Άρθρο 19 Αποστολή ναρκωτικών διαμέσου της Ελλάδας και εισαγωγή τους με δέματα ή επιστολές

1. Απαγορεύεται η διαμέσου της Ελλάδας αποστολή ναρκωτικών από κάποια χώρα σε άλλη, είτε αυτά μεταφορτώθηκαν από το πλοίο ή το όχημα που χρησιμοποιήθηκε είτε όχι, εφόσον δεν προσκομίζεται αντίγραφο της άδειας της εξαγωγής από την εξάγουσα χώρα. Στην άδεια αυτή πρέπει να αναγράφεται η χώρα στην οποία αποστέλλονται τα ναρκωτικά, ο αριθμός και η ημερομηνία της άδειας εισαγωγής, το όνομα και η διεύθυνση του αποστολέα και του παραλήπτη, τα ποσά των αποστελλόμενων ναρκωτικών και η προθεσμία εισαγωγής. Αλλαγή κατεύθυνσης των αποστελλόμενων δια του ελληνικού εδάφους ναρκωτικών επιτρέπεται μόνο με άδεια του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η οποία εκδίδεται με βάση την αναφερόμενη στο άρθρο 17 άδεια της χώρας εισαγωγής. Στην άδεια αυτή του Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης αναγράφονται όσα αναφέρονται στο άρθρο 18.

2. Ναρκωτικά που εισάγονται με ταχυδρομικά δέματα ή με μορφή επιστολής ή σαν δείγμα χωρίς αξία, κατάσχονται και καταστρέφονται σύμφωνα με το άρθρο 41.

 • ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΗΣ Ε.Π.Α.Α. σχετικά με το σχέδιο Νόμου
  ‘’ΚΩΔΙΚΑΣ ΝΟΜΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ’’

  Το Δ.Σ. της Ε.Π.Α.Α. επισημαίνει τον κίνδυνο που θα δημιουργήσει ως προς την προστασία του ανήλικου χρήστη ναρκωτικών ουσιών τυχόν αποποινικοποίηση της χρήσης.
  Ο ανήλικος λόγω ανωριμότητας δεν δύναται να αυτοδιατίθεται. Οι γονείς του που είναι επιφορτισμένοι με την επιμέλειά του στις περισσότερες περιπτώσεις ανηλίκων χρηστών αδυνατούν να την ασκήσουν είτε από αδιαφορία ή μη αντίληψη της κρισιμότητας της κατάστασης του ανήλικου χρήστη λόγω χαμηλού νοητικού και κοινωνικοοικονομικού επιπέδου τους , είτε γιατί οι ίδιοι είναι χρήστες, είτε εκ λόγων συνασθηματικών που τους ωθούν στο να την συγκαλύπτουν υποβαθμίζοντάς τη, ενώ όσοι γονείς θελήσουν να επέμβουν στον ανήλικο χρήστη συμβουλευτικά ή προωθώντας τον σε πρόγραμμα θεραπείας αντιμετωπίζουν την άρνησή του, μη δυνάμενοι να επιβληθούν σε αυτόν, αλλά και γιατί πολλές φορές τυγχάνουν της άρνησης των δομών παρέμβασης.
  Η αποποινικοποίηση της χρήσης ναρκωτικών ουσιών προυποθέτει αφενός μεν την καλλιέργεια κοινωνικής συνείδησης ως προς το φαινόμενο των ναρκωτικών ουσιών και ευαισθητοποίησης της κοινότητας ως προς την ανάγκη αντιμετώπισής του, αφετέρου δε την ικανοποιητική ύπαρξη και λειτουργία ενός έτοιμου κοινωνικού συστήματος πρόνοιας εφοδιασμένου με δομές επαρκώς και καταλλήλως στελεχωμένες καθώς και εξειδικευμένα άτομα σε θέματα αντιμετώπισης όχι μόνο των ανηλίκων χρηστών αλλά και στο πρόβλημα της ανήλικης θυματοποίησης και παραβατικότητας με το οποίο άμεσα σχετίζεται η χρήση ουσιών, που δυστυχώς στη χώρα μας είναι ελλιπές ως ανύπαρκτο και το οποίο σύστημα λόγω της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης δεν προβλέπεται να λειτουργήσει προστατευτικά για τον ανήλικο χρήστη ουσιών. Το ήδη υπάρχον προνοιακό σύστημα από μόνο του δεν διαθέτει ενδεδειγμένους μηχανισμούς προσέγγισης και επιβολής του στον ανήλικο και επιλαμβάνεται αυτού κατόπιν επεμβάσεως του δικαστικού συστήματος και με την συνεργασία του.
  Συχνότατα γονείς ανήλικων χρηστών ουσιών προστρέχουν στον Εισαγγελέα Ανηλίκων, αδύναμοι οι ίδιοι να επιβληθούν σε αυτούς, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις στερητικών συνδρόμων που τους καθιστούν ιδιαίτερα επικίνδυνους για τον εαυτό τους την οικογένειά τους και την Κοινωνία και ζητούν τη συνδρομή του. Ο Εισαγγελέας στις περιπτώσεις αυτές, μη υπάρχοντος κλειστού προγράμματος αντιμετώπισης των ανήλικων χρηστών, παραπέμπει αυτούς σε ψυχιατρικό κατάστημα προς διαπίστωση τυχόν ψυχιατρικής επικινδυνότητάς τους και θεραπεία. Ωστόσο οι ανήλικοι σπάνια εγκλείονται σε ψυχιατρικό κατάστημα και σχεδόν αυθημερόν εξέρχονται με συνταγές θεραπείας που τους χορηγούνται από τον ψυχίατρο, τις οποίες ωστόσο αυτοί δεν τηρούν και εξακολουθούν την χρήση ουσιών, παρά τις συστάσεις των γονέων τους.
  Συνηθίζεται ακόμη από τους γονείς να καθίστανται οι ίδιοι κατήγοροι των παιδιών τους προκειμένου να επιτύχουν να σχηματισθεί δικογραφία σε βάρος τους ούτως ώστε με την επέμβαση του δικαστικού συστήματος να ‘’σωθούν’’ από τα ναρκωτικά δηλώνοντας ακόμη στο δικαστήριο και την επιθυμία εγκλεισμού τους σε σωφρονιστικό κατάστημα, ώστε να εξασφαλισθεί η για ένα μεγάλο διάστημα αποχή τους από τη χρήση και η μέσω προγράμμάτων αποθεραπεία τους.
  Η δικαστηριακή πρακτική καταδεικνύει ότι η επέμβαση του δικαστικού συστήματος υπήρξε στις πλείστες των περιπτώσεων ευεργετική για τους ανήλικους χρήστες ουσιών, καθόσον αυτοί υπό το ενδεχόμενο άσκησης σε βάρος τους ποινικής δίωξης ή επιβολής ποινής που αντιμετώπιζαν με τη συντονισμένη δράση Εισαγγελέα, Δικαστή Ανηλίκων και ιδίως Επιμελητών της Υπηρεσίας Επιμελητών Ανηλίκων παραπέμποντο και συμμετείχαν , με μέριμνα και υπό την παρακολούθηση των τελευταίων, οι οποίοι παράλληλα ασκούσαν παιδαγωγικό προς αυτούς έργο, σε συμβουλευτικό ή θεραπευτικό πρόγραμμα μετά από εκτίμηση των αναγκών τους.
  Υπό καθεστώς αποποινικοποίησης της χρήσης ναρκωτικών ουσιών αποκλείεται πλέον η επέμβαση του δικαστικού συστήματος και η εκ μέρους των επιμελητών ανηλίκων εκτέλεση του παιδαγωγικού προς τους ανήλικους χρήστες έργου τους και είναι βέβαιο ότι το προνοιακό σύστημα από μόνο του καθίσταται ανίσχυρο και πλήρως αναποτελεσματικό για την αντιμετώπιση των ανηλίκων χρηστών οι οποίοι θα αρνούνται τη συνεργασία με αυτό εκ του ασφαλούς.
  Η Πολιτεία είναι αναγκαίο να ευαισθητοποιηθεί ως προς το σοβαρό θέμα της ανεπάρκειας του προνοιακού συστήματος και λαμβάνοντας υπόψη και την διαρκώς αυξανόμενη χρήση ναρκωτικών ουσιών από ανηλίκους να μην αποκλείσει, σε περίπτωση αποποινικοποίησης, της χρήσης ναρκωτικών ουσιών και ως προς τους ανηλίκους την επέμβαση του δικαστικού συστήματος στους ανήλικους χρήστες, θεσπίζοντας νομοθετικές διατάξεις οι οποίες θα προβλέπουν την προληπτική υπό τον Εισαγγελέα ή τον Δικαστή Ανηλίκων επέμβαση προς όφελός τους.

  Αθήνα 20-9-2011

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ.της Ε.Π.Α.Α.

  ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΝΤΑΖΗ ΜΕΛΙΣΤΑ
  ΑΝΤΕΙΣΑΓΓΕΛΕΑΣ ΕΦΕΤΩΝ

 • 18 Σεπτεμβρίου 2011, 18:19 | st

  ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΠΟΙΝΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΒΑΤΗ

 • 15 Σεπτεμβρίου 2011, 13:19 | GIANNHS

  ΓΙΑΤΗ ΝΑ ΜΗΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ, ΚΑΝΝΑΒΗ Η ΟΤΙ ΘΕΛΕΙ Ο ΚΑΘΕΝΑΣ, ΠΑΝΤΑ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΜΙΛΑΜΕ.ΟΛΟΣ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΑΓΟΡΑΖΕΙ, ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΑΓΟΡΑΖΟΥΜΕ, ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΔΥΚΝΙΟΥΜΕ ΣΤΟΝ ΚΑΘΕ ΧΡΗΣΤΗ ΤΗ ΘΑ ΚΑΝΕΙ!! ΕΤΣΙ ΠΟΥ ΤΑ ΛΕΤΕ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΑΛΙ ΣΠΡΩΧΝΕΤΑΙ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΝΟΜΙΑ, ΚΑΙ ΒΓΑΖΕΤΑΙ ΚΕΡΔΙΣΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΜΠΟΡΟΥΣ ΘΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΑΥΤΟ!!…

 • 13 Σεπτεμβρίου 2011, 16:32 | α

  ο χρήστης που θα τα προμηθευτει? μονο στο εξωτερικο τα πουλανε νομιμα?

 • 10 Σεπτεμβρίου 2011, 19:24 | aris liatakis

  σχετικά με την παράγραφο 2, δεν διευκρινίζετε εάν υπάρχει και κάποια διαδικασία για τον παραλήπτη ή απλώς κατάσχεση και καταστροφή των ναρκωτικών.