Άρθρο 1 Ορισμός ναρκωτικών

1. Με τον όρο «ναρκωτικά» νοούνται ουσίες με διαφορετική χημική δομή και διαφορετική δράση στο κεντρικό νευρικό σύστημα, αλλά με κοινά χαρακτηριστικά γνωρίσματα την μεταβολή της θυμικής κατάστασης του χρήστη και την πρόκληση εξάρτησης διαφορετικής φύσης (ψυχικής ή και σωματικής) και ποικίλου βαθμού.

2. Οι ουσίες που υπάγονται στα ναρκωτικά περιλαμβάνονται ιδίως στους πίνακες Α’, Β’, Γ’ και Δ’ του άρθρου 1 του ν. 3459/2006.

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων που εκδίδεται ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Ναρκωτικών και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να προστίθενται ή να αφαιρούνται ουσίες στις κατηγορίες του άρθρου αυτού ή να μεταφέρονται από τη μια κατηγορία στην άλλη ή να μεταβάλλονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διάθεσής τους, ιδίως σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 22:27 | Nikos Petropoulos

  Χρειάζονται συνδέσεις στην ισχύουσα νομοθεσία καθώς και στους κανονισμούς της ΕΕ, για μια πληρέτερη διαβούλευση.
  Σε ό,τι αφορά τους ορισμούς και την κατάταξη, δεν ειναι αυτονόητο ποια κριτήρια χρισιμοποιούνται (π.χ. επιδράσεις στο ΚΝΣ, βαθμός φυσικής ή ψυχικής εξάρτησης,Βλαπτικότητα κτλ.). Επίσης μήπως ο όρος «ναρκωτικά» θα πρεπει να αντικατσταθεί με τη φράση «ναρκωτικά και άλλες ψυχοδρατικές ουσίες»;
  Αναγκαιότητα να δοθεί προτεραιότητα στη «φυσική» εξάρτηση, που ενδεχομένως να ταυτίζεται και με την βλαπτικότητα, το στερητικό σύνδρομα και την επικινδυνότητα.
  Χρειάζεται καλύτερος προσδιορισμός για τις ποσότητες που συνιστούν προσωπική χρήση.
  Επίσης, να μειωθεί η διακριτική ευχέρια εισαγγελέων και δικαστών με τον ορισμό ελάχιστων και μεγιστων ποινων φυλάκισης και χρηματικών ποινών ανάλογα με επικινδυνότητα της εμπορίας.
  Να επιχειρηθεί μια καλύτερη εναρμόνιση των ποινων στη χωρα μας με ποινές σε άλλες χώρες της Ε.Ε.
  Θα πρεπει να διευθετηθεί το θέμα της προμήθειας της κάναβης (αυτοκαλλιέργεια, ιατρική γνωμοδότηση;) για προσωπική χρηση και να γίνει διακριση μεταξύ της βιομηχανικής και της θεραπευτικής κάναβης.
  Το ΝΣ αποτελεί θετικότατο βήμα στη αντιμετώπιση της παραβατικοτητας, της αποσυμφόρησης και της μεταχείρισης των ναρκομανών. Το βασικό ομως είναι η προληψη και αυτές οι δομικές αλλαγές στην κοινωνία μας (π.χ. απασχόληση κτλ.) που θα αποτρέπουν τους νέους από τεχνικούς παραδείσους, νόμιμους και παράνομους.
  Νίκος Πετρόπουλος
  Κοινωνιολόγος

 • Το νομοσχέδιο δεν κατηγοριοποιεί τις ψυχοτρόπες ουσίες ανάλογα με το βαθμό επικινδυνότητάς τους στη δημόσια υγεία αγνοώντας έτσι τα επιστημονικά δεδομένα αλλά και την εμπειρία από αρκετές ευρωπαϊκές χώρες.. Ιδιαίτερα απογοητευτικό είναι το ότι εξακολουθεί να ποινικοποιείται η καλλιέργεια κλωστικής κάνναβης (Cannabis Sativa L) η οποία δεν έχει καμία επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα.

 • Οι Οικολόγοι Πράσινοι για τη νομοθετική πρωτοβουλία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τον Κώδικα Ναρκωτικών:

  «Μέριμνα για τον χρήστη, αλλά laisser-faire για τον έμπορο»

  Οι Οικολόγοι Πράσινοι, συμμετέχοντας στη Συμμαχία «Αλλάξτε Πολιτική Για Τα Ναρκωτικά», έχουμε επανειλημμένα τονίσει ότι οι απαγορευτικές πολιτικές σκοτώνουν το χρήστη, ενισχύουν τον έμπορο και αυξάνουν τη βλάβη για την κοινωνία. Η αλλαγή που διεκδικούμε στο νομικό πλαίσιο για τις απαγορευμένες ουσίες έχει τρεις άξονες: 1) διαχωρισμός των ουσιών σε αυτές που προκαλούν και αυτές που δεν προκαλούν τοξικοεξάρτηση και υιοθέτηση αντίστοιχων πολιτικών με κοινό παρονομαστή την δημόσια υγεία και τη μείωση της βλάβης, 2) απεξάρτηση του χρήστη πρωτίστως από τον έμπορο και εξουδετέρωση του εμπορίου με τη συνεπακόλουθη στέρηση της πελατείας του, 3) πλουραλισμός στις θεραπευτικές μεθόδους, σύμφωνα με τη διεθνή εμπειρία.

  Ενώ το προτεινόμενο νομοσχέδιο, με την αποποινικοποίηση της χρήσης, την ελαχιστοποίηση της ποινικής απαξίας της αυτοκαλλιέργειας, και την ουσιαστική κατοχύρωση του δικαιώματος στην απεξάρτηση, κάνει ένα πρώτο βήμα που θα μπορούσε να ενισχύσει αυτές τις κατευθύνσεις, ωστόσο διαφαίνεται πως η κυρίαρχη πολιτική βούληση του Υπουργείου είναι η αποσυμφόρηση των φυλακών, η εξοικονόμηση πόρων στο κατασταλτικό και δικαστικό σύστημα και η υιοθέτηση de facto εισπρακτικής πολιτικής για την αυτοκαλλιέργεια και τη δημόσια χρήση μη τοξικοεξαρτησογόνων ουσιών, και όχι η συγκρότηση ενός σχεδίου για την ουσιαστική μείωση της βλάβης στους χρήστες και την κοινωνία.

  Συγκεκριμένα, το νομοσχέδιο δεν επιδιώκει να αντιμετωπίσει τις αιτίες που καθιστούν το παράνομο εμπόριο μια από τις πιο επικερδείς δραστηριότητες της παραοικονομίας, καθώς δεν δείχνει να ενδιαφέρεται να σπάσει το δεσμό ζήτησης-προσφοράς, σύμφωνα με τα συμπεράσματα της διεθνούς εμπειρίας, αλλά και τις προτάσεις της Ελληνικής Αστυνομίας http://news.in.gr/greece/article/?aid=149860

  – Αναφορικά με τις ποινές, οι διαχωρισμοί που κάνει ανάμεσα στην πλημμεληματική και την κακουργηματική διακίνηση είναι θολοί και θα εξακολουθούν να επιδέχονται αντιφατικές ερμηνείες εκ μέρους των δικαστικών αρχών που θα κληθούν να τους ερμηνεύσουν. Η μόνη αντικειμενικοποίηση που επιχειρείται αφορά στις επιβαρυντικές περιστάσεις που επισύρουν ισόβια κάθειρξη, αλλά η γενικότερη φαινομενική αυστηροποίηση του πλαισίου για τους εμπόρους δεν ασκεί την γενικοπροληπτική λειτουργία που ευαγγελίζεται στην εισηγητική του έκθεση. Εξάλλου, και με το προτεινόμενο νομοσχέδιο η Ελλάδα θα εξακολουθεί να προβλέπει αυστηρότερες ποινές για τους διακινητές από εκείνες που προβλέπονται σε σχετικές τις κατευθύνσεις του Συμβουλίου της ΕΕ.

  – Αναφορικά με τον σκοπό εξουδετέρωσης του παράνομου εμπορίου, δυστυχώς το προτεινόμενο ποινικό πλαίσιο εξακολουθεί να ωθεί τους χρήστες στο κύκλωμα, ακόμη κι όταν πρόκειται για μη εξαρτησιογόνες ουσίες, όπως η ινδική κάνναβη. Η μετατροπή της αυτοκαλλιέργειας σε πταίσμα, συνοδεύεται από τέτοια ευρύτητα ερμηνείας (άρα και διακινδύνευσης καταδίκης ακόμη και για κακούργημα), και τέτοια οικονομική επιβάρυνση για τον χρήστη που θα κληθεί να αντιμετωπίσει μια καταδίκη για πταίσμα, που αυτός ουσιαστικά ωθείται από την Πολιτεία στο παράνομο κύκλωμα. Το κύκλωμα, όμως, αυτονόητα θα προσπαθήσει να του προωθήσει προϊόντα με πολύ μεγαλύτερο κέρδος για το ίδιο, αλλά και πολύ μεγαλύτερη επικινδυνότητα για την δημόσια υγεία.

  – Παράλληλα, η μη εφαρμογή του πλουραλισμού στις θεραπευτικές μεθόδους κατά τα διεθνή πρότυπα, αφήνει ουσιαστικά ανέγγιχτα τα υφιστάμενα παράνομα κυκλώματα διακίνησης τοξικοεξαρτησιογών ουσιών. Πλέον είναι διεθνώς ευρέως αποδεκτή, παράλληλα με τα υποκατάστατα, η χορήγηση ηρωίνης σε κλινικά ελεγχόμενο περιβάλλον για την διατήρηση του χρήστη στη ζωή, την απομάκρυνσή του από το μικροέγκλημα για την εξασφάλιση της δόσης του, αλλά –κυρίως- για την απεξάρτησή του από τον έμπορο και τη συνεπακόλουθη καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Αντιθέτως, το σχέδιο νόμου εμμένει στην παροχή συγκεκριμένου υποκατάστατου που κατηγορείται από μερίδα επιστημόνων ως περισσότερο εξαρτησιογόνο από την ίδια την ηρωίνη και αποτελεί πλέον και το ίδιο αντικείμενο παράνομου εμπορίου. Τέλος, ενώ δεν δίνει την ευκαιρία ανάπτυξης εναλλακτικών θεραπευτικών μονάδων πέραν των 4 κρατικών οργανισμών θεραπείας, αποκεντρώνει τις θεραπευτικές δομές παροχής υποκαταστάτων του ΟΚΑΝΑ μέσα από τη διάχυσή τους στο ΕΣΥ (με απόφαση του Υπουργείου Υγείας), με παράληψη ανάπτυξης κατάλληλων δομών ψυχοκοινωνικής υποστήριξης και επανένταξης, καθώς τα νοσοκομεία στερούνται εξειδικευμένου προσωπικού και κατάλληλων υποδομών, ενώ τα κονδύλια που προορίζονται για πρόληψη και απεξάρτηση συνεχώς μειώνονται.

  Η προχειρότητα του σχεδιασμού της προτεινόμενης μεταρρύθμισης αναδεικνύεται, ακόμη, από την παράβλεψη αποποινικοποιήσης της κλωστικής κάνναβης, ενός ακίνδυνου για τη δημόσια υγεία φυτού, που μπορεί να έχει πολλαπλά οφέλη για την εθνική οικονομία, καθώς η καλλιέργειά του είναι επιδοτούμενη και απόλυτα προσαρμοσμένη στις συνθήκες του ελληνικού εδάφους, ενώ οι χρήσεις του στη βιομηχανία και την διατροφή είναι πολλαπλές και μοναδικές.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 19:44 | KoTzAkK

  ΑΠΟΜΥΘΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΝΑΒΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΟΙΗΣΗ ΤΗΣ. ΟΛΟΙ ΞΕΡΟΥΝ ΟΤΙ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΜΕΝΟ ΕΧΕΙ ΑΛΛΗ ΓΛΥΚΑ. ΑΝ ΗΤΑΝ ΝΟΜΙΜΗ Η ΚΑΝΝΑΒΗ ΚΑΙ ΠΟΥΛΙΟΤΑΝ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ Η ΜΕ ΟΠΟΙΟΝ ΑΛΛΟ ΤΡΟΠΟ, ΣΤΗΝ ΑΡΧΗ ΘΑ ΥΠΗΡΧΕ ΕΞΑΡΣΗ (ΛΟΓΙΚΟ) ΑΛΛΑ ΜΕΤΑ ΘΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΟΥΣΑΝ ΟΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ ΚΑΙ ΘΑ ΜΕΝΑΝ ΜΟΝΟ ΟΙ ΘΕΡΙΑΚΛΗΔΕΣ ΧΑΣΙΚΛΗΔΕΣ. ΚΑΙ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΟΥ ΘΑ ΤΗΝ ΓΝΩΡΙΖΑΝ ΩΣ ΚΑΤΙ ΤΟ ΝΟΜΙΜΟ, ΤΟ ΜΗ ΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, ΔΕΝ ΘΑ ΤΗΝ ΕΙΧΑΝ ΟΥΤΕ ΓΙΑ ΦΤΥΣΙΜΟ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΤΣΙ ΞΕΚΙΝΗΣΑ ΚΑΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΜΕ ΑΠΛΟ ΤΣΙΓΑΡΟ. ΕΠΕΙΔΗ ΤΟ ΑΠΑΓΟΡΕΥΑΝ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΟΛΟΙ ΣΤΑ ΔΙΑΛΕΙΜΑΤΑ ΠΗΓΑΙΝΑΜΕ ΚΑΤ ΕΥΘΕΙΑΝ ΣΤΙΣ ΤΟΥΑΛΕΤΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΠΝΙΣΟΥΜΕ. ΜΕ ΤΟΝ ΦΟΒΟ ΝΑ ΜΗΝ ΕΡΘΕΙ Ο ΛΥΚΕΙΑΡΧΗΣ ΚΤΛ ΚΤΛ. ΘΕΛΩ ΝΑ ΠΩ ΠΩΣ ΟΤΑΝ ΚΑΤΙ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ Η ΕΝΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ, ΤΟΤΕ ΕΙΝΑΙ ΠΟΥ ΣΕ ΤΡΑΒΑΕΙ. ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΕΙΣΤΕ ΤΗΝ ΚΑΝΑΒΗ ΓΙΑ ΝΑ ΣΠΑΣΕΙ ΚΑΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΜΥΘΟΣ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ. ΓΙΑΤΙ ΓΙΑ ΕΝΑ ΜΥΘΟ ΠΡΟΚΕΙΤΑΙ ΠΟΥ ΤΟΝ ΦΤΙΑΞΑΝΕ ΚΑΠΟΙΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ.ΕΝΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΘΑ ΦΕΡΩ. ΞΕΡΕΤΕ ΠΟΣΟ ΤΡΕΜΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΟΙ ΕΤΑΙΡΕΙΣ ΟΥΙΣΚΙ ΜΠΥΡΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΑ ΚΑΘΕ ΑΛΚΟΟΛΟΥΧΟΥ ΠΟΤΟΥ? ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟ ΕΙΝΑΙ. ΑΦΟΥ ΜΕ ΕΝΑ ΤΣΙΓΑΡΟ ΚΑΛΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΛΟΓΟΣ ΝΑ ΠΙΕΙΣ ΕΝΑ ΜΠΟΥΚΑΛΙ ΒΟΤΚΑ(ΝΟΜΙΜΑ ΠΑΝΤΑ Ε??)(ΕΙΡΩΝΙΑ Ε?) ΚΑΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑ, ΚΑΙ ΝΑ ΧΑΛΑΣ ΤΑ ΝΕΦΡΑ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΚΩΤΙΑ ΣΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΠΙΩΜΑ. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΕΙΜΑΙ ΧΑΣΙΚΛΗΣ 10 ΧΡΟΝΙΑ ΑΠΟ ΤΑ 22 ΚΑΠΝΙΖΩ 3 ΓΡΑΜΜΑΡΙΑ ΤΗ ΜΕΡΑ ΠΟΥ ΜΟΥ ΚΟΣΤΙΖΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΜΠΟΡΑ 10 ΕΥΡΩ ΤΗ ΜΕΡΑ ΚΑΙ ΤΟ ΑΛΚΟΟΛ ΜΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΜΟΡΦΗ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ, ΔΕΝ ΘΕΛΩ ΟΥΤΕ ΝΑ ΤΟ ΒΛΕΠΩ. ΔΕΝ ΠΙΝΩ ΞΥΔΙΑ ΚΑ-ΘΟ-ΛΟΥ ΚΑΠΝΙΖΩ ΧΑΣΙΣ, ΕΙΜΑΙ ΠΑΝΤΡΕΜΕΝΙΟΣ ΕΧΩ ΕΝΑ ΠΑΙΔΙ, ΔΟΥΛΕΥΩ ΣΑΝ ΣΚΥΛΙ ΚΑΙ ΑΝ ΔΕΝ ΥΠΗΡΧΕ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟ ΑΓΧΟΣ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ ΜΗ ΜΕ ΠΙΑΣΟΥΝ, Η ΜΗ ΜΥΡΙΣΕΙ, Η ΜΗ ΝΤΑΛΑΒΕΡΙΖΟΜΑΙ ΜΕ ΤΑ ΚΑΤΑΚΑΘΙΑ ΟΛΑ, ΘΑ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΤΑ ΠΡΑΓΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΜΟΥ ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΣΕΠΗ ΜΟΥ.ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 15:38 | Πέτρος Κ.

  Η κάνναβη δεν είναι ναρκωτικό, είναι στο επίπεδο του αλκοόλ. Όλα εξαρτώνται από το αν θα κάνεις σωστή, λελογισμένη χρήση και ΟΧΙ κατάχρηση. Δεν έχει καμία σχέση με την ηρωίνη και άλλες τεχνητές / χημικές ουσίες. Είναι φυτό.

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 12:42 | Β. Αθανασούλιας

  Θα μπορούσε να πάει εις μάκρος η συζήτηση για τον ορισμό. Υποχρεωτικά όμως πρέπει να περιλαμβάνει τη λήψη των ουσιών με σκοπό τη μεταβολή του θυμικού κτλ, που οδηγούν σε βλάβη της σωματικής και ψυχικής υγείας και κοινωνική απαξίωση. Το πλαίσιο και ο σκοπός είναι καθοριστικά για τη δράση και τις συνέπειες μιάς τέτοιας χημικής ουσίας στον άνθρωπο, ώστε κάποιες να έχουν ιατρικές ενδείξεις, όπως στον πόνο – όχι σε κάθε είδος πόνου, όχι σε κάθε ασθενή. Όμως, όταν χορηγούνται για το σωστό λόγο, ο ασθενής δεν μεταβάλει το θυμικό του, αλλά επιτυγχάνεται -σχετική- αναλγησία. Στην παρηγορητική φροντίδα επίσης δεν «αποκόβουμε» τους ασθενείς από το περιβάλλον, απλά προσφέρουμε αναλγησία, όχι «ευφορία» ούτε «ευθανασία».
  Οι παρανοήσεις αυτές αποδίδουν στις ουσίες ιδιότητες που δεν έχουν αποκλειστικά οι ίδιες, αλλά κυρίως οι χρήστες τους και το πλαίσιο χρήσης ή κατάχρησης.
  Πρέπει να διαχωρισθεί «εργαλειακά» η ενδεδειγμένη χρήση από την κατάχρηση, για το συμφέρον και των ασθενών και των τοξικομανών, για την απομυθοποίηση των όποιων «»ουσιών»» και της κατάχρησής τους.
  Ο ασθενής με πόνο, όταν ενδείκνυται η χορήγηση οπιοειδών, επιστρέφει στις δραστηριότητές του, στη δουλειά του, στην οικογένειά του, ο τοξικομανής τα αφήνει για τη δήθεν «ουσία», αφού δυστυχώς έχει χάσει προ πολλού τη μοναδική ουσία, τη δική του.

  Πολύ σωστά, εφόσον δεν θέλουμε να συνεχίζουμε, τουλάχιστον στον ίδιο βαθμό, την υποκρισία περί «καταπολέμησης της διάδοσης των ναρκωτικών», προσπαθεί ο νομοθέτης να εκσυγχρονισθεί για τους εξαρτημένους. Δεν απαιτείται μεγαλύτερη απόδειξη για την υποκρισία όταν εξαντλούμε τη «φαιά μας ουσία» για να οριοθετήσουμε την ιατρικά ενδεδειγμένη χρήση, χωρίς τους ιατρούς που τα χορηγούν. Εάν υπήρχε πραγματικό ζήτημα για την κοινωνία με την ιατρική χρήση, θα είχαμε ουρές τοξικομανών στα ιατρεία πόνου, πράγμα που δε συμβαίνει. Δείτε την πρόταση στο http://ponosonline.org/index.php/news/opinionnews/55-narcotics.html?start=13 και επικοινωνήστε με την Ελληνική Εταιρεία Αλγολογίας στο http://www.hps-pain.gr/ για να μας επιτρέψετε να συζητήσουμε τα αιτήματά μας πριν την ψήφιση του νόμου.
  Πρόκειται για επιστημονική και εμπειρική συναντίληψη, όπως ήδη έχουμε διαμορφώσει με το δημόσιο πρόγραμμα απεξάρτησης 18ΑΝΩ, ελπίζοντας να υπηρετήσουμε το δημόσιο συμφέρον και όχι τις τυχόν ιδεολογίες.
  Ευχαριστώ, Β. Αθανασούλιας, Δ/ντής Αναισθ/γος, αντιπρόεδρος Ελληνικής Εταιρείας Αλγολογίας.

 • ΧΑΙΡΕΤΩ

  Θεωρω οτι το νομοσχεδιο αρχικα ειναι στην σωστη κατευθυνση, αν και θα μπορουσε να ειναι πιο τολμηρο-προδευτικο οσον αφορα την ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΧΡΗΣΗ..

  Επισης θα προτεινα να συμπληρωθει η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΗΣ ΚΛΩΣΤΙΚΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ,η οποια μονο καλα θα μπορουσε να προσφερει στο ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ,ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΑ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ της χωρας,ειδικα αυτην την περιοδο!

  Δεν μπορω να διανοηθω οτι εως τα μεσα του 60 υπηρχαν χιλιαδες στρεμματα καλλιεργισημης γης, οπως καιδεκαδες κανναβουργεια τα οποια παρηγαγαν τονους κλωστικων ινων κανναβης τους περισσοτερους για εξαγωγη,ενω σημερα απαγορευεται η καλλιεργεια οπως και η μεταποιηση.Δεν μπορω να δεχτω οτι στην περιοδο της Χουντας υπηρχαν ελεγχομενες καλλιεργισημες εκτασεις,ενω σημερα αυτες απαγορευονται…!!!
  Δηλαδη απαγορευεται το δικαιωμα του Ελληνα πολιτη,να καλλιεργησει τη γη του με ενα φυτο το οποιο επιδοτειται απο την Ε.Ε,τον επενδυτη που θα ηθελε να μεταποιησει τα παραγωγα του φυτου,τον εργαζομενο που θα ηθελε καποια ευκαιρια να εργαστει! ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΝΤΑΙ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΣΗΜΕΡΑ, ΠΟΥ Η ΧΩΡΑ ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΧΡΕΩΚΟΠΗΣΕΙ !

  Για ολους αυτους τους λογους,ΠΡΟΣΥΠΟΓΡΑΦΩ τα κειμενα του
  ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΑΝΔΥΛΑ και της ΚΡΙΣΤΑ ΠΑΠΠΑ και ευχομαι να υπαρξει σχετικη προβλεψη στο νομοσχεδιο που ερχεραι προς ψηφιση στη Βουλη!!!

  Ευχαριστω

 • 25 Σεπτεμβρίου 2011, 10:49 | Αναγνώστου Βαγγέλης

  Σχέδιο Νόμου για τα Ναρκωντικά (Πρόταση)

  ΚΑΝΝΑΒΗ

  Η Νόμοι περί κάνναβης αφορούν το Υπουργείο Οικονομικών και μόνο.
  Η χρήση της κάνναβης δεν διώκεται ποινικά
  Η καλλιέργεια του φυτού της ινδικής κάνναβης για προσωπική χρήση επιτρέπεται

  Αναλυτικότερα:
  1) Καλλιέργεια
  Επιτρέπεται η καλλιέργεια μέχρι δύο θηλυκών φυτών ινδικής κάνναβης ανά ενήλικο άτομο για ιδία χρήση. Κάθε θηλυκό φυτό ινδικής κάνναβης φέρει στη βάση του κορμού τού ένα ειδικό διακριτικό φθορίζον δαχτυλίδι (τέλος κάνναβης) που ο καλλιεργητής το προμηθεύεται ανώνυμα από οποιαδήποτε οικονομική ευφορία έναντι 245€ το έκαστο. Κάθε δακτυλίδι έχει περίοδο ισχύος επτά μήνες από την αγορά του ή μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους αν το εναπομένον διάστημα είναι λιγότερο των επτά μηνών. Κάθε χρόνο το χρώμα και ο κωδικός των δακτυλιδιών αλλάζει. Η καλλιέργεια λαμβάνει χώρα σε ιδιωτικό περιφραγμένο χώρο.
  Κάθε θηλυκό φυτό ινδικής κάνναβης που δε φέρει διακριτικό δαχτυλίδι επιφέρει χρηματική ποινή στο κάτοχο του ιδιωτικού χώρου οπού καλλιεργείτε ίση με το δεκαπλάσιο του κόστους του διακριτικού δακτυλιδιού, ήτοι: 2450€ ανά φυτό.
  Η καλλιέργεια θηλυκών φυτών κάνναβης σε δημόσιο χώρο αποτελεί πλημμέλημα και επιφέρει χρηματική ποινή στο καλλιεργητή ίση με το εικοσαπλάσιο του κόστους του διακριτικού δακτυλιδιού ανά φυτό καθώς και άλλες ποινές.
  2) Χρήση
  -Η χρήση κάνναβης επιτρέπεται μόνο σε ιδιωτικό χώρο.
  -Η χρήση κάνναβης σε δημόσιο χώρο επιφέρει χρηματική ποινή 95€
  -Η χρήση κάνναβης σε δημόσιο χώρο που υπάρχουν ανήλικες επιφέρει χρηματική ποινή 295€
  -Η χρήση κάνναβης ενήλικα με ανήλικο είναι πλημμέλημα επιφέρει εκτός από χρηματική ποινή 2950€ και άλλες ποινές.
  -Η οδήγηση και η χρήση μηχανημάτων δεν επιτρέπεται για 24 ώρες μετά την τελευταία χρήση.
  3) Κατοχή
  -Η επιτρεπόμενη κατοχή ινδικής κάνναβης σε δημόσιο χώρο είναι 5 γραμμάρια ανά άτομο.
  -Κατοχή ποσότητας μεταξύ 5 και 30 γραμμαρίων επιφέρει χρηματική ποινή 95€
  -Κατοχή ποσότητας μεταξύ 30 και 300 γραμμαρίων επιφέρει χρηματική ποινή 295€
  -Κατοχή ποσότητας μεταξύ 300 και 900 γραμμαρίων επιφέρει χρηματική ποινή 2950€
  -Κατοχή μεγαλύτερης ποσότητας 900 γραμμαρίων είναι πλημμέλημα και εκτός της χρηματικής ποινής 5900€ ανά χιλιόγραμμο βάρους επιφέρει και άλλες ποινές.
  Στην περίπτωση κατεργασμένης κάνναβης ή ελαίου οι παραπάνω ποσότητα διαιρείται δια του δύο ή του τέσσερα αντίστοιχα.
  4) Καφενεία
  Δύναται η λειτουργία καφενείων που επιτρέπεται στο εσωτερικό τους η χρήση κάνναβης. Σε αυτά τα καφενεία δεν επιτρέπεται η είσοδος σε ανήλικες και το σερβίρισμα αλκοολούχων ποτών. Επίσης ρυθμίζονται αυστηρά κριτήρια σε ό,τι αφορά των εξαερισμό, ώρες λειτουργίας, περιοχής που μπορεί να λειτουργήσει κ.α.
  5) Άλλες διατάξεις.
  Η εισαγωγή ή η εξαγωγή στην επικράτεια ινδικής κάνναβης αποτελεί πλημμέλημα και επιφέρει χρηματική ποινή ίση με τις δεκαπλάσιες χρηματικές ποινές από την αντίστοιχη κατοχή σε δημόσιο χώρο καθώς και άλλες ποινές.
  6) Κλωστοϋφαντουργική κάνναβη (cannabis sativa)
  Επιτρέπεται η καλλιέργεια και η οικονομική εκμετάλλευση της κλωστοϋφαντουργικής κάνναβης. Οι σπόροι θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι και η έκταση της καλλιέργειας να δηλώνεται από την παραγωγό.
  7) Ελεγκτικοί μηχανισμοί
  Ο έλεγχος για την για την τήρηση των παραπάνω γίνεται από: Το Σ.Δ.Ο.Ε., όλα τα σώματα της Ελληνικής Αστυνομίας, το Λιμενικό σώμα, τη Δημοτική Αστυνομία και πιστοποιημένες για το σκοπό αυτό ιδιωτικές εταιρίες φύλαξης. Όλα τα χρηματικά ποσά αποδίδονται στο Υπουργείο Οικονομικών σε ειδικό κωδικό. Οι χρηματικές ποινές καταβάλλονται από τον παραβάτη σε οποιαδήποτε Οικονομική ευφορία σε διάστημα 45 ημερών μετά την κοπή του εισιτηρίου από τον ελεγκτικό μηχανισμό. Σε περίπτωση μη καταβολής, καταβάλλονται από τον παραβάτη προσαυξημένα 100% στο εκκαθαριστικό της φορολογικής δήλωσης του έτους που έγινε η παράβαση. Η χρηματική ποινή ανήλικου παραβάτη καταβάλλεται από τον κηδεμόνα του.
  8) Ινστιτούτο Μελετών Κάνναβης
  Ιδρύεται το Ινστιτούτο Μελετών Κάνναβης με κυριότερα αντικείμενα μελέτης τα:
  1. Τοξικολογική μελέτη της κάνναβης στον ανθρώπινο οργανισμό
  2. Ιατρική χρήση της κάνναβης
  3. Απεξάρτηση από ναρκωτικά και αλκοόλ με τη χρήση κάνναβης
  4. Γεωργική και οικονομική εκμετάλλευση της κάνναβης
  5. Πιστοποιήσεις προϊόντων κάνναβης
  Το Ίδρυμα χρηματοδοτείται 100% από τον ειδικό κωδικό του Υπουργείου Οικονομικών στον οποίο κατατίθενται τα τέλη κάνναβης και οι χρηματικές ποινές. Το Ίδρυμα είναι ανοιχτό σε όλα τα Ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια και συλλόγους για την διεξαγωγή ερευνών, μελετών και πειραμάτων.

  Πλεονεκτήματα
  -Αποκατάσταση της αξιοπρέπειας του Πολίτη.
  -Αποσυμφόρηση των φυλακών
  -Αποσυμφόρηση των δικαστηρίων
  -Εξοικονόμηση ανθρώπινων πόρων (σώματα ασφαλείας κτλ)
  -Έσοδα 500.000.000 – 1.200.000.000€ (κατά εκτίμηση)
  -Μείωση της χρήσης ναρκωτικών και αλκοόλ
  -Αύξηση του τουρισμού 20-30% (κατά εκτίμηση)
  -Οικονομική ανάπτυξη
  -Βελτίωση της υγείας των Πολιτών
  -Συρρίκνωση του αντιεξουσιαστικού χώρου (οι πολίτες δεν αντιδρούν στην προσβολή της προσωπικότητας τους και στην άδικη δίωξη τους)

  Όλα τα παραπάνω μπορούν να τεκμηριωθούν και να αναλυθούν περαιτέρω. Για τα (οπιούχα) ναρκωτικά προβλέπεται η συνταγογράφηση τους και η παροχή τους από τα φαρμακεία.

  Η φιλοσοφία του σχεδίου αυτού αφενός δίνει εφικτή λύση σε πολλά καυτά θέματα της Ελληνικής κοινωνίας αφετέρου δε διακατέχεται από αρχές όπως:
  Το κράτος κοντά στον Πολίτη
  Σεβασμός της Ανθρώπινής αξιοπρέπειας
  Σεβασμός των Δημοκρατικών αξιών
  Ιδιαίτερη μέριμνα έχει δοθεί στην εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση της γραφειοκρατίας.

  Το κράτος δεν είναι απέναντι από τον Πολίτη αλλά δίπλα του.

  Λόγω του περιορισμένου χρόνου δεν μπορώ να θέσω ένα ποιο αναλυτικό σχέδιο νόμου. Θέτω όμως τον εαυτό μου στην διάθεσή σας για το σκοπό αυτό.

  11:00 25/09/2011
  Βαγγέλης Αναγνώστου

 • 24 Σεπτεμβρίου 2011, 20:05 | Κρίστα Παππά

  Περί βιομηχανικής κάνναβης…
  (Συνέχεια του από 19/09/2011 σχολίου http://www.opengov.gr/ministryofjustice/?c=2675)
  Αρχικά, η προσέγγιση του παρόντος σ/ν – αναφορικά με την βιομηχανική κάνναβη – ήταν η παράθεση προτάσεων για τα άρθρα εκείνα που ενδεχομένως να δημιουργήσουν άδικα νομικά προβλήματα (κυρίως άρθρα 1, 2, 20, 22, 24 και 41). Λαμβάνοντας όμως υπόψη τις διεθνείς επιστημονικές εξελίξεις, τις αναπτυξιακές δυνατότητες και προοπτικές που – τεκμηριωμένα – έχει η εκμετάλλευση της βιομηχανικής κάνναβης, καθώς και τις δεσμεύσεις μας όπως αυτές απορρέουν από την ισχύουσα Ευρωπαϊκή Νομοθεσία, καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι η βιομηχανική κάνναβη με χαμηλή περιεκτικότητα σε THC (< 0,2%) καθώς και τα νόμιμα προϊόντα που παρασκευάζονται από αυτήν θα πρέπει να εξαιρούνται εξαρχής από τις διατάξεις του παρόντος σ/ν.
  Για τη διατύπωση της τελικής μας πρότασης συναξιολογήθηκαν κυρίως τα εξής:
  1. Τόσο η πρώτη ύλη (δηλ. το φυτό της βιομηχανικής κάνναβης με THC <0,2%) όσο και τα προϊόντα που προέρχονται από αυτήν δεν μπορούν να υπαχθούν στα «ναρκωτικά» καθότι δεν πληρείται κανένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 του παρόντος σ/ν.
  Σημειώνεται ότι, για να υπάρξει η ελάχιστη ψυχοτρόπος επίδραση της THC στον ανθρώπινο οργανισμό από την κατανάλωση βιομηχανικής κάνναβης (με THC <0,2%) ή από προϊόντα της, θα πρέπει να καταναλωθούν τόσο μεγάλες ποσότητες (σε μία μόνον δόση!) που εκ των πραγμάτων αυτό αποκλείεται, όπως ακριβώς αποκλείεται η κατανάλωση 1kg αλατιού ή 1kg σακχαρόζης κ.λπ.
  Οι Φυτοτοξικολόγοι, οι Φαρμακολόγοι, οι εξειδικευμένοι Χημικοί Αναλυτές κ.λπ. μπορούν να επιβεβαιώσουν τα ως άνω.
  2. Η καλλιέργεια βιομηχανικής κάνναβης δεν απαιτεί φυτοφάρμακα και ζιζανιοκτόνα, αφήνει το έδαφος σε άριστη κατάσταση αποτελώντας εξαίρετη λύση για συστήματα αμειψισποράς, έχει πολλή καλή απόδοση, όλη η παραγωγή είναι εκμεταλλεύσιμη (ακόμα και τα υποπροϊόντα), αποτελεί πρώτη ύλη για πάρα πολλά – φιλικά στο περιβάλλον και υψηλής ποιότητας – προϊόντα με διαφορετικές χρήσεις (υφαντά, σκοινιά, χαρτί, μονωτικά και δομικά υλικά, χρώματα-βαφές-βερνίκια, καύσιμα, καλλυντικά, τρόφιμα, ζωοτροφές-στρωμνές, βελτιωτικά εδάφους, κ.ά.).
  Μία μικρή χώρα όπως η Ελλάδα δεν θα πρέπει να αφήνει ανεκμετάλλευτη καμία αναπτυξιακή προοπτική. Η βιομηχανική κάνναβη σαφέστατα δεν μπορεί να λύσει τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα, αποτελεί όμως μία αξιόπιστη και εναλλακτική πρόταση.
  3. Στο ερώτημα: «Τι γίνεται στην περίπτωση που υπάρξει παράνομη συνκαλλιέργεια βιομηχανικής και ινδικής κάνναβης;», η ίδια η φύση δίνει την απάντηση: Υποβαθμίζονται τα «ποιοτικά» χαρακτηριστικά και στις δύο καλλιέργειες.
  Τους μηχανισμούς αυτούς τους γνωρίζουν όλοι οι Γεωπόνοι και Φυσιολόγοι Φυτών.
  4. Αναφορικά με την ίνα κάνναβης, και ειδικότερα το ύφασμα, δεν θα υπάρξει – πιθανότατα – άλλη δίωξη. Η «ίνα κάνναβης», η οποία έχει εξαιρετικές ιδιότητες (ανθεκτική, αντιμυκητιακή, θερμορυθμιστική, κ.λπ.), έχει ήδη περιληφθεί σε πρόσφατες υπουργικές αποφάσεις προκειμένου να εναρμονιστεί η εθνική μας νομοθεσία με τα οριζόμενα σχετικών Κανονισμών.
  Σημειώνεται ότι το 1998, όταν ξεκίνησαν οι πρώτες διώξεις, είχαν κατασχεθεί και αναλυθεί εκτός των άλλων (καλλυντικά, τρόφιμα) και ρούχα!!! Η αντιμετώπιση από τις αρχές ήταν επιεικώς απαράδεκτη. Όσο για τις γνώσεις τους …!!! Οι «εξειδικευμένοι κρατικοί λειτουργοί» κοίταζαν τα μπλουζάκια, τα παντελόνια, τα εσώρουχα, κ.λπ. λες και βλέπανε το … «βαπόρι από την Περσία»!!! Επιδείξανε απόλυτη άγνοια ακόμα και για το καννάβι του υδραυλικού, το σπάγκο, το καραβόπανο, ή τις εξαρτήσεις του στρατού.
  5. Τα τρόφιμα αλλά και τα καλλυντικά από βιομηχανική κάνναβη (συνήθως είναι και βιολογικά πιστοποιημένα) όχι μόνο είναι αβλαβή για τον άνθρωπο αλλά είναι και από πολλές πλευρές ευεργετικά για την υγεία του. Ιδίως ο σπόρος της κάνναβης αποτελεί μία από τις καλύτερες πηγές φυτικής πρωτεΐνης (20-24%) με υψηλή περιεκτικότητα σε Βιταμίνες Β (κυρίως Β1 και Β2), Βιταμίνη Ε, ασβέστιο, μαγνήσιο, κάλιο και σίδηρο. Την υψηλή διατροφική του αξία ο σπόρος κάνναβης την οφείλει και στην ύπαρξη ακόρεστων λιπαρών οξέων (ωμέγα-6, ωμέγα-3) σε υψηλές συγκεντρώσεις (75-80%) και σε ιδανικές αναλογίες (3:1).
  Τα τρόφιμα από βιομηχανική κάνναβη (καθώς και κάποια καλλυντικά) ενδέχεται να περιέχουν μικρή ποσότητα ΤHC, που όμως δεν μπορούν – όπως προαναφέρθηκε – σε καμία περίπτωση να θεωρηθούν ναρκωτικά κατά την έννοια του νόμου. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι η περιεκτικότητα των τροφίμων σε THC είναι τόσο μικρή που θα πρέπει μεμιάς (!!!) να καταναλωθούν τουλάχιστον 30 λίτρα αφεψήματος κάνναβης ή 2 κιλά σπόροι κάνναβης κ.ο.κ.
  Σε ορισμένες χώρες (παρότι τα εν λόγω προϊόντα ούτως ή άλλως περιέχουν ελάχιστη έως μηδενική ποσότητα THC), έχουν οριστεί συγκεκριμένα όρια THC για διάφορες κατηγορίες τροφίμων/ ποτών ούτως ώστε να διασφαλίζεται απόλυτα η προστασία της υγείας των καταναλωτών. Λόγω του ότι τα τρόφιμα (και τα καλλυντικά) από βιομηχανική κάνναβη κυκλοφορούν σε όλες τις χώρες της ΕΕ, όσες χώρες δεν έχουν ορίσει εξειδικευμένα όρια THC για τα τρόφιμα υιοθετούν τα όρια των εν λόγω χωρών.
  Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, μέχρι και σήμερα, δεν προβαίνουν σε ποσοτική ανάλυση οποιοδήποτε προϊόντος βιομηχανικής κάνναβης με αποτέλεσμα όλα τα νόμιμα προϊόντα που περιέχουν έστω και ίχνη THC να χαρακτηρίζονται, με «συνοπτικές διαδικασίες» και χωρίς καμία επιστημονική τεκμηρίωση, ως ναρκωτικά!!
  6. Οι Κανονισμοί που σχετίζονται με την βιομηχανική κάνναβη. Ενδεικτικά αναφέρονται οι Κανονισμοί (ΕΟΚ) 1308/70, (ΕΟΚ) 619/71, (ΕΟΚ) 1524/71, (ΕΟΚ) 2358/71, (ΕΟΚ) 1164/89, (ΕΚ) 1529/2000, (ΕΚ) 1672/2000, (ΕΚ) 1673/2000, (ΕΚ) 1782/2003, (ΕΚ) 796/2004, (ΕΚ) 953/2006, (ΕΚ) 1234/2007, (ΕΚ) 507/2008, (ΕΚ) 73/2009.
  Οι Κανονισμοί «περί ελεύθερης διακίνησης αγαθών μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ». Ενδεικτικά οι κανόνες των άρθρων 28-30 της Συνθήκης ΕΚ.
  8. Μελέτες – Ανακοινώσεις – Γνωμοδοτήσεις (αναφέρονται επιλεκτικά): α) Η υπ. αριθμ. 64/09.02.1999 Γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, β) ΕΘΙΑΓΕ, ΓΠΑ 2000: «Σχέδιο καλλιέργειας κλωστικής κάνναβης και κλωστικού λιναριού στην Ελλάδα», γ) Carus M. et all (NOVA-INSTITUT) 2008: «Studie zur Markt- und Konkurrenz-situation bei Naturfasern und Naturfaser-Werkstoffen (Deutschland und EU)» Guelzower Fachgespraeche, Band 26 (Εκδότης: Fachagentur Nachwachsende Rohstoffe e.V., …), δ) Ernst & Young 2005: «Evaluation of the Common Market Organization for Flax and Hemp», Paris …, ε) Δημοσιεύσεις του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου για την Βιομηχανική Κάνναβη – Εuropean Industrial Hemp Association (EIHA), στ) Διάφορες επιστημονικές γνωμοδοτήσεις & χημικές αναλύσεις τροφίμων (από χώρες της ΕΕ), ζ) Δεκάδες δικαστικές αποφάσεις (κυρίως από την Ελλάδα).

  ΠΡΟΤΑΣΗ
  Προσθήκη παραγράφου στο άρθρο 1 ως εξής:
  «4. Από τις διατάξεις του παρόντος νόμου εξαιρούνται αποκλειστικά και μόνον:
  α) οι ποικιλίες της βιομηχανικής κάνναβης που αναφέρονται στο Παράρτημα ΙΙ του Κανονισμού (ΕΕ) 796/2004 και του εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της ΕΕ καθώς και όσες ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 39 του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 του Συμβουλίου και του εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό της ΕΕ.
  Οι όροι για την καλλιέργεια, συγκομιδή, διάθεση και επεξεργασία των νόμιμων ποικιλιών βιομηχανικής κάνναβης αποτελούν αντικείμενο κανονιστικών διατάξεων διαχείρισης και ελέγχου των αρμόδιων υπουργείων.
  β) τα προϊόντα από ποικιλίες βιομηχανικής κάνναβης με χαμηλή περιεκτικότητα σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC). Ειδικότερα, για τα τρόφιμα και ποτά, πλέον των νόμιμων αδειών και πιστοποιητικών (όπου απαιτούνται), είναι υποχρεωτική η ύπαρξη έκθεσης ελέγχου όπου θα προσδιορίζεται ποσοτικά η περιεκτικότητα του προϊόντος σε τετραϋδροκανναβινόλη (THC). Η έκθεση ελέγχου εκδίδεται είτε από εγκεκριμένο εργαστήριο της χώρας προέλευσης του προϊόντος, εφόσον εισάγεται από κράτος μέλος της ΕΕ, είτε από ελληνικό εγκεκριμένο εργαστήριο, εφόσον προέρχεται από εγχώριες καλλιέργειες ή εισάγεται από κράτος εκτός ΕΕ.
  Η εμπορική ονομασία των προϊόντων αυτών (που πιθανότατα να σχετίζεται με την λέξη «κάνναβη») ή/και η απεικόνιση μέρους ή όλου του φυτού της κάνναβης στην συσκευασία τους καθώς και η διαφήμισή τους δεν συντελούν στη διάδοση της χρήσης των ναρκωτικών ουσιών».

  Επισήμανση σχετικά με τους πίνακες της παρ. 2 του άρθρου 1:
  Προκειμένου να μην υπάρξει καμία σύγχυση, θα πρέπει στους πίνακες (οι οποίοι σημειωτέον απαιτούν επαναξιολόγηση) να υπάρξει υποσημείωση διπλά στην αναφορά «Ινδική κάνναβη …» και «Τετραϋδροκανναβινόλη …» που να παραπέμπει στην προτεινόμενη ως άνω διάταξη εξαίρεσης.