό του διττού ρόλου του ΟΚΑΝΑ ως εθνικού συντονιστικού φορέα και ως φορέα ανάπτυξης υπηρεσιών δεν υιοθετείται από το προκείμενο σχέδιο νόμου. Αν ο θεσμός του Εθνικού Συντονιστή δεν αποκτήσει τον επιτελικό χαρακτήρα που έχει τώρα ο ΟΚΑΝΑ θα χαθεί μια ευκαιρία διόρθωσης μιας ανωμαλίας που συζητείται εδώ και χρόνια.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 10:32 | Πίτσιου Σοφία

  Διαδικασίες προκήρυξης και επιλογής διαφανείς όπως μέχρι σήμερα για θέσεις παρόμοιου κύρους. Διακήρυξη στο http://www.opengov.gr;