Άρθρο 01 – Δωρεάν επανασύνδεση και παροχή ηλεκτρικού ρεύματος

1. Σε νοικοκυριά που διαβιούν σε συνθήκες ακραίας φτώχειας, παρέχεται για το έτος 2015 δωρεάν ποσότητα ηλεκτρικού ρεύματος για την κύρια κατοικία τους  έως 300kwh μηνιαίως. Σε περιπτώσεις δικαιούχων των οποίων η παροχή είχε διακοπεί έως και την 31.01.2015 η παροχή επανασυνδέεται ατελώς και χωρίς καμία επιβάρυνση, οι δε ληξιπρόθεσμες οφειλές ρυθμίζονται.

2. Η χρηματική αξία των παροχών της προηγούμενης παραγράφου δεν συνυπολογίζεται ως προς την πλήρωση προϋποθέσεων λήψης οποιασδήποτε άλλης παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα που χορηγείται βάσει εισοδηματικών κριτηρίων.

3. Με σύμβαση που συνάπτεται  μεταξύ του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας συμφωνούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών της παραγράφου 1.

 • 3 Μαρτίου 2015, 13:50 | Ιωάννα Περτσινίδου

  Καλησπέρα,

  Καταρχάς να συμφωνήσω με τον Νασίου σχετικά με το χρόνο διαβούλευσης και να επαναλάβω το σχόλιο του: «Παρακαλώ επεκτείνετε τη διαβούλευση ώστε να μπορούν να γίνουν σχόλια εκ των πολιτών».
  Θα ήταν κρίμα και με όλες τις καλές προθέσεις να χαθεί μια ευκαιρία στρατηγικού σχεδιασμού και στοχευμένων παρεμβάσεων με σκοπό τη μείωση των ανισοτήτων και της φτώχειας στην Ελλάδα.
  Τα μέτρα που περιγράφονται είναι πυροσβεστικά και αποσκοπούν στην ανακούφιση. Είναι απαραίτητο τέτοιου είδους παρεμβάσεις να ενταχθούν σε μια μακροπρόθεσμη στρατηγική παρέμβασης για την καταπολέμηση της φτώχειας. Τόσο το σχέδιο που κατατέθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση όσο και τα μέτρα που περιγράφονται εδώ νομιμοποιούν τις σπασμωδικές κινήσεις ανακούφισης και θέτουν σε κίνδυνο την ουσιαστική επίδραση και αντίκτυπο στην μερίδα του πληθυσμού που επικαλούνται.

 • 3 Μαρτίου 2015, 13:52 | Κ.Κ.

  Παρακαλώ λάβετε υπόψη τα νοικοκυριά που καλύπτουν τις δαπάνες θέρμανσης με ηλεκτρικό ρεύμα (αυξημένες καταναλώσεις τους χειμερινούς μήνες), γιατί αδυνατούν να προμηθευτούν πετρέλαιο.

 • 3 Μαρτίου 2015, 12:47 | Ευάγγελος Νασίου

  Παρακαλώ επεκτείνετε την διαβούλευση ώστε να μπορούν να γίνουν σχόλια εκ των πολιτών.