Άρθρο 02 – Επίδομα ενοικίου για την εξασφάλιση στέγης

1. Χορηγείται επίδομα ενοικίου σε έως 30.000 νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας και δεν έχουν δυνατότητα στέγασης σε ιδιόκτητο ακίνητο εντός του δήμου της κύριας κατοικίας τους.
2. Η παροχή αυτή αφορά νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων με νέους όρους που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος και θα χορηγείται απευθείας στον εκμισθωτή του μισθίου ακινήτου. Η παροχή χορηγείται για το έτος 2015 και δύναται να ανανεωθεί για το έτος 2016, εφόσον συντρέχουν οι προβλεπόμενες στο παρόν άρθρο προϋποθέσεις.
3. Το παρεχόμενο επίδομα ενοικίου δεν υπερβαίνει μηνιαίως τα εβδομήντα (70) ευρώ ανά άτομο και τα διακόσια είκοσι (220) ευρώ ανά πολυμελή οικογένεια, συμπεριλαμβανομένου του προβλεπομένου ΦΠΑ.
4. Για τη χορήγηση του επιδόματος του παρόντος άρθρου απαιτείται η προβλεπόμενη από τις οικείες διατάξεις του νόμου δήλωση και αποδοχή του μισθωτηρίου συμβολαίου καθώς και η φορολογική ενημερότητα των εκμισθωτών.
5. Το ποσό της επιδότησης ενοικίου είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο, δεν υπόκειται σε οιουδήποτε είδους κρατήσεις, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για τη καταβολή του ΕΚΑΣ ή άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα. Το ποσό της επιδότησης μπορεί να συμψηφίζεται με βεβαιωμένες και ρυθμισμένες οφειλές προς το Δημόσιο και τους ασφαλιστικούς οργανισμούς.

 • 3 Μαρτίου 2015, 12:38 | Θάνος

  Ανάρτηση ωρών!!!
  Fast track και στη διαβούλευση;;;
  Αν σας χαλάει απλά μην το φέρνεται.
  Τι άλλο θα δούμε!!!!

 • 3 Μαρτίου 2015, 11:51 | Βαγγέλης Γιανναδάκης

  Η παράγραφος 2 λέει:
  Η παροχή αυτή αφορά νέες μισθώσεις ή ανανεώσεις υφιστάμενων μισθώσεων με νέους όρους που συνάπτονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος […]

  Δηλαδή ουσιαστικά δεν θα καλύπτει κανένα «νοικοκυριό που διαβιεί σε συνθήκες ακραίας φτώχειας» αν δεν τακτοποιήσει πρώτα τις τρέχουσες υποχρεώσεις του με τον εκμισθωτή (που είναι και αυτές που θα του δημιουργούν το πραγματικό πρόβλημα) και μετά κάνει νέα συμφωνία με τον εκμισθωτή (προφανώς για να πέσει το ενοίκιο, τι πονηροί που είστε…), ή αφήσει το σπίτι και ψάξει για άλλο (και κάποιοι σίγουρα θα αποφύγουν να μπουν σε αυτή την περιπέτεια, προκειμένου να πάρουν το βοήθημά σας).

  Είναι προφανές ότι κάνετε αυτή τη ρύθμιση «για τα μάτια του κόσμου», μιας και οι δικαιούχοι θα είναι αρχικά κανένας και κατόπιν ελάχιστοι…

  Δεν ντρέπεστε «πρώτη φορά Αριστερά» να κοροϊδεύετε τον κόσμο;;