Άρθρο 8 Συνταγές χορήγησης ναρκωτικών και παραβάτες αυτών

1. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, ιατροί ή οδοντίατροι ή κτηνίατροι που εκδίδουν συνταγές, οι οποίες αναγράφουν ναρκωτικά κατά παράβαση των σχετικών διατάξεων, τιμωρούνται με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ, που επιβάλλεται με απόφαση του οικείου Περιφερειάρχη, ύστερα από γνωμοδότηση του Ε.Ο.Φ.. Σε περίπτωση υποτροπής μπορεί να επιβληθεί, κατά την ίδια διαδικασία, και πρόσκαιρη παύση εξάσκησης του επαγγέλματος από δεκαπέντε (15) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες.

2. Με την επιφύλαξη των άρθρων 20 και 22, φαρμακοποιοί που εκτελούν τέτοιες συνταγές τιμωρούνται ομοίως με πρόστιμο από τριακόσια (300) μέχρι τρεις χιλιάδες (3.000) ευρώ και, σε περίπτωση υποτροπής, και με πρόσκαιρο κλείσιμο του φαρμακείου από τρεις (3) ημέρες μέχρι έξι (6) μήνες, κατά τις διατάξεις του νόμου περί επιθεωρήσεως των φαρμακείων που ισχύει κάθε φορά.

  • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 08:05 | KoTzAkK

    ΜΙΑ ΑΠΛΗ ΕΡΩΤΗΣΗ. ΕΙΜΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΝΑΣ ΜΕ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑΤΡΟΥ VULBEGAL Η HYPROSEDON ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ. ΕΠΕΙΔΗ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΩ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΗ ΘΑ ΕΧΩ ΚΥΡΩΣΕΙΣ? Η ΜΗΠΩΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΔΙΑΓΝΩΣΗ ΠΡΩΤΑ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΣΤΟΝ ΕΧΟΝΤΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΑΓΗ?