Άρθρο 25 Οδήγηση μεταφορικών μέσων

1.Με φυλάκιση τουλάχιστον δύο μηνών και με χρηματική ποινή διακοσίων (200) ευρώ μέχρι δέκα πέντε χιλιάδων (15.000) ευρώ, καθώς και με στέρηση από δύο έως πέντε έτη της άδειας οδήγησης ή του οικείου διπλώματος ή του πτυχίου τιμωρείται όποιος οδηγεί ή κυβερνά οποιοδήποτε πλωτό, χερσαίο ή εναέριο μεταφορικό μέσο υπό την επίδραση ναρκωτικών.
Αν από την πράξη αυτή προκλήθηκε απλή σωματική βλάβη επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός έτους.
Αν προκλήθηκε βαριά σωματική βλάβη επιβάλλεται ποινή φυλάκισης τουλάχιστον δύο ετών.
Αν από την πράξη αυτή προκλήθηκε θάνατος επιβάλλεται ποινή πρόσκαιρης κάθειρξης μέχρι 10 ετών.
2. Μετά την πάροδο διετίας, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών, μετά από αίτηση του καταδικασθέντος μπορεί να αποφασίσει για την επανάκτηση της άδειας, με την προϋπόθεση ότι έχει υποστεί επιτυχώς τη θεραπεία απεξάρτησης.

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 07:56 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

  Οι ναρκωτικές ουσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Η κάνναβη επιδρά σε γνωσιακές λειτουργίες (όπως η ανάκληση και η επεξεργασία πληροφοριών), ενώ φαίνεται πως επηρεάζει και την ικανότητα συγκέντρωσης. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις διαταραχές αντίληψης του χώρου και του χρόνου, καθώς και τις προκαλούμενες οπτικές και ακουστικές ψευδαισθήσεις καθιστούν επικίνδυνη την οδήγηση υπό την επήρεια κάνναβης.
  Επίσης, οι προκαλούμενοι τονικοί και κλονικοί σπασμοί, καθώς και οι οπτικές, ακουστικές και απτικές ψευδαισθήσεις που εμφανίζονται με τη λήψη κοκαΐνης σε συνδυασμό με την προκαλούμενη μυδρίαση δημιουργούν ιδιαίτερο κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.
  Toξικότητα από τις αμφεταμίνες εμφανίζεται σε συγκεντρώσεις στο αίμα μεγαλύτερες των 0,2 mg/l με επακόλουθο διαταραχές όπως μυδρίαση, φωτοευαισθησία, κεφαλαλγία, άγχος, τρόμο, εμβοές, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ταχυπαλμία, που καθιστούν επισφαλή την οδήγηση.
  Η κατασταλτική δράση της ηρωίνης στο ΚΝΣ σε συνδυασμό με την ψυχοπαθολογία των χρηστών καθιστούν προφανείς τους κινδύνους που χαρακτηρίζουν την οδήγηση υπό την επήρεια ηρωίνης.
  Πέρα από την υπνηλία και τη σύγχυση, που όπως προαναφέρθηκε αποτελούν παρενέργειες της χρήσης βενζοδιαζεπινών, οι τελευταίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν έκπτωση των γνωσιακών λειτουργιών που ενδέχεται να ευθύνεται εν μέρει για την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Ακόμη, οδηγοί που βρίσκονται υπό την επήρεια βενζοδιαζεπινών τείνουν να αγνοούν ή να υποτιμούν τον κίνδυνο, ενώ εξαιτίας της λήψης βενζοδιαζεπινών προκαλούνται διαταραχές όρασης που συνίστανται σε διπλωπία μυδρίαση και θάμβος.
  Τέλος η προαναφερθείσα καταστολή του ΚΝΣ που προκαλείται από τη λήψη βαρβιτουρικών επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα για οδήγηση αν και λόγω της αντικατάστασής τους στη θεραπευτική από τις βενζοδιαζεπίνες ή οδήγηση υπό την επήρεια βαρβιτουρικών αποτελεί πρόβλημα περιορισμένων διαστάσεων. Όλα τα ανωτέρω πρεέπι να συνεκτιμηθούν από το νομοθέτη.
  Με τιμή
  Αλέξανδρος Ι. Νομικός
  Ιατρός-Παθολογοανατόμος
  Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 07:29 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΝΟΜΙΚΟΣ

  Οι ναρκωτικές ουσίες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην πρόκληση θανατηφόρων τροχαίων ατυχημάτων. Η κάνναβη επιδρά σε γνωσιακές λειτουργίες (όπως η ανάκληση και η επεξεργασία πληροφοριών), ενώ φαίνεται πως επηρεάζει και την ικανότητα συγκέντρωσης. Τα παραπάνω σε συνδυασμό με τις διαταραχές αντίληψης του χώρου και του χρόνου, καθώς και τις προκαλούμενες οπτικές και ακουστικές ψευδαισθήσεις καθιστούν επικίνδυνη την οδήγηση υπό την επήρεια κάνναβης.
  Επίσης, οι προκαλούμενοι τονικοί και κλονικοί σπασμοί, καθώς και οι οπτικές, ακουστικές και απτικές ψευδαισθήσεις που εμφανίζονται με τη λήψη κοκαΐνης σε συνδυασμό με την προκαλούμενη μυδρίαση δημιουργούν ιδιαίτερο κίνδυνο πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος.
  Toξικότητα από τις αμφεταμίνες εμφανίζεται σε συγκεντρώσεις στο αίμα μεγαλύτερες των 0,2 mg/l με επακόλουθο διαταραχές όπως μυδρίαση, φωτοευαισθησία, κεφαλαλγία, άγχος, τρόμο, εμβοές, αύξηση της αρτηριακής πίεσης, ταχυπαλμία, που καθιστούν επισφαλή την οδήγηση.
  Η κατασταλτική δράση της ηρωίνης στο ΚΝΣ σε συνδυασμό με την ψυχοπαθολογία των χρηστών καθιστούν προφανείς τους κινδύνους που χαρακτηρίζουν την οδήγηση υπό την επήρεια ηρωίνης.
  Πέρα από την υπνηλία και τη σύγχυση, που όπως προαναφέρθηκε αποτελούν παρενέργειες της χρήσης βενζοδιαζεπινών, οι τελευταίες είναι δυνατόν να προκαλέσουν έκπτωση των γνωσιακών λειτουργιών που ενδέχεται να ευθύνεται εν μέρει για την πρόκληση τροχαίων ατυχημάτων. Ακόμη, οδηγοί που βρίσκονται υπό την επήρεια βενζοδιαζεπινών τείνουν να αγνοούν ή να υποτιμούν τον κίνδυνο, ενώ εξαιτίας της λήψης βενζοδιαζεπινών προκαλούνται διαταραχές όρασης που συνίστανται σε διπλωπία μυδρίαση και θάμβος.
  Τέλος η προαναφερθείσα καταστολή του ΚΝΣ που προκαλείται από τη λήψη βαρβιτουρικών επηρεάζει αρνητικά την ικανότητα για οδήγηση αν και λόγω της αντικατάστασής τους στη θεραπευτική από τις βενζοδιαζεπίνες ή οδήγηση υπό την επήρεια βαρβιτουρικών αποτελεί πρόβλημα περιορισμένων διαστάσεων. Όλα τα ανωτέρω πρεέπι να συνεκτιμηθούν από το νομοθέτη.
  Με τιμή
  Αλέξανδρος Ι. Νομικός
  Ιατρός-Παθολογοανατόμος
  Δρ. Πανεπιστημίου Αθηνών
  Επιμελητής Β’ Γ.Ν.Α <>

 • 22 Σεπτεμβρίου 2011, 11:53 | Γιάννης Κ.

  Κατά την άποψη μου, σε αυτό το άρθρο καλά θα ήταν να γίνει μια επανεξέταση.
  Επιτρέποντας σε κάποιους χρήστες χαμηλής ελεγχόμενης δοσολογίας αλλά και καλής τους πορείας, στα κρατικά προγράμματα «Ο Κ Α Ν Α», «Κ Ε Θ Ε Α», «18 ΑΝΩ», ίσως στο μέλλον και από άλλους αρμόδιους φορείς, την χρήση των μεταφορικών μέσων από τα άτομα σε απεξάρτηση. Όχι μόνο για την προσωπική τούς χρήση αλλά και για επαγγελματική.
  Δεν θεωρώ σωστό το να κάνει κάποιος μια αξιόλογη προσπάθεια να επανενταχθεί κι’ από την άλλη να στερείται το δικαίωμα στο αυτονόητο.
  Μιας και πολλές προσπάθειες ένταξης αλλά και εύρεση εργασίας των ατόμων σε απεξάρτηση με καλή πορεία ήδη γίνονται από τους θεραπευτές των προ αναφερθέντων προγραμμάτων, (ψυχολόγους, κοινωνιολόγους, ψυχιάτρους), αναφέρομαι επίσης και στο πρόγραμμα επανένταξης του «Ο Κ Α Ν Α», μιας και εκεί πλέον δέχονται άτομα με χαμηλή δοσολογία. Εδώ λοιπόν υπάρχει κάτι το αλληλοσυγκρουόμενων, που με βρίσκει αντίθετο στο συγκεκριμένο άρθρο,μιας και κατά την άποψη μου δεν συμβαδίζει με την όποια προσπάθεια της (ένταξης), επανένταξης των ατόμων αυτών στο κοινωνικό σύνολο.

 • 20 Σεπτεμβρίου 2011, 10:32 | Παύλος Σιδηρόπουλος

  Οι ποινές για την οδήγηση οχήματος δεν πρέπει να είναι δυσανάλογες με αυτές της χρήσης αλκοόλ. Πάντως καλά κάνετε και προβλέπετε τέτοιo θέμα αν και η οδήγηση υπό την επήρρεια κάνναβης είναι πολύ πιο συντηρητική σε σχέση με την επιθετική οδήγηση του μεθυσμένου.

 • 17 Σεπτεμβρίου 2011, 07:25 | Παντελεήμων

  Σωστές αυτές οι ποινές αλλά κάθε ουσία έχει διαφορετική επίδραση. Επίσης είναι πολύ αυτοί που προκαλούν αυτοκινητιστικά ατυχήματα έχοντας πάρει νόμιμες βενζοδιαζεπίνες και οδηγώντας. Και τελικά κάνεις ποτέ δεν το μαθαίνει επειδή δεν εξετάζονται, όπως το αλκοόλ πχ που έχει οσμή.

  Για την κάνναβη επίσης ο έμπειρος χρηστής δεν έχει απολύτως κανένα πρόβλημα να κάνει και ταξίδια ολόκληρα χωρίς ποτέ να προκαλέσει το παραμικρό ατύχημα, μάλιστα ακόμα και άπειρος η θα κόψει ταχύτητα, η ακόμα και θα σταματήσει και θα συνεχίσει μετά την οδήγηση. Ένας άπειρος χρηστής που έχει πέσει τάβλα δεν μπορεί απλά να οδηγήσει. Επίσης η κάνναβη μπορεί να ανιχνεύεται για 1 μήνα στο αίμα, και παραπάνω, ανάλογα το μάκρος των μαλλιών και τη χρήση, ποτέ έγινε για πάνω και από 6 μήνες στις τρίχες. Οπότε δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα για το ποτέ έγινε η χρήση. Θυμηθείτε και το τροχαίο με τον οδηγό πούλμαν στο Κηφισό αν θυμάμαι καλά που του έλεγαν ότι ήταν μαστουρωμένος και άνθρωπος έλεγε είμαι χρηστής κάνναβης αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι ήμουν υπό την απειρία στη δουλεία μου!!!! Όποτε όσο αφορά την κάνναβη και επειδή δεν μπορούν να βγουν συμπεράσματα αυτό εναπόκειται στη ευσυνειδησία του καθενός, αν και σε γενικές γραμμές δεν σημειώνονται ατύχημα λόγο κάνναβης. Παντός για τις υπόλοιπες ουσίες θα μπορεί να λαμβάνετε δείγμα αίματος επιτόπου στα σοβαρά ατυχήματα για να διαπιστώνεται η χρήση και να πέφτουν βαριές ποινές.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 07:35 | Ελευθέριος Αλούκος

  Πολύ σωστά η νομοθετική επιτροπή έδωσε αυτές τις ποινές διότι αυτός που προβαίνει σε χρήση ουσιών είτε είναι ναρκωτική ουσία είτε αλκοόλ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΕΧΟΝΤΑΣ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΠΑΡΑΙΣΘΗΣΕΩΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ ΝΑ ΟΔΗΓΕΙ…. Αν αφαίρεσή μία ζωή ή προξενήσει σωματική βλάβη τι θα πεί; Συγνώμη είμαι χρήστης δε το ήθελα…. Βαρύτερες θα πρέπει να είναι οι ποινές διότι ΕΝ ΓΝΩΣΕΙ του διαπράττει ένα έγκλημα κατά ζωής.
  Πόσο χαζός μπορεί να είναι κάποιος να θεωρεί πώς αν κάνει χρήση κάποιας ουσίας είναι και νηφάλιος και έτοιμος να αντιμετωπίσει το παραμικρό στο δρόμο που θα χρειαστεί να έχει πλήρη τα αντανακλαστικά του. Απορώ με κάποιους εδώ που διατύπωσαν και ενστάσεις επί του άρθρου αυτού….

 • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 22:49 | ιωαννης

  Η πρόκληση βλάβης κατά προσώπων ή αντικειμένων, ανεξαρτήτως βαρύτητας, πρέπει να επιφέρει τουλάχιστον διπλάσια ποινή από τους μη χρήστες, διότι ο χρήστης γνωρίζει πως έχει μειωμένες αντιδράσεις ή και ανεξέλεγκτες.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 16:22 | Φανης

  Ειναι αδιανοητο να καποιος που καπνισε ενα τσιγαρο και μετα οδηγησε το αυτοκινητο του, να κινδυνευει με φυλακιση και προστιμο εως 15000 !! Τετοια αυστηροτητα δεν προβλεπεται ουτε για το αλκοολ που ειναι υπευθυνο για χιλιαδες θανατους ετησιως (+νομιμο ναρκωτικο).

  Αντιθετως, δεν θα ηταν αδιανοητο να τιμωρειται η οδηγηση υπο την επηρρεια αλλων ουσιων (βλ. κοκαινη)

  Ειναι προφανης η αγνοια των νομοθετων για επιστημονικες γνωσεις που σχετιζονται με τα ναρκωτικα, και η προχειροτητα με την οποια συνταχθηκε το σχεδιο νομου.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 12:36 | ΛΑΜΨΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

  Σχετικά με την όποια ποινή, καλό θα ήταν να μη είναι συνάρτηση του τι ζημιά προκάλεσε.
  Οδηγός που βρίσκεται στον κόσμο του και είναι εν δυνάμει δολοφόνος καλό θα είναι να στερηθεί το δίπλωμα οδήγησης από 3 έως 6 έτη. Πριν το πάρει πίσω να ξαναδίνει εξετάσεις και να περνάει κάποιο τέστ για να δούνε οι αρμόδιοι σε τι βαθμό νηφαλιότητας ή εξάρτησης είναι. Φυσικά και ποινή υποχρεωτικού εγκλεισμού σε ίδρυμα για την απεξάρτηση (τουλάχιστον ολίγων μηνών).
  Ευχαριστώ πολύ

 • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 09:51 | Α

  Η ΣΤΕΡΗΣΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΕΥΩ ΘΑ ΕΠΡΕΠΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΡΟΤΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ ΟΤΑΝ Ο ΔΡΑΣΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΤΡΟΠΟΣ, ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΓΙΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ ΜΕ ΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΕΠΙΡΡΟΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ.
  ΕΠΙΣΗΣ Ο ΝΟΜΟΘΕΤΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΒΕΙ ΥΠΟΨΙΝ ΚΑΙ ΤΗ ΝΟΜΙΜΗ ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ (ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΑ) ΚΑΤΑ ΤΗ ΘΕΣΠΙΣΗ ΤΩΝ ΠΟΙΝΩΝ.