Άρθρο 22 Νομική Μορφή

1. Το λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου υπό την επωνυμία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (εφεξής «ΦΕΣΤΙΒΑΛ»), διέπεται στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος νόμου.

2. Η επωνυμία του ΦΕΣΤΙΒΑΛ στην ελληνική είναι «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», η δε ξενόγλωσση «THESSALONIKI FILM FESTIVAL». Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της εν λόγω επωνυμίας ως επωνυμίας, σήματος ή διακριτικού τίτλου από οποιοδήποτε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο.

3. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας, διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο και από τις διατάξεις του παρόντος νόμου, και εποπτεύεται από τον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.

4. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ απολαμβάνει όλων των διοικητικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου.

5. Το ΦΕΣΤΙΒΑΛ στεγάζεται στους χώρους του παλιού κινηματογράφου «Ολύμπιον». Το «Ολύμπιον» όταν δεν χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Φεστιβάλ, μπορεί να χρησιμοποιείται και για την εμπορική εκμετάλλευσή του ως κινηματογράφου απευθείας ή μέσω αναδόχου.

6. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Πολιτισμού και Τουρισμού και Οικονομικών που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως εγκρίνεται ο εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας καθορίζεται κατά κλάδο και ειδικότητα ο αριθμός των θέσεων του προσωπικού, η διαδικασία πρόσληψης και τα προσόντα κατά ειδικότητα, οι αρμοδιότητες των οργάνων της διοίκησης, η κατανομή των αρμοδιοτήτων του προσωπικού και η υπηρεσιακή του κατάσταση, τα κριτήρια καθορισμού του ύψους των αποδοχών του, οι πειθαρχικές εξουσίες, τα πειθαρχικά παραπτώματα και οι ποινές, και ρυθμίζεται γενικά κάθε θέμα που αφορά την οργάνωση και λειτουργία του Φεστιβάλ.

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 19:06 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Το υπερτροφικό μοντέλο διοίκησης και παραγωγής του Νέου ΕΚΚ επαναλαμβάνεται και στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης.
  Στον τομέα διαχείρισης και διοίκησης του νέου μοντέλου του ΦΕΣΤΙΒΑΛ και στην εποχή ισχνών αγελάδων και του ΔΝΤ είναι περιττό να μιλάμε για ένα τόσο πολυέξοδο και δύσκαμπτο ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ με τόσες διευθύνσεις. Οι συγγραφείς του νομοσχεδίου δεν έχουν ακούσει μάλλον για το λεγόμενο LEAN MANAGEMENT, δηλαδή τα μικρά και ευέλικτα σχήματα διοίκησης επιχειρήσεων.
  Ας αναφερθεί ότι δεν υπάρχει κάποια αναθεώρηση των σκοπών και των στόχων του Οργανισμού του Φεστιβάλ. Λογικά έπρεπε να υπάρξει αναδρομολόγηση των πόρων του Φεστιβάλ προς το ΕΚΚ και την παραγωγή ταινιών. Δεν είναι δυνατόν να διαθέτει ο Οργανισμός του Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης ετήσιους πόρους € 7-10 εκατομ./έτος (πέρυσι € 12 εκατ.) και το ΕΚΚ περίπου με τα μέχρι τώρα γνωστά νούμερα περίπου € 3,5 εκατομ./έτος.
  Αυτό αποτελεί ακόμα μια παγκόσμια πρωτοτυπία με ελληνική σφραγίδα! Πρώτα πρέπει να έχουμε πόρους να παράξουμε αξιόλογες ταινίες και μετά να τις «μοστράρουμε» στα φεστιβάλ.
  Ας αναφερθεί εδώ ότι η «Μπερλινάλε»/Διεθνές Φεστιβάλ Βερολίνου, ένα από τα 3 μεγαλύτερα στον κόσμο (πλάϊ στις Κάννες και Βενετία) διαθέτει πόρους ύψους € 17 εκατομ./έτος, εκ των οποίων τα € 9 εκατομμύρια περίπου προέρχονται από το Γερμανικό Κράτος και τα υπόλοιπα από χορηγίες και εισιτήρια. Δηλαδή το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης καταβροχθίζει από το κράτος τα ίδια με την Μπερλινάλε!
  Αυτά τα € 17 εκατομμύρια της Μπερλινάλε στέκονται απέναντι / πλάϊ σε τουλάχιστον € 300 εκατομμύρια, που διοχετεύονται από το γερμανικό κράτος, την τηλεόραση κλπ στην παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών κάθε είδους και διάρκειας (σπουδαστικές, μικρού μήκους, μεσαίου και μεγάλου μήκους, ντοκιμαντέρ, πειραματικές, μυθοπλασίας, εμψύχωσης/κινουμένων σχεδίων).
  Πρόκειται αυτή η ανισότητα στους πόρους ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ από την Πολιτεία προς το ΕΚΚ και στους ΠΟΡΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΔΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΑΙΝΙΩΝ ΣΤΟ ΦΕΣΤΙΒΑΛ να συνεχιστεί και στο μέλλον εις βάρος των πόρων παραγωγής? Κάθε γνώστης αλλά και σώφρων άνθρωπος θα είχε κάνει κάτι για να διορθώσει αυτή την ανωμαλία στους αριθμούς!
  Επίσης και εδώ κρίνεται απαραίτητη η Συμμετοχή Κινηματογραφιστών σε Γενική Συνέλευση και Επιτροπές με συγκεκριμένα κριτήρια (όπως πχ. συμμετοχή σε παραγωγή ταινιών τα τελευταία 10 χρόνια, βραβευμένη πορεία στον κινηματογράφο κλπ., να υπάρχει εποπτεία και εσωτερικός έλεγχος στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ) και να γίνει δέσμευση για ανεξάρτητη, διάφανη πλήρωση των θέσεων του Προέδρου, των μελών του Δ.Σ. του Οργανισμού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης με διαφάνεια και ανεξαρτησία στις δομές, τρόπο διοίκησης και λειτουργίας του. Στις θέσεις αυτές θα πρέπει όλοι να προσλαμβάνονται μέσω ΑΣΕΠ ή μέσω προκήρυξης παρόμοιο με την ΕΡΤ Α.Ε. και σημαντικά κριτήρια πρέπει να αποτελούν, ότι οι υποψήφιοι θα πρέπει να διαθέτουν προηγούμενη εμπειρία στον κινηματογραφικό τομέα είτε στην Ελλάδα, είτε διεθνώς και να παρουσιάσουν πριν την εκλογή τους το ΟΡΑΜΑ ΤΟΥΣ ΣΕ ανοικτό hearing.
  Το καταστατικό του Οργανισμού Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ο εσωτερικός του Κανονισμός τους να καταρτιστούν από ανεξάρτητη ΟΜΑΔΑ έγκριτων νομικών, οικονομολόγων, κινηματογραφιστών εγνωσμένου τόσο εθνικού όσο και διεθνούς κύρους, οι οποίοι θα δεσμευτούν από την αρχή γραπτώς, ότι με κανέναν τρόπο και για κανένα λόγο μελλοντικά δεν θα έχουν οιαδήποτε εμπλοκή στην στελέχωση, διοίκηση και τρόπο λειτουργίας του.
  Δεν είναι δυνατόν να διοριστεί πρώτα ένα ΔΣ και ένας Γενικός Διευθυντής και αυτός μετά να συντάξει έναν Κανονισμό Λειτουργίας του ΦΕΣΤΙΒΑΛ κομμένο και ραμμένο στα μέτρα του!
  Αυτοί που θα επιλεγούν να διοικήσουν το ΦΕΣΤΙΒΑΛ θα πρέπει απλά να υπηρετήσουν τις από το νόμο προβλεπόμενες διατάξεις και τον από την ανεξάρτητη επιτροπή συνταχθέντα κανονισμό λειτουργίας του.

  ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Σκηνοθέτης, Παραγωγός
  Ιδρυτικό Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου
  Διπλωματούχος, Πρ. Αναπλ. Καθηγητής Σκηνοθεσίας & Σεναρίου και Μέλος της Συγκλήτου στην Ανωτάτη Κρατική Ακαδημία και Τηλεόρασης του Μονάχου

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 15:40 | Γιωργος Ζαγοραιος

  Υπερ

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 12:57 | ΕΤΕΚΤ – ΟΤ

  ΚΡΑΤΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

  Η ΕΤΕΚΤ-ΟΤ κρίνει ως απολύτως απαραίτητη την επαναφορά των Κρατικών Βραβείων Ποιότητας των κινηματογραφικών ταινιών και των επιμέρους συμβολών, χωρίς χρηματικό έπαθλο, με οποιαδήποτε σύνθεση επιτροπής και διαδικασίας απονομής των βραβείων αποφασίσει η ηγεσία του υπουργείου. Επ’ αυτού, επανερχόμαστε σε παλαιότερη πρότασή μας που έχει κατατεθεί στο Υπ.Πο. υποστηρίζοντας ότι τα Κρατικά Βραβεία Ποιότητας θα μπορούσαν κάθε χρόνο να απονέμονται σε διαφορετική πρωτεύουσα νομού.

  Στη διοργάνωσή τους και στην ηθική και οικονομική υποστήριξή τους θα μπορούσαν να συμβάλλουν όλοι οι φορείς των νομών, όπως π.χ. περιφέρεια, δήμοι, παραγωγικές τάξεις, ιδιώτες κ.α. Συγχρόνως, κατά την εβδομάδα πριν την απονομή των βραβείων θα μπορούσαν να οργανωθούν προβολές ελληνικών ταινιών και αφιερώματα σε παλαιότερους και νεώτερους Έλληνες δημιουργούς. Εκτιμούμε ότι η πρόταση αυτή φέρει όλα τα χαρακτηριστικά των εξαγγελιών του ίδιου του Υπουργού περί «αποκεντρωμένης πολιτιστικής πολιτικής» και συμβάλλει ιδιαίτερα στη διάδοση του Ελληνικού Κινηματογράφου, τουλάχιστον στο εσωτερικό της χώρας.

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 12:24 | ΕΤΕΚΤ – ΟΤ

  Γενικές παρατηρήσεις στο Τέταρτο Κεφάλαιο (Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης)

  Θεωρούμε ότι:

  • Είναι αδιανόητο, το έτος 2010 να καλούνται να στελεχώσουν νευραλγικές θέσεις ευθύνης (γενικές και άλλες διευθύνσεις), πρόσωπα που περιγράφονται ως «αναγνωρισμένου κύρους» ή «έχοντα αξιόλογη πείρα». Θεωρούμε ότι το Σχέδιο Νόμου θα έπρεπε να θέσει, έστω τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που αξιώνουν οι θέσεις αυτές.

  • Το Συμβούλιο Κινηματογραφίας να έχει δικαίωμα πρόσβασης και ελέγχου στο σύνολο των πεπραγμένων του Φεστιβάλ, προκειμένου να εισηγηθεί σχετικά στον Υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού.

  • Επί του άρθρου 23, παρ. 3, εδάφιο γ, ενώ αναφέρεται η διοργάνωση «Προβολής Ελληνικών Ταινιών» που πληρούν τις προϋποθέσεις των άρθρων 4 και 5 του παρόντος νόμου, πουθενά στη συνέχεια δεν υπάρχει εξειδίκευση του συγκεκριμένου σκοπού, με αποτέλεσμα η Ελληνική ταινία να μην απαντάται σε κανένα από τα πεδία δράσης των επιμέρους διευθύνσεων.

 • 30 Οκτωβρίου 2010, 16:13 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΣ

  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Αρθρο 24(Πόροι), παρ1, εδαφ. β,γ,δ,ε : Οι τέσσερις αυτές πηγές πόρων που αναφέρονται στό νομο-

  σχέδιο είναι επισφαλείς .Επιπλέον , δεν προσδιορίζεται τό ύψος των εσόδων από τις πηγές αυτές .

  Από τήν άποψη αυτή, η κατάρτιση του προϋπολογισμού που προβλέπει τό Αρθρο 26, παρ.11, εδαφ.ε.

  μόνον καθ’ υπολογισμό μπορει να γίνει . Θά είναι δηλαδή , ένας προϋπολογισμός ασαφής ως πρός

  τά έσοδά του με αντίστοιχη επίπτωση στόν ετήσιο προγραμματισμό του Φεστιβάλ και πιθανώς με

  την δημιουργία ελλειμμάτων.

  Αρθρο 26,παρ.11: Ακόμα μια φορά , υπάρχει αναφορά στό νομοσχέδιο γιά ζητήμστα (που αφορούν

  στο Δ.Σ του Φεστιβάλ) που τοποθετούνται (…» στό πλαίσιο […..] …και της κινηματογραφικής πολιτι-

  κής τουΥπουργείου Πόλιτισμού καί Τουρισμού «…) . Με την επιφύλαξη κάποιας παρανόησης εκ μέρους

  μου , το ερώτημα που θέτω είναι : Ποιό είναι αυτό το όργανο που χαράζει και διατυπώνει αυτή την πο-

  λιτική που αναφέρει τό άρθρο ;

 • 28 Οκτωβρίου 2010, 05:59 | Διονύσης Σαμιώτης

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
  ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

  Άρθρο 1
  Νομική Μορφή του Φεστιβάλ

  1. Το λειτουργών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 του Ν. 2557/1997 νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου υπό την επωνυμία «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ» (εφεξής «Φεστιβάλ») διέπεται στο εξής από τις διατάξεις του παρόντος.

  2. Το Φεστιβάλ λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος, κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας και διέπεται από το ιδιωτικό δίκαιο, εφόσον δεν προβλέπεται διαφορετικά από τις διατάξεις ταυ παρόντος νόμου.

  3. Η επωνυμία του Φεστιβάλ στην ελληνική είναι «ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ», η δε διεθνής «THESSALONIKI INTERNATIONAL FILM FESTIVAL».

  4. Το Φεστιβάλ στεγάζεται στους χώρους του παλιού κινηματογράφου «Ολύμπιον». Το «Ολύμπιον» όταν δεν χρησιμοποιείται για τις ανάγκες του Φεστιβάλ, μπορεί να χρησιμοποιείται και για την εμπορική εκμετάλλευσή του ως κινηματογράφου απευθείας ή μέσω αναδόχου.

  Άρθρο 2
  Σκοπός του Φεστιβάλ

  1. Σκοπός του Φεστιβάλ είναι η διάδοση του κινηματογράφου και η διαπαιδαγώγηση, ψυχαγωγία και πνευματική καλλιέργεια του κοινού με την προβολή ελληνικών και ξένων ταινιών ποιότητας. Στο σκοπό αυτόν περιλαμβάνονται, ιδίως:

  (α) η προώθηση και η προβολή των ελληνικών κινηματογραφικών ταινιών και γενικά η ενίσχυση των δυνατοτήτων και η ανάπτυξη της ελληνικής κινηματογραφίας,

  (β) η προώθηση, διάδοση και προβολή ξένων ταινιών του νέου κινηματογράφου από όλον τον κόσμο, και

  (γ) η ανάδειξη της πόλης της Θεσσαλονίκης ως τόπου συνάντησης των Ελλήνων και ξένων δημιουργών με το κοινό και συγχρόνως η ανάδειξή της ως τόπου αγοράς και διάθεσης των ταινιών.

  2. Στο πλαίσιο του σκοπού του, το Φεστιβάλ αναπτύσσει κάθε είδους καλλιτεχνικές και πνευματικές δραστηριότητες, σχετικές με την κινηματογραφική τέχνη, σε ολόκληρη την Ελλάδα και το εξωτερικό, συνεργαζόμενο με καλλιτεχνικούς και άλλους φορείς της Ελλάδας και του εξωτερικού, με όρους και συμφωνίες που καταρτίζονται κατά περίπτωση, διοργανώνει και συμμετέχει στη διοργάνωση κάθε είδους καλλιτεχνικών εκδηλώσεων, διαλέξεων, εκθέσεων, σεμιναρίων και συζητήσεων και γενικά πνευματικών εκδηλώσεων, προβαίνει, είτε μόνο του είτε σε συνεργασία με οποιονδήποτε τρόπο με τρίτους, στην εγγραφή και αναπαραγωγή κάθε είδους εκδηλώσεών του σε ήχο ή ήχο και εικόνα, καθώς και στην έκδοση βιβλίων, περιοδικών και εντύπων. Ειδικότερα για την πραγματοποίηση και επίτευξη του σκοπού του, το Φεστιβάλ ασκεί τις ακόλουθες δραστηριότητες:

  (α) διοργανώνει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ στη Θεσσαλονίκη με ελληνικές κινηματογραφικές ταινίες μυθοπλασίας μεγάλου μήκους και υποστηρίζει και ενισχύει την προβολή του ελληνικού κινηματογράφου.

  (β) διοργανώνει το ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ στη Θεσσαλονίκη με κινηματογραφικές ταινίες Ελλήνων και ξένων δημιουργών από όλον τον κόσμο, και απονέμει τα βραβεία ο «ΧΡΥΣΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» και ο «ΑΡΓΥΡΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

  (γ) διοργανώνει το ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ στη Θεσσαλονίκη με ταινίες τεκμηρίωσης (ντοκιμαντέρ) Ελλήνων και ξένων δημιουργών από όλον τον κόσμο και υποστηρίζει και ενισχύει την προβολή των ελληνικών ταινιών τεκμηρίωσης.

  (δ) διοργανώνει εκδηλώσεις παράλληλα με τα δύο Φεστιβάλ με αξιόλογες ελληνικές και ξένες κινηματογραφικές ταινίες, μικρού και μεγάλου μήκους, ανεξάρτητα από προηγούμενη βράβευσή τους.

  (ε) διοργανώνει αγορά (market) κινηματογραφικών ταινιών και οπτικοακουστικών προϊόντων.

  (στ) προωθεί τα προγράμματα του Φεστιβάλ και των παράλληλων εκδηλώσεών του και σε άλλες πόλεις της Ελλάδας.

  (ζ) πραγματοποιεί αφιερώματα (εκδόσεις, προβολές, διαλέξεις) σε σκηνοθέτες, ηθοποιούς, τεχνικούς, κινηματογραφικά κινήματα, εθνικές κινηματογραφίες.

  (η) έχει την ευθύνη λειτουργίας του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.

  3. Το Φεστιβάλ, για την εξυπηρέτηση του σκοπού του, μπορεί να συμμετέχει σε εταιρeίες και άλλους φορείς (στην ημεδαπή ή την αλλοδαπή) και να διατηρεί γραφεία σε άλλες πόλεις της ημεδαπής, ύστερα από ομόφωνη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του και με έγκριση του Υπουργού Πολιτισμού.

  Άρθρο 3
  Πόροι & Περιουσία του Φεστιβάλ

  1. Οι πόροι του Φεστιβάλ είναι:

  (α) Η ετήσια τακτική επιχορήγηση του Υπουργείου Πολιτισμού, για την οποία υπάρχει σχετική ειδική πρόβλεψη στον ετήσιο προϋπολογισμό του.

  (β) Ενισχύσεις από την Ευρωπαϊκή Ένωση και διεθνείς οργανισμούς, επιχορηγήσεις δημόσιων ή μη φορέων και οργανισμών, έσοδα από καλλιτεχνικές δραστηριότητες, χορηγίες, έσοδα από εκμετάλλευση περιουσιακών στοιχείων, από δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες, καταπιστεύματα, καθώς και κάθε είδους κοινωνικοί πόροι.

  (γ) Κάθε άλλο νόμιμο έσοδο.

  2. Η περιουσία του Φεστιβάλ αποτελείται από την περιουσία που έχει αποκτηθεί από το «Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» μέχρι την δημοσίευση του παρόντος νόμου και από όλα τα περιουσιακά στοιχεία και τους πόρους που αποκτά κατά τη λειτουργία του.

  Άρθρο 4
  Όργανα Διοίκησης του Φεστιβάλ

  1. Όργανα Διοίκησης του Φεστιβάλ, που λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις των επόμενων άρθρων του παρόντος νόμου, είναι:

  (α) η Γενική Συνελευση,

  (β) το Διοικητικό Συμβούλιο,

  (γ) ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής,

  (δ) ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ντοκιμαντέρ,

  (ε) ο Οικονομικός Διευθυντής, και

  (στ) ο Διευθυντής του Μουσείου Κινηματογράφου

  Άρθρο 5
  Γενική Συνέλευση του Ε.Κ.Κ.

  1. Η Γενική Συνέλευση του Φεστιβάλ συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και αποτελείται από (17) μέλη. Από τα μέλη αυτά:

  (α) δέκα (10) μέλη επιλέγονται απευθείας από τον Υπουργό, και προέρχονται από το χώρο του κινηματογράφου, της πνευματικής, καλλιτεχνικής ή επιστημονικής ζωής, με σημαντικό έργο στον τομέα τους, και

  (β) ένας κινηματογραφικός σκηνοθέτης, ένας σκηνοθέτης – παραγωγός, ένας σεναριογράφος, ένας τεχνικός κινηματογράφου, ένας παραγωγός, ένας εκπρόσωπος των επιχειρηματιών αιθουσών κινηματογράφου, και ένας διανομέας κινηματογραφικών ταινιών, αναγνωρισμένου κύρους ή με ενεργό συμμετοχή στον κινηματογραφικό χώρο, που ορίζονται από τις αντίστοιχες επαγγελματικές τους οργανώσεις. Αν υπάρχουν σε κάποιον από τους παραπάνω κλάδους επαγγελματιών περισσότερες από μία συνδικαλιστικές ή επαγγελματικές οργανώσεις τα παραπάνω πρόσωπα ορίζονται από την περισσότερο αντιπροσωπευτική από αυτές. Αν μέσα σε εύλογη προθεσμία, δεν επιτευχθεί η εκλογή και ο ορισμός εκπροσώπου, ο Υπουργός Πολιτισμού διορίζει στην προβλεπόμενη θέση ένα πρόσωπο της επιλογής του με την ίδια συνδικαλιστική ή επαγγελματική ειδικότητα.

  2. Η θητεία των μελών της Γενικής Συνέλευσης είναι διετής. Όλα τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης μπορούν να επαναδιοριστούν κατά την ίδια διαδικασία. Η Γενική Συνέλευση μπορεί να λειτουργεί και μετά τη λήξη της θητείας της μέχρι τον ορισμό νέας Γενικής Συνέλευσης, πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών.

  3. Δεν επιτρέπεται η εκλογή, ο διορισμός και η άσκηση καθηκόντων μέλους της Γενικής Συνέλευσης από πρόσωπα που βρίσκονται σε υπαλληλική σχέση με το Φεστιβάλ ή από πρόσωπα που εξέπεσαν από την ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ.

  4. Εξαιρουμένων των περιπτώσεων για τις οποίες υπάρχουν ειδικές ρυθμίσεις στο παρόν άρθρο, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει με φανερή ψηφοφορία και απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών της, βρίσκεται δε σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον δεκατρία (13) μέλη της. Αν δεν επιτευχθεί η παραπάνω απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη εβδομάδα την ίδια ώρα στον ίδιο χώρο και βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τουλάχιστον έντεκα (11) μέλη της. Εάν δεν επιτευχθεί για δεύτερη φορά η απαρτία, η Γενική Συνέλευση επαναλαμβάνεται την επόμενη ημέρα και βρίσκεται σε απαρτία όσα κι αν είναι τα παρόντα μέλη της.

  5. Κατά τη διάρκεια των συνεδριάσεων της Γενικής Συνέλευσης δικαίωμα λόγου έχουν μόνο τα μέλη της, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ντοκιμαντέρ, και ο Οικονομικός Διευθυντής.

  6. Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης εκλέγεται ένα από τα μέλη της με φανερή ψηφοφορία και σχετική πλειοψηφία. Με τον ίδιο τρόπο εκλέγεται και ο Γραμματέας της. Ως την εκλογή Προέδρου, στη Γενική Συνέλευση προεδρεύει ο Πρόεδρος του Φεστιβάλ.

  7. Η Γενική Συνέλευση συνέρχεται συγκαλούμενη από τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Φεστιβάλ τον Ιούνιο κάθε έτους και εκτάκτως όταν αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ ή το ζητήσουν εγγράφως τουλάχιστον δέκα (10) μέλη της.

  8. Στην περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκλειψης, έκπτωσης ή ανάκλησης μέλους που εκλέγεται κατά την διαδικασία της περίπτωσης (γ) της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, πριν από την λήξη της θητείας του, εκλέγεται νέο μέλος από την αντίστοιχη συνδικαλιστική ή επαγγελματική οργάνωση. Στην περίπτωση παραίτησης, θανάτου, έκλειψης, έκπτωσης ή ανάκλησης ενός μέλους οριζόμενου από τον Υπουργό Πολιτισμού πριν από την λήξη της θητείας του, ο Υπουργός Πολιτισμού με σχετική του απόφαση ορίζει νέο μέλος. Τα νέα μέλη συνεχίζουν τη θητεία των μελών τα οποία αντικατέστησαν.

  9. Η Γενική Συνέλευση έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  (α) Εγκρίνει τον οικονομικό και διοικητικό ισολογισμό και το πρόγραμμα δράσης του προηγούμενου έτους.

  (β) Εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό και τη σχετική έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου και των ορκωτών ελεγκτών.

  (γ) Εγκρίνει τον προϋπολογισμό του επόμενου έτους.

  (δ) Διορίζει τους ορκωτούς ελεγκτές κάθε ετήσιας χρήσης και τους απαλλάσσει από κάθε ευθύνη.

  Άρθρο 6
  Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ

  1. Η διοίκηση και διαχείριση του Φεστιβάλ ασκείται από πενταμελές Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργεί και μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών.

  2. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποτελείται από:

  (α) τον Πρόεδρο και τον Αντιπρόεδρο, που ορίζονται από τον Υπουργό Πολιτισμού.

  (β) τον Πρόεδρο του Συμβουλίου Κινηματογραφίας.

  (γ) έναν εκπρόσωπο του Δήμου Θεσσαλονίκης, με τον αναπληρωτή του.

  (δ) έναν εκπρόσωπο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης (ΗΕLEXPO -Δ.Ε.Θ. Α.Ε.), με τον αναπληρωτή του.

  3. Εάν μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπέσει ή αποχωρήσει ή με οποιονδήποτε τρόπο απολέσει την ιδιότητά του, πριν από τη λήξη της θητείας του, ορίζεται αντικαταστάτης του με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Το νέο οριζόμενο από τον Υπουργό Πολιτισμού μέλος συνεχίζει τη θητεία του μέλους το οποίο αντικατέστησε.

  4. Η θητεία των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται. Το Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να λειτουργεί και μετά τη λήξη της θητείας του, μέχρι τον ορισμό νέου Διοικητικού Συμβουλίου, πάντως όχι πέραν των έξι (6) μηνών.

  5. Η αποζημίωση ανά συνεδρίαση των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Πολιτισμού.

  6. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δεν επιτρέπεται, επί ποινή ακυρότητας της σχετικής σύμβασης, να συμβάλλονται με το Φεστιβάλ. Η ίδια απαγόρευση ισχύει και για τους συζύγους των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και για τους συγγενείς αυτών, εξ αίματος μέχρι τρίτου βαθμού και εξ αγχιστείας μέχρι δεύτερου βαθμού. Άκυρη είναι και κάθε σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του Φεστιβάλ και νομικών προσώπων, των οποίων η διοίκηση ελέγχεται άμεσα ή έμμεσα από τα ανωτέρω πρόσωπα. Ο έλεγχος αυτός νοείται σύμφωνα με το άρθρο 4 του Ν. 703/1977.

  7. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου εκπροσωπεί το Φεστιβάλ δικαστικά και εξώδικα, συγκαλεί το Διοικητικό Συμβούλιο και προεδρεύει των συνεδριάσεών του και καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. Ο Πρόεδρος του Διοικητικό Συμβούλιο ασκεί πειθαρχική εξουσία σε πρώτο βαθμό στο διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό. Τον Πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο Αντιπρόεδρος.

  8. Το Διοικητικό Συμβούλιο συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε ημερολογιακό μήνα σε ημέρα και ώρα που ορίζονται από τον Πρόεδρο του και έκτακτα όταν το κρίνει αναγκαίο ο Πρόεδρος ή μετά από αίτηση τριών (3) τουλάχιστον μελών του. Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντα τρία τουλάχιστον μέλη του μεταξύ των οποίων οπωσδήποτε ο Πρόεδρος ή ο Αντιπρόεδρος. Οι αποφάσεις λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του.

  9. Σε κάθε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται πρακτικά που επικυρώνονται στην επόμενη συνεδρίαση ή σε επείγουσες περιπτώσεις αυθημερόν. Τα αντίγραφα ή αποσπάσματα των πρακτικών επικυρώνονται από τον Πρόεδρο. Η γραμματειακή υποστήριξη του Διοικητικού Συμβουλίου παρέχεται από το ανθρώπινο δυναμικό του Φεστιβάλ και το πρόσωπο που εκτελεί χρέη γραμματέα δεν είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου.

  10. Στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου παρίστανται χωρίς δικαίωμα ψήφου ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής, ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ντοκιμαντέρ και ο Οικονομικός Διευθυντής, οι οποίοι εισηγούνται τα θέματα των αρμοδιοτήτων τους.

  11. Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα γενικώς τα ζητήματα που αφορούν στη διοίκηση και διαχείριση των υποθέσεων του Φεστιβάλ, με εξαίρεση τα θέματα για τα οποία αποκλειστικά αρμόδια είναι άλλα όργανα. Ειδικότερα το Διοικητικό Συμβούλιο:

  (α) Εγκρίνει το πρόγραμμα δράσης του επομένου έτους μετά από εισηγήσεις των αρμοδίων Διευθυντών.

  (β) Καταρτίζει και εισηγείται στον Υπουργό Πολιτισμού τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και τους κανονισμούς διεξαγωγής των Φεστιβάλ.

  (γ) Αποφασίζει για την συνομολόγηση κάθε σύμβασης που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση του σκοπού του Φεστιβάλ.

  (δ) Αποφασίζει για την αποδοχή δωρεών, εισφορών, χορηγιών, καθώς και για την σύναψη δανείων.

  (ε) Αποφασίζει για τον τρόπο εκμετάλλευσης των περιουσιακών στοιχείων του Φεστιβάλ.

  (στ) Έχει πειθαρχική εξουσία δευτέρου βαθμού για όλο το προσωπικό του Φεστιβάλ.

  (ζ) Καταρτίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό, την ετήσια έκθεση και τον ισολογισμό και στο τέλος κάθε διαχειριστικής χρήσεως διενεργεί έλεγχο νομιμότητας του έργου όλων των οργάνων διοικήσεως του Φεστιβάλ.

  (η) Αποφασίζει για την έκτακτη σύγκληση της Γενικής Συνέλευσης και ορίζει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

  Άρθρο 7
  Καλλιτεχνικός Διευθυντής

  1. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ διορίζεται με απόφα¬ση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πρέπει να είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και με ειδική ενασχόληση στο χώρο του κινηματογράφου.

  2. Η θητεία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται, παρατείνεται δε μέχρι το διορισμό νέου Διευθυντή και πάντως όχι πέρα του (1) έτους. Οι αποδοχές του Καλλιτεχνικού Διευθυντή, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Πολιτισμού.

  3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ο διορισμός του Καλλιτεχνικού Διευθυντή μπορεί να ανακληθεί και πριν τη λήξη της θητείας του, αν το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών του κρίνει ως μη επιτυχές το έργο του και ζητήσει για το λόγο αυτόν την ανάκληση του διορισμού του από τον Υπουργό. Η παραπάνω ανάκληση δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής στο Διευθυντή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής.

  4. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής του Φεστιβάλ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  (α) Επιλέγει μεταξύ των ταινιών που συμμετέχουν στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ δύο (2) ελληνικές ταινίες προκειμένου να συμμετάσχουν στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. Επιλέγει, επίσης, και τις ταινίες του ΔΙΕΘΝΟΥΣ Φεστιβάλ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ. Στο έργο της επιλογής αυτών των ταινιών μπορεί να ζητά τη συνδρομή ειδικών συνεργατών που ορίζει ο ίδιος. Καθορίζει την ημέρα και τη σειρά προβολής των ταινιών του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ.

  (β) Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων του Φεστιβάλ (εκτός του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ), στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού.

  (γ) Προσκαλεί σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, συντελεστές ταινιών και γενικότερα άτομα που έχουν σχέση με τον κινηματογράφο και τον πολιτισμό από την Ελλάδα και το εξωτερικό στο ΔΙΕΘΝΕΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, καθορίζει τους όρους πρόσκλησής τους, καθώς και προτείνει τις τυχόν αποζημιώσεις ή αμοιβές τους στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού.

  (δ) Υποβάλλει προς έγκριση κάθε έτος απολογισμό των έργων του προς το Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο κρίνει τη νομιμότητά τους.

  (ε) Εισηγείται για τη σύναψη συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου ή συμβάσεων έργου με το καλλιτεχνικό προσωπικό και τους ειδικούς συνεργάτες, καθώς και για τους όρους των παραπάνω συμβάσεων στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού.

  (στ) Εποπτεύει και συντονίζει τη λειτουργία του καλλιτεχνικού προσωπικού και των ειδικών συνεργατών και γενικά ασκεί κάθε αρμοδιότητα που έχει σχέση με τις καλλιτεχνικές δραστηριότητες του Φεστιβάλ.

  Άρθρο 8
  Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ντοκιμαντέρ

  1. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ντοκιμαντέρ διορίζεται με απόφα¬ση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πρέπει να είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους και με ειδική ενασχόληση στο χώρο του κινηματογράφου.

  2. Η θητεία του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Ντοκιμαντέρ είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται, παρατείνεται δε μέχρι το διορισμό νέου Διευθυντή και πάντως όχι πέρα του (1) έτους. Οι αποδοχές του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Ντοκιμαντέρ, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Πολιτισμού.

  3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ο διορισμός του Καλλιτεχνικού Διευθυντή Ντοκιμαντέρ μπορεί να ανακληθεί και πριν τη λήξη της θητείας του, αν το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών του κρίνει ως μη επιτυχές το έργο του και ζητήσει για το λόγο αυτόν την ανάκληση του διορισμού του από τον Υπουργό. Η παραπάνω ανάκληση δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής στον Καλλιτεχνικό Διευθυντή Ντοκιμαντέρ αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής.

  4. Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής Ντοκιμαντέρ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  (α) επιλέγει τις ταινίες του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ,

  (β) είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, προϋπολογισμό του, και

  (γ) προσκαλεί σκηνοθέτες, καλλιτέχνες, δημοσιογράφους, συντελεστές των ταινιών τεκμηρίωσης στο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ και προτείνει τους όρους της πρόσκλησης τους στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο, προϋπολογισμό.

  Άρθρο 9
  Οικονομικός Διευθυντής

  1. Ο Οικονομικός Διευθυντής διορίζεται με απόφα¬ση του Υπουργού Πολιτισμού που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και πρέπει να είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους, πτυχιούχος ανωτάτης σχολής οικονομικής κατεύθυνσης με σημαντική εμπειρία σε θέματα οικονομικής διαχείρισης επιχειρήσεων, κατά προτίμηση στον χώρο του κινηματογράφου.

  2. Η θητεία του Οικονομικού Διευθυντή είναι τριετής και μπορεί να ανανεώνεται, παρατείνεται δε μέχρι το διορισμό νέου Οικονομικού Διευθυντή και πάντως όχι πέρα του (1) έτους. Οι αποδοχές του Οικονομικού Διευθυντή, καθώς και τα κάθε είδους επιδόματα και προσαυξήσεις που καταβάλλονται σε αυτόν καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Πολιτισμού.

  3. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, ο διορισμός του Οικονομικού Διευθυντή μπορεί να ανακληθεί και πριν τη λήξη της θητείας του, αν το Διοικητικό Συμβούλιο με πλειοψηφία των 4/5 του συνόλου των μελών του κρίνει ως μη επιτυχές το έργο του και ζητήσει για το λόγο αυτόν την ανάκληση του διορισμού του από τον Υπουργό. Η παραπάνω ανάκληση δεν δημιουργεί υποχρέωση καταβολής στο Διευθυντή αποζημίωσης ή οποιασδήποτε άλλης παροχής.

  4. Ο Οικονομικός Διευθυντής του Φεστιβάλ έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  (α) Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου στα θέματα των αρμοδιοτήτων του,

  (β) Συντάσσει και υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο σχέδιο του ετήσιου προϋπολογισμού, της ετήσιας έκθεσης και του ισολογισμού του Φεστιβάλ,

  (γ) Εγκρίνει τις δαπάνες στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού,

  (δ) Καταρτίζει και εισηγείται στο Διοικητικό Συμβούλιο τον οικονομικό και διοικητικό απολογισμό του Φεστιβάλ,

  (ε) Εισηγείται προς το Διοικητικό Συμβούλιο οποιοδήποτε θέμα έχει σχέση με το διοικητικό προσωπικό, όπως ενδεικτικά τις προσλήψεις, το είδος των συμβάσεων με τις οποίες το προσωπικό αυτό θα απασχολείται και τους όρους τους, στο πλαίσιο του εγκεκριμένου από το Διοικητικό Συμβούλιο ετήσιου προϋπολογισμού, και

  (στ) Υπογράφει όλες τις συμβάσεις η σύναψη των οποίων έχει εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο.

  Αρθρο 10
  Διευθυντής Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

  1. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, διορίζεται ο Διευθυντής του Μουσείου με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται, κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης. Ο Διευθυντής του Μουσείου πρέπει να είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από τον χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου.

  2. Ο Διευθυντής υπηρετεί τον σκοπός του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (εφεξής: «Μουσείου»), που είναι η συγκέντρωση, διάσωση, μουσειολογική και μουσειογραφική προβολή, μελέτη και τεκμηρίωση κάθε είδους υλικού σχετικού με την κινηματογραφική τέχνη.

  3. Ο Διευθυντής του Μουσείου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

  α. Προΐσταται του Μουσείου, εποπτεύει και συντονίζει την οργάνωση και λειτουργία του.
  β. Σχεδιάζει, σε συνεργασία με τον Οικονομικό Διευθυντή, τον οικονομικό προγραμματισμό του Μουσείου, σύμφωνα με τους σκοπούς του, τον οποίο υποβάλλει στον Γενικό Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
  γ. Εισηγείται το πρόγραμμα δράσης του Μουσείου, το οποίο υποβάλλει στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.
  δ. Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων του Μουσείου.
  ε. Εισηγείται σχετικά με αγορές που γίνονται για τον εμπλουτισμό των συλλογών του Μουσείου, για ανταλλαγές ή παραχωρήσεις των συλλεκτικής αξίας αντικειμένων του και για δανεισμό ή πωλήσεις αντικειμένων των συλλογών του.
  στ. Εισηγείται την οργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων και ημερίδων και 4ια κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση του σκοπού του Μουσείου.
  ζ. Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει το Διοικητικό Συμβούλιο.

  Άρθρο 11
  Χρηματοοικονομική Διαχείριση

  1. Ο τακτικός έλεγχος της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού του Φεστιβάλ ασκείται από δύο ορκωτούς ελεγκτές που ορίζονται με ισάριθμους αναπληρωτές από το Διοικητικό Συμβούλιο, μέχρι την έναρξη της διαχειριστικής χρήσης του Φεστιβάλ και ελέγχουν τη νομιμότητα της οικονομικής διαχείρισης και του ισολογισμού. Με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, μπορεί να διατάσσεται οποτεδήποτε έκτακτος έλεγχος στο Φεστιβάλ ο οποίος διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

  2. Η διαχειριστική χρήση του Φεστιβάλ αρχίζει την 1η Ιανουαρίου κάθε έτους και τελειώνει την 31η Δεκεμβρίου του ίδιου έτους.

  3. Στο τέλος κάθε χρήσης το Διοικητικό Συμβούλιο καταρτίζει τον ετήσιο ισολογισμό σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις του άρθρου 43(Β) του κ.ν. 2190/1920, τον οποίο δημοσιεύει και υποβάλλει προς έγκριση στον Υπουργό Πολιτισμού, συνοδευόμενος από την έκθεση του Διοικητικό Συμβούλιο και από το πιστοποιητικό των ορκωτών ελεγκτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43(Β) του κ.ν. 2190/1920.

  4. Το Φεστιβάλ υποβάλλει στον Υπουργό Πολιτισμού, οποτεδήποτε τελευταίος το ζητήσει, κάθε στοιχείο σχετικό με την πορεία των εργασιών του προγράμματος δράσης και την πραγματοποίηση του σκοπού του.

  5. Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Πολιτισμού και με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του νομικού προσώπου που ιδρύεται με τον παρόντα νόμο, θεσπίζονται ειδικές ρυθμίσεις, όσον αφορά τα τηρούμενα από αυτό βιβλία και στοιχεία, τις διαδικασίες ελέγχων και τις άλλες σχετικές υποχρεώσεις.

  Άρθρο 12
  Προνόμια

  1. Το Φεστιβάλ απολαμβάνει όλων των διοικητικών, οικο¬νομικών και δικαστικών ατελειών, καθώς και όλων των δικονομικών και ουσιαστικών προνομίων του Δημοσίου που προβλέπονται στο Ν.Δ. 26.6./10.7.1944 και απαλλάσ¬σεται από κάθε δημόσιο, δημοτικό, κοινοτικό, λιμενικό ή δικαστικό τέλος και κάθε φόρο, άμεσο ή έμμεσο, ει¬σφορά υπέρ τρίτου, καθώς και κάθε άλλο δικαίωμα ή τέλος υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, εκτός από το φόρο προστιθέμενης αξίας, από το φόρο μεταβίβασης ακινήτων, από το τέλος συ¬ναλλαγής ακινήτων, από το φόρο αυτομάτου υπερτιμήματος, από το φόρο μεγάλης ακίνητης περιουσίας, από το ενιαίο φόρο ακίνητης περιουσίας, από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, από το τέλος ταξινόμησης και τέλος χαρτοσήμου. Οι συμβάσεις δωρεών, οι προς το Φεστιβάλ επιχορηγήσεις, χορηγίες, επιδοτήσεις, χρηματικές παροχές, κληρονο¬μιές και κληροδοσίες οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου απαλλάσσονται από κάθε φόρο, δικαίωμα ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων.

  2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και του αρμόδιου καθ’ ύλην Υπουργού επιτρέπεται η πα¬ραχώρηση στο Φεστιβάλ, δωρεάν ή με αντάλλαγμα, της χρήσης ακινήτων του Δημοσίου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου.

  Άρθρο 13
  Κανονισμοί Λειτουργίας

  1. Με τον εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας που καταρτίζεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ και εγκρίνεται από τον Υπουργό Πολιτισμού με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημε¬ρίδα της Κυβερνήσεως καθορίζονται: (α) η εσωτερική οργάνωση του Φεστιβάλ, τα προσόντα του προσωπικού του, η διαδικασία πρόσληψής τους, η δια¬δικασία πραγματοποίησης των εσόδων του και οι τρόποι διαχείρισης τους, (β) η ανάθεση εκπόνη¬σης μελετών και παροχής υπηρεσιών, η διενέργεια προμηθειών, η προκήρυξη διαγωνισμών και η σύναψη, εκτέλεση και λύση των σχετικών με τις παρα¬πάνω περιπτώσεις συμβάσεων, και (γ) κάθε άλλο θέμα που αφορά στην οργάνωση και λειτουργία του Φεστιβάλ.

  2. Με κανονισμούς που καταρτίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ και εγκρίνονται από τον Υπουργό Πολιτισμού με απόφαση του που δημοσιεύεται στην Εφημε¬ρίδα της Κυβερνήσεως ρυθμίζονται: (α) τα θέματα διοργάνωσης και διεξαγωγής του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ, του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ και του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ, και (β) η σύσταση της κριτικής επιτροπής του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ στην οποία πρέπει να μετέχει ένας Έλληνας πολίτης που απασχολείται επαγγελματικά με τον κινηματογράφο.

  3. Με τους κανονισμούς των προηγούμενων παραγράφων αυτούς επιτρέπεται να ρυθμίζονται τα παραπάνω θέ¬ματα κατά παρέκκλιση από κάθε άλλη διάταξη νόμου ή κανονιστικής πράξης, με την επιφύλαξη των σχετικών διατάξεων του Κοινοτικού Δικαίου.

  Άρθρο 14
  Μεταβατικές Διατάξεις

  1. Μέσα σε ένα μήνα από την δημοσίευση του παρόντος νόμου, ο Υπουργός Πολιτισμού συγκροτεί με απόφασή του το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο του Φεστιβάλ. Μέχρι την δημοσίευση της αποφάσεως αυτής στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εξακολουθεί να ασκεί τα καθήκοντα του το Διοικητικό Συμβούλιο του καταργούμενου με τις διατάξεις του παρόντος νομικό πρόσωπο.

  2. Η κατάρτιση και η έγκριση των εσωτερικών κανονισμών λειτουργίας του Φεστιβάλ, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού, θα γίνει μέσα σε προθεσμία έξι (6) μήνες από τη συγκρότηση του Διοικητικού Συμβουλίου του νόμου αυτού.

  3. Το προσωπικό του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ διατηρεί τα μισθολογικά, ασφαλιστικά ή άλλα δικαιώματά του και εντάσσεται σε προβλεπόμενες από τον εσωτερικό κανονισμό του Φεστιβάλ θέσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου που συνιστάται με το παρόν.

  4. Οι εκκρεμείς δίκες, αν υπάρχουν, συνεχίζονται από το νομικό πρόσωπο που ιδρύεται με το παρόν άρθρο.

  5. Το προσωπικό του αυτοτελούς τμήματος «Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης» του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ διατηρεί τα μισθολογικά, ασφαλιστικά ή άλλα δικαιώματά του και εντάσσεται σε προβλεπόμενες από τον εσωτερικό κανονισμό του Μουσείου θέσεις με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του νομικού προσώπου που συνιστάται με το παρόν.