Άρθρο 5 Διαδικασία Έκδοσης Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας

1.      Η Άδεια Τύπου Κατασκευής Κεραίας εκδίδεται κατόπιν αιτήσεως που υποβάλλεται στην ΕΕΤΤ.

2.      Η αίτηση για την έκδοση άδειας τύπου κατασκευής κεραίας περιγράφει πλήρως τον Τύπο της Κατασκευής Κεραίας και περιλαμβάνει απαραιτήτως τα ακόλουθα:

α. Την περιοχή συχνοτήτων λειτουργίας και το σκοπούμενο περιβάλλον εγκατάστασης.

β.   Πλήρη τεχνική περιγραφή με δυνητική αναφορά σε εθνικά ή διεθνή πρότυπα ή σχετικούς κανονισμούς του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Υπ.Υ.Μ.Δ.), εφόσον υφίστανται.

γ.  Μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων της εγκατάστασης Κατασκευής Κεραίας στο φυσικό και ανθρώπινο περιβάλλον με την οποία θα διασφαλίζεται ότι ικανοποιούνται οι απαιτήσεις των παρ. 5, 6 και 7, του Άρθρου 3 της παρούσας.

3.      Η αίτηση με τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά υποβάλλεται σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή. Αντίγραφα της αίτησης μετά των δικαιολογητικών διαβιβάζει η ΕΕΤΤ στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υπ.Π.Ε.Κ.Α) και στην ΕΕΑΕ ενώ ένα αντίγραφο τηρείται από την ΕΕΤΤ.

4.      Οι ανωτέρω φορείς, κατόπιν εξέτασης της αίτησης κατά λόγο αρμοδιότητας, παρέχουν στην ΕΕΤΤ τη σύμφωνη ή μη γνώμη τους στην οποία δύνανται να ενσωματώνουν πρόσθετους όρους και περιορισμούς.

5.      Η ΕΕΤΤ, μετά τη λήψη της σύμφωνης γνώμης όλων ανεξαιρέτως των ανωτέρω εμπλεκομένων φορέων, εκδίδει την Άδεια Τύπου Κατασκευής Κεραίας στην οποία περιλαμβάνονται και πιθανοί πρόσθετοι όροι και περιορισμοί που θα πρέπει να τηρούνται κατά την εγκατάσταση και λειτουργία της κατασκευής κεραίας.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 22:20 | Κώστας Διάξκος

  ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
  ΓΙΑ ΤΟ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΤΗ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑ

  Επί του σχεδίου Νόμου σχετικά με την κινητή τηλεφωνία η διαπίστωση που προκύπτει είναι σαφέστατη.
  Aποβλέπει αποκλειστικά στη απεμπλοκή των εταιριών κινητής τηλεφωνίας από την ασύμβατη (με τις γενικές νομικές διατάξεις και αξίες δικαίου) συμπεριφορά τους, ως προς την εγκατάστασή των απαιτούμενων κεραιών κινητής τηλεφωνίας. Στόχος η απεμπλοκή τους από το διογκούμενο ρεύμα ανησυχίας, αγανάκτησης και διαμαρτυρίας των πολιτών ως προς τον είδος, τρόπο και ύφος αντιμετώπισης της κοινωνίας των Πολιτών εκ μέρους των εταιριών αυτών.
  Συγκεκριμένα όχι μόνο δεν αυξάνει τον έλεγχο Νομιμότητας και Σκοπιμότητας που απαιτείται για κάθε κοινωνική, πολλώ δε μάλλον, επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά επιβραβεύει τη, σύμφωνα με πλήθος δικαστικών αποφάσεων, παράνομη συμπεριφορά τους.
  Ο προβλεπόμενος διάλογος πόρρω απέχει από στοιχειώδεις δημοκρατικές και ηθικές ευαισθησίες. Στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής παρέστη ΜΟΝΟ η πλευρά των εταιριών κινητής τηλεφωνίας.
  Δεν κλήθηκαν άλλοι ευαίσθητοι με το θέμα κοινωνικοί φορείς οι οποίοι ακόμα και με εξώδικο έγγραφο ζήτησαν από το αρμόδιο υπουργείο να λάβουν υπόψη του τις απόψεις τους.
  Εύγε γιατί η σημερινή Κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ για το θέμα αυτό ξεπέρασε …σε κοινωνική ευαισθησία και την Νέα Δημοκρατία, επί υφυπουργίας Νεράτζη για τον Ν. 3431/2006. Τότε στην προδικασία για την πρόταση του νόμου εκείνου (εκτός των προτεινόμενων από τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας) κλήθηκαν καθηγητές Πανεπιστημίου και κοινωνικοί φορείς με αποδεδειγμένη δράση για το συγκεκριμένο θέμα.
  Μεθοδεύουν, σε αγαστή συνεργασία με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας να «πείσουν» ότι το πρόβλημα του παράνομου της εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας οφείλεται στη μακροχρόνια γραφειοκρατική διαδικασία, γεγονός ουσιαστικά απολύτως αναληθές
  Παρακάμπτουν το ουσιαστικό κοινωνικό πρόβλημα που συνίσταται στην πιθανολογούμενη βλάβη υγείας των περιοίκων ή ομόρων, κυρίως ευαίσθητων κοινωνικών ομάδων και που πρέπει να αποτελεί πρόταγμα της οποιαδήποτε κοινωνικής και άρα οικονομικής δράσης.
  Ένας τέτοιος διάλογος ολοκληρώνεται δια το «Νομικόν Τυπικόν» της ιστορίας, με την παρούσα διαβούλευση, που εν προκειμένω πόρρω απέχει από τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα, τις κοινοτικές Οδηγίες και το Νόμο (που επικυρώνει τις κοινοτικές αυτές οδηγίες) σχετικά με την πληροφόρηση και συμμετοχή του πολίτη σε Νομοθετικές Διαδικασίες, κυρίως αφορούσες το δικαίωμα στην προστασία του περιβάλλοντος ή της υγείας κατά Συνταγματική Επιταγή και παραβιάζοντας ευθέως την Αρχή της Προφύλαξης, βασική αρχή κοινωνικού κράτους στο πλαίσιο του ανταγωνισμού και της ελεύθερης αγοράς.
  Διερωτώμαι, με ποια νομικά, κοινωνικά και θεσμικά δεδομένα, η ΕΕΤΤ αρκείται, άνευ ελέγχου, σε μία Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, όταν βοά ο τόπος ότι οι εταιρίες κινητής τηλεφωνίας άλλα γράφουν στα έγγραφα που προσκομίζουν και άλλα εφαρμόζουν στην πράξη. Στην διάθεση σας, ως υπουργείο, μεγάλος αριθμός δικαστικών αποφάσεων. Μια τέτοια νομοθετική επιλογή έρχεται σε ευθεία παράβαση δικανικής κρίσης του Συμβουλίου της Επικρατείας (σε Ολομέλεια), που, ευθέως, έχει κρίνει ως ανεπαρκείς για την κατοχύρωση των Συνταγματικών Δικαιωμάτων της Υγείας και του Περιβάλλοντος των πολιτών από το προηγούμενο της δικανικής αυτής κρίσης νομοθετικό καθεστώς, που ουσιαστικά επαναφέρεται.
  Μπράβο. ‘Οπου θέλουν, όπως θέλουν και όταν θέλουν εγκαθιστούν κεραίες κινητής τηλεφωνίας χωρίς κανένα ουσιαστικό κώλυμα, χωρίς κανένα ουσιαστικό έλεγχο. Τι την θέλετε, αγαπητοί-ες φίλοι-ες υπουργοί, την εικονική στην πράξη αδειοδότησης;
  Αφού ουσιαστικά δεν πιστεύετε στην βλάβη της υγείας των πολιτών από τις εκπεμπόμενες ακτινοβολίες!!!. Άλλες χώρες και τοπικές αυτοδιοική-σεις (με νομοθετική εξουσία) είναι ανόητοι που μειώνουν τις τιμές των εκπεμπομένων ακτινοβολιών κατά εκατοντάδες (ή και χιλιάδες πολλές φορές) σε σχέση μ’ εμάς…..
  Κάπως έτσι ήτανε και τα πράγματα με τον αμίαντο στην ιστορική του εξέλιξη. Μόνο στην Γαλλία πέθαναν μέχρι την απαγόρευση του 200.000 άνθρωποι απ’ αυτόν, σύμφωνα με τα στοιχεία της Άνω Βουλής της χώρας αυτής.

  Επικουρικά, από πότε και πάνω σε ποιά νομική σκέψη ή επιστήμη ή έστω Νομολογία η προθεσμία Νομι-μότητας να καθίσταται ουσιαστικός και όχι δικονομικός λόγος παράνομης πράξης. Αυτά αποτελούν πρωτοφανείς νομικούς σολικισμούς.

  ΑΜΕΣΗ ΑΠΟΣΥΡΣΗ ΤΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟΥ
  ΈΝΑΡΞΗ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ, ΠΡΑΓΜΑΤΙ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
  ΑΙΔΩΣ ΑΡΓΕΙΟΙ…

  Κώστας Διάκος
  Δικηγόρος Αθηνών (Α.Μ./Δ.Σ.Α./5419)
  Νομικός Περιβάλλοντος
  Ειδικός σε θέματα κινητής τηλεφωνίας

 • Υπάρχουν ρυθμιστικά κενά, στην προτεινόμενη διαδικασία έκδοσης της Άδειας Τύπου Κατασκευής Κεραίας, τα οποία καθιστούν αβέβαιη, κατά την εκτίμησή μας, την εκπλήρωση του γενικότερου στόχου του προτεινόμενου κειμένου, αφού παρέχει μεν τυπικά τη δυνατότητα σε μία και μόνο Αρχή να συντονίζει, να διαβιβάζει και να εκδίδει τελικά την Άδεια Τύπου (ένας ενιαίος φορέας αδειοδότησης – one stop shop), ουσιαστικά όμως η έκδοση της Άδειας Τύπου εξαρτάται από τη σύμφωνη γνώμη ΟΛΩΝ ανεξαιρέτως των αρμόδιων εμπλεκόμενων φορέων χωρίς να διευκρινίζεται κανένα χρονικό διάστημα αναμονής της σύμφωνης ή μη γνώμης αυτών και ιδίως χωρίς να προσδιορίζεται η εξέλιξη της διαδικασίας σε περίπτωση της χορήγησης μη σύμφωνης γνώμης από έναν από τους εμπλεκόμενους φορείς (βλ. ιδίως εδάφιο 5 του εν λόγω άρθρου).

  Πιο συγκεκριμένα, για την εκτίμηση και την αξιολόγηση του τεχνικού φακέλου σχετικά με την προτυποποίηση μίας κατασκευής κεραίας ζητείται ο προσδιορισμός της σκοπούμενης περιοχής εγκατάστασης, χωρίς όμως να καθορίζεται ο τρόπος ή οι διαφοροποιήσεις που επιβάλλεται να υπάρχουν κατ’ εφαρμογή προϋφιστάμενης νομοθεσίας, η οποία προφανώς πρέπει να ληφθεί υπόψει (ως συρρέουσα) για την εκπόνηση τουλάχιστον της μελέτης που προβλέπεται στο σημείο γ της παραγράφου 2 του άρθρου. Καθώς δε η σχετική αίτηση συνυποβάλλεται κατά την περιγραφόμενη διαδικασία και στις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπ.Π.Ε.Κ.Α. για την εκτίμηση στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους, τα ρυθμιστικά κενά της συγκεκριμένης ΚΥΑ προφανώς καλύπτονται από τις αναφερόμενες στα σημεία 6 έως και 10 του κειμένου Υπουργικές Αποφάσεις, οι οποίες ισχύουν παράλληλα, χωρίς όμως να τίθεται ειδική προθεσμία απάντησης για την παροχή της σύμφωνης γνώμης των υπηρεσιών αυτών (στην παράγραφο 4 του ίδιου άρθρου). Εκτιμάται ότι η ρύθμιση κινδυνεύει να καταστεί εξίσου πολύπλοκη και χρονοβόρα με τηνν προϋπάρχουσα διαδικασία αδειοδότησης. Τούτο ιδίως αφού η έκδοση Άδειας Τύπου αποτελεί προϋπόθεση για την κατάθεση Δήλωσης για την εγκατάσταση και λειτουργία των ΤΚΚ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών μηνών.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 09:27 | Στυλιανός Α Ζηνέλης

  Είναι εύλογη η ανησυχία των πολιτών ως προς την επικινδυνότητα διότι με βάση τα πειραματικά δεδομένα τα σημερινά όρια δεν προστατεύουν τη δημόσια υγεία απο τις μη θερμικές βλάβες και η επιστημονική σύσταση είναι η εφαρμογή της Αρχής Προφύλαξης, δηλαδή η ελαχιστοποίηση έκθεσης του κοινού στις ακτινοβολίες με τις κατάλληλες τοποθετήσεις των κεραιών.

  Προτάσεις
  1) Αλλαγή του καθοριστικού ρόλου της ΕΕΑΕ, διότι παρακάμπτει άλλους επιστήμονες ειδικούς για θέματα επιπτώσεων των ακτινοβολιών στην υγεία. (βιολόγοι, βιοφυσικοί, κλπ). Ιδιαίτερα το Πανεπιστήμιο Αθηνών, τμήμα Βιολογίας με μακρόχρονη ερευνητική εμπειρία που έχει αναδειχθεί στη διεθνή επιστημονική κοινότητα.
  2) Εφαρμογή της Αρχής Προφύλαξης ώστε να προστατευθεί η δημόσια υγεία και ιδιαίτερα ορισμένες ομάδες πληθυσμού όπως μαθητές σε σχολεία κλπ. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με τον αρχικό στόχο, μείωση της έκθεσης του πληθυσμού κάτω από το όριο 0.1 μW/cm2 με τη κατάλληλη τοποθέτηση και ένταση των κεραιών. Σήμερα λειτουργούν κεραίες στο κέντρο μικρών πόλεων, ενώ μπορεί κάλλιστα να τοποθετηθούν περιφερειακά με την ίδια απόδοση. Στις μεγάλες πόλεις (Αθήνα, Θεσσαλονίκη, κ.λ.π.) όπου δεν είναι δυνατή η κάλυψη με περιφερειακές κεραίες, για να διατηρηθεί το χαμηλό όριο μπορεί να εκπονηθεί μελέτη για την εγκατάσταση κεραιών πολύ χαμηλής ισχύος σε διάφορα σημεία.
  3) Η σχετική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κάθε σταθμού κεραίας να συντάσσεται και να ελέγχεται από επιτροπή ειδικών επιστημόνων που ασχολούνται με το θέμα μη θερμικών επιδράσεων της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, διότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο τεχνικό αλλά βιολογικό με συνέπειες στη δημόσια υγεία.
  4) Η έγκριση της κάθε κεραίας δεν πρέπει να γίνεται για κάθε TYΠΟ αλλά για κάθε ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ. Ο σκοπός είναι να προστατέψουμε τη δημόσια υγεία. Μια κεραία που είναι τοποθετημένη στο κέντρο της πόλης με δωμάτια και βεράντες στη γύρω περιοχή και στο ίδιο επίπεδο με την κεραία, οι κάτοικοι δέχονται πολύ περισσότερη ακτινοβολία από τους κατοίκους που η ίδια κεραία είναι τοποθετημένη στο υψηλότερο κτίριο της πόλης.

  Με τις προτεινόμενες παρεμβάσεις, να είστε βέβαιοι ότι προσφέρετε μέγιστες υπηρεσίες στον τόπο και διασφαλίζετε την υγεία των κατοίκων.

  Στη διάθεσή σας για περισσότερες εξηγήσεις.

  Στυλιανός Α Ζηνέλης
  Αντιπρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
  Κεφαλονιάς και Ιθάκης

 • Επίσης θα πρέπει να οριστούν οπωσδήποτε και τα ακόλουθα:

  1. Ελάχιστη αμοιβή 1000 ευρώ για το μηχανολόγο μηχανικό που θα βεβαιώσει οτι η κεραία δε θα προκαλέσει φωτιές.

  2. Ελάχιστη αμοιβή 2000 ευρώ για τον ηλεκτρολόγο μηχανικό που θα βεβαιώσει ότι τα ριαδιοκύματα της κεραίας δε θα είναι βλαβερά για την υγεία μας.

  3. Ελάχιστη αμοιβή 3000 ευρώ για το μηχανικό οικονομίας και διοίκησης που θα βεβαιώσει ότι πρόκειται για μια βιώσιμη επένδυση.

  4. Ελάχιστη αμοιβή 4000 ευρώ για τον αρχιτέκτονα μηχανικό που θα βεβαιώσει την καλαισθησία της κεραίας.

  5. Και φυσικά, 10.000 ευρώ για τον πολιτικό μηχανικό διότι χωρίς τη τζίφρα του δεν γίνεται τίποτα σε αυτή τη χώρα.

 • 10 Δεκεμβρίου 2010, 00:21 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ

  Κύριοι,
  Αναφορικά με την προτεινόμενη από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων διαδικασία αδειοδότησης εγκατάστασης κεραιών κινητής τηλεφωνίας, επάγομαι τα εξής, δηλώντας την αντίθεσή μου στη σχεδιαζόμενη ρύθμιση, για λόγους που αφορούν την προστασία του ύψιστου αγαθού της κοινωνικής υγείας:
  Από το συνδυασμό των διατάξεων του ν. 2075/1992 και εκείνων του ν. 1650/86, καθώς και της ΚΥΑ 69269/5387/1990, προκύπτει ότι η εγκατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας, για την οποία απαιτείται η κατά το ν. 2075/92 άδεια, υπάγεται στα έργα Β’ κατηγορίας, για τα οποία θεσπίζεται η υποχρέωση προηγούμενης εκτίμησης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Εξ’ άλλου, κατά την έννοια των διατάξεων αυτών, που εναρμονίζονται με την αρχή της προφύλαξης και της πρόληψης, το πιο πάνω πλέγμα ρυθμίσεων του 1650/86 και της ΚΥΑ 69269/5387/1990 εφαρμόζεται για τα έργα, τα οποία αφορούν οι σχετικές διατάξεις του ν. 2075/92, με τις οποίες ουδεμία εξαίρεση προβλέπεται από τις ρυθμίσεις αυτές (Ολ ΣτΕ 1264/2005, ΣτΕ 3056/2003, ΣτΕ 3375/00, 4440, 1804, 3429/05 Ε’ Τμ, / Ειδική Έκθεση Συνηγόρου του Πολίτη για τους σταθμούς βάσης κινητής τηλεφωνίας σελ. 41 επ).
  Το γεγονός δε αυτό, δηλ. της έλλειψης τήρησης της διαδικασίας έγκρισης περιβαλλοντικών όρων δεν μπορεί να θεραπευθεί με την τυχόν εφαρμογή της παρ. 19 του άρθρου 31 του ν. 3431/2006 για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες (ΦΕΚ Α 13) που φέρεται να δίδει τη δυνατότητα στην ιδιοκτήτρια εταιρεία να λάβει εκ των υστέρων περιβαλλοντική αδειοδότηση δηλ. σε χρόνο μεταγενέστερο τόσο της έκδοσης της προσβαλλόμενης πράξης όσο και της εγκατάστασης και λειτουργίας του ένδικου σταθμού.
  Θα πρέπει να επισημανθεί ότι δε νοείται εκ των υστέρων λήψη έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, καθώς μια τέτοια διαδικασία έρχεται σε ευθεία αντίθεση με το άρθρο 24 του Συντάγματος σχετικά με την υποχρέωση λήψης προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, με το ν. 3010/2002 για την προστασία του περιβάλλοντος και με πάγια Νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας που απαιτεί την τήρηση της διαδικασίας της προηγούμενης εκτίμησης των επιπτώσεων στο περιβάλλον για κάθε έργο και δραστηριότητα όχι μόνον πριν την εγκατάσταση του, αλλά και πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης συναφούς διοικητικής πράξης (ad hoc Ολ ΣτΕ 1264/2005, ΕΑ 486/2005, 977/205, 855/2005, 760/2005, 102/2006). Η σχετική νομοθετική πρόβλεψη έρχεται επίσης σε αντίθεση τόσο με το πρωτογενές κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος και συγκεκριμένα με το άρθρο 174 της Συνθήκης ΕΚ όσο και με το παράγωγο κοινοτικό δίκαιο περιβάλλοντος και συγκεκριμένα με την οδηγία 85/337/ ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 97/11/ΕΚ για την προηγούμενη εκτίμηση των έργων και δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.
  Είναι προφανές λοιπόν ότι αμφισβητείται ακόμη και η συμβατότητα της ως άνω διάταξης του άρθρου 31 του ν 3431/2006 με τις συνταγματικές απαιτήσεις για τη λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, καθώς και με την αντίστοιχη υποχρέωση της Ελλάδας να λαμβάνει μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της πρόληψης και της προφύλαξης σύμφωνα με το κοινοτικό δίκαιο για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας.
  Από τα ως άνω εκτεθέντα προκύπτει ότι ο Νομοθέτης τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο έχει αναγνωρίσει την επικινδυνότητα της εγκατάστασης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας ιδιαίτερα κοντά σε ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες. Άλλωστε σύμφωνα με την αρχή της προφύλαξης κι αν ακόμη δεν είναι βέβαιο ότι τα επιβλαβή αποτελέσματα στην υγεία των περιοίκων τελούν σε αιτιώδη σχέση με την εγκατάσταση και λειτουργία μιας κεραίας κινητής τηλεφωνίας, πρέπει να λαμβάνονται μέτρα προφύλαξης για να μην επέλθει το χειρότερο από ενδεχόμενη θεμιτή αμφιβολία ως προς τις συνέπειες της. Η εν λόγω αρχή έχει υπερνομοθετική ισχύ στην ελληνική δικαϊκή τάξη, σύμφωνα και με το άρθρο 28 του Συντάγματος.
  Στο προτεινόμενο άρθρο 5 της διαδικασίας έκδοσης άδειας τύπου κατασκευής κεραίας αναφέρονται τα περιοριστικώς αναφερόμενα στοιχεία, τα οποία πρέπει να επισυνάπτονται στην αίτηση αδειοδότησης μιας κεραίας στην ΕΕΤΤ. Δυστυχώς όμως η όλη διαδικασία έχει τυπικό και μόνο χαρακτήρα, δίχως η υποβολή των τεχνικών στοιχείων να εξασφαλίζει το μέχρι πρότινος κατά το Νομοθέτη(άρθρο 31 παρ. 17 Ν. 3431/2006) και την πάγια Νομολογία του ΣτΕ(Ολ. 1264/2005) αναγκαίο προαπαιτούμενο, της Έγκρισης των Περιβαλλοντικών όρων.
  Οι επιστημονικές έρευνες παγκοσμίως δεικνύουν ότι η εκπεμπόμενη Η/Μ ακτινοβολία των σταθμών βάσης είναι αναμφίβολα επιβλαβής για τον ανθρώπινο οργανισμό, ιδιαίτερα για τις ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες(μικρά παιδιά που ο εγκεφαλός τους είναι υπό διαμόρφωση) (οράτε bionitiative report), καθόσον η ακτινοβόληση είναι διαρκής, 24 ώρες το 24 ωρο, 365 μέρες το χρόνο.
  Εξάλλου ως δημοσιεύματα εφημερίδων(Τα ΝΕΑ) αναφέρουν οι μετρήσεις της ΕΕΑΕ δεν είναι πάντοτε αξιόπιστες, καθόσον είναι ιδιαίτερα ευχερές από τεχνολογική άποψη να αυξομειώνεται η ένταση της Η/Μ ακτινοβολίας, με αποτέλεσμα τα όρια που θέτει ο Νόμος αναφορικά με τα επιτρεπόμενα επίπεδα Η/Μ ακτινοβολίας να μην αποτελούν εχέγγυο προστασίας της ανθρώπινης υγείας.
  Συνοψίζοντας ως νομικός θεωρώ ότι η προτεινόμενη από το Υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ρύθμιση σε σχέση με τη διαδικασία αδειοδότησης των σταθμών βάσης κινητής τηλεφωνίας έρχεται σε πλήρη αντίθεση με το κοινοτικό και εθνικό δίκαιο, αλλά ιδιαίτερα με το ίδιο το Σύνταγμα της χώρας(Άρθρα 21 και 24), καθόσον εξαιρεί ουσιαστικά της αδειοδότησης τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, που ορθά ο Νομοθέτης προέβλεψε ότι απαιτείται ΠΡΙΝ την εγκατάσταση και λειτουργία τους να έχουν λάβει Έγκριση Περιβαλλοντικών όρων, βασισμένη σε πλήρη και επιστημονικά τεκμηριωμένη Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που θα καταγράφει όλες τις επιπτώσεις στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον.
  Η σχεδιαζόμενη ρύθμιση, με την υιοθέτηση ακρίτως των στοιχείων που ο ίδιος ο φορέας της κινδυνώδους δράσης(εταιρίες κινητής τηλεφωνίας) θα θέτει υπόψη των Αρμοδίων Διοικητικών Αρχών, δεν εξασφαλίζει σε καμία περίπτωση τον Πολίτη και την προστασία του, πολλώ δε μάλλον που δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός, που θα ελέγχει σε 24 ωρη βάση την εκπεμπόμενη από τους σταθμούς βάσης Η/Μ ακτινοβολία.
  Κατά συνέπεια θεωρώ αδιανόητο να μην προηγείται της εγκατάστασης και λειτουργίας ενός σταθμού βάσης συνολική εκτίμηση των επιπτώσεών του στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, γεγονός που μπορεί να επιτευχθεί με τη διατήρηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης ως έχει. Ακόμη είναι οξύμωρο το ήδη ισχύον πολεοδομικά, ήτοι η μη σύνδεση των πολεοδομικών παραβάσεων του κτιρίου που φιλοξενεί ένα σταθμό βάσης με το αυθαίρετο της φιλοξενούμενης κεραιοκατασκευής. Τέλος η υποβολή από την πλευρά των εταιριών κινητής τηλεφωνίας δηλώσεων στην ΕΕΑΕ, που βασίζεται σε θεωρητικά τεχνικά στοιχεία του εκάστοτε σταθμού βάσης και τα οποία υιοθετούνται ακρίτως δίχως πολλές φορές προηγούμενη αυτοψία από τεχνικά κλιμάκια αυτής(ΕΕΑΕ) και η οποία διαδικασία βασίζεται στην ΚΥΑ, με αριθ. 53571/3839/6.9.2000, για τα μέτρα προφύλαξης του κοινού από τη λειτουργία κεραιών εγκατεστημένων στην ξηρά πρέπει να αναθεωρηθεί στην κατεύθυνση του ουσιαστικού και διαρκούς ελέγχου της ποσότητας της εκπεμπόμενης ακτινοβολίας τόσο πριν τη χορήγηση της θετικής γνωμάτευσης όσο και κατά τη λειτουργία του εκάστοτε κεραιοσυστήματος.
  Κατόπιν όλων αυτών εισηγούμαι την περαιτέρω επεξεργασία της υπό διαβούλευση διαδικασίας αδειοδότησης των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, καθόσον η προτεινόμενη ‘ελαστική’ αδειοδότηση δε διασφαλίζει σε καμία περίπτωση την υγεία των πολιτών, δίδοντας τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο στις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας.
  Με τιμή,
  Γιάννης Κ. Δημητράκης, Δικηγόρος Αθηνών

 • Το θέμα της επικινδυνότητας μέσω «μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων»δεν μπορεί να είναι αρμοδιότητα φορέα ο οποίος δεν έχει καμία σχέση με την ερευνητική διάσταση των επιπτώσεων (ΕΕΑΕ) που είναι πρωτίστως Βιολογική και Ιατρική αρμοδιότητα. Κατ’ αρχάς θα έπρεπε αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Υγείας να έχει λόγο, καθώς και Πανεπιστημιακοί φορείς με αποδεδειγμένη με δημοσιεύσεις ενασχόληση στο θέμα της επικινδυνότητας.
  Θεωρούμε οτι για λόγους διασφάλισης της δημόσιας υγείας και παροχής πνεύματος αξιοπιστίας από τους κατοίκους, τους οποίους πρωτίστως αφορά το θέμα των επιπτώσεων, η εν λόγω νομοθετική ρύθμιση να λάβει υπ΄όψιν την αρχή της προφύλαξης. Οι προτάσεις τις οποίες έχουμε διατυπώσει και έχουν γίνει αποδεκτές από διεθνή συνέδρια είναι:

  1. Συμμετοχή στην αδειοδότηση, φορέων επιστημονικά σχετικών με την έρευνα των επιπτώσεων.
  2. Διασφάλιση επιπέδων ακτινοβολίας όσο και των χαμηλότερων που ισχύουν σε άλλες χώρες, π.χ. πυκνότητα ισχύος 1 μW/cm2, μολονότι εκτιμάται από πολλούς ερευνητές οτι και αυτό το όριο ενδεχόμενα να αποδειχθεί επιβλαβές στο μέλλον.
  3. Να επιτρέπεται τακτικός έλεγχος απο Πανεπιστημιακούς φορείς σχετικούς με το αντικείμενο η μέτρηση των επιπέδων ανά πάσα στιγμή.
  4. Να υπάρχει σήμανση για τη θέση κάθε κεραίας στην πρόσοψη του αντίστοιχου κτηρίου.

  Στη διάθεσή σας για περαιτέρω διευκρινήσεις

  Λουκάς Χ. Μαργαρίτης

  Καθηγητής Ραδιοβιολογίας
  Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημιου Αθηνών

 • 8 Δεκεμβρίου 2010, 10:59 | Ι.Π.

  Θεωρώ ότι θα πρέπει να γίνει αναφορά για το ποια/ες ειδικότητα/ες (π.χ. Διπλ. Μηχανολόγοι Μηχανικοί) θα έχουν το δικαίωμα να προετοιμάζουν τα στοιχεία για την αδειοδότηση, να σφραγίζουν, να απεικονίζουν τα σχέδια και τις λεπτομέρειες του τεχνικού φακέλου και να «τρέξουν» την όλη διαδικασία (μελέτη, επίβλεψη έργου).
  Και αυτό γιατί, σχεδόν κατά κανόνα τα προβλήματα προκύπτουν σε εγκαταστάσεις στα κτίρια (δώματα). Έδω θα πρέπει να υπάρχει μηχανικός ο οποίος έχει και γνώσεις ΓΟΚ σχετικά με την εγκατάσταση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων όπως θεωρώ ότι είναι ο συγκεκριμένος τύπος.

  Με εποικοδομητική διάθεση

  Ι.Π.
  Διπλ. Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc

 • 6 Δεκεμβρίου 2010, 18:17 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Πρέπει να απαιτείται για την αδειοδότηση των ΤΚΚ:
  1. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων όπως σε όλες τις παρόμοιες περιπτώσεις αδειοδοτήσεων
  2. Στατική μελέτη για την στήριξη της κεραίας.