Άρθρο 59 Ανάπτυξη, εποπτεία και έλεγχος συμβουλευτικών σταθμών και θεραπευτικών κέντρων

1. Ο προγραμματισμός για την αντιμετώπιση της εξάρτησης από ουσίες κατά την έννοια των άρθρων 1 και 3 διακρίνεται σε τρεις βαθμίδες:
α) πρόληψη – ενημέρωση
β) θεραπευτική αποκατάσταση
γ) κοινωνική επανένταξη.
2. Αρμόδιο για την ίδρυση, εποπτεία και ανάκληση άδειας λειτουργίας Συμβουλευτικών Σταθμών, Κέντρων και Θεραπευτηρίων σωματικής και ψυχικής απεξάρτησης και κοινωνικής επανένταξης ή άλλων σχετικών μονάδων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, πέραν των ήδη αναγνωρισμένων με το άρθρο 52 του παρόντος, είναι το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μετά από εισήγηση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, εγκρίνονται τα προγράμματα, που εφαρμόζονται στα καταστήματα κράτησης. Με την ίδια κοινή απόφαση καθορίζονται οι προϋποθέσεις και ο τρόπος επιλογής των ατόμων που εισάγονται στα ως άνω προγράμματα.
3. Με την ίδια διαδικασία και με τους ίδιους όρους μπορούν να ιδρύουν αντίστοιχες μονάδες που προβλέπονται στο πρώτο εδάφιο της προηγούμενης παραγράφου, και
α) δήμοι και κοινότητες,
β) φιλανθρωπικά σωματεία και κοινωφελή ιδρύματα, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις καταστατικές τους διατάξεις,
γ) εκκλησιαστικοί φορείς,
δ) Ανώτατα Εκπαιδευτικά ή Τεχνολογικά Ιδρύματα,
ε) φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιδιώκουν συναφείς σκοπούς.

 • 16 Σεπτεμβρίου 2011, 08:36 | Ελευθέριος Αλούκος

  Οι ΜΚΟ δεν μπορεί αγαπητέ μου να επιβάλλει τον νόμο όπως ένα θεσμοθετημένο ίδρυμα ή οργανισμός. Ο ΟΚΑΝΑ το ΚΕΘΕΑ και οι Ψυχιατρικές Κλινικές Αθηνών και Θεσ/νίκης νομιμοποιούνται να πράξουν τα δέοντα για τον ασθενή χρήστη και να τηρήσουν το γράμμα του νόμου καθώς και το πνεύμα αυτού. Οι ΜΚΟ αν και έχουν πλούσιο έργο είναι καθαρά εθελοντικό και τα μέλη των ΜΚΟ δεν νομιμοποιούνται να τηρούν τον νόμο αλλά τον εκάστοτε καταστατικό κανονισμό ιδρύσεως τους.

 • 14 Σεπτεμβρίου 2011, 09:35 | Στέφανος

  Όταν ζητάς κάποιον να σου κάνει μια δουλειά, θέλεις κάποιον έμπειρο. Εδώ γιατί να μην ζητήσουμε το ίδιο;

  Άρα, η όποια χρηματοδότηση θα πρέπει να δίνεται μόνο σε οργανώσεις (πχ ΜΚΟ) που έχουν ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ δράση και ιστορικό, και έχουν φέρει σε πέρας σχετικές δράσεις (πχ με πρόσφυγες, με ορφανά παιδιά κλπ) με επιτυχία και χωρίς οικονομικές ατασθαλίες.

  Η ίδρυση νέων οργανώσεων, μονάδων κλπ να μην απαγορεύεται(ιδιωτικός τομέας είναι, όποιος θέλει ας το κάνει), αλλά αν δεν έχουν εμπειρία και προϋπηρεσία (ιδιωτικά ή δημόσια προγράμματα), να μην πάρουν καμία επιχορήγηση.

  ——————————————————————-
  Να μην ιδρυθεί ΚΑΜΜΙΑ νέα μονάδα, αυτά είναι κόλπα για να βάλεις του «ημέτερους» από το παράθυρο.
  ——————————————————————-