Άρθρο 11 Πόροι

1. Οι πόροι του Ε.Κ.Κ. είναι:

α.         Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

β. Το ποσοστό του ειδικού φόρου που προβλέπεται στην παρ. 6 του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

γ.         Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, επιχορηγήσεις δημοσίων ή ιδιωτικών φορέων και οργανισμών καθώς και κάθε έσοδο από κρατικές επιχορηγήσεις.

δ.         Κάθε έσοδο που προκύπτει από την εκμετάλλευση ταινιών και των περιουσιακών του στοιχείων.

ε.         Χορηγίες, δωρεές και κληροδοσίες από φυσικά ή νομικά πρόσωπα.

στ.       Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

2. Η διαχειριστική χρήση του Ε.Κ.Κ. αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

3. Στο τέλος κάθε χρήσης το διοικητικό συμβούλιο κλείνει τους λογαριασμούς, κάνει απογραφή της περιουσίας και καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό κατά τις κείμενες διατάξεις. Ο ισολογισμός δημοσιεύεται και υποβάλλεται θεωρημένος προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού, συνοδευόμενος από έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και από πιστοποιητικό ορκωτών λογιστών, κατά τις διατάξεις του άρθρου 43 του κ.ν. 2190/1920.

4. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομικών και Πολιτισμού και Τουρισμού και με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του νομικού προσώπου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο, θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις όσον αφορά τα τηρούμενα από αυτό βιβλία και στοιχεία και τις διαδικασίες ελέγχων και λοιπών υποχρεώσεων.

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 21:44 | Βασίλης Κεσίσογλου

  Το κείμενο των 5 Προέδρων και Συμβούλων αντιμετωπίζει κατά τη γνώμη μου καλύτερα και βαθύτερα το θέμα του Νέου Νόμου, καθώς είναι σαφές πώς συντάχθηκε από άτομα με πείρα της κινηματογραφικής αγοράς, και των ελληνικών ιδιαιτεροτήτων της, καθώς και με σφαιρική γνώση των προβλημάτων του χώρου, πράγμα που δυστυχώς δεν μπορώ να πω για τους συντάκτες ενός Νομοσχεδίου, που σχεδόν “φωτογραφίζει” τα συμφέροντα των παραγωγών, και ιδιαίτερα των μεγάλων εμπορικών, όχι των ανεξάρτητων με το ανήσυχο πνεύμα.

  Επιδεινώνει ή αδιαφορεί για τη θέση των αιθουσών, που κινδυνεύουν να κλείσουν, των σκηνοθετών, των σεναριογράφων, της ιστορικής ταινιοθήκης, της τέχνης του κινηματογράφου αλλά και της εκπαίδευσης.

  Τηλεγραφικά καταθέτω τα εξής:

  Δεν χρειάζεται ο νόμος να παραχωρεί υποχρεωτικά το final cut στον παραγωγό. Εφόσον ο Ευρωπαϊκός κιν/φος είναι η μόνη οικονομική δραστηριότητα που έχει εξαιρεθεί από τις Διεθνείς Συμφωνίες (GATTS) του Παγκ. Οργαν. Εμπορίου, θα ήταν καλύτερα να αναγνωρίζει ο Νόμος την διευθέτηση του θέματος στις διμερείς συμβάσεις μεταξύ παραγωγού και σκηνοθέτη, ώστε να υπάρξει χώρος για κάθε είδους ταινίες, δηλαδή “ν’ ανθίσουν όλα τα λουλούδια”.

  Η κατάργηση του Ελληνικού Φεστιβάλ είναι λάθος, γιατί θα καταλήξουμε να ξοδεύουμε εκατομμύρια για την προβολή ξένων παραγωγών, πράγμα που κάνουν πολύ φθηνότερα το “Πανόραμα του Ευρωπαϊκού Κιν/φου” και οι “Νύχτες Πρεμιέρας”. Επίσης θα στερηθεί το Φεστιβάλ τους Έλληνες κινηματογραφιστές που ανεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και δίνουν ψυχή στην εκδήλωση. Στην ουσία με την διάταξη αυτή το Φεστιβάλ χάνει τον λόγο της ύπαρξης του, όπως την οραματίστηκαν οι ιστορικοί εμπνευστές και δημιουργοί του.

  Με την υπό θέσπιση επιστροφή του φόρου, σύμφωνα με τα πραγματικά εισιτήρια των τελευταίων ετών, θα συμβούν τα εξής οξύμωρα:
  Οι ανεξάρτητοι παραγωγοί, δημιουργοί έργων καλλιτεχνικής, πνευματικής, και αισθητικής αξίας, θα πάρουν περίπου 200.000 ευρώ.
  Οι μεγάλοι παραγωγοί των εμπορικών ταινιών θα πάρουν περίπου 2.300.000 ευρώ.
  Οι μονές αίθουσες, που έχουν το μεγαλύτερο πρόβλημα επιβίωσης, θα πάρουν περίπου 600.000 ευρώ.
  Οι ισάριθμες αίθουσες πολλαπλών οθονών περίπου 1.9000.000 ευρώ.
  Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου περίπου 5.600.000 (αύξηση 40%)
  Το Υπουργείο Πολιτισμού για ενίσχυση Φεστιβάλ κλπ. 1.400.000 ευρώ (μείωση κατά 40% σε σχέση με τα μέχρι τώρα ισχύοντα).
  Πιστεύω ότι οι ανεξάρτητοι παραγωγοί, οι μονές αίθουσες και το Υπουργείο θα πρέπει να ενισχυθούν περισσότερο από ότι προβλέπει το προτεινόμενο νομοσχέδιο.
  Να αναφερθεί ρητά στον Νόμο ότι καταργούνται οι παρακρατήσεις 10% υπέρ των υπαλλήλων του Υπ. Οικονομικών που ίσχυαν με την έως τώρα παρωχημένη διάταξη.

  Η κατάργηση των Γενικών Συνελεύσεων του Φεστιβάλ και του ΕΚΚ είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Η παραμονή όμως δύο αιρετών μελών στο ΔΣ του ΕΚΚ κρίνεται απαραίτητη. ¨οχι μόνο δεν θα δημιουργήσει προβλήματα, αλλά θα ελέγχει τυχόν αυθαιρεσίες και θα εκτονώνει τους κινηματογραφιστές που τώρα εξαναγκάζονται σε οριστική σιγή. Ομοίως, η συγκέντρωση πολλών εξουσιών σε ένα πρόσωπο στο ΕΚΚ καλό είναι να ψαλλιδιστεί κάπως.

  Η Hellas Film και το Hellenic Film Commission καλύτερα να συγχωνευθούν. Οι ωφέλειες για τις εξαγωγές ταινιών μπορεί να είναι τεράστιες, αν συνδυαστούν με τις επαφές και δημόσιες σχέσεις που θα αποκτήσει το Film Commission εξυπηρετώντας τις ξένες παργωγές, συχνά με σταρ σκηνοθέτες και ηθοποιούς, στη χώρα μας. Για τον ίδιο λόγο, το Film Commission πρέπει να υπάγεται στο ΕΚΚ, απλά να συμμετέχει και στέλεχος του Τουρισμού, εφόσον αυτός θα το χρηματοδοτεί, και αυτός θα ωφελείται από τα αποτελέσματα του έργου του.

  Να ενεργοποιηθεί Γραφείο Σεναρίων ή Ινστιτούτο σεναρίου στο ΕΚΚ, που θα βοηθάει ενεργά στην σεναριακή βελτίωση των υπό έγκριση ταινιών, αφού το σενάριο είναι το μόνο σκέλος της παραγωγής που ολοκληρώνεται πριν βρεθεί χρηματοδότηση, και είναι γενικά “ριγμένο”.

  Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος να συνεχίσει να ενισχύεται από το ΥΠΠΟΤ, και να συνεργάζεται με το Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο (ΕΚΑ), ενδεχομένως μέσω συμβάσεων, μια και είναι η μόνη που διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και τον κατάλληλο εξοπλισμό. Να γίνεται υποχρεωτική κατάθεση (legal deposit) μιάς άριστης κόπιας ή ψηφιακού αντιτύπου υψηλών προδιαγραφών, αλλιώς ούτε τώρα δεν θα λειτουργήσει το ΕΚΑ, που ιδρύθηκε πριν 24 χρόνια. Επίσης να κατατίθεται το αρνητικό.

  Να επιβληθεί ειδικό τέλος της τάξεως των 0,20 ευρώ στα ενοικιαζόμενα DVD (όχι στα πωλούμενα), αφού είναι γνωστό ότι η πανεύκολη και ιδιαίτερα διαδεδομένη παράνομη αντιγραφή και διάδοση τους μειώνει σημαντικά τα κινηματογραφικά έσοδα.

  Κανάλια:
  Η ΕΡΤ να καταβάλει το 1,5% επί του ανταποδοτικού τέλους (όχι επί των διαφημίσεων).
  Η συνδρομητική τηλεόραση το ήμισυ του 1,5% επί των συνδρομών, και 4 λεπτά δωρεάν διαφημιστικό χρόνο για κάθε ταινία.
  Τα υπόλοιπα κανάλια να καταβάλουν 1,5% επί των ακαθάριστων εσόδων τους υπέρ της διανομής των ελληνικών ταινιών, με 8 λεπτά δωρεάν διαφημιστικό χρόνο για κάθε ταινία. Στη ρύθμιση αυτή συμμετέχει και η ΕΡΤ.
  Έτσι οι ταινίες γίνονται ξανά ελκυστικές στους διανομείς, το κοινό ενημερώνεται επαρκώς, και γίνεται ο κύριος μοχλός ανάπτυξης του ελληνικού κινηματογράφου ξανά.
  Έτσι μόνο θα εφαρμοστεί ο Νόμος. Διότι τα κανάλια δεν βρίσκουν εύκολα αίθουσες για να παίξουν τις ταινίες τους, αφού η αγορά ελέγχεται από τους ιδιοκτήτες των πολυαιθουσών, που είναι και μεγαλοπαραγωγοί και διανομείς. Και καλά κάνουν οι άνθρωποι, αλλά ο Νόμος οφείλει να μεριμνά και για τους λιγότερο ισχυρούς, για να υπάρχει ευνομούμενη δημοκρατία.
  Από μετρητά όλα τα κανάλια να καταβάλλουν 1,5%ο (ενάμισυ τοις χιλίοις) για το παρελθόν και το μέλλον του ελληνικού κινηματογράφου, δηλ. Περίπου 1.500.000 ευρώ (από το 1 δισεκατομμύριο των εσόδων τους) τον χρόνο για το Εθνικό Κινηματογραφικό Αρχείο (συμπεριλαμβανομένης της Ταινιοθήκης της Ελλάδος), της Κρατικής Σχολής Κινηματογράφου που θα στεγασθεί στο Ολυμπιακό Κέντρο Άνω Λιοσίων όπως προβλέπει σχετικός νόμος, και που θα ενταχθεί στην Ακαδημία Τεχνών όταν αυτή ιδρυθεί.
  Επίσης ένα μέρος από το παραπάνω ποσό να πηγαίνει υπέρ του Ταμείου Αρωγής Κινηματογραφιστών.
  Τέλος, κάθε τηλεοπτικός σταθμός, δημόσιος ή ιδιωτικός, να υποχρεώνεται να παίζει τουλάχιστον μία ελληνική ταινία παραγωγής μετά το 1970 κάθε 1 ή 2 μήνες, καταβάλλοντας το αντίστοιχο εύλογο μίσθωμα που ισχυει στην αγορά.

  Είναι σημαντικό το ΥΠΠΟΤ να θεσπίσει μια διαδικασία που θα επιτρέχει τον συγκερασμό των απόψεων των κινηματογραφιστών, ώστε ο Νόμος πραγματικά να πετύχει !!!

  Και παράλληλα με τον Νέο Νόμο, να προωθήσετε κύριε Γερουλάνε ένα Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κινηματογράφος» στο ΕΣΠΑ, ύψους 40 εκατομμυρίων ευρώ, για να αναπτυχθούν οι υποδομές και η νέα τεχνολογία του κινηματογράφου και στην Ελλάδα του 21ου αιώνα!

  Βασίλης Κεσίσογλου

 • 1 Νοεμβρίου 2010, 11:58 | ΑΡΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ

  Κατασκευάζεται μια κλειστή ιδιωτική εταιρεία, που θα ελέγχεται απόλυτα απο τον εκάστοτε υπουργό και θα λειτουργεί με έξοδα του κράτους, δηλαδή των Ελλήνων. Κάτι τέτοιο δεν νομίζω πως θα βοηθήσει την ανάπτυξη ενός σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου. Απλά θα περιφρουρήσει το ανεξέλεγκτο πάρε δώσε των παραγόντων που θα έχουν την εύνοια του υπουργού. Είναι ο αμερικάνικος τρόπος λειτουργίας μιας εταιρείας που όμως όταν δεν φέρνει χρήματα κλείνει. Εδώ δεν θα κλείσει γιατί θα έχει απο πίσω το κράτος.

 • 30 Οκτωβρίου 2010, 11:22 | Α.Αγγελίδη, Ρ.Βαλντέν, Κ.Ευαγγελάκου, Σ.Θεοδωράκη, Κ.Πατρώνη, Π.Σεβαστίκογλου

  Νομίζουμε ότι είναι βαρύνουσας σημασίας λεπτομέρεια να προστεθεί στην §1α , για την ετήσια τακτική επιχορήγηση του ΕΚΚ, μια σαφής αναφορά στον κωδικό στον κρατικό προϋπολογισμό

  Αντουανέττα Αγγελίδη, Ρέα Βαλντέν, Κατερίνα Ευαγγελάκου, Στέλλα Θεοδωράκη, Κατερίνα Πατρώνη, Πέτρος Σεβαστίκογλου – Κινηματογραφιστές