Άρθρο 21:Καταργούμενες διατάξεις

1. Η παρ.1 του άρθρου 44 του ν. 3979/ 2011 καταργείται
2. Η περίπτωση ζ΄ του άρθρου 163 του ν.3852/2010 καταργείται
3. Η περίπτωση 37 του Τομέα ΣΤ. Έργων-Χωροταξίας-Περιβάλλοντος του άρθρου 186 του ν.3852/2010 καταργείται

 • 22 Μαρτίου 2012, 13:50 | ΘΩΜΑΣ

  Θα πρέπει να αφαιρεθεί η παράγραφος 3 του άρθρου 21.
  Αν κατά λάθος αφαιρέσετε την περίπτωση 37 του Τομέα ΣΤ. Έργων-Χωροταξίας-Περιβάλλοντος του άρθρου 186 του ν.3852/2010 δεν θα απαιτείται η γνωμοδότηση των αρμοδίων υπηρεσιών (Διευθύνσεις Αγροτικής Ανάπτυξης κλπ) της Περιφέρειας για την έγκριση των περεκκλίσεων για γεωργοκτηνοτροφικά, εγκαταστάσεις ιχθυοκαλλιεργειών κλπ.
  Επειδή έχει προκύψει μια παρανόηση από την πλευρά των πολεοδομιών ότι γνωμοδοτεί η αντίστοιχη Δ/νση ΠΕΧΩΣ της Περιφέρειας καιεπομένως δεν απαιτείτε η γνωμοδότησή τους θα ήταν λάθος να καταργήσετε την περίπτωση 37 του τομέα ΣΤ.
  Απλώς πρέπει να διευκρινήσετε στις υπηρεσίες ότι γνωμοδοτεί η αρμόδια κατά περίπτωση Διεύθυνση της Περιφέρειας η οποία και θα δώσει άδεια λειτουργίας ή έγκριση στην αντίστοιχή δραστηριότητα.

 • 22 Μαρτίου 2012, 10:31 | Αναστάσιος Κασίμης,Σπύρος Αργυρός τ.Ευαγγ.και Σπύρος Αργυρός τ.Νικολ.

  Κύριε Υπουργέ

  Είμαστε οι Αντιδήμαρχοι των Διαποντίων Νήσων (Οθωνοί,Ερείκουσα,Μαθράκι) τριών μικρών νησιών που ευρίσκονται στα ΒΔ του Ιονίου Πελάγους,35 ναυτικά μίλια μακρυά από τις Διοικήτικές υπηρεσίες του νέου Καλλικράτιου Δήμου της Κέρκυρας όπου και υπαγόμαστε, 40 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Ιταλίας και 15 ναυτικά μίλια από τις ακτές της Αλβανίας.
  Αντιδρώντας στον Καλλικράτη Ι διότι θεωρούσαμε ότι δεν υπήρχε ισονομία και ισοπολιτεία με άλλα νησιά ίδια με τα δικά μας,πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη θα έλθει από ανθρώπους οι οποίοι νομοθετούν γνωρίζοντας τις συνθήκες που επικρατούν στα νησιά αυτά και όχι απλώς από την τοποθεσία τους πάνω στο χάρτη της Ελληνικής επικράτειας.
  Εν μέρει δικαιωθήκαμε με την ψήφηση του νόμου 3979 άρθρο 44 παρ.1 διορθωτικός του ν.3852/2010 όπου προστατεύει τα μικρά νησιά και τους δίνει το δικαίωμα να έχουν αντιδήμαρχο-εκπρόσωπο ο οποίος γνωρίζει τα προβλήματά τους,προέρχεται από την πλειοψηφία και είναι εκλεγμένος από τη Δημοτική Τοπική Ενότητα.
  Το νόμο δηλαδή που υπερψηφίστηκε από τη Βουλή, για την καλύτερη λειτουργία του «Καλλικράτη» νόμο που εσείς τώρα προτείνεται να καταργηθεί.
  Η πρότασή σας συνιστά
  α)Αναίρεση ψήφου της Βουλής
  β)Αλλαγή ψήφου των πολιτών των μικρών νησιών αφού ο διορισμένος πλέον αντιδήμαρχος δεν προέρχεται από τα μικρά νησιά.
  γ)Αλλαγή αποτελέσματος των δημοτικών εκλογών στα μικρά νησιά.
  δ)Τέλος συρίκνωση και αφανισμός των μικρών νησιών αφού δεν θα υπάρχει φωνή διεκδίκησης (μέσω Αντιδημάρχου) στους μεγάλους Δήμους για προβλήματα καθημερινότητας,Ευρωπαϊκά προγράμματα κ.λ.π.
  Πιστεύουμε ακράδαντα κύριε Υπουργέ, ότι με την κατάργηση του νόμου 3979/2011 άρθρο 44 παρ. 1 που ισχύει τα μικρά νησιά μένοντας ουσιαστικά ακέφαλα δεν θα έχουν τρόπο διεκδίκησης για αυτά που τους ανήκουν,λόγω έλειψης αντιπροσώπισής τους στα μεγάλα δημοτικά συμβούλια και οδηγούνται με μαθηματική ακρίβεια στον αφανισμό.

  Για να τιμήσουμε λοιπόν αυτούς τους ΑΚΡΙΤΕΣ που όλοι κατά καιρούς επικαλούμαστε πρέπει να σταθούμε επάξιοι των προσδοκιών τους,που παρόλοες τις αντιξοότητες και τα μεγάλα προβλήματα, που αντιμετωπίζουν παραμένουν στα μικρά νησιά μας.Επίσης δεν πρέπει να ξεχνάμε τους ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ για τους οποίους επιβάλετε τα νησιά αυτά να κατοικούνται, αγνοώντας κάποιες φορές το μικρό, σε αντιστοιχία μεγάλο εθνικό συμφέρον,οικονομικό κόστος.

  Κύριε Υπουργέ

  το «ΚΑΘΕ ΝΗΣΙ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣ» του Καλλικράτη Ι ούτε και άγγιξε τα 10 μικρά αυτά νησιά (μικρότερα νησιά έγιναν Δήμοι)τώρα δε ,χάνουν και την εκπροσώπισή τους,διαμέσου των αντιδημάρχων τους, στα μεγάλα Δημοτικά Κέντρα.
  Ευελπιστούμε κύριε Υουργέ ότι θα δείξετε την ευαισθησία σας σε μία τόσο ευαίσθητη περιοχή της πατρίδας μας όπως είναι τα «ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ ΜΑΣ» (Οθωνοί, Ερείκουσα, Μαθράκι, Κάλαμος, Καστός, Αντικύθηρα, Σχοινούσα, Δονούσα,Κουφονήσι,Ηρακλειά) και δεν θα ισχύσει ΠΑΛΙ ο νόμος των δύο μέτρων και δύο σταθμών θυσιάζοντας αυτά και τους κατοίκους τους στο βωμό κάποιου ΜΗΔΑΜΙΝΟΥ κατα τη γνώμη μας οικονιμικού ωφέλους, που θα έχει η πατρίδα μας στην πραγματικά δύσκολη αυτή εποχή που όλοι μας περνάμε.
  Ευχαριστούμε

  Αντιδήμαρχος Δημ.Ενοτητας Οθωνών Αναστάσιος Κασίμης
  Αντιδήμαρχος Δημ.Ενότητας Ερείκουσας Σπύρος Αργυρός τ.Νικολ.
  Αντιδήμαρχος Δημ.Ενότητας Μαθρακίου Σπύρος Αργυρός τ.Ευαγγ.

 • 22 Μαρτίου 2012, 10:45 | ΣΠΥΡΙΔΩΝ Ε. ΑΡΓΥΡΟΣ

  1. Η αιτιολογική έκθεση του σχεδίου Νόμου «ΝΕΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ – ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» προς τη Βουλή των Ελλήνων. Άρθρο 207
  ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΣΤΟΥΣ ΝΗΣΙΩΤΙΚΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ, προτείνεται ο τοπικός Αντιδήμαρχος να είναι Πρόεδρος των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων. Ο Τοπικός Αντιδήμαρχος πλέον των αρμοδιοτήτων του ως Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κινότητας θα ασκεί πρόσθετες αρμοδιότητες, όπως …….. κ.τ.λ.
  2. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑΣ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ. ΑΡΘΡΟ 207 Ν. 3852/2010. ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ.
  α) Πρόεδρος των Συμβουλιών των Δημοτικών Κοινοτήτων του τελευταίου εδαφίου της παρ. 3 του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 είναι ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος για τη Δημοτική Κοινότητα.
  β) Ο αρμόδιος για την Δημοτική Κοινότητα Αντιδήμαρχος, πλέον των αρμοδιοτήτων του ως Προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας, ασκεί κατά τόπον, ……… κ.τ.λ.
  Κύριε Υπουργέ,
  ποιος Έλληνας που γνωρίζει ελληνικά διαβάζοντας τα παραπάνω καταλαβαίνει ότι υπάρχει ΔΙΑΡΧΙΑ. Έτσι ισχυρίζεται ο νομοθέτης στο καινούριο νομοσχέδιο.
  Αν είναι δυνατόν!
  Το Μάιο του 2011 έρχεται ξανά ο νομοθέτης με το Ν. 3979/2011 άρθρο 44 παρ. 1 μετά και από δικές μας επισημάνσεις να προστατέψει την επιλογή της ψήφου των ΑΚΡΙΤΩΝ και των άνθρώπων που ΚΡΑΤΟΥΝ ΘΕΡΜΟΠΥΛΕΣ, όπως λένε μερικοί και όπως η Δημοκρατία μας επιβάλλει, έτσι ώστε ο Δημοτικός Σύμβουλος που εκλέγεται στην Περιφερειακή Ενότητα του μικρού νησιού, να είναι και ο τοπικός Αντιδήμαρχος. Τι ποιο δημοκρατικό; Τι ποιο εύλογο στο πλαίσιο της δημοτικής αποκέντρωσης στους νησιωτικούς δήμους; Τι ποιο φυσικό από ένα γνώστη και κάτοικο του νησιού να είναι υπεύθυνος για την προώθηση και την επίλυση των προβλημάτων που απασχολούν τους κατοίκους;
  Πάντα πίστευα και πιστεύω ότι ο νομοθέτης λαμβάνει υπόψην του τις γνώμες και τις παροτρύνσεις αυτών που βιώνουν το πρόβλημα, με γνώμονα πάντα την προστασία τους από κάθε κακόβουλη πράξη κάποιων που θέλουν να τους εκμεταλλευτούν.
  Σε κάποιο σημείο του Σχεδίου Νόμου αναφέρεται ότι με την εκλογή των 10 αντιδημάρχων σε όλη την Ελλάδα σύμφωνα με τον ισχύοντα Ν.3852/2010 άρθρο 27 και Ν.3979/2011 άρθρο 44 παρ. 1 είναι ΠΟΛΥΔΑΠΑΝΟ! ΚΑΝΕΝΑ ΣΧΟΛΙΟ!
  Θα αναφέρω μόνο, ότι οι Κυκλάδες έχουν 19 Δήμους, η Δωδεκάνησος 15 Δήμους (με το νησί της Ρόδου 1 Δήμο), με ότι αυτό συνεπάγεται οικονομικά για την Ελλάδα και επίσης στα Επτάνησα με 12 κατοικημένα νησιά μόνο 6 Δήμοι.

  Κύριε Υπουργέ,
  Κύριοι νομοθέτες,
  Κυρίες και κύριοι Βουλευτές,
  πιστέυω ότι θα κάνετε το καλύτερο δυνατόν για τα μικρά νησιά, διότι πρέπει με οποιονδήποτε τρόπο να σταματήσουμε την εγκατάληψη τους από τους κατοίκους τους, ΒΕΒΑΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΑΞΙΖΟΥΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΚΑΤΟΙΚΗΤΑ ΓΙΑ ΑΛΛΟΥΣ ΣΚΟΠΟΥΣ.
  Ας σεβαστούμε την ιδιαιτερότητα αυτών των μικρών νησιών και ας δώσουμε σαν ελάχιστο την μη κατάργηση της παρ. 1 του άρθρου 44 του Ν.3979/2011 !!!

  Σπυρίδων Αργυρός Σπύρος Αργυρός
  Αντιδήμαρχος Μαθρακίου Κέρκυρας Αντιδήμαρχος Ερείκουσας Κέρκυρας

 • 21 Μαρτίου 2012, 20:49 | Φώτης Σώλος

  11 ΜΙΚΡΑ ΝΗΣΙΑ SOS
  Όπως σας είχα γράψει και στη διαβούλευση για τις δημοτικές νησιωτικές κοινότητες (άρθρο 3)για την τροποποίηση του άρθρου 207 του Ν 3852/10, το οποίο με έκπληξή μου αποσύρθηκε από τη διαβούλευση, ο προκάτοχός σας με το Ν 3979/11 (άρθρο 44 παρ 1) προσπάθησε να προστατεύσει τα 11 αυτά μικρά νησιά από την απομόνωση.
  Είμαι μόνιμος κάτοικος του νησιού Κάλαμος που ανήκει διοικητικά στο Δήμο Λευκάδας.
  Ξέρετε τι προβλήματα αντιμετωπίζουμε κύριε υπουργέ;
  Ξέρετε πόσο δύσκολο είναι να πάει κάποιος από το νησί στη Λευκάδα για να επικοινωνήσει με τις υπηρεσίες;
  Ξέρετε ότι δεν έχουμε ΙΝΤΕΡΝΕΤ και συγκεκριμένα ADSL να επικοινωνήσουμε στο ΣΥΖΕΥΞΙΣ με το Δήμο για να πάρουμε πρωτόκολο;
  Ο αντιδήμαρχος του Καλάμου,του Καστού,του Μαθρακίου,της Ερείκουσας,των Οθωνών και των άλλων μικρών νησιών πρέπει τουλάχιστον 2 ημέρες την εβδομάδα να είναι στον Δήμο για να εξυπηρετήσει τις υποθέσεις του νησιού του.
  Ποιός θα λύσει αυτά τα προβλήματα;
  Ποιός θα πληρώσει τα έξοδα του Αντιδημάρχου ο οποίος είναι συνέχεια με μια τσάντα και ταξιδεύει και να διανυκτερεύει μακριά από το σπίτι του.
  Ούτε η αντιμισθία του δεν φτάνει κύριε Υπουργέ.
  Ρωτήστε και τους υπόλοιπους Αντιδημάρχους των 11 αυτών νησιών.
  Ίσως αυτοί να σας τα περιγράψουν και χειρότερα.
  Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολο το έργο σας και συγχωρέστε με.
  Ο αγώνας μου όμως και η αγωνία μου είναι γιατί με την κατάργηση του άρθου 44 παρ 1 δεν υποβαθμίζομαι εγώ αλλά ο τόπος μου.
  Και αυτόν υπερασπίζομαι.
  Κύριε υπουργέ είστε ακαδημαικός και γνωρίζω την ευαισθησία που σας διακρίνει.
  Τέσσερεις είναι οι νησιωτικοί δήμοι και 11 μικρά νησιά που έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα.
  Αντίθετα άλλα μικρότερα νησιά πρώην κοινότητες έγιναν δήμοι με πολύ υψηλότερα έξοδα (αντιμισθίες)
  Περιγράφονται στις πρώτες γραμμές του Ν 3852/10.
  Δύο μέτρα και δύο σταθμά.
  Εχουμε μικρούς πληθυσμούς αλλά ιδιαίτερες δυσκολίες κύριε υπουργέ και πρέπει να τις λάβετε σοβαρά υπόψη σας.

  Φώτης Σώλος
  Αντιδήμαρχος Καλάμου Λευκάδας

 • ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΠΕΙΓΟΝ!!!

  Θέμα: Αλλαγή διοικητικής υπόστασης του οικισμού της Μιλάτου, Δήμου Αγίου Νικολάου Λασιθίου Κρήτης.

  α) Το χωριό η Μίλατος:
  Η Μίλατος είναι ένα χωριό του νομού Λασιθίου που έχει το χειμώνα 300 μόνιμους κατοίκους, οι οποίοι τριπλασιάζονται το καλοκαίρι με έλληνες και αλλοδαπούς παραθεριστές. Αποτελεί τουριστικό προορισμό, ευρισκόμενο στο τέλος της τουριστικής ζώνης Χερσόνησος – Μάλια – Σίσι – Μίλατος και περιέχει αξιόλογη παραλία και 1000 τουριστικές κλίνες.
  Απέχει 50 χιλιόμετρα από το Ηράκλειο και έχει αξιόλογα μνημεία, με κυριότερο το Σπήλαιο της Μιλάτου το οποίο το έτος 1823 σφαγιάσθηκαν πάνω από 2500 άνθρωποι από τις γύρω περιοχές και το οποίο εορτάζεται με τιμές εθνικής εορτής.

  β) Ιστορική αναδρομή:
  Από το 1879 έως το 1925 η Μίλατος ανήκε στο Δήμο Βραχασίου. Το 1925 η Μίλατος γίνεται αυτόνομη Κοινότητα και παραμένει μέχρι το 1998. Από το 1999 έως το 2006 η Μίλατος διοικητικά ήταν δημοτικό διαμέρισμα του Δήμου Νεάπολης.
  Μετά από τις αντιδράσεις 8 ολόκληρων χρόνων των κατοίκων του Βραχασίου και της Μιλάτου στη συγχώνευση της τοπικής αυτοδιοίκησης με βάση το Σχέδιο Νόμου «Καποδίστριας» (Ν. 2539/2007), το Υπουργείο Εσωτερικών με το άρθρο 30 παρ. 6 του Νόμου 3448/15-3-2006, συστήνει νέο ΟΤΑ με την ονομασία «Κοινότητα Βραχασίου», με διοικητικά όρια τα όρια των πρώην Κοινοτήτων Βραχασίου και Μιλάτου. Έδρα της νέας Κοινότητας ορίζεται ο οικισμός του Βραχασίου.

  γ) Νομική υπόσταση:
  Κανονικά, από το 2006 η Μίλατος θα έπρεπε να αποτελεί κοινοτικό διαμέρισμα της Κοινότητας Βραχασίου. Όμως στον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που ψηφίστηκε τον Ιούνιο του 2006 (N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006) στο άρθρο 2 παρ. 4 αναφέρεται:
  «Στους Δήμους και στις Κοινότητες που συστήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 2539/1997 (ΦΕΚ 244 Α΄), η εδαφική περιφέρεια κάθε Ο.Τ.Α. που καταργήθηκε και κάθε οικισμού που προσαρτήθηκε αποτελεί υποδιαίρεση της ενιαίας εδαφικής περιφέρειας του νέου Δήμου ή της Κοινότητας και ονομάζεται «Τοπικό Διαμέρισμα».
  Τοπικά διαμερίσματα αποτελούν, επίσης, οι Δήμοι και οι Κοινότητες που καταργήθηκαν κατόπιν συνένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις των νόμων 1416/1984 (ΦΕΚ 18 Α΄) και 1622/1986 (ΦΕΚ 92 Α΄). «Το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους ή τις Κοινότητες που καταργήθηκαν, κατόπιν συνένωσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του επόμενου άρθρου, εφόσον δεν είχαν τοπικά διαμερίσματα».
  Αν σε αυτή την παράγραφο του ΚΔΚ είχε προστεθεί και ο αριθμός του νόμου με τον οποίο ιδρύθηκε το 2006 η Κοινότητα Βραχασίου, η Μίλατος θα ήταν διοικητικά κοινοτικό διαμέρισμα της Κοινότητας Βραχασίου. Αυτό όμως δεν έγινε, αν και υπήρξε σχετικό αίτημα.
  Το 2010 με το νόμο 3852 η Κοινότητα Βραχασίου καταργήθηκε ξανά και εντάχθηκε στο Δήμο Αγίου Νικολάου. Στο άρθρο 2 του νόμου αναφέρεται στην παράγραφο 2:
  «Τα τοπικά διαμερίσματα που ορίζονται στο άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114 Α΄), μετονομάζονται σε τοπικές κοινότητες, εφόσον έχουν πληθυσμό έως και 2.000 κατοίκους και σε δημοτικές κοινότητες εφόσον έχουν πληθυσμό μεγαλύτερο από 2.000 κατοίκους. Τοπικές ή δημοτικές κοινότητες αποτελούν και οι δήμοι ή οι κοινότητες που καταργήθηκαν ύστερα από εθελούσια συνένωση σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 410/1995 (ΦΕΚ 231 Α΄) ή συνενώνονται με τον παρόντα νόμο και δεν αποτελούνται από τοπικά διαμερίσματα.»
  Έτσι ο Νόμος «Καλλικράτης» 3852/2010 χρησιμοποιώντας το άρθρο 2 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του 2006 δεν επέτρεψε στη Μίλατο να είναι ξεχωριστή Τοπική Κοινότητα.
  Θα μπορούσε βεβαίως να είχε προβλεφθεί αυτό και με την προσθήκη της φράσης «και οι πρώην Κοινότητες που καταργήθηκαν από το νόμο 2539/2007 και περιλαμβάνονται στο άρθρο 30 παρ. 6 του Νόμου 3448/2006» η Μίλατος να θεωρούνταν τοπική κοινότητα.

  δ) Αίτηση:
  1) Επειδή είναι η μοναδική περίπτωση σε όλη την Ελλάδα ένα χωριό 300 μόνιμων κατοίκων να μην έχει τοπικό συμβούλιο σε αντίθεση με άλλους μικρότερους οικισμού που διαθέτουν.
  2) Επειδή οι κάτοικοι επιθυμούν την δημιουργία Τοπικής Κοινότητας και κατ’ επέκτασης Τοπικού Συμβουλίου στην περιοχή τους. Ακόμα και αν ερωτηθούν οι κάτοικοι με τοπικό δημοψήφισμα, καθολικά θα απαντήσουν θετικά.
  3) Επειδή ο Δήμος Αγίου Νικολάου συμφωνεί με το ως άνω αίτημα.

  Εν κατακλείδι:

  ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

  Την απλή προσθήκη της φράσης «και οι πρώην Κοινότητες που καταργήθηκαν από το νόμο 2539/2007 και περιλαμβάνονται στο άρθρο 30 παρ. 6 του Νόμου 3448/2006» στο νομοσχέδιο που επεξεργάζεται το υπουργείο Εσωτερικών ή στον νέο Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που είναι υπό επεξεργασία και ο οποίος θα ψηφιστεί άμεσα λόγω της νέας διοικητικής διάρθρωσης, το ζήτημα να τακτοποιηθεί και η Μίλατος να γίνει τοπική κοινότητα.

  Παρακαλούμε για τις άμεσες ενέργειές σας!!

 • 20 Μαρτίου 2012, 19:05 | ΚΟΥΝΑΛΑΚΗΣ ΙΩΝΝΗΣ

  ΚΥΡΙΕ ΥΠΟΥΡΓΕ

  ΠΡΟΤΕΙΝΩ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 6 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 283 ΤΟΥ Ν 3852/2010 ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΓΡΑΦΕΙ ΩΣ ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ.

  Ο ΛΟΓΟΣ ΕΙΝΑΙ ΟΤΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΡΙΔΕΣ ΣΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ ΣΤΗΝ ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ. ΜΑΛΙΣΤΑ ΑΝΑΜΕΝΕΤΑΙ ΕΞΑΡΣΗ ΤΟΥ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΠΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΘΕΛΟΥΝ ΑΞΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ ΚΑΜΙΑ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΔΗΜΩΝ