Άρθρο 6 Αμοιβή μελών και γραμματέα

Η αμοιβή των μελών και του γραμματέα της Επιτροπής Ναρκωτικών καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 07:54 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

  Συμφωνώ απόλυτα! Η συμμετοχή σε τέτοιες επιτροπές είναι αμισθες και τιμητικές ή έστω αμοιβόμενες συμβολικά.
  Αλέξανδρος Ι. Νομικός
  Ιατρός-Παθολογοανατόμος
  Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

 • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 10:55 | Πίτσιου Σοφία

  Είναι άδικο οι συμμετέχοντες στην επιτροπή αυτή «Επιτροπή Ναρκωτικών» (άρθρο 5) – που σε προηγούμενο σχόλιο αναφέρω ως υπερβολή να υπάρχει αφού υπάρχουν και άλλα όργανα με σχετικές αρμοδιότητε – να αμείβονται. Η οικονομική κρίση που περνά η χώρα και οι μειώσεις σε μισθούς και συντάξεις εργαζομένων, οι περικοπές σε κρατικές επιχορηγήσεις οργανισμών πρόνοιας και κοινωνικής φροντίδας δεν δικαιολογούν αμοιβές σε συλλογικά όργανα. Εξάλλου οι προτεινόμενοι για συμμετοχή σε αυτήν είναι εργαζόμενοι από ό,τι φαίνεται από τα κριτήρια. Σε αντίθεση με τα μέλη των άλλων επιτροπών του σχεδίου νόμου που δεν θα αμοίβονται.
  Εξάλλου ας μην ξεχνά η πολιτεία το άρθρο 7 του πρώτου νόμου 3833/2010 των περικοπών για την προστασία της Εθνικής Οικονομίας «Μείωση αμοιβών για συμμετοχή σε συλλογικά όργανα» που λέει ότι «Τα κάθε είδους μόνιμα ή προσωρινού χαρακτήρα συλλογικά όργανα (συμβούλια, επιτροπές, ομάδες εργασίας κ.λπ.) του Δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α., τα οποία προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις ή συνιστώνται και συγκροτούνται με διοικητικές πράξεις λειτουργούν εντός του κανονικού ωραρίου εργασίας των οικείων Υπηρεσιών ή σε χρόνο που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και δεν καταβάλλεται καμία πρόσθετη αμοιβή ή αποζημίωση στα μέλη τους…….»

 • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 09:23 | Στέφανος

  Η αμοιβή του γραμματέα και των μελών να είναι εντός των πλαισίων του ενιαίου μισθολογίου των Δημοσίων Υπαλλήλων, σύμφωνα με τα προσόντα τους και μια αντίστοιχη ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ θέση. Στο Δημόσιο πλέον ΔΕΝ ΔΟΥΛΕΥΕΙΣ ΓΙΑ ΛΕΦΤΑ, μόνο για ηθική ικανοποίηση.

  Αν τα μέλη είναι Δημόσιοι Υπάλληλοι, να αμείβονται μόνο για τις επιπλέον ώρες στο Διοικητικό Συμβούλιο, αναλογικά με την αμοιβή τους. Αν τα Διοικητικά Συμβούλια είναι σε ωράριο εργασίας, να μην προβλέπεται ΚΑΜΜΙΑ επιπρόσθετη αμοιβή.

  Έτσι είναι στον υπόλοιπο κόσμο.