Αρθρο 18 Διεύθυνση Διανομής και Προώθησης (Hellas Film)

1. Η Διεύθυνση Διανομής και Προώθησης :

α. Προωθεί κινηματογραφικές ταινίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, σε διεθνή Φεστιβάλ και αγορές.

β. Συνεργάζεται με αλλοδαπούς δημόσιους ή/και ιδιωτικούς φορείς για τη διανομή κινηματογραφικών ταινιών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4  του παρόντος νόμου.

γ. Ενισχύει τις δαπάνες διανομής και εκμετάλλευσης των κινηματογραφικών ταινιών που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου.

δ. Δημιουργεί δίκτυο κινηματογραφικών αιθουσών για την προβολή κινηματογραφικών ταινιών

ε. Ενισχύει κινηματογραφικές λέσχες και εναλλακτικά δίκτυα διανομής με τους όρους των χρηματοδοτικών της προγραμμάτων.

στ. Ενισχύει κινηματογραφικά φεστιβάλ που λειτουργούν στην Ελλάδα σύμφωνα με τους όρους των χρηματοδοτικών της προγραμμάτων.

2. Ο Διευθυντής Διανομής και Προώθησης καταρτίζει τα προγράμματα χρηματοδοτικής ενίσχυσης της Διεύθυνσής του. Τα εν λόγω προγράμματα υποβάλλονται προς έγκριση στον Γενικό Διευθυντή του Ε.Κ.Κ., ο οποίος, αφού τα εγκρίνει, τα προωθεί προς οριστική έγκριση στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.Κ.Κ.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, διορίζεται ο Προϊστάμενος της Διεύθυνσης με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται, κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης. Ο Διευθυντής Διανομής και Προώθησης πρέπει να είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους με σημαντική συμβολή στον ελληνικό ή παγκόσμιο κινηματογράφο.

4. Η θέση του Διευθυντή Διανομής και Προώθησης είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

5. Οι περιορισμοί της παρ. 12 του άρθρου 13 του παρόντος νόμου, ισχύουν και για τον Διευθυντή Διανομής και Προώθησης.

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 19:56 | ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ

  Εξαιρετικά κρίσιμο για την HELLAS FILM θα ήταν να ασκήσει μια πιο επιθετική πολιτική προς το εξωτερικό. Εκεί δεν «κερδίζει» κανείς δάφνες συμμετέχοντας μόνο σε διεθνή φεστιβάλ και αποσπώντας βραβεία, που είναι σημαντικά αλλά δημιουργούνται και οι βάσεις και προϋποθέσεις συνεργασίας για προώθηση των ελληνικών ταινιών στη δύσκολη και ξενόγλωσση κινηματογραφική αγορά του εξωτερικού.
  Για αυτό θα έπρεπε στο εισαγωγικό σημείωμα του ΥΠΠΟΤΟΥΡ ή στο ΑΡΘΡΟ 1 του Σ/Ν να υπάρχει ειδική μνεία για τον άνω σκοπό: «προώθηση των ελληνικών ταινιών στο εξωτερικό.»

  Παρόμοια κινείται η Γερμανική Πολιτεία, με τον επίσημο φορέα της «German Films» (αντίστοιχο της HELLAS FILMS), η οποία όταν διαπίστωσε, ότι λόγω δυσκολίας αποδοχής της γερμανικής γλώσσας σε ενδιαφέρουσες και μεγάλες αγορές του εξωτερικού για τις γερμανικές ταινίες (μυθοπλασίας και ντοκιμαντέρ), ότι δεν «κινείται» όπως θα επιθυμούσε η κινηματογραφική προβολή ταινιών στο εξωτερικό, κατήρτισε (υπό αυστηρές προδιαγραφές) ειδικό πρόγραμμα επιδότησης των εταιρειών κινηματογραφικής διανομής σε εξωτερικού, οι οποίες αναλαμβάνουν να προβάλλουν γερμανικές ταινίες στους κινηματογράφους. Έτσι επιδοτείται π.χ. μια αμερικανική εταιρεία διανομής η οποία δεσμεύεται να προβάλλει κινηματογραφικά κλπ. κάθε γερμανική ταινία.

  Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε το ακόλουθο λινκ: http://www.german-films.de/app/support/news_list.php
  (In order to foster the wider international distribution of «German Films» not only as cultural assets, but also to improve the market opportunities of German films in foreign countries, German Films Service + Marketing GmbH subsidizes the theatrical release of a foreign distribution company for the start of a German film in foreign countries.
  The German Films Distribution Support funding program was established in 2005 in order to support foreign distributors releasing a recent German feature film or documentary in the cinema. As a rule, only such measures going beyond the distribution project already planned by the foreign distribution company (the Additional Promotion Measure) will qualify for subsidization. The maximum support of Euro 50,000 per film per country can be granted as a conditionally repayable loan, whose repayment depends on the success of the film in the cinema. Funding up to Euro 10,000 may also be granted as a subsidy. The German Films Distribution Support committee decides on each application individually and defines repayment thresholds (based on admission figures) for conditionally repayable loans.
  The complete and correct application has to be submitted at the latest 2 months before the release of the film. Through the German Films Distribution Support we hope to make German cinema a success in your country, too.)

  Με παρόμοιες προϋποθέσεις και συγκεκριμένους πόρους, που πρέπει να περιγράφονται ενδελεχώς μέσα στο νόμο, ότι αποτελούν σημαντικό στόχο του Νομοθέτη / της Πολιτείας θα μπορούσε να εφοδιαστεί η HELLAS FILMS. Αυτές θα την καταστήσουν ικανή να επιδοτεί εταιρείες κινηματογραφικής διανομής σε σημαντικές ευρωπαϊκές ή άλλες υπερατλαντικές χώρες, που οι ελληνικές ταινίες έχουν δημιουργήσει ήδη μια παράδοση (Γερμανία, Γαλλία, Ιταλία, κλπ.) για να συνεχιστεί αυτή αλλά και σε άλλες για να ανοίξουν νέοι ορίζοντες για αυτές.
  ΜΕ αυτό τον τρόπο θα παραμένει ζωντανό το ενδιαφέρον για τις ελληνικές ταινίες στο εξωτερικό, η ελληνική αγορά θα γίνει επιτέλους ΕΞΩΣΤΡΕΦΗΣ!!! και τα οφέλη που τελικά θα είναι πολύ υψηλότερα από τα όποια ποσά που θα δαπανηθούν για τις μικρές επιδοτήσεις που θα ξοδευτούν.

  ΣΠΥΡΟΣ Ν. ΤΑΡΑΒΗΡΑΣ
  Σκηνοθέτης, Παραγωγός
  Ιδρυτικό Μέλος της Γερμανικής Ακαδημίας Κινηματογράφου
  Μέλος της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Κινηματογράφου
  Διπλωματούχος, Πρ. Αναπλ. Καθηγητής Σκηνοθεσίας & Σεναρίου και Μέλος της Συγκλήτου στην Ανωτάτη Κρατική Ακαδημία και Τηλεόρασης του Μονάχου

 • Προτείνουμε μετά το εδάφιο στ. της παραγράφου 1 του Άρθρου 18 να προστεθεί εδάφιο ζ. ως ακολούθως:

  «ζ. Ενισχύει την προσβασιμότητα των υποδομών και υπηρεσιών των κινηματογραφικών λεσχών και φεστιβάλ.»

  Η προαναφερθείσα πρότασή μας βασίζεται:

  – στη συνταγματική επιταγή του άρθρου 21, παρ. 6, σύμφωνα με την οποία: «6. Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας».

  – στις υπαγορεύσεις του Άρθρο 30 «Συμμετοχή στην πολιτιστική ζωή, την αναψυχή, τον ελεύθερο χρόνο και τον αθλητισμό» της Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρία του ΟΗΕ, την οποία η χώρα μας μαζί με τον Προαιρετικό της Πρωτόκολλο έχει υπογράψει και αναμένεται άμεσα να επικυρώσει και ως εκ τούτου να εφαρμόσει σε εθνικό επίπεδο. Σύμφωνα με αυτό: «1. Τα Συμβαλλόμενα Κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρίες να συμμετέχουν, σε ίση βάση με τους άλλους στην πολιτιστική ζωή και λαμβάνουν όλα τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να διασφαλίζουν ότι τα άτομα με αναπηρίες: …..γ. απολαμβάνουν την πρόσβαση σε τόπους πολιτιστικών παραστάσεων ή υπηρεσιών, όπως θέατρα, μουσεία, κινηματογράφους…….»

 • 3 Νοεμβρίου 2010, 20:41 | ΣΙΜΟΣ ΚΟΡΕΞΕΝΙΔΗΣ

  1″Η Διεύθυνση Διανομής και Προώθησης
  α.Προωθεί κινηματογραφικές ταινίες που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 4 του παρόντος νόμου, σε διεθνή Φεστιβάλ και αγορές»
  Ιδανικό!
  Να το κάνει όμως!
  Να το προσπαθεί και να το παλεύει.
  Και να ελέγχεται τακτικά πότε και πως το κάνει.
  Να μην είναι ένα ήσυχο και διακριτικό γραφείο χαμένο σ’ένα κτήριο.
  Να ενοχλεί τα φεστιβάλ έτσι ώστε να μη μένει ανενόχλητο από την Αγορά.
  Δούναι και λαβείν.

  Σίμος Κορεξενίδης
  Σκηνοθέτης