Άρθρο 5 Ενίσχυση από τα έσοδα του ειδικού φόρου

1. Στην  τιμή  των εισιτηρίων των κινηματογράφων που λειτουργούν σε πόλεις με πληθυσμό άνω των δέκα χιλιάδων κατοίκων, επιβάλλεται ειδικός  φόρος  σε  ποσοστό  8%   που   διατίθεται   για   την   ανάπτυξη   της  κινηματογραφικής   τέχνης.   Για   την  περιοχή  της  Αττικής και της Θεσσαλονίκης το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 12%. Τα ανωτέρω ποσοστά μειώνονται κατά  50%  όταν  πρόκειται   για   υπαίθριους   κινηματογράφους.

2. Ο ειδικός φόρος της παραγράφου 1 διατίθεται για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης.

3. Το ποσό του φόρου αυτού εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του προϋπολογισμού εσόδων του Κράτους. Ισόποση πίστωση εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού.

4. Από την παραπάνω πίστωση ενισχύονται παραγωγοί ταινιών και επιχειρήσεις κινηματογραφικών αιθουσών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος νόμου.

5. Από την ίδια πίστωση και μετά την αφαίρεση της ενίσχυσης στους παραγωγούς ταινιών και τις επιχειρήσεις κινηματογραφικών αιθουσών, το 80% αποδίδεται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για την επίτευξη των σκοπών του και το εναπομένον 20% διατίθεται από το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού για την άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής στον τομέα του κινηματογράφου.

6. Το ύψος της ενίσχυσης της παρ. 5 του παρόντος άρθρου καθορίζεται από το συντελεστή σύμφωνα με το άρθρο 6 του παρόντος νόμου και τον αριθμό των εισιτηρίων που πραγματοποίησε η ταινία εντός δώδεκα μηνών από την έναρξη της πρώτης κινηματογραφικής προβολής της.

7. Για την ενίσχυση του παραγωγού ταινίας και της επιχείρησης κινηματογραφικών αιθουσών που προέβαλε αυτή από τα έσοδα του ειδικού φόρου, ο παραγωγός της ταινίας πρέπει να πληροί σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:

α.         Να έχει κύρια έδρα δραστηριότητας στην Ελλάδα και να είναι εγγεγραμμένος στο μητρώο παραγωγών που τηρείται στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.

β.         Η κύρια δραστηριότητά του να είναι η παραγωγή  οπτικοακουστικών έργων και ο κύκλος εργασιών του που πραγματοποιήθηκε την τελευταία τριετία από την δραστηριότητά του αυτή να μην προέρχεται από τον ίδιο τηλεοπτικό σταθμό ή την ίδια εταιρία παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεοπτικών προγραμμάτων ή την ίδια εταιρία παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών ή την ίδια επιχείρηση διανομής ή τον ίδιο δημόσιο φορέα, κατά ποσοστό μεγαλύτερο του 75%. Ως κύρια δραστηριότητα νοείται αυτή που προσδιορίζεται κατά το φορολογικό νόμο και με βάση την εθνική ονοματολογία οικονομικών δραστηριοτήτων από τον οικείο κωδικό του παραγωγού οπτικοακουστικών έργων.

γ.         Σε περίπτωση που είναι νομικό πρόσωπο, ποσοστό μεγαλύτερο του 25% της συμμετοχής στο εταιρικό/μετοχικό κεφάλαιο να μην ανήκει σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις τηλεοπτικού σταθμού ή/και  παροχής συνδρομητικών υπηρεσιών τηλεοπτικών προγραμμάτων ή/και παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών και νέων τεχνολογιών ή/και επιχειρήσεις κινηματογραφικών αιθουσών ή/και εταιρίες διανομής.

δ.         Σε περίπτωση που είναι φυσικό πρόσωπο ή ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου, να είναι Έλληνας υπήκοος ή/και υπήκοος άλλου κράτους της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή/και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για τη διασυνοριακή τηλεόραση ή/και κράτους που συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την κινηματογραφική συμπαραγωγή ή/και κράτους εκτός Ευρώπης με το οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει συμφωνίες που αφορούν τον οπτικοακουστικό τομέα, ή εφόσον προέρχεται από κράτος εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, να είναι μόνιμος κάτοικος Ελλάδας.

8. Δεν δικαιούται ενίσχυσης παραγωγός ή συμπαραγωγός που ανήκει στο δημόσιο ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα ή δεν έχει κύρια έδρα δραστηριότητας στην Ελλάδα.

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 18:43 | TAKHS BEREMHS-DIANOMEAS

  PROTEINETAI I ENISXYSI ME EPISTROFI FOROU STIN ANEKSARTITI ETAIRIA DIANOMIS, ME VASI TO PROTYPO TOU PROTEINOMENOU NOMOSXEDIOU (DILADI EPISTROFI 400% EPI TOU EISPRAXTHENTOS FOROU ANA TAINIA–MEXRI TA 50.000 EISITIRIA) ME POSOSTO 15% EPI TOU SYNOLOU TIS PARAPANO EPISTROFIS.
  TO POSOSTO 15% AFAIREITAI APO TA PROTEINOMENA POSOSTA EPISTROFIS STIN PARAGOGI (50%) KAI STIN AITHOUSA (50%), KATA 7,5% APO TIN EPISTROFI FOROU STIN PARAGOGI (SYNEPOS STIN PARAGOGI EPISTREFETAI TO 42,5%) KAI KATA 7,5% APO TIN EPISTROFI FOROU STIN AITHOUSA (SYNEPOS STIN AITHOUSA EPISTREFETAI TO 42,5%)- ME VASI TIN ISXYOUSA PROTASI TOU NOMOSXEDIOU KAI MEXRI TO YPSOS TON 50.000 EISITIRION ANA TAINIA. VASIKI PROYPOTHESI AFTIS TIS EPISTROFIS, I ETAIRIA DIANOMIS NA DIANEIMEI TOULAXISTON 3 ELLINIKES TAINIES STI DIARKEIA TOU ETOUS.

 • Προτείνουμε η παρ. 4 του άρθρου να διαμορφωθεί ως εξής:
  «4. Από την παραπάνω πίστωση ενισχύονται παραγωγοί ταινιών και επιχειρήσεις κινηματογραφικών αιθουσών σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 6 και 7 του παρόντος νόμου. Ειδικότερα, οι επιχειρήσεις κινηματογραφικών αιθουσών για να ενισχυθούν θα πρέπει να διαθέτουν προσβάσιμους κοινόχρηστους χώρους (εκδοτήρια εισιτηρίων, αναψυκτήριο κ.λπ.), καθώς επίσης τουλάχιστον ένα προσβάσιμο σε άτομα με αναπηρία WC και μια τουλάχιστον προσβάσιμη σε άτομα με αναπηρία αίθουσα προβολής.»

  Η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται:

  – στη συνταγματική επιταγή του άρθρου 21, παρ. 6, σύμφωνα με την οποία: «6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

  – στις υπαγορεύσεις του Άρθρο 30 «Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με τον Προαιρετικό της Πρωτόκολλο έχει υπογράψει και αναμένεται άμεσα να επικυρώσει και ως εκ τούτου να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με τις οποίες:

  «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να συμμετέχουν, σε ίση βάση με τους άλλους στην πολιτιστική ζωή και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες:
  …..γ. απολαμβάνουν την πρόσβαση σε τόπους πολιτιστικών παραστάσεων ή υπηρεσιών, όπως θέατρα, μουσεία, κινηματογράφους……»

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 23:21 | Βασίλης Κοσμόπουλος

  α. Να ληφθεί μέριμνα για την ενίσχυση από τον ειδικό φόρο της «μικρής» ανεξάρτητης διανομής ελληνικών ταινιών.

  β. Είναι σωστή η προσπάθεια περιορισμού των «ολιγοπωλιακών» φαινομένων.

  Βασίλης Κοσμόπουλος
  σκηνοθέτης/παραγωγός

 • Θα ήταν χρήσιμο να υπήρχε και μια πρόβλεψη για τους συμπαραγωγούς που παρέχουν τεχνικό εξοπλισμό και υπηρεσίες στις παραγωγές έναντι ποσοστού επί των εσόδων, να είχαν μια πιο άμεση πρόσβαση με κάποιο τρόπο στα έσοδα από τον ειδικό φόρο.

  Τουλάχιστον να υπήρχε ένα box office δημόσια αναρτώμενο στο internet (στο site του ΕΚΚ) με τις πωλήσεις εισιτηρίων κάθε ταινίας ώστε και εμείς να μπορούμε να ξέρουμε ποια είναι τα έσοδα μιας ταινίας ώστε να μπορούμε να απαιτήσουμε τα χρήματα μας από τον παραγωγό.

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 17:40 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Περί «Μητρώου Παραγωγού».
  Σχόλια στα Άρθρα 5, Παράγραφος 7 (ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΗ ΛΕΞΗ ΣΩΡΕΥΤΙΚΑ!!!)
  και άρθρο 20, παράγραφοι του 1, 2 και 3.’

  Κατ’ αρχάς ο ΥΠΠΟΤΟΥΡ δεν δικαιολογεί στο εισαγωγικό του σημείωμα στο νόμο γιατί δεν δύνανται να ισχύουν μελλοντικά τα ήδη υπάρχοντα 3-4 ΜΗΤΡΩΑ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ. Επίσης στο νέο νόμο υπάρχουν αοριστίες ως προς το ποιοι θα είναι οι όροι και οι προϋποθέσεις εγγραφής στο ΝΕΟ ΜΗΤΡΩΟ ΤΟΥ ΕΚΚ!
  Δεν νοείται κάθε αοριστία, κενό και θολούρα στον υπάρχοντα νόμο να παραπέμπεται για διακανονισμό στον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας του ΕΚΚ από ένα μόνο άνθρωπο, τον Γενικό Διευθυντή. Σε αυτό πρέπει να δοθεί έτοιμο το πλαίσιο λειτουργίας του ΕΚΚ και αυτός θα κληθεί να το υλοποιήσει.
  Πάντως το συμπέρασμα είναι ότι ΕΝΑ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΣΤΗΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΝΑ «ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ» το ποιός εγγράφεται σε αυτό ΚΑΙ ΟΧΙ ΓΙΑ ΝΑ «ΑΝΟΙΓΕΙ» το επάγγελμα ….Αλλιώς γιατί το προβλέπει ο νομοθέτης?

  Παράγραφος 2: «Με απόφαση του Δ.Σ. ορίζονται τα δικαιολογητικά». Παράγραφος 3: «Η εγγραφή στο Μητρώο αποτελεί προϋπόθεση για οποιαδήποτε χρηματοδοτική ενίσχυση προς τον παραγωγό…»,

  Ίδρυση/σύσταση ενός «μητρώο παραγωγού» γίνεται προκειμένου να τεθούν περιοριστικές και αυστηρές διατάξεις ως προϋπόθεση εγγραφής σε αυτό, αλλιώς δεν έχει νόημα.
  Ένα αλλοδαπό νομικό ή φυσικό πρόσωπο που εμπορεύεται αγροτικά προϊόντα ας πούμε στη Γαλλία θα υποχρεωθεί να εγγραφεί σε ελληνικό μητρώο για να εκτελέσει τη συναλλαγή; Αυτό όμως, αντίκειται απόλυτα στο ευρωπαϊκό δίκαιο που αφορά στην ελεύθερη ασκούμενη επιχειρηματικότητα εντός Ε.Ε., κανόνες ελεύθερης εγκατάστασης και ελεύθερου ανταγωνισμού κλπ. Εν ολίγοις, αυτό που ισχύει είναι ότι όποιος είναι νόμιμος στη Γαλλία με τις προϋποθέσεις που θέτει η εκεί νομοθεσία, είναι αυτόματα και στην Ελλάδα χωρίς την ανάγκη εγγραφής σε κάποιο μητρώο ή άλλη διαδικασία.
  «Επίσης ένα σημείο το οποίο προβληματίζει είναι το γεγονός ότι δεν αναφέρεται πουθενά αν θα υπάρχει «Κανονισμός Λειτουργίας του Μητρώου» το οποίο θα καθορίζει ποια θα είναι τα παραπτώματα στα οποία θα επιβάλλονται διοικητικές ποινές σύμφωνα με τα όσα αναφέρει το ν/σ ,ότι οι προβλεπόμενες πράξεις όπως «εγγραφή», «διαγραφή» αλλά και «αναστολή», δεν είναι οι μόνες που θα έπρεπε να περιέχονται στο ν/σ.
  Η μη τήρηση ΠΟΙΩΝ κανόνων, θα συνεπάγεται την αναστολή του ή την πρόσκαιρη διαγραφή του «παραγωγού» από το Μητρώο και εάν επαναληφθεί, την οριστική διαγραφή του.
  Με αυτή τη λογική οδηγούμεθα σε κλειστό επάγγελμα τη στιγμή που η τάση είναι για άνοιγμα των επαγγελμάτων (βλ. φορτηγατζήδες, φαρμακοποιοί, μηχανικοί, αρχιτέκτονες κλπ) και στον αποκλεισμό πάρα πολλών σκηνοθετών που γίνονται, κατά διαστήματα, παραγωγοί του εαυτού τους, προκειμένου να κάνουν μία ταινία με χρηματοδότηση από το ΕΚΚ.
  Προτείνεται τη διαγραφή του παρόντος άρθρου.
  Αν παραμείνει τότε προτείνεται η εξής διατύπωση, που είναι συμβατή με τους Νόμους και Συνθήκες της Ε.Ε. περί ελεύθερης εγκατάστασης, δραστηριότητας, ελεύθερου ανταγωνισμού κλπ αλλά και με τα μέχρι τώρα δυνατά, σε συμπαραγωγές με το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου.
  Στο μητρώο παραγωγού εγγράφεται, εφόσον το επιθυμεί, κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με την ιδιότητα του σεναριογράφου, σκηνοθέτη, η παραγωγού χωρίς προϋποθέσεις παραγωγής άλλης ταινίας στο παρελθόν, που διατηρεί επαγγελματική έδρα στην Ελλάδα η σε άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ και ασκεί στην Ελλάδα η σε άλλη χώρα-μέλος της ΕΕ παρόμοια δραστηριότητα ή διατηρεί παράρτημα στην Ελλάδα προσκομίζοντας απλή βεβαίωση της οικείας ΔΟΥ, όπου εδρεύει (Ελλάδα η χώρα-μέλος της ΕΕ), ότι είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος, ασκεί νομίμως την δραστηριότητα του σεναριογράφου, σκηνοθέτη, παραγωγού, στην Ελλάδα η στη χώρα-έδρα του, μέλους της Ε.Ε. και δεν έχει υπαχθεί στο παρελθόν, ως φυσικό πρόσωπο η ως εταίρος η ως ιδιοκτήτης εταιρείας συναφούς δραστηριότητας σε καθεστώς αναγκαστικής εκκαθάρισης, πτώχευσης, στάσης πληρωμών και όλα τα σχετικά του πτωχευτικού κώδικα, όπως επίσης μη πληρωμών προς το Δημόσιο (ΔΥΟ) και ασφαλιστικά ταμεία.
  Έτσι επιτρέπεται μόνο σε εκείνους, που έχουν καθαρό ποινικό μητρώο, που απέδειξαν χρηστή οικονομική διαχείριση των εταιρειών τους και θα αποκλείονται όλοι εκείνοι που στο παρελθόν δεν υπήρξαν συνεπείς προς τους συνεργάτες τους στον τομέα του κινηματογράφου και την Πολιτεία, μην πληρώνοντας φόρους, όντας ασυνεπείς προς τα ασφαλιστικά ταμεία κλπ. Διαφορετικά πώς θα είναι δυνατόν να υπαχθούν στα προνόμια του «ταξ σέλτερ»/ φορολογικών απαλλαγών και κινήτρων?

  Απευχθόμεθα σε κάποια μελλοντική συγκυρία τη πιθανότητα να έχουν δυνατότητα εγγραφής και να παράγουν ταινίες ασυνεπείς παραγωγοί με κάθε είδους παραβάσεις στο παρελθόν αλλά σκηνοθέτες / σεναριογράφοι παραγωγοί κάθε είδους, είτε μικρού μήκους, είτε πρωτοεμφανιζόμενοι, είτε με μακρά και επιτυχημένη θητεία να μην δύνανται να εγγραφούν στο ΜΗΤΡΩΟ και να παράξουν τις ταινίες τους αλλά να πρέπει να «περάσουν» κάποιες «κλειστές» πύλες κάποιων γραφείων παραγωγής που «εξασφάλισαν» την εγγραφή τους στο μητρώο του ΕΚΚ.

  ————————————————————————————————————————————————-
  ΥΓ: ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΜΗΤΡΩΟ γενικότερα … διάφορες πηγές για ίδρυση ΜΗΤΡΩΩΝ σε διάφορους τομείς … όροι, προϋποθέσεις, περιορισμοί, συμβατότητα με δίκαιο Ε.Ε. κλπ.

  Προϋποθέσεις για ΕΓΓΡΑΦΗ στο ΜΗΤΡΩΟ του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ Τ.Ε.Ε. http://www.e-tee.org.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=83&Itemid=126

  (Ακολουθούν πιο κάτω σχόλια από ΑΠΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΠΟΥ ΕΓΙΝΕ ΓΙΑ ΜΗΤΡΩΟ ΑΛΛΩΝ ΤΟΜΕΩΝ ….. για όποιον ενδιαφέρεται μόνο)

  http://www.agrotypos.gr/index.asp?mod=articles&id=58811
  ΕΝΙΑΙΟ ΜΗΤΡΩΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΤΩΝ http://www.esfhellas.gr/categoryDetails.aspx?iden=10#1
  – Τι είναι;
  – Ποιος μπορεί να γίνει μέλος του ΕΜΑ;
  Μέλος στο ΕΜΑ μπορεί να γίνει κάθε πτυχιούχος ΑΕΙ ή ΤΕΙ, που ενδιαφέρεται, εφόσον διαθέτει αποδεδειγμένα τουλάχιστον 3ετή συνολική επαγγελματική εμπειρία στον ιδιωτικό ή το δημόσιο τομέα (ΚΥΑ 67775/2493/2.10.2008).
  ——————————————-

  ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Σκηνοθέτης, Παραγωγός
  Ιδρυτικό Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου
  Διπλωματούχος, Πρ. Αναπλ. Καθηγητής Σκηνοθεσίας & Σεναρίου και Μέλος της Συγκλήτου στην Ανωτάτη Κρατική Ακαδημία και Τηλεόρασης του Μονάχου

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 15:29 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Επειδή διαβάζει κάποιος στις εισαγωγικές θέσεις του Σ/Ν τη γλώσσα / ορολογία, που χρησιμοποιείται από το ΥΠΠΟΤΟΡ, για ενίσχυση των μικρομεσαίων παραγωγών (ενικός Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ και όχι Ο ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ). Καλώς και συμφωνώ μέχρι εδώ. Να ενισχυθούν ΟΙ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΕΣ, ουδείς διαφωνεί.
  Επίσης παντού υπάρχει η λέξη υποστήριξη, μοριοδότηση της παραγωγής, της καλλιτεχνικής!, της ανεξάρτητης! ταινίας κλπ. Επίσης καμία αντίρρηση.
  Στην επιστροφή φόρου με αριθμητικά παραδείγματα που προκύπτουν κάνοντας απλές μαθηματικές πράξεις φαίνεται, ότι σε μια ταινία με μικρό αριθμό εισιτηρίων ΕΩΣ 50.000 αυτή θα έχει λαμβάνειν επιστροφή από φόρο εισιτηρίου κάτι για € 40.000, € 60.000 ή και € 80.000 … δεν έχει σημασία το νούμερο, ωραίο και ελκυστικό θα είναι και δεν υπήρχε πριν με τον προηγούμενο νόμο. Μάλιστα. Τα χρήματα από αυτή την ανεξάρτητη ΠΑΡΑΓΩΓΗ, αυτήν την καλλιτεχνική ταινία θα επιστρέφονται στην ΠΑΡΑΓΩΓΗ λοιπόν = για να ακριβολογούμε στον ΜΙΚΟΡΟΜΕΣΑΙΟ ΠΑΡΑΓΩΓΟ! Και ας υποθέσουμε, ΠΟΥ ΔΕΝ! ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΝΟΜΟΥ ΝΑ ΕΠΑΝΕΠΕΝΔΥΣΕΙ αυτούς τους πόρους ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ (σε αντίθεση π.χ. με τον Γερμανικό Κινηματογραφικό Νόμο, που υποχρεώνει τους παραγωγούς, ανακυκλώνοντας τα χρήματα στον ίδιο τομέα και διασφαλίζοντας θέσεις εργασίας), ότι αυτός θα έχει μια μαγιά, προίκα δηλ. ένα ποσό για να χρηματοδοτήσει την ερχόμενη ταινία του. Πάρα πολύ ωραία και σεβαστό και αυτό. Να έχουμε εύρωστους παραγωγούς για να κάνουν τις ταινίες μας.

  Ερώτημα: στην επιτυχία μιας ταινίας δεν έχει συμβάλλει τα μάλλα ο σεναριογράφος με το σενάριό του; Στην επιτυχία της ίδιας ταινίας δεν έχει συμβάλλει τα μάλλα και ο σκηνοθέτης της, που δούλευε μήνες, αν όχι χρόνια, με την σκηνοθεσία του;
  Δεν ομιλούμε γενικότερα λοιπόν εδώ για μια καλλιτεχνική, μια ανεξάρτητη, μια «μη εμπορική ταινία», της οποίας όλοι γνωρίζουμε ότι κινητήριος δύναμη και ψυχή είναι κυρίως ο σκηνοθέτης η και ο σεναριογράφος, αν δεν είναι το ίδιο πρόσωπο (auteur film)?

  Γιατί αυτοί οι δύο λοιπόν ακροτελεύτιοι λίθοι της ανεξάρτητης, καλλιτεχνικής ταινίας να μην εισπράττουν ένα μερίδιο σε αυτή την επιτυχία και να το καρπούται αποκλειστικά και μόνο ο Η ΑΝΕΞΑΡΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ = ο ανεξάρτητος παραγωγός? Έστω και να συμφωνήσουμε,ότι ο νόμος είναι εναντίον των μεγάλων μπλογκαρχών / μεγαλοδοανομέων / μεγαλοαιθουσαρχών δεν νοείται! να είναι και εναντίον των συντελεστών (σκηνοθέτη, σεναριογράφο), που με τον μόχθο τους συνέβαλλαν στα όποια εισιτήρια για την ίδια κοινή ταινία?
  Καλώς να έχει ο ανεξάρτητος, καλλιτεχνικός παραγωγός την μαγιά του για την επόμενη ταινία του μέσω της επιστροφής του φόρου.
  Ποιος τον υποχρεώνει, ότι θα χρησιμοποιήσει αυτή την μαγιά του για να κάνει την ερχόμενη ταινία του με τον ίδιο σκηνοθέτη και τον ίδιο σεναριογράφο? Κανείς. Δηλαδή he takes the money and runs? Είναι δίκαιο, θεμιτό και ευκταίο αυτό?
  Σε σοβαρούς κινηματογραφικούς νόμους άλλων χωρών γίνεται το αντίθετο. Λαμβάνονται μέτρα για την ενίσχυση ΚΑΙ των σεναριογράφων και σκηνοθετών! Όχι εισ βάρος των συναδέλφων παραγωγών. Αλλά αν ο νόμος δεν προβλέπει άλλες πηγές ενίσχυσης αυτών δεν θα ήταν πιο όμορφο, δίκαιο εφόσον μιλάμε λοιπόν για την ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΜΕΣΑΙΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ (ενικός Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ) να συμμετέχουν στην επιστροφή και οι δημιουργοί της ταινίας με ένα ποσοστό π.χ. 45% παραγωγός, 45% σκηνοθέτης, 10% σεναριογράφος? Να έχουν μια μαγιά όλοι! Και αν θέλουν να ξανασυνεργαστούν να βάλουν αυτά τα χρήματα πάλι μαζί εκείνοι που/αν το επιθυμούν για την επόμενη κοινή ταινία τους ή ειδάλλως να τραβάνε το δρόμο τους αλλά με κάτι στην τσέπη ο καθένας, ως επιβράβευση του δικού του κόπου.
  Και μη τα μπερδέψουμε με τα ποσοστά από τα πνευματικά δικαιώματα. Που ΑΦΕΝΟΣ ΟΥΤΕ ΣΕ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΝΟΜΟ ΑΝΑΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΡΗΤΑ (3% σεναριογράφος, 9% σκηνοθέτης, 8% παραγωγός) όλο και συρρικνώνονται από ότι όλοι μας γνωρίζουμε (από 9& σε 6%) … εδώ μιλάμε για μια νέα πηγή χρηματοδότησης, που ανοίγει ΑΛΛΑ ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ από την οποία όμως θα πρέπει να «αμοιφθούν» όλοι … και όχι μόνο η κατ’ επίφαση και αορίστως περιγραφόμενη ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ … οι τραπεζικοί λογαριασμοί έχουν πάντα ένα όνομα!

  Ως εκ τούτου σε καμία παράγραφο και σε κανένα άρθρο του Ν/Σ δεν φαίνεται ότι έχει προκύψει μια – έστω και ελάχιστη – βελτίωση στα μερίδια οικονομικής ή όποιας άλλης συμμετοχής και αναβάθμισης των σεναριογράφων, σκηνοθετών στις νέες πηγές χρηματοδότησης που (πιθανόν, θα δούμε αν) θα ανοίξει αυτός ο νόμος, όπως από επιστροφή φόρου, Νόμος 1,5%/0,75% κλπ. σε αντίθεση με τους κινηματογραφικούς νόμους ευρωπαϊκών χωρών, όπως π.χ στη Γερμανία με ειδική μέριμνα για πρωτοεμφανιζόμενος η μη σεναριογράφους και σκηνοθέτες.
  Αν δε λάβει κάποιος υπόψιν του και την κατάργηση των χρηματικών πρώην Κρατικών Κινηματογραφικών Βραβείων Ποιότητας του ΥΠΠΟ τότε μπορούμε άνετα να μιλήσουμνε για μια σημαντική επιδείνωση του «στατους κβο» των σκηνοθετών/σεναριογράφων σε σχέση με την βελτίωση των παραγωγών, που είναι έκδηλη από το γεγονός και μόνο πόσες φορές αναφέρονται οι αντίστοιχες λέξεις στο κείμενο του Σ/Ν!

  Σε περίπτωση που ο νομθέτης δεν επιθυμεί να συμμετέχουν οι σκηνοθέτες/σεναριογράφοι στη επιστροφή φόρου ας προβλέψουν άλλα προγράμματα ενίσχυσής τους, όπως σε προηγμένες ευρωπαϊκές χώρες, Γερμανία, Γαλλία, Δανία κλπ.

  ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Σκηνοθέτης, Παραγωγός
  Ιδρυτικό Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου
  Διπλωματούχος, Πρ. Αναπλ. Καθηγητής Σκηνοθεσίας & Σεναρίου και Μέλος της Συγκλήτου στην Ανωτάτη Κρατική Ακαδημία και Τηλεόρασης του Μονάχου

 • 30 Οκτωβρίου 2010, 11:48 | Α.Αγγελίδη, Ρ.Βαλντέν, Κ.Ευαγγελάκου, Σ.Θεοδωράκη, Κ.Πατρώνη, Π.Σεβαστίκογλου

  Για το μητρώο παραγωγών (βλ. και άρθρο 20) και τη δυνατότητα ενίσχυσης των ταινιών (άρθρο 5, §7) – Μας ενδιαφέρει να διασφαλισθεί το «άνοιγμα» του επαγγέλματος.
  Θέτουμε το ερώτημα: Πώς θα εγγράφεται στο μητρώο ένας νέος παραγωγός, που δεν έχει ήδη παράγει κάποια ταινία;

  Για την §5 – Νομίζουμε ότι από το 20% του ειδικού φόρου που διατίθεται από το Υπουργείο για την πολιτική του στον κινηματογράφο, θα πρέπει να χρηματοδοτείται η Ταινιοθήκη της Ελλάδος και οι κινηματογραφικές λέσχες – θεσμοί που προάγουν την κινηματογραφική παιδεία στη χώρα, και που κατ’επανάληψη έχουν στηρίξει τις ταινίες μας και μας έχουν φέρει σε επαφή με ένα μικρό, αλλά ενθουσιώδες κοινό

  Αντουανέττα Αγγελίδη, Ρέα Βαλντέν, Κατερίνα Ευαγγελάκου, Στέλλα Θεοδωράκη, Κατερίνα Πατρώνη, Πέτρος Σεβαστίκογλου – Κινηματογραφιστές

 • 29 Οκτωβρίου 2010, 17:23 | Κωνσταντίνα Βούλγαρη

  ίσως να χρειάζεται κάπως να στηριχθεί και το κομμάτι της ανεξάρτητης διανομής.

  Μικρές εταιρείες που διανέμουν έναν συγκεκριμένο αριθμό ελληνικών ταινιών το χρόνο- σίγουρα πάνω από 3- και κυρίως ταινιών που δεν κάνουν μεγάλο αριθμό εισητηρίων και που παίζονται σε μονές ή διπλές αίθουσες.
  Στη λογική που ήδη έχει κατατεθεί, με τον υπολογισμό της ενίσχυσης μιας ταινίας, όπου η ενίσχυση πάει πολύ σωστά, αντίστροφα με τον αριθμό εισητηρίων.

 • 29 Οκτωβρίου 2010, 16:41 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ

  Η παρ. 5 του Αρθρου 5 προβλέπει τη διάθεση του εναπομείναντος 20% στοΥΠΠΟΤ γιά την ( «…άσκηση

  πολιτιστικής πολιτικής στον τομέα του κιν/φου») . Δεν διευκρινίζει όμως το Αρθρο 5 , παρ.5 ποιό εί-

  ναι το όργανο (ή η Υπηρεσία ) στό ΥΠΠΟΤ που θά ασκεί αυτή την πολιτική .

  Ανάλογη είναι η έλλεψη διευκρίνησης στο Αρθρο 26, παρ. 11, όπου επίσης υπονοείται η ύπαρξη

  κάποιου οργάνου ή υπηρεσίας στο ΥΠΠΟΤ , αλλά δέν διευκρινίζεται ποιό είναι αυτό τό όργανο που

  ορίζει ( «…το πλαίσιο της κειμενης νομοθεσίας του εσωτερικού κανονισμού και της κιν/κης πολιτικής

  του ΥΠΠΟΤ…» )

  Γιά τό Αρθρο 6 , παρ.1 , εδαφ.α (Γλώσσα) , υποθέτω θα ισχύουν αυτά που ισχύουν και τώρα .Δηλαδή

  η εξαίρεση του 51% γιά τις διεθνείς συμπαραγωγές .

  Τό Αρθρο 8 που αφορά στη διάθεση του 1,5% γιά την παραγωγή ταινιών , είναι -και ήταν πάντοτε…-

  ιδιαίτερα σημαντικό , Οπως είναι γνωστό , πρόκειται γιά απόφαση που αφορά όλα τά κράτη της

  Ευρωπαϊκής Ενωσης , όπου η σχετική νομοθεσία εφαρμό ζεται από πολλά χρόνια .

  Στον σχετικό Νόμο που ψηφίστηκε τότε, προβλεπόταν Επιτροπή μέ αρμοδιότητα τον έλεγχο γιά την

  γιά την ορθή εφαρμογή του . Η Επιτροπή συγκροτήθηκε αλλά δεν λειτούργησε ποτέ , γιά λόγους που

  μπορεί νά υποθέσει κανείς .Αλλωστε και η ΕΡΤ που συνχρηματοδοτούσε με τό Ε.Κ.Κ παραγωγές ται-

  νιών , δεν επένδυσε ποτέ το 1,5% του κύκλου εργασιών της και ασφαλώς δεν συνυπολόγιζε το ανταπο-

  δοτικό τέλος που προβλέπει το νομοσχέδιο.

  Τό ζήτημα είναι,φυσικά, η εφαρμογή αυτής της υποχρέωσης από την πλευρά των τηλεοπτικών σταθ-

  μών .Δυστυχώς , η παρ. 7 του Αρθρου 8 είναι ασαφής -πρός το παρόν- ωςπρός τις εγγυήσεις γιά την

  εφαρμογή αυτού του πολύ σημαντικού οικονομικού πόρου γιά τον κιν/φο μας και κανένας τρόπος ελέγ

  χου δεν περιγράφεται σχετικά .

 • 28 Οκτωβρίου 2010, 05:40 | Διονύσης Σαμιώτης

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
  Ενίσχυση ελληνικής κινηματογραφίας
  (Τροποποίηση άρθρου 7, ν.1597/86)

  Άρθρο 1
  Ειδικός Φόρος – Γενικές Αρχές

  1. Για την εφαρμογή των άρθρων του παρόντος Κεφαλαίου:

  (α) Ως «Ανεξάρτητη Επιχείρηση Παραγωγής» ορίζεται το φυσικό πρόσωπο ή το νομικό πρόσωπο με τα εξής χαρακτηριστικά:

  (i) εκ των βασικών σκοπών και δραστηριοτήτων του είναι η παραγωγή οπτικοακουστικών έργων,

  (ii) σε περίπτωση νομικού προσώπου, ποσοστό μεγαλύτερο του 25% της ιδιοκτησίας του δεν ανήκει σε μία ή περισσότερες επιχειρήσεις λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού,

  (iii) ποσοστό μεγαλύτερο το 90% των εσόδων του ή του κύκλου εργασιών του δεν προέρχεται από τη συνεργασία του με επιχείρηση λειτουργίας τηλεοπτικού σταθμού.

  (β) Ως «Επιχείρηση Αιθουσών» νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει την εκμετάλλευση αίθουσας ή αιθουσών, σε χειμερινούς ή υπαίθριους χώροι, με μία ή περισσότερες οθόνες προβολής κινηματογραφικών έργων αντιστοίχως, και λειτουργούν υπό την ίδια επωνυμία.

  (γ) Ως «Εβδομάδα Προβολής για τους χειμερινούς χώρους προβολής» νοείται το σύνολο επτά συναπτών ημερών κατά τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο κάθε χρόνου. Ειδικά για το μήνα Μάιο, οι χειμερινοί κινηματογράφοι υποχρεούνται να προβάλλουν ελληνικές ταινίες πρώτης προβολής, ταινίες δηλαδή που έχουν αρχίσει να προβάλλονται προ διμήνου το πολύ. Επίσης ως «εβδομάδα προβολής» νοείται για τους χειμερινούς χώρους προβολής το χρονικό διάστημα από 15 Δεκεμβρίου έως 15 Ιανουαρίου και το χρονικό διάστημα από τη Δευτέρα που προηγείται έως τη Δευτέρα που έπεται της Κυριακής του Πάσχα, εάν κατά τη διάρκειά τους προβάλλονται σε δύο κύριες βραδινές προβολές ελληνικές ταινίες και έχει προηγηθεί μέχρι 20ής ώρας προβολή ελληνικής ή ξένης παιδικής ταινίας.

  (δ) Ως «Εβδομάδα Προβολής για τους υπαίθριους χώρους προβολής» νοείται το σύνολο των επτά συναπτών ή μη ημερών από τις 16 Μαΐου έως τις 14 Σεπτεμβρίου κάθε χρόνου.

  (ε) Ως «Αίθουσα» νοούνται οι χειμερινοί και οι υπαίθριοι χώροι προβολής κινηματογραφικών έργων.
  2. Ο Ειδικός Φόρος που εισπράττεται κάθε χρόνο από την προβολή κινηματογραφικών έργων διατίθεται στο σύνολό του, για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης και την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας καθώς και για την άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής στον τομέα του κινηματογράφου.

  3. Το ποσό του Ειδικού Φόρου εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του προϋπολογισμού εσόδων του Κράτους. Ισόποση πίστωση εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού.

  4. Το συνολικό ποσό του Ειδικού Φόρου που εισπράττεται από τα κινηματογραφικά εισιτήρια αποδίδεται στην Διεύθυνση Κινηματογραφίας & Οπτικοακουστικών Μέσων, για να κατανεμηθεί από αυτό ως εξής:

  (α) στις Ανεξάρτητες Επιχειρήσεις Παραγωγής που παράγουν κινηματογραφικά έργα με πιστοποιητικό ελληνικότητας, σύμφωνα με άρθρο 2 αυτού του Κεφαλαίου.

  (β) στις Επιχειρήσεις Αιθουσών που πρόβαλλαν κινηματογραφικά έργα με πιστοποιητικό ελληνικότητας, σύμφωνα με άρθρο 3 αυτού του Κεφαλαίου

  (γ) στις Επιχειρήσεις Διανομής που διένειμαν κινηματογραφικά έργα με πιστοποιητικό ελληνικότητας, σύμφωνα με άρθρο 4 αυτού του Κεφαλαίου και

  5. Μετά την κατανομή των ποσών του Ειδικού Φόρου που καταβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 4, το τυχόν υπόλοιπο ποσό του Ειδικού Φόρου κατανέμεται ως εξής:

  (α) ποσοστό 75% στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για την επίτευξη των σκοπών του και

  (β) 1. ποσοστό 25% διατίθεται από το Υπουργείο Πολιτισμού για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, την ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας καθώς και για τη μελέτη και την άσκηση της πολιτιστικής πολιτικής στον τομέα του κινηματογράφου.
  2. Πιο συγκεκριμένα, από το ποσοστό αυτό χρηματοδοτούνται τα κρατικά βραβεία ποιότητας, η Ταινιοθήκη της Ελλάδος, οι κινηματογραφικές λέσχες και η σύσταση, η λειτουργία και οι προπαρασκευαστικές ενέργειες της Επιτροπής Κινηματογραφικής Παιδείας, που θα συσταθεί με Απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, εντός 30 ημερών από τη δημοσίευση του παρόντος, για την οργάνωση της Ακαδημίας Κινηματογράφου, την προετοιμασία υποδομών, την εκπαίδευση καθηγητών, τη μετάφραση συγγραμμάτων και ότι άλλο κριθεί απαραίτητο. Μετά τη σύσταση της Ακαδημίας, το 70% του υπολειπόμενου ποσού του ειδικού φόρου θα πηγαίνει στο ΕΚΚ, το 20% στο Υπουργείο Πολιτισμού και το 10% στην Ακαδημία Κινηματογράφου, για τη χρηματοδότηση των σπουδαστικών ταινιών των φοιτητών της.

  Άρθρο 2
  Επιστροφή Ποσοστού Ειδικού Φόρου – Ανεξάρτητες Επιχειρήσεις Παραγωγής

  1. Σε Ανεξάρτητη Επιχείρηση Παραγωγής που έχει παράγει κινηματογραφικό έργο με πιστοποιητικό ελληνικότητας, καταβάλλεται ποσοστό του Ειδικού Φόρου που εισπράχθηκε από τα κινηματογραφικά εισιτήρια που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο το προηγούμενο ημερολογιακό έτος, ανεξαρτήτως του κόστους της παραγωγής του , σύμφωνα με την εξής κλίμακα:
  Αν πραγματοποίησε συνολικά μέχρι 50,000 εισιτήρια αποδίδεται στην Ανεξάρτητη Επιχείρηση Παραγωγής το διπλάσιο του ποσού του Ειδικού Φόρου που εισπράχθηκε από τα κινηματογραφικά εισιτήρια που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο. Αν πραγματοποίησε περισσότερα η καταβολή ακολουθεί την παρακάτω κλίμακα :

  (α) μέχρι 50,000 εισιτήρια αποδίδεται στην Ανεξάρτητη Επιχείρηση Παραγωγής το σύνολο του ποσού του Ειδικού Φόρου που εισπράχθηκε από τα κινηματογραφικά εισιτήρια που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο,

  (β) από 50,001 ως 100,000 εισιτήρια – αποδίδεται στην Ανεξάρτητη Επιχείρηση Παραγωγής το 85% του ποσού του Ειδικού Φόρου που εισπράχθηκε από τα κινηματογραφικά εισιτήρια που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο. Το υπόλοιπο 15% κατατίθεται στον ειδικό κωδικό «Νέος Κινηματογράφος» του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

  (γ) από 100,001 ως 200,000 εισιτήρια – αποδίδεται στην Ανεξάρτητη Επιχείρηση Παραγωγής το 80% του ποσού του Ειδικού Φόρου που εισπράχθηκε από τα κινηματογραφικά εισιτήρια που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο. Το υπόλοιπο 20% κατατίθεται στον ειδικό κωδικό «Νέος Κινηματογράφος» του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

  (δ) από 200,001 ως 300,000 εισιτήρια — αποδίδεται στην Ανεξάρτητη Επιχείρηση Παραγωγής το 70% του ποσού του Ειδικού Φόρου που εισπράχθηκε από τα κινηματογραφικά εισιτήρια που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο. Το υπόλοιπο 30% κατατίθεται στον ειδικό κωδικό «Νέος Κινηματογράφος» του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

  (ε) από 300,001 ως 400,000 εισιτήρια – αποδίδεται στην Ανεξάρτητη Επιχείρηση Παραγωγής το 50% του ποσού του Ειδικού Φόρου που εισπράχθηκε από τα κινηματογραφικά εισιτήρια που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο. Το υπόλοιπο 50% κατατίθεται στον ειδικό κωδικό «Νέος Κινηματογράφος» του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

  (στ) από 400,001 ως 500,000 εισιτήρια – αποδίδεται στην Ανεξάρτητη Επιχείρηση Παραγωγής το 35% του ποσού του Ειδικού Φόρου που εισπράχθηκε από τα κινηματογραφικά εισιτήρια που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο. Το υπόλοιπο 65% κατατίθεται στον ειδικό κωδικό «Νέος Κινηματογράφος» του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

  (ζ) πάνω από 500,001 εισιτήρια – αποδίδεται στην Ανεξάρτητη Επιχείρηση Παραγωγής το 20% του ποσού του Ειδικού Φόρου που εισπράχθηκε από τα κινηματογραφικά εισιτήρια που πραγματοποίησε το συγκεκριμένο κινηματογραφικό έργο. Το υπόλοιπο 80% κατατίθεται στον ειδικό κωδικό «Νέος Κινηματογράφος» του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

  2. Τα προαναφερόμενα ποσά που κατατίθενται στον ειδικό κωδικό «Νέος Κινηματογράφος» του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, διατίθενται εξολοκλήρου και αποκλειστικά για την χρηματοδότηση ταινιών μικρού μήκους, σπουδαστικών ταινιών και πρώτης ή δεύτερης ταινίας μεγάλου μήκους σκηνοθέτη, κατά την κρίση των οργάνων του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και σύμφωνα με τις εγκεκριμένες διαδικασίες του.

  3. Α. Το ποσό απόδοσης στις Ανεξάρτητες Επιχειρήσεις Παραγωγής υπολογίζεται επί των εισιτηρίων, που πραγματοποίησε η ταινία το δωδεκάμηνο 1/01 ως 31/12 του κάθε έτους. Η καταβολή πραγματοποιείται το αργότερο ως τις 30/6 του έτους εντός του οποίου υποβάλλεται η αίτηση.

  Β. Η καταβολή πραγματοποιείται μετά από αίτηση του εκπροσώπου της Ανεξάρτητης Επιχείρησης Παραγωγής της ταινίας προς το Υπουργείο Πολιτισμού, που υποβάλλεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου κάθε έτους και αφορά την προηγούμενη χρονιά. Ο παραγωγός πρέπει να συνοδεύει την αίτηση του με:
  α) Υπεύθυνη δήλωση του διανομέα της ταινίας για την πρώτη μέρα έναρξης προβολής και συγκεντρωτική κατάσταση των εισιτηρίων που πραγματοποίησε η ταινία, ανά αίθουσα και ανά κατηγορία εισιτηρίων με ειδική αναγραφή του ειδικού φόρου, σε χωριστή στήλη, με βεβαίωση ορκωτού λογιστή, ότι προκύπτει από τα βιβλία και στοιχεία της εταιρίας διανομής.
  β) Το πιστοποιητικό ελληνικότητας της ταινίας.
  γ) Βεβαίωση του εργαστηρίου αναπαραγωγής αντιτύπων για τη διάρκεια της ταινίας και εφόσον αυτή είναι μικρότερη των 105 λεπτών, υπεύθυνη δήλωση για την ταινία μικρού μήκους, που συνόδευε την ταινία κατά τις προβολές της.

  Γ. Η καταβολή του ποσού που αναλογεί σε κάθε ταινία γίνεται στον παραγωγό, ο οποίος οφείλει να αποδώσει στους συμπαραγωγούς και συνδικαιούχους εσόδων από τη διανομή στις «κινηματογραφικές επιχειρήσεις προβολής ταινιών», τα ποσά που τους αναλογούν με βάση τα ποσοστά τους, εκτός αν αυτοί έχουν εγγράφως και ρητώς παραιτηθεί από την συμμετοχή τους σε αυτά.

  Άρθρο 3
  Επιστροφή Ποσοστού Ειδικού Φόρου – Επιχειρήσεις Αιθουσών

  1. Σε Επιχείρηση Αιθουσών η οποία προβάλλει ελληνικά κινηματογραφικά έργα μυθοπλασίας επιστρέφεται ποσοστό του Ειδικού Φόρου που εισπράχθηκε από τα κινηματογραφικά εισιτήρια που πραγματοποίησε η Επιχείρηση το προηγούμενο ημερολογιακό έτος. Το ύψος του ποσοστού του Ειδικού Φόρου υπολογίζεται ανά οθόνη και αναλόγως του αριθμού και των εβδομάδων προβολής των κινηματογραφικών έργων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

  2. Ως βάση υπολογισμού του αναλογούντος σε Επιχείρηση Αιθουσών ποσοστού του επιστρεφόμενου Ειδικού Φόρου ορίζονται τα εξής ποσοστά:

  (α) Για κάθε οθόνη χειμερινού χώρου προβολής το:

  30% για μια εβδομάδα προβολής κινηματογραφικού έργου μυθοπλασίας,

  40% για δύο εβδομάδες προβολής κινηματογραφικού έργου μυθοπλασίας,

  48% για τρεις εβδομάδες προβολής κινηματογραφικού έργου μυθοπλασίας,

  55% για τέσσερις εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο κινηματογραφικών έργων μυθοπλασίας,

  60% για πέντε εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο κινηματογραφικών έργων μυθοπλασίας,

  65% για έξι εβδομάδες προβολής τουλάχιστον τριών κινηματογραφικών έργων,

  70% για επτά εβδομάδες προβολής τουλάχιστον τριών κινηματογραφικών έργων,

  80% για εννέα εβδομάδες προβολής τουλάχιστον τεσσάρων κινηματογραφικών έργων.

  (β) Για κάθε οθόνη υπαίθριου χώρου προβολής το:

  30% για μια εβδομάδα προβολής κινηματογραφικών έργων,

  45% για δύο εβδομάδες προβολής κινηματογραφικών έργων,

  55% για τρεις εβδομάδες προβολής κινηματογραφικών έργων,

  70% για τέσσερις εβδομάδες προβολής τουλάχιστον δύο κινηματογραφικών έργων,

  80% για πέντε εβδομάδες προβολής δύο τουλάχιστον κινηματογραφικών έργων.
  3. Το ποσό του Ειδικού Φόρου που αναλογεί σε κάθε Επιχείρηση Αιθουσών διαμορφώνονται με βάση των παραπάνω υπό (α) και (β) της παραγράφου 2 ποσοστών αναλόγως του αριθμού των οθονών προβολής των οποίων την εκμετάλλευση έχει η Επιχείρηση, ως εξής:

  επιχείρηση με μία (1) έως δύο (2) οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 100% του υπό εδάφιο (α) ή και (β) ποσοστού ανά οθόνη,

  επιχείρηση με τρεις (3) οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 80% του υπό εδάφιο (α) ή και (β) ποσοστού ανά οθόνη,

  επιχείρηση με τέσσερις (4) οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 75% του υπό εδάφιο (α) ή και (β) ποσοστού ανά οθόνη,

  επιχείρηση με πέντε (5) οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 70% του υπό εδάφιο (α) ή και (β) ποσοστού ανά οθόνη,

  επιχείρηση με έξι (6) οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 65% του υπό εδάφιο (α) ή και (β) ποσοστού ανά οθόνη,

  επιχείρηση με επτά (7) οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 60% του υπό εδάφιο (α) ή και (β) ποσοστού ανά οθόνη,

  επιχείρηση με οκτώ (8) οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 55% του υπό εδάφιο (α) ή και (β) ποσοστού ανά οθόνη,

  επιχείρηση με εννέα οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 50% του υπό εδάφιο (α) ή και (β) ποσοστού ανά οθόνη,

  επιχείρηση με δέκα (10) οθόνες δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 45% του υπό εδάφιο (α) ή και (β) ποσοστού ανά οθόνη,

  επιχείρηση με έντεκα (11) οθόνες και άνω δικαιούται ποσό που αντιστοιχεί στο 40% του υπό εδάφιο (α) ή και (β) ποσοστού ανά οθόνη,

  4. Το ποσοστό του Ειδικού Φόρου που αναλογεί σύμφωνα με τα οριζόμενων των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου καταβάλλονται όταν η κάθε οθόνη πραγματοποίησε μέχρι 70.000 εισιτήρια. Για πάνω από 70.000 εισιτήρια δεν καταβάλλεται οποιοδήποτε ποσό.

  5. Για την είσπραξη των παραπάνω ποσών από τις Επιχειρήσεις Αιθουσών, απαιτείται η προβολή των ελληνικών ταινιών μεγάλου μήκους, που έχουν διάρκεια μικρότερη των 100 λεπτών, να συνοδεύεται από προβολή ελληνικής ταινίας μικρού μήκους, διαφορετική για κάθε ταινία.

  6. Σε Επιχείρηση Αιθουσών που προβάλλει αμιγές πρόγραμμα κινηματογραφικών έργων μικρού ή μεσαίου μήκους επιστρέφεται ποσοστό 45% του Ειδικού Φόρου για κάθε εβδομάδα προβολής.

  7. Σε Επιχείρηση Αιθουσών που προβάλλει ελληνικά κινηματογραφικά έργα ντοκιμαντέρ επιστρέφεται επιπλέον ποσοστό 5% του Ειδικού Φόρου για κάθε εβδομάδα προβολής με μέγιστο όριο τις τέσσερις εβδομάδες προβολής για κάθε κινηματογραφικό έργο ντοκιμαντέρ.

  8. Το σύνολο της επιστροφής φόρου στις Επιχειρήσεις Αιθουσών δεν μπορεί να είναι ανώτερο από το 25% του συνολικού Ειδικού Φόρου, αναλογικώς αφαιρουμένου σε περίπτωση υπέρβασης.

  Άρθρο 4
  Επιστροφή Ποσοστού Ειδικού Φόρου – Επιχειρήσεις Διανομής

  1. Σε Επιχείρηση Διανομής η οποία κάθε κινηματογραφική περίοδο διανέμει ελληνικά κινηματογραφικά έργα που προβάλλονται σε κινηματογραφικές αίθουσες, για τουλάχιστον τρεις (3) εβδομάδες, επιστρέφεται ποσοστό του Ειδικού Φόρου που εισπράχθηκε από τα κινηματογραφικά εισιτήρια που πραγματοποίησε το κινηματογραφικό έργο στην Ελλάδα και μέχρι του ποσοστού που αντιστοιχεί σε πενήντα χιλιάδες (50.000) εισιτήρια ανά κινηματογραφικά έργο κατά μέγιστο .
  2. Ως βάση υπολογισμού του επιστρεφόμενου Ειδικού Φόρου σε Επιχείρηση Διανομής ορίζονται τα εξής ποσοστά:

  30% για τη διανομή μίας ταινίας
  40% για τη διανομή δύο ταινιών
  50% για τη διανομή τριών ταινιών
  55% για τη διανομή τεσσάρων ταινιών
  60% για τη διανομή πέντε ταινιών
  65% για τη διανομή έξι ταινιών

  Άρθρο 5
  Ειδικός Φόρος – Οριζόμενα Ποσοστά, Δικαίωμα, Διαδικασία και Απαιτούμενα Δικαιολογητικά

  1. Τα ποσοστά επιστροφής Ειδικού Φόρου που προβλέπονται στα προαναφερόμενα άρθρα 2, 3 και 4 μπορούν να αναπροσαρμόζονται κάθε δύο χρόνια με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κινηματογραφίας.

  2. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κινηματογραφίας χάνουν το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στο άρθρο 2 του Κεφαλαίου αυτού, οι Ανεξάρτητες Επιχειρήσεις Παραγωγής που παράγουν κινηματογραφικά έργα που είναι καθαρά πορνογραφικά.

  3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού ύστερα από γνωμοδότηση του Συμβουλίου Κινηματογραφίας χάνουν το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στο άρθρο 3 του Κεφαλαίου αυτού, οι Επιχειρήσεις Αιθουσών που προβάλλουν κινηματογραφικά έργα καθαρά πορνογραφικά, ανεξάρτητα από την εθνικότητά τους.

  4. Οι όροι, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του Κεφαλαίου αυτού, που δεν αναφέρονται στο παρόν, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και όταν ρυθμίζονται οικονομικά θέματα και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών.

  5. Σε περίπτωση ανειλικρίνειας των υπεύθυνων δηλώσεων και των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις, ο δικαιούχος χάνει τόσο το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στο Κεφάλαιο αυτό, για το χρόνο, στον οποίο αναφέρονται τα δικαιολογητικά και για τα επόμενα τρία χρόνια, όσο και το δικαίωμα ένταξης στα προγράμματα ενίσχυσης του ΕΚΚ, για τα επόμενα τρία χρόνια.

  Άρθρο 6
  Ειδικός Φόρος Ψηφιακών Μέσων

  1. Ποσοστό 4% επί του συνόλου των εσόδων που πραγματοποιούν οι εταιρείες τηλεφωνίας, τηλεπικοινωνιών ή όποιες άλλες (ανεξαρτήτως αντικειμένου και δραστηριότητας), από την μετάδοση, διακίνηση ή προβολή κινηματογραφικών ταινιών με χρέωση, με τη χρήση οποιασδήποτε γνωστής τεχνικής μεθόδου, όπως ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά, μετάδοσης σε ελεύθερη ή κλειστή λήψη, μέσω IPTV, μέσω ΙΝΤΕRNET, μέσω WAP, μέσω Wi-Fi ή Wimax, μετάδοσης μέσω οπτικής ίνας, μετάδοσης με την μέθοδο ON DEMAND (Pay Per View / Near Video On Demand / Video On Demand / Subscription Video On Demand), μέσω xDSL, μέσω συστημάτων συσταμμένων ζευγών (TWISTED PAIR SYSTEM), μέσω κινητής τηλεφωνίας (MOBILE TV) μέσω Point-to-Point συστημάτων ασύρματης τηλεφωνίας (3G συστήματα), μέσω MDS/MMDS, με τη χρήση πολυμέσων (Digital Multimedia Broadcasting) συστημάτων διανομής σε ξενοδοχεία κ.ο.κ., ή άλλου νέου ψηφιακού τρόπου που πρόκειται να εφευρεθεί (όχι απευθείας ενοικίαση Video / DVD ή άλλου «σκληρού μέσου») αποδίδεται ως Ειδικός Φόρος Ψηφιακών Μέσων στο Υπουργείο Πολιτισμού.

  2. Το ποσό του φόρου Ειδικού Φόρου Ψηφιακών Μέσων αυτού εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του προϋπολογισμού εσόδων του Κράτους. Ισόποση πίστωση εγγράφεται σε ειδικό άρθρο του προϋπολογισμού εξόδων του Υπουργείου Πολιτισμού.

  3. Το συνολικό ποσό του Ειδικού Φόρου Ψηφιακών Μέσων που εισπράττεται από την μετάδοση, διακίνηση ή προβολή κινηματογραφικών ταινιών με χρέωση με οποιοδήποτε από τους προαναφερόμενους τρόπους, αποδίδεται στο Υπουργείο Πολιτισμού, για να κατανεμηθεί ως εξής:

  (α) ποσοστό 25% στο Υπουργείο Πολιτισμού για να διεξάγει και να προωθήσει την κινηματογραφική του πολιτική, όπως αυτή εξειδικεύεται στο άρθρο 1, παρ. 5 (β), εδάφιο 2, ανωτέρω, και

  (β) ποσοστό 75% στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για την εκπλήρωση των σκοπών του.

  4. Τα ποσοστά επιστροφής Ειδικού Φόρου Ψηφιακών Μέσων που προβλέπονται στην παράγραφο 3 αυτού του άρθρου μπορούν να αναπροσαρμόζονται κάθε δύο χρόνια με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού.

  5. Οι όροι, η διαδικασία, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και κάθε λεπτομέρεια σχετική με την εφαρμογή του άρθρου αυτού, ρυθμίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Πολιτισμού και όταν ρυθμίζονται οικονομικά θέματα και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών. Σε περίπτωση ανειλικρίνειας των δικαιολογητικών, ανεξάρτητα από τις άλλες κυρώσεις και με την επιφύλαξη του άρθρου ……………. 1 του νόμου αυτού, ο δικαιούχος χάνει το δικαίωμα στην είσπραξη των ποσών, που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, για το χρόνο, στον οποίο αναφέρονται τα δικαιολογητικά καθώς και για τα επόμενα τρία χρόνια.

 • 26 Οκτωβρίου 2010, 16:26 | Σηφάκης Παύλος

  Ναι, το σκέφτηκα κι έτσι αλλα δεν είμαι σίγουρος ότι διατυπώνεται με σαφήνεια στο κείμενο καθώς η παράγραφος αναφέρει ότι:»επιβάλλεται ειδικός φόρος σε ποσοστό 8% που διατίθεται για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης. Για την περιοχή της Αττικής και της Θεσσαλονίκης το ποσοστό αυτό ορίζεται σε 12%»

  Ευχαριστώ για τη διευκρίνηση πάντως.

 • 26 Οκτωβρίου 2010, 15:52 | Αλέξης

  προς απάντηση του παραπάνω σχολιαστή: ο φόρος 12%, είναι ήδη ενσωματωμένος στα εισιτήρια, δεν είναι κάτι καινούριο, που θα προστεθεί στην υπάρχουσα τιμή.

 • 26 Οκτωβρίου 2010, 14:19 | Σηφάκης Παύλος

  Σχετικά με την παράγραφο 1 του άρθρου 5:

  12% σε εισητήριο 8 ευρώ (όπως αν δεν κάνω λάθος είναι η μέση τιμή του κινηματογραφικού εισιτηρίου στις μέρες μας) σημαίνει 0,96 ευρώ παραπάνω. Ο κάθε 16-χρονος έφηβος π.χ. θα χρεώνεται ένα ευρώ παραπάνω στο εισιτήριο του; Δεν είναι πιθανό αυτός ο ειδικός φόρος να οδηγησει τους ήδη επιβαρυμένους έλληνες πολίτες ακομη πιο μακριά από τις αίθουσες; Αυτό το ποσό δεν μπορεί να κερδηθεί από μία επιπλέον επιβάρυνση σε δημόσια και ιδωτική τηλεόραση (2%, αντί για 1,5% για παράδειγμα)ή με κάποιο άλλο μέτρο;
  Ευχαριστώ.