Άρθρο 32 Διεύθυνση Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης

1. Σκοπός του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (εφεξής: «Μουσείου») είναι η συγκέντρωση, διάσωση, μουσειολογική και μουσειογραφική προβολή, μελέτη και τεκμηρίωση κάθε είδους υλικού σχετικού με την κινηματογραφική τέχνη.

2. Για την εκπλήρωση του σκοπού του Μουσείου, η Διεύθυνση δύναται να διοργανώνει ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα σε συνεργασία με άλλους φορείς.

3. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, μετά από εισήγηση του Γενικού Διευθυντή, διορίζεται ο Διευθυντής του Μουσείου με τριετή θητεία που μπορεί να ανανεώνεται, κατά παρέκκλιση κάθε ισχύουσας διάταξης. Ο Διευθυντής του Μουσείου πρέπει να είναι πρόσωπο αναγνωρισμένου κύρους από τον χώρο του ελληνικού ή παγκόσμιου κινηματογράφου.

4. Ο Διευθυντής του Μουσείου έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α.   Προΐσταται του Μουσείου, εποπτεύει και συντονίζει την οργάνωση και λειτουργία του.

β.   Σχεδιάζει, σε συνεργασία με τον Διευθυντή Οικονομικής και Διοικητικής Υποστήριξης, τον οικονομικό προγραμματισμό του Μουσείου, σύμφωνα με τους σκοπούς του, τον οποίο υποβάλλει στον Γενικό Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

γ.   Εισηγείται το πρόγραμμα δράσης του Μουσείου, το οποίο υποβάλλει στον Γενικό Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ.

δ.   Είναι υπεύθυνος για την προετοιμασία, οργάνωση και εκτέλεση όλων των εκδηλώσεων του Μουσείου.

ε.   Εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ σχετικά με αγορές που γίνονται για τον εμπλουτισμό των συλλογών του Μουσείου, για ανταλλαγές ή παραχωρήσεις των συλλεκτικής αξίας αντικειμένων του και για δανεισμό ή πωλήσεις αντικειμένων των συλλογών του.

στ. Εισηγείται στον Γενικό Διευθυντή του ΦΕΣΤΙΒΑΛ για κάθε θέμα σχετικό με την υλοποίηση του σκοπού του Μουσείου.

ζ.   Έχει κάθε άλλη αρμοδιότητα που του μεταβιβάζει ο Γενικός Διευθυντής.

5. Η θέση του Διευθυντή του Μουσείου είναι πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης.

6. Οι περιορισμοί της παρ. 14 του άρθρου 26 του παρόντος νόμου ισχύουν και για τον Διευθυντή του Μουσείου.

 • 4 Νοεμβρίου 2010, 12:00 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ

  Κατ’ αρχάς, συμφωνώ απόλυτα με την κριτική αποτίμηση του υπό συζήτηση κινηματογραφικού νομοσχεδίου, από τους πρώην τέσσερις Προέδρους του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου και έναν πρώην σύμβουλο κινηματογραφίας ΥΠ.ΠΟ., τους οποίους τιμώ και με τους οποίους συνεργάστηκα άψογα.
  Εδώ θα ήθελα να προσθέσω ότι ως Πρόεδρος του Μουσείου Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης με τη συνεργασία του Γενικού Διευθυντή ανακαινίσαμε και αναμορφώσαμε πλήρως έναν χώρο αποθήκης, τον οποίο παραλάβαμε και μετατρέψαμε με την εκ βάθρων ανακαίνισή του σε ένα σύγχρονο ψηφιακό Μουσείο, άξιο να υπηρετεί τον πολιτισμό και την εκπαίδευση και μάλιστα με θέμα της μόνιμης έκθεσής του τη «διαδρομή του ελληνικού κινηματογράφου».
  Ένα Μουσείο δεν μπορεί να λειτουργήσει εάν δεν διαθέτει τη διοικητική και οικονομική του αυτονομία. Γι΄ αυτό το λόγο και παρά τα πενιχρά οικονομικά του το Μουσείο Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης έχει πραγματοποιήσει σωρεία εκδηλώσεων αφιερωμένων σε διακεκριμένα πρόσωπα του διεθνούς και εγχώριου κινηματογραφικού χώρου όπως οι Στοράρο, Κόππολα, Δ. Φωτόπουλος (αυτές σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Κινηματογράφου, διότι δε χρειάζεται ένας καταδυναστευτικός νόμος για τη συνεργασία των φορέων), Κισλόφσκι, Αγγελόπουλος, Νικολαίδης, Ηλιόπουλος, Μ. Φωτόπουλος, Πλέσσας και άλλοι. Έχει διαχειριστική επάρκεια για την απορρόφηση ευρωπαϊκών κονδυλίων ( ο μόνος φορέας στον κινηματογραφικό χώρο), είναι για πρώτη φορά μέλος των Μουσείων της Ευρώπης (FIAF) και προσφέρει αδιαμφισβήτητα μεγάλο πολιτιστικό και εκπαιδευτικό έργο. Η θέση του Προέδρου είναι άμισθη και από το 2003 δεν έχει γίνει πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, παρόλο που οι ανάγκες του φορέα το απαιτούν (υπάρχοντες υπάλληλοι 3).
  Οι άνθρωποι λοιπόν που επιχειρούν τη συνένωση του Μουσείου διοικητικά και οικονομικά με ένα κινηματογραφικό φεστιβάλ, πραγματικά ούτε από διαχείριση του Οπτικοακουστικού τομέα γνωρίζουν, αλλά ούτε και από οικονομία. Πως συνενώνεται ένα υγιές οικονομικά μουσείο, δίχως οικονομικές εκκρεμότητες, με ένα καταχρεωμένο φεστιβάλ ; Αλήθεια τι πονηριά κρύβει και ποιους προσπαθεί να ξεγελάσει αυτή η περίεργη διοικητική και οικονομική συνένωση; Τα Μουσεία είναι χώροι , που προσφέρουν καθ΄ όλη τη διάρκεια της χρονιάς παιδεία και πολιτισμό, δεν είναι ταινίες για να διαγωνίζονται σε ένα δεκαήμερο Φεστιβάλ

  Γιώργος Μυλωνάς
  Πρόεδρος Μ.Κ.Θ.