Άρθρο 27 – Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Το άρθρο 5 του π.δ. 24/2015 (Α’ 20) αντικαθίσταται από της ισχύος του ως ακολούθως:

«Άρθρο 5

Μετονομασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας

Το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

  • 3 Μαρτίου 2015, 09:47 | Αγγελική Μανδάλου

    Θέλω να αναφέρω τον προβληματισμό μου σχετικά με την έκφραση «αντικαθίσταται από της ισχύος του» η οποία πιθανώς να δημιουργήσει πρόβλημα στις αποφάσεις που έχουν ήδη εκδοθεί με υπογραφή του Υπουργού Υγείας κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 του π.δ. 24/2015 (Α’ 20) το οποίο παύει να ισχύει από την ημερομηνία ισχύος του.