Άρθρο 53 Διοίκηση του Ο.ΚΑ.ΝΑ.

1. Ο Ο.ΚΑ.ΝΑ., νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου με έδρα την Αθήνα που τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, διοικείται από επταμελές διοικητικό συμβούλιο (Δ.Σ.) που διορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και αποτελείται από καταξιωμένα και αναγνωρισμένα πρόσωπα του οικονομικού και επιστημονικού χώρου του ιδιωτικού τομέα ή της δημόσιας διοίκησης που μπορούν με τις γνώσεις και την πείρα τους να συμβάλλουν αποτελεσματικά στην επίτευξη των σκοπών του Οργανισμού. Στο επταμελές διοικητικό συμβούλιο υποχρεωτικά μετέχουν ο επικεφαλής του συντονιστικού οργάνου δίωξης ναρκωτικών και ο Πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) ή οι αναπληρωτές τους. Από τα υπόλοιπα μέλη πρέπει να είναι ένας πτυχιούχος σχολών επιστημών υγείας, ένας ανθρωπιστικών επιστημών (ψυχολόγος, κοινωνιολόγος) και ένας επιστημών νομικής με αναγνωρισμένο έργο στον οικείο τομέα. Στο Δ.Σ. του Ο.ΚΑ.ΝΑ., μπορεί να συμμετέχουν και μέλη Δ.Ε.Π. των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, ειδικοτήτων σχετικών με τη δράση και τους σκοπούς του Οργανισμού, εφαρμοζομένων των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 2530/1997 (ΦΕΚ 218 Α’) και των άρθρων 5 παρ. 11β και 14 του ν. 2703/1999 (ΦΕΚ 72 Α’).
2. Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης ύστερα από γνώμη της αρμόδιας Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων της Βουλής και είναι πλήρους απασχόλησης, ενώ ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης. Με την απόφαση διορισμού του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Ο.ΚΑ.ΝΑ. ορίζεται και το καθεστώς πλήρους ή μερικής απασχόλησης του Αντιπροέδρου στον Οργανισμό. Η θητεία του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος και τα μέλη του Δ.Σ. είναι ελευθέρως ανακλητά και η αντικατάστασή τους, για το υπόλοιπο της θητείας, γίνεται με την ίδια διαδικασία.
3. Οι αμοιβές και οι κάθε είδους αποζημιώσεις του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και των λοιπών μελών του Δ.Σ. ορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Οι αποδοχές του Προέδρου και του Αντιπροέδρου του Δ.Σ. δεν μπορούν να υπερβαίνουν τις αποδοχές που κάθε φορά λαμβάνουν οι Διοικητές των Διοικήσεων Υγειονομικών Περιφερειών (Δ.Υ.ΠΕ.).
4. Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν τα παρόντα μέλη είναι περισσότερα από τα απόντα. Μεταξύ των παρόντων πρέπει υποχρεωτικά να είναι και ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Ο διορισμός νέου μέλους, κατά τη διάρκεια της θητείας του Δ.Σ., λόγω κενώσεως θέσεως από οποιαδήποτε αιτία, γίνεται για το χρόνο μέχρι τη λήξη της θητείας των λοιπών μελών. Σε περίπτωση που κενωθούν θέσεις μελών και μέχρι να διορισθούν νέα μέλη, το Δ.Σ. εξακολουθεί να λειτουργεί νόμιμα για τρεις (3) μήνες, εφόσον παραμένουν τουλάχιστον τέσσερα (4) από τα ορισθέντα μέλη του, συμπεριλαμβανομένων σε αυτά του Προέδρου και του Αντιπροέδρου.

 • 21 Σεπτεμβρίου 2011, 09:47 | giannis

  ΟΧΙ ΔΙΑΦΩΝΟ, Ο ΟΚΑΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΟΡΗΓΗΣΕΙ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟΥ ΚΑΝΕΙ ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΣΩΘΕΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΑΤΟΜΑ ΕΓΩ ΞΕΡΩ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΩΝ 600 ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΟ ΠΟΥ ΔΕΙΝΕΙ Ο ΟΚΑΝΑ.
  ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΔΙΚΟ ΝΑ ΚΛΕΙΣΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΙΑΤΡΕΙΑ.
  ΞΕΡΩ ΜΑΝΑΔΕΣ ΠΟΥ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΩ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΧΡΙ ΤΑ ΑΦΤΙΑ ΠΟΥ ΛΕΜΕ, ΓΙΑΤΗ ΕΧΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥΣ ΖΩΝΤΑΝΑ, ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΟΙ ΕΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΧΑΝ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑ ΕΚΑΝΑΝ ΟΤΙ ΗΘΕΛΑΝ ΚΑΙ ΗΤΑΝ ΚΑΙ ΡΑΚΟΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΑΥΤΑ.
  ΕΥΓΕ ΣΤΟ ΚΡΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 09:58 | Αλεξανδρος Δρακος

  Τσαμπα λεφτα. ο οκανα δεν κανει τιποτα. ολοι τους υποκριτες.Θα πρεπει να ειναι ενας απο τους οργανισμους που θα καταργηθουν . κανενα αποτελεσμα τοσα χρονια