Άρθρο 11 Κανονισμός ΕΕΤΤ – Ισχύς

1.            Με κανονισμό που εκδίδει η ΕΕΤΤ δύνανται να προσδιορίζονται αναλυτικότερα οι επιμέρους διαδικασίες και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά καθώς και κάθε σχετική λεπτομέρεια αναφορικά με την εφαρμογή της παρούσας απόφασης.

2.            Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευση της στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

3.            Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην εφημερίδα της Κυβέρνησης.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 16:55 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΣΟΥΛΗΣ

  Νομίζω οτι πρέπει να τεθεί deadline για τις ενέργειες της ΕΕΤΤ και και προδιαγραφή πληρότηταςτου κανονισμού

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 03:59 | ΑΡΟΥΚΑΤΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

  Συμφωνώ με την παρακάτω άποψη που σας έχει ήδη γίνει γνωστή:
  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΩΜΕΝΗΣ ΠΛΕΟΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤ΄ ΟΥΔΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ «ΟΧΛΟ», ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.

 • 9 Δεκεμβρίου 2010, 03:46 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΑΚΙΣΗ

  ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΕΚ ΤΟΥ ΠΟΝΗΡΟΥ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ Ή ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΕΡΑΙΩΝ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΔΕΔΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΩΜΕΝΗΣ ΠΛΕΟΝ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΩΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΠΑΓΚΟΣΜΙΩΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΤΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙ ΟΠΟΙΟΙ ΚΑΤ΄ ΟΥΔΕΝΑ ΤΡΟΠΟ ΔΕΝ ΑΠΟΤΕΛΟΥΝ «ΟΧΛΟ», ΟΠΩΣ ΜΑΣ ΑΠΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ.