Άρθρο 36 Απαγόρευση άσκησης επαγγέλματος

1. Σε περίπτωση καταδίκης σε ποινή κάθειρξης για εγκλήματα του παρόντος Κώδικα το δικαστήριο μπορεί να διατάσσει την απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος του δράστη για ένα (1) μέχρι πέντε (5) έτη, εφόσον κρίνει ότι η παράβαση έχει σχέση με το επάγγελμα του. Οι διατάξεις που προβλέπουν πειθαρχικές ή διοικητικές κυρώσεις δεν θίγονται.
2. Η απαγόρευση της άσκησης του επαγγέλματος αρχίζει από τη λήξη της στερητικής της ελευθερίας ποινής. Αν εκτός από την ποινή έχει επιβληθεί και μέτρο ασφαλείας, η απαγόρευση αρχίζει από τη λήξη του μέτρου. Η απαγόρευση λήγει και πριν από τον οριζόμενο από την απόφαση χρόνο, εφόσον ο δράστης ολοκληρώσει πρόγραμμα απεξάρτησης.
3. Η απαγόρευση της άσκησης επαγγέλματος συνεπάγεται και την παύση της λειτουργίας του καταστήματος ή γραφείου, για ίσο χρονικό διάστημα, αν η άσκηση του επαγγέλματος αυτού προϋποθέτει την ύπαρξη και λειτουργία τους.
4. Για όσο χρόνο διαρκεί η απαγόρευση άσκησης του επαγγέλματος, εκείνος στον οποίο έχει επιβληθεί δεν μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα αυτό ούτε προσωπικώς, ούτε μέσω άλλου ή για λογαριασμό τρίτου. Σε περίπτωση παράβασης της απαγόρευσης αυτής ο υπαίτιος τιμωρείται με φυλάκιση μέχρι ενός (1) έτους και με χρηματική ποινή.

 • 13 Σεπτεμβρίου 2011, 16:38 | α

  πραγματικα γιατι δεν προβλεπετε η ιδρυση καταστηματων πωλησης. νομιμα, δηλωμενα

 • 10 Σεπτεμβρίου 2011, 19:32 | mike

  καλημέρα σας
  μια ερώτηση ήθελα να κάνω σχετικά με το καινούργιο νομοσχέδιο των ναρκωτικών.
  θα μπορούσαν να εκδοθούν άδειες για συγκεκριμένες καφετεριες (coffe shops) βλέπε ολλανδία ,οι οποιες θα μπορούν να πωλούν με φόρο φυσικά «μικροποσοτιτερς» ινδικής καννάβεως σε άκρων τουριστικές περιοχές όπως είναι τα μαλλιά . φαληράκι κτλ.
  με λίγα λόγια ο λεγόμενος »ναρκωτουρισμός» ο οποιος ανθίζει ολλανδία,ισπανία και άλλες χώρες…