Άρθρο 1

1. Το άρθρο 1 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Ν. 3284/2004 και ισχύει (ΦΕΚ Α’ 217), αντικαθίσταται ως εξής:
«Ι. Με τη γέννηση από Έλληνα ή Ελληνίδα
Άρθρο 1
Το τέκνο Έλληνα ή Ελληνίδας αποκτά από τη γέννησή του την Ελληνική Ιθαγένεια.

2. Μετά το άρθρο 1 του Κώδικα της Ελληνικής Ιθαγένειας, όπως αυτός κυρώθηκε με τον Ν. 3284/2004, παρεμβάλλεται νέο άρθρο 1Α ως εξής:

«Ια. Με τη γέννηση στην Ελλάδα και δήλωση
Άρθρο 1Α
1. Τέκνο αλλοδαπών που γεννιέται στην Ελλάδα και ένας από τους γονείς του κατοικεί μόνιμα και νόμιμα στη χώρα επί πέντε συνεχή έτη, αποκτά από τη γέννησή του την ελληνική ιθαγένεια εφόσον οι γονείς του υποβάλουν κοινή σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής του τέκνου στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του. Αν το τέκνο γεννήθηκε πριν τη συμπλήρωση της πενταετίας νόμιμης διαμονής του γονέα στη χώρα, η παραπάνω κοινή δήλωση και αίτηση εγγραφής υποβάλλεται με την παρέλευση της πενταετίας συνεχούς νόμιμης και μόνιμης διαμονής του γονέα στη χώρα.
2. Τέκνο αλλοδαπών που έχει παρακολουθήσει τις τρεις πρώτες τάξεις υποχρεωτικής εκπαίδευσης σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με την ενηλικίωσή του εφόσον υποβάλλει σχετική δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του δήμου της μόνιμης κατοικίας του το αργότερο εντός τριετίας από την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του. Την ελληνική ιθαγένεια αποκτά με κοινή δήλωση των γονέων του και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο του Δήμου μόνιμης κατοικίας του και το τέκνο αλλοδαπών που έχει ολοκληρώσει την παρακολούθηση έξι τουλάχιστον τάξεων ελληνικού σχολείου στην Ελλάδα.
3. Εφόσον η δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο, που προβλέπεται στις προηγούμενες παραγράφους 1 και 2, δεν υποβλήθηκε από κοινού από τους γονείς μέχρι την ενηλικίωσή του, το τέκνο αποκτά την ελληνική ιθαγένεια με δήλωση και αίτηση εγγραφής στο δημοτολόγιο που το ίδιο δικαιούται να υποβάλει στον Δήμο της μόνιμης κατοικίας του το αργότερο εντός τριών ετών από την συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας του.
4. Την Ελληνική Ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του, χωρίς να απαιτείται δήλωση και αίτηση των γονέων ή του ιδίου, όποιος γεννιέται σε ελληνικό έδαφος, εφόσον:
α. ούτε αποκτά αλλοδαπή ιθαγένεια με τη γέννησή του ούτε μπορεί να αποκτήσει τέτοια με σχετική δήλωση των γονέων του στις οικείες αλλοδαπές αρχές όταν το δίκαιο της ιθαγένειας των γονέων του απαιτεί την υποβολή παρόμοιας δήλωσης ή
β. είναι άγνωστης ιθαγένειας ή
γ. ένας από τους γονείς του έχει γεννηθεί στην Ελλάδα και κατοικεί μόνιμα στη χώρα από τη γέννησή του.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:48 | ΤΡΥΦΩΝ

  Το ζήτημα της απόδοσης ψήφου είναι εξόχως πολιτικό και ελάχιστα ανθρωπιστικό.Και αυτό διότι τα πολιτικά δικαιώματα βρίσκονται πέρα από τα πλάισια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα οποία επιδιώκουν να κατοχυρώσουν θεμελιώδεις δυνατότητες όπως αυτές της επιβίωσης,της ελευθερίας, της ισότητας ενώπιων των νόμων ενός εκάστου κράτους.

  Στην Ελλάδα,όπως και σε άλλες χώρες στα πλαίσια της συζήτησης για το παρόν νομοσχέδιο, δεν αντιπαρατίθενται οι «ανθρωπιστές » και οι «απάνθρωποι», οι εκμεταλλευτές και οι απελευθερωτές των μεταναστών αλλά οι εθνικόφρωνες και οι διεθνιστές ή πιο απλά σε γενικές γραμμές η δεξιά και η αριστερά.Βέβαια η τελευταία πάντα αυτοπαρουσιαζόταν και αυτοπροσδιοριζόταν ως ο κύριος φορέας του ανθρωπισμού και της ελευθερίας του ανθρώπου και κατηγορούσε την πρώτη για την αντίθετη δράση.Ασφαλώς και εγώ μπορώ να πω ότι είμαι ο Μέγας Ναπολέων αλλά ευτυχώς ή δυστυχώς δε θα γίνω ποτέ και ούτε και θα με αναγνωρίσουν ποτέ ως τέτοιον.Τα πεπραγμένα της αριστεράς όπου απέκτησε την εξουσία πάνω σε αυτόν τον πλανήτη, δεν της έχουν πιστώσει στη συνείδηση της συντριπτικής πλειοψηφίας του ανθρωπίνου γένους τους τίτλους στους οποίους αυτή αυτοαναγορεύεται.

  Όσον αφορά το ζήτημα της απόδοσης της ελληνικής ιθαγένειας στους ξένους μετανάστες, οι απάντηση είναι πολύ ξεκάθαρη για έναν πολιτικοποιημένο δεξιό και αριστερό αντίστοιχα. Οι μεν δεν θέλουν οποιαδήποτε απόδοση αυτου του δικαιώματος στους ξένους και οι δε το επιθυμουν αναφανδόν.Γιατί λοιπόν όλος αυτός ο διάλογος;Μα προφανώς για να πεισθεί ο απολιτικοποιημένος μέσος Έλληνας ο οποίος δε ξέρει που πάνε τα τέσσερα έξω από το πλαίσιο της οικογένειας και της εργασίας του.Διότι ο δεξιός δεν πρόκειται ποτέ να πείσει τον αριστερό για το ορθό των επιχειρημάτων του και ο αντίστροφα καθώς αντιμετωπίζουν το ζήτημα από εντελώς διαφορετική σκοπιά εξ’αιτίας των εξαιρετικά διαφορετικών αξιών τους.

  Το κακό είναι ότι και οι δύο πλευρές, με εξαίρεση ίσως την «Χρυσή Αυγή» από τη μία και τις όποιες αναρχικές ομάδες και κινήσεις από την άλλη, δεν επικαλούνται τους λόγους που πραγματικά πιστεύουν για να επιδοκιμάσουν ή αποδοκιμάσουν το συγκεκριμένο νομοσχέδιο.

  Οι μεν δεξιοί τάσσονται κατά του νομοσχεδίου,επικαλούμενοι ζητήματα νομιμότητας εισόδου των μεταναστών στη χώρα καθώς και αδυναμίας αφομοίωσης τους λόγω του μεγάλου αριθμού τους. Οι δε αριστεροί από την άλλη τάσσονται υπέρ, επικαλούμενοι λόγους δικαιοσύνης και ισονομίας.

  Τα παραπάνω επιχειρήματα έχουν πράγματι υπόσταση αλλά είναι δευτερεύουσας και ήσσονος σημασίας σε σχέση με το ζήτημα που πραγματικά διακυβεύεται εδώ πέρα.Το κορυφαίο ζήτημα που τίθεται με αυτό το νομοσχέδιο είναι ένα και μακράν το ουσιοδέστερο απ’όλα. Η ΥΠΟΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ.Αυτό που πραγματικά κρίνεται είναι αν κατ’αρχάς το αν οι γηγενείς Έλληνες θα συνεχίσουν να έχουν την απόλυτη κυριαρχία και εξουσία σε αυτή τη χώρα ή αν θα την μοιραστούν με τους ξένους μετανάστες οι οποίοι θα «βαπτισθούν» και αυτοί ως τέτοιοι. Δεύτερον σε έναν μακροπρόθεσμο ορίζοντα κρίνεται το αν το ελληνικό έθνος θα συνεχίσει να υφίσταται ή όχι ή κατά μια τρίτη εκδοχή μετεξελιχθεί σε ένα συναταγματικό έθνος πολιτών, όπως τα έθνη της αμερικανικής ηπείρου, όπου ο συνδετικός κρίκος των εκεί διαβιούντων δεν είναι οι κοινοί ιστορικοί και πολιτιστικοί (βάλε μέσα θρησκεία, ήθη και έθιμα και αντιλήψεις περί κοινής καταγωγής) δεσμοί, αλλά το κοινό θεσμικό και οικομικοκοινωνικό πλαίσιο.

  Το ερώτημα που τίθεται λοιπόν στον σύχγρονο και κυρίως τον μη πολιτικοποιημένο Έλληνα είναι το εξής:Επιθυμείς να ζεις σε ένα ΚΡΑΤΟΣ ΕΘΝΙΚΟ ή κοινώς σε ένα ΚΡΑΤΟΣ-ΕΘΝΟΣ ή απλούστερα σε ένα κράτος που θα όριζεται αποκλειστικά και μόνο από τους πολιτικούς και νομικούς θεσμούς του,χωρίς κανενός είδους ιδιαίτερο εθνικό, θρησκευτικό και πολιτισμικό χαρακτήρα, βλέπε Η.Π.Α.

  Όπως προανέφερα η απάντηση είναι αυτονοήτη για πολιτικοποιημένους δεξιούς και αριστερούς.Να διευκρινήσω εδώ ότι στη διεθνιστική άποψη περιλαμβάνονται και οι νεοφιλεύθεροι δεξιοί, που είναι οπαδοί της παγκοσμιοποίησης και σχεσόν εξίσου απάτριδες με τους αριστερούς, ορμώμενοι από την υλιστική κοσμοθεώρηση της ιστορίας όπως ακριβώς και οι αριστεροί διεθνιστές.

  Το πρόβλημα επαναλαμβάνω είναι ότι τόσο οι μεν όσο και οι δε αποκρύπτουν τους πραγματικούς λόγους της επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας του νομοσχεδίου και καταφεύγουν σε γενικά και επιδερμικά επιχειρήματα.Παραδείγματος χάριν, οι δεξιοί επικαλούνται την έλλειψη νομιμότητος της εισόδου των μεταναστών στην χώρα, πράγμα το οποίο θα παρέλειπαν σε περίπτωση που όπως και οι αριστεροί, τους επιθυμούσαν να βρίσκονται εδώ και θα ξεχνούσαν πολύ εύκολα αυτή τη παρατυπία.Επίσης ο υπερβολικός τους αριθμός για την κοινωνία και την οικονομία δεν θα ήταν καθόλου πρόβλημα αν αυτοί οι 2 εκατομμύρια άνθρωποι ήταν έλληνες της διασποράς που π.χ λόγω της οικονομικής κρίσης επέστρεφαν πίσω για κάτι καλύτερο ή τουλάχιστον για ν’αποφύγουν τα χειρότερα. Οι αριστεροί από την άλλη δεν θα ήταν και τόσο πρόθυμοι στην χορήγηση πολιτικών δικαιωμάτων αν οι μετανάστες ήταν πλούσιοι ευρωπαίοι αστοί οι μεσοαστοί που επένδυαν στην Ελλάδα και αγόραζαν γη και περιουσίες για να περνούν εδώ τα καλοκαίρια τους και τα γηρατεία τους ή αποδεδειγμένοι αντικομμουνιστές όπως και δεν βλέπουν με καλό μάτι την απόδοση του δικαιώματος ψήφου στους ομογενείς, οι οποίοι είναι στην πλειοψηφία τους δεξιοί.Σε αυτή τη περίπτωση τα περί ανθρωπισμού και κοινωνικής δικαιοσύνης θα γίνονταν πολύ γρήγορα γαργάρα.

  Ο πραγματικός λόγος για τον οποίο οι δεξιοί δεν επιθυμουν την απόδοση του δικαιώματος ψήφου στους μετανάστες είναι διότι δεν επιθυμούν κανενός είδους ένταξη των τελευταίων στην ιστορική πραγματικότητα της χώρας και τους έθνους.Θέλουν το ελληνικό έθνος όπως είναι σήμερα αναλλοίωτο και απόλυτο κυρίαρχο στη χώρα και τους θεσμούς της.Δεν θέλουν ούτε ν’αλλάξει χαρακτηριστικά και χαρακτήρα και ούτε ν’ατονήσει ως έννοια του έθνους στη συλλογική συνείδηση των ελλήνων.

  Από την άλλη οι αριστεροί θέλουν ακριβώς το αντίθετο.Θέλουν, όπως ήθελαν πάντα ως γνήσιοι διεθνιστές, τον αφανισμό του ελληνικού και κάθε εθνικού μορφώματος.Θεωρούν ιστορικά ότι τα έθνη είναι ιδεολογικά κατασκευάσματα των αστών τα οποία χρησιμοποιούνται για ν’αμβλύνουν την ταξική συνείδηση των προλεταρίων.Και επειδή η τελευταία είναι βασική προϋπόθεση για την συγκρότηση κάθε εργατικού κινήματος, πρέπει όλα προς τούτο εμπόδια να εξαφανιστούν, συνεπώς και το έθνος, το ελληνικό στην προκειμένη περίπτωση.

  Το ότι οι παραπάνω αποτελούν τις γνήσιες απόψεις των πολιτικοποιημένων δεξιών και αριστερών αντίστοιχα, το γνωρίζει καθείς ο οποίος γνωρίζει την εθνικιστική και κομμουνιστική ιδεολογία ή απλά έχει μιλήσει με κάμποσους αντιπροσωπευτικούς ανθρώπους της μιας ή της άλλης πλευράς.Δεν το ξέρει συνήθως όμως ο μεσος απολιτικοποιημένος έλληνας ο οποίος αποτελεί και την πλειοψηφία των ελλήνων ψηφοφόρων….ακόμα!Γι’αυτόν οι δύσκολες, βαριές και σκληρές προσεγγίσεις είναι κουραστικές, βαρετές,ενοχλητικές. Τα θέλει όλα εύγευστα,εύπεπτα και σε ωραίο περιτύλιγμα.Δεν θέλει να τρομάζει ακούγοντας περί εθνικών κινδύνων, αφανισμών, εγρήγορσης, κινητοποίησης και αντιπαράθεσης.Γι’αυτό τόσο οι μεν όσο και οι δε του σερβίρουν γλυκανάλατα και light επιχειρήματα.Οι δεξιοί για να τον ανασκουμπώσουν και να του τραβήξουν τη προσοχή στο θέμα και οι αριστεροί για να τον καθυσηχάσουν και να τον αποκοιμήσουν μέχρι να ξυπνήσει σε μια Ελλάδα διαφορετική από αυτή που άφησε μέχρι πριν πάρει τον υπνάκο του.

  Το ερώτημα προς τους ψηφοφόρους, διότι μόνο η εν λόγω ιδιότητα ενδιαφέρει τους πολιτικούς μας, είναι αυτό που ανέφερα και παραπάνω.Θέλουμε ΚΡΑΤΟΣ-ΕΘΝΟΣ ή απλά ΚΡΑΤΟΣ από δω και στο εξής;Η ένταξη των μεταναστών στους ελληνικούς πολιτικους θεσμούς τους βάζει πλήρως μέσα στο παιχνίδι των πολιτικών αποφάσεων και της εξουσίας, στο ίδιο επίπεδο που βρίσκονται σήμερα οι έλληνες.Ως εκ τούτου η ελληνική εθνική κυριαρχία περιορίζεται και γίνεται εξαρτώμενη.Αλλά και η κοινωνία γίνεται λιγότερο ελληνική καθώς οι ενταγμένοι μετανάστες θα μπορούν με τη δύναμη της ψήφου τους να διεκδικούν περισσότερο χώρο για την έκφραση και παρουσία των δικών τους εθνικών ιδιαιτεροτήτων στο κοινωνικό γίγνεσθε, όπως την ανέγερση των ναών τους, την θεσμοθέτηση των εθνικών εορτών τους ,την διδασκαλία της γλώσσας τους κ.α δράσεις οι οποίες θα αποτυπώνονται στο κοινωνικό γίγνεσθε της χώρας και θα επηρρεάζουν σταδιακά τον χαρακτήρα των κατοίκων της.

  Για όσους βιαστούν να πουν ότι η ελληνική κοινωνία απλά θα μεταβληθεί εμπλουτιζόμενη μάλιστα από την ποικιλία πολλών και διαφορετικών πολιτισμών αλλά δεν θα χαθεί, η απάντηση είναι ότι ναι μεν ότι θα μεταβληθεί αλλά δεν θα είναι αμιγώς ελληνική.Θα είναι και ελληνική και σε βάθος χρόνου κατί άλλο με λιγότερα η περισσότερα απομεινάρια ελληνικότητας.Οι μετανάστες είναι ξένοι και όχι έλληνες.Τα παιδιά τους είναι ενταγμένα λιγότερο ή περισσότερο στην ελληνική κοινωνία αλλά είναι και αυτά ξένοι προς αυτό που ονομάζεται ελληνικότητα.Το βλέπουν στον καθέφτη, το ακούνε στη γλώσσα των γονέων τους και των συγγενών τους όταν μιλούν μαζί τους, το βλέπουν στη διαφορετική ματιά και αντιμετώπιση από τους γηγενείς.

  Παρατηρώντας την ιστορική εξέλιξη της μετανάστευσης στις δυτικές ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στα νοεσύστατα και υπο διαμόρφωση με ιστορικούς όρους αμερικανικά έθνη, μπορούμε με αρκετή ασφάλεια να συμπεράνουμε τα εξής.Οι ξένοι μετανάστες δεν θα αφομοιωθούν ποτέ από τον ελληνισμό.Μπορεί να ενταχθουν αργά ή γρήγορα στη ελληνική κοινωνιά αλλά δεν θα γίνουν έλληνες όπως είναι οι γηγενείς κάτοικοι.Αυτό οφείλεται δε δύο βασικούς λόγους.Πρώτον, οι αριθμοί τους είναι πολλοί μεγάλοι-κυμαίνονται για ορισμένες εθνικές ομάδες σε επίπεδα εθνικών μειονοτήτων- ώστε να αφομοιωθούν πλήρως και ολοκληρωτικά από τον ελληνικό τους περίγυρο.Δεύτερον, η σημερινή εποχή καθιστά από άποψης παροχής της γνώσης και των δυνατότητων επικοινωνίας και μεταφορών πολύ δύσκολο, ν’αποκοπεί κάποιος με την γνώση και διατήρηση της εθνικής του ταυτότητας, ιδιαίτερα αν η ιδιαίτερη πατρίδα του βρίσκεται πολύ κοντά από γεωγραφικής άποψης στην Ελλάδα (βλέπε όμορες βαλκανικές χώρες).

  Επομένως, όπως έχει δείξει και η διεθνής εμπειρία δύο είναι οι δρόμοι για την ελληνική κοινωνία μέσω της συμμετόχης των μεταναστών στην ελληνική πολιτική πραγματικότητα.Είτε τη δημιουργιά παράλληλων εθνικών υποκοινωνιών χωρίς ιδιαίτερη συνοχή αλλά με περισσότερη ή λιγότερη ανοχή της μιας από την άλλη όπως γίνεται στην δυτική Ευρώπη.Είτε την βαθμιαία μίξη των διαφόρων εθνικοτήτων σε νέο λιγότερο ή περισσότερο ελληνικό εθνικό ή μη μόρφωμα όπως έχει συμβεί και συνεχίζει να συμβαίνει στις πέραν του Ατλαντικού κοινωνίες.

  Με δεδομένες αυτές τις προοπτικές στην περίπτωση της πλήρους απόδοσης πολιτικών δικαιωμάτων στους μετανάστες, το δίλλημα και η επιλογή των γηγενών κατοίκων είναι εθνική καθαρότητα από τη μία ή εθνική μετάλλαξη στην καλύτερη των περιπτώσεων από την άλλη.ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΠΡΩΤΕΥΟΝ ΔΙΑΚΥΒΕΥΜΑ και όχι τα υπόλοιπα επιδερμικά εκ φόβου ή/και πονηρίας τα οποία παρατίθενται από τις αντιμαχόμενες ιδεολογικές πτέρυγες.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:55 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ

  ‘Περιμένοντας τους βαρβάρους»

  -Τι περιμένουμε στην αγορά συναθροισμένοι;
  Είναι οι βάρβαροι να φθάσουν σήμερα.
  -Γιατί μέσα στη Σύγκλητο μια τέτοια απραξία;
  Τι κάθοντ’ οι Συγκλητικοί και δεν νομοθετούνε;
  Γιατί οι βάρβαροι θα φθάσουν σήμερα…

  … -Γιατί ν’ αρχίσει μονομιάς αυτή η ανησυχία κι η σύγχισις;
  Τα πρόσωπα τι σοβαρά που εγίναν;
  Γιατί αδειάζουν γρήγορα οι δρόμοι κι οι πλατείες
  κι όλοι γυρνούν στα σπίτια τους πολύ συλλογισμένοι;
  Γιατί ενύχτωσε κι οι βάρβαροι δεν ήρθαν.
  Και μερικοί έφθασαν απ’ τα σύνορα,
  και είπανε πώς βάρβαροι πια δεν υπάρχουν.
  Και τώρα τι θα γένουμε χωρίς βαρβάρους;
  Οι άνθρωποι αυτοί ήσαν μια κάποια λύσις.
  (Κ.Π. Καβάφης)

  Οι άλλοι, οι βάρβαροι, οι αλλοδαποί, ή και οι ημεδαποί που φέρουν διαφορετικό σύστημα αξιών, στάσεων και συμπεριφορών από εμάς αποτελούν απειλή για τη δική μας αυτό-εικόνα. Για τη δική μας κοινωνική ταυτότητα. Γιατί το ζήτημα του σεβασμού στη διαφορετικότητα είναι πρώτιστα ζήτημα ψυχολογικό. Σχετίζεται ευθέως ανάλογα με την αυτοεκτίμηση των ανθρώπων, των κοινωνικών ομάδων, των λαών. Πλήθος ψυχολογικών ερευνών κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών το αποδεικνύει. Η κοινωνική ταυτότητα ενός ατόμου είναι εκείνες οι όψεις της αυτοεικόνας του που πηγάζουν από το γεγονός ότι ανήκει σε κάποιες ομάδες σε σχέση με το πώς αξιολογεί αυτές τις ομάδες.
  Όταν κάποιος έχει αρνητική κοινωνική ταυτότητα, προσπαθεί να ανεβάσει την εσω-ομάδα του και να μειώσει την εξω-ομάδα (Tajfel & Turner). Έτσι δημιουργούνται και τα στερεότυπα, δηλαδή ένα σύνολο πεποιθήσεων για τα προσωπικά χαρακτηριστικά μιας ομάδας ανθρώπων (Strobe & Insko, 1989). Ένα σύνολο από υπερ-απλουστευμένες, νοερές εικόνες κάποιας κατηγορίας προσώπων, θεσμών ή γεγονότων, η οποία είναι κοινή ως προς τα βασικά χαρακτηριστικά της σε πολλούς ανθρώπους (Stallybrass). Συχνά τα στερεότυπα συνοδεύονται από προκατάληψη, δηλαδή από μια ευνοϊκή ή δυσμενή προδιάθεση απέναντι σε κάθε μέλος της υπό συζήτηση κατηγορίας (Παπαστάμου, 1999). Τα στερεότυπα για τις εξω-ομάδες είναι στην ουσία μια έκφραση της ανάγκης μας για θετική αυτοεικόνα (Tajfel). Έτσι εξηγείται πώς σχηματίζονται αρνητικές εικόνες (στερεότυπα) για καθ’ όλα εντάξει ομάδες, όπως για παράδειγμα είναι οι εθνικές ή κοινωνικές μειονότητες.
  Τα στερεότυπα είναι πολύ φυσιολογική και προσαρμοστική γνωστική λειτουργία, προϊόν της κατηγοριοποίησης, γνωστικής ενέργειας που έχει σχέση με την οργάνωση των πληροφοριών και την ανάκλησή τους στη μνήμη μας, η οποία αποτελεί ανάγκη, διαφορετικά θα έπρεπε να μαθαίνουμε τα πάντα από την αρχή.
  Μέσω της κατηγοριοποίησης οι δευτερεύουσες πληροφορίες, οι λεπτομέρειες τείνουν να εξαλείφονται. Ο ανθρώπινος νους καταχωρεί τις πληροφορίες, τα δεδομένα κυρίως ως κατηγορίες (< κατηγοριοποίηση) παρά ως αριθμούς, ως μεταβλητές, που μπορούν να πάρουν οποιαδήποτε τιμή. Έτσι συνηθίζουμε να αποδίδουμε ελάχιστα χαρακτηριστικά σε μεγάλες ομάδες ανθρώπων ή και σε λαούς και να τους χαρακτηρίζουμε με αυτά όλους, και κυρίως να αποδίδουμε ένα συγκεκριμένο χαρακτηριστικό συλλήβδην στους ανθρώπους ενός λαού και να το αφαιρούμε συλλήβδην από τους ανθρώπους ενός άλλου λαού. Τη λειτουργία της κατηγοριοποίησης εκμεταλλεύονται διάφορα συγκεντρωτικά και ολοκληρωτικά συστήματα εξουσίας με στόχο το χειρισμό του θυμικού και της βούλησης των μαζών μέσω της καλλιέργειας φανατισμού, ρατσισμού, κ.ά.
  Αυτή η διαδικασία επιτείνεται και χρωματίζεται από δύο παράγοντες:
  1/ το φόβο μας για το άγνωστο, στο οποίο συνηθίζουμε να προβάλουμε και πολλούς άλλους και άλλης φύσεως ενδόμυχους φόβους και,
  2/ τη συχνότητα και τη φύση των πληροφοριών που προβάλλονται συνήθως από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης όσον αφορά τους «άλλους», τους «βάρβαρους», τις πάσης φύσεως «μειονότητες» και δη όταν τους προσλαμβάνουμε ως διαφορετικούς από εμάς.
  Η επιλεκτική άρνησή μας να αποδεχθούμε, ή και να διεκδικήσουμε για ανθρώπους άλλων εθνοτήτων τα ανθρώπινα δικαιώματα που θεωρούμε αναφαίρετα για τους εαυτούς μας, σχετίζεται περισσότερο με όψεις της δικής μας αυτό-εικόνας: μπορεί να σχετίζεται με τη δυσκολία μας να αποδεχθούμε ότι η γνώμη μας και ο εαυτός μας δεν είναι το κέντρο του σύμπαντος, ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν είναι υποχρεωμένοι να δρουν και να συμπεριφέρονται σαν εμάς για να μην τους θεωρούμε απειλή για το εγώ μας, τις αξίες μας και τον αυτοθαυμασμό μας. Μπορεί ακόμη να σχετίζεται και με την ευκολία μας να προβάλουμε στρεβλά στις μειονότητες αρνητικές σκέψεις ή απωθημένα συναισθήματα που μας δημιουργούν άλλοι σημαντικοί, με όρους συναισθημάτων ή εξουσίας, άνθρωποι στη ζωή μας, που για κάποιο λόγο δεν επιθυμούμε ή δεν μπορούμε να τα προβάλουμε σε αυτούς: οι μετανάστες, οι ανύπαντρες μητέρες, οι ξένοι, κ.λ.π., είναι το βολικό και ανέξοδο άλλοθι, η χοάνη που καταπίνει όλα τα απωθημένα και τις προσβολές της ζωής μας, τα «εξιλαστήρια θύματα» για τα δεινά μας. Για όλα φταίνε οι άλλοι. «Η κόλαση. Αυτό είναι οι άλλοι», είχε γράψει κάποτε ο Γάλλος Φιλόσοφος Ζαν Πωλ Σάρτρ, που αρνήθηκε το Νόμπελ Λογοτεχνίας.
  Η άρνησή μας να αποδεχθούμε την εκχώρηση ιθαγένειας ή υπηκοότητας, που έμμεσα συνεπάγεται και άρνηση να ξεκαθαρίσει η κατάσταση με τους μετανάστες και να υπάρχει μια κρυστάλλινη εικόνα της πολιτογράφησής τους και αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης γι’ αυτούς στην πατρίδα μας, ενδέχεται να σχετίζεται και με άλλες όψεις της πολιτικής και κοινωνικής μας ζωής, καταλυτικά πιο σοβαρές και επικίνδυνες για την κοινωνική μας συνοχή, για την εθνική μας οικονομία, την πολιτειακή μας οργάνωση και το μέλλον του έθνους μας.
  Η καταγραφή όλων των μεταναστών, η απόδοση της ελληνικής υπηκοότητας ή και της ιθαγένειας, και η εκχώρηση του δικαιώματος του «εκλέγειν» και του «εκλέγεσθαι» σε αυτούς, υπό προϋποθέσεις, συνεπάγεται ταυτόχρονα τα εξής:
  -πάνω και πρώτα απ’ όλα θα προστατευτούν άνθρωποι, ψυχές μικρών παιδιών που άμεσα ή έμμεσα βρίσκονται στο έλεος και στις διαθέσεις καλών ανθρώπων, καλών δημοτικών υπαλλήλων, καλών δημάρχων, καλών αστυνομικών, καλών πολιτικών και εν γένει καλών Ελλήνων που τους έχουν και εργάζονται, όταν και όπως θέλουν, όσες ώρες θέλουν και σε ότι δουλειές ή αγγαρείες θέλουν, χωρίς ένσημα και ασφάλεια, πληρώνοντάς τους με μαύρο χρήμα, αν θέλουν. Αν δεν θέλουν τους «καρφώνουν» στην αστυνομία και αρχίζει πάλι το πήγαινε-έλα στην πατρίδα τους ή αλλού, και η επιστροφή τους εδώ.
  -Ότι θα πάψουν να διακινούνται λάθρα εκατομμύρια ευρώ σε τακτά διαστήματα, προκειμένου να δοθεί λάθρα ασυλία σε ανθρώπους που έζησαν συμπτωματικά κατά τη μεταφορά τους, κάτι που όλοι γνωρίζουμε ότι γίνεται την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον.
  -Θα σταματήσει η στυγνή εργασιακή εκμετάλλευση, το καθεστώς μη κοινωνικής ασφάλισης, ιατρικής περίθαλψης και μη παροχής ενσήμων, ενώ ταυτόχρονα θα αποδοθούν στο κράτος οι νόμιμοι φόροι και θα ενισχυθεί το ασφαλιστικό και φορολογικό μας σύστημα.
  -Θα ενταχθούν αρμονικά στις κοινωνικές και πολιτικές ομάδες της Ελλάδας και θα υπάρχει κοινωνική ηρεμία, αμοιβαίος αλληλοσεβασμός και κοινοί στόχοι και δράσεις για την καλυτέρευση της ζωής όλων, καθώς θα εκλείψουν πολλές αφορμές και αιτίες που εμποδίζουν τώρα την απρόσκοπτη ειρηνική συνύπαρξη και συμβίωσή μας.
  -Θα πάψει η πατρίδα μας να θεωρείται χώρα ελεύθερης διακίνησης και παράνομο πέρασμα πάσης φύσεως ανθρώπινου εμπορίου, αυτή η πατρίδα για την εθνική ομοιογένεια της οποίας πολλοί αλαλάζουν νυχθημερόν στα κανάλια, αλλά δεν δείχνουν αντίστοιχη ευαισθησία για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για το «σκλαβοπάζαρο των ψυχών» και την τριτοκοσμική, ελλειμματική δημοκρατίας και πολιτισμού εικόνα που παρουσιάζει με τις υπάρχουσες, χρονίζουσες άσχημες συνθήκες επιβίωσης και διαβίωσης των μεταναστών.

  «Θα αλλοιωθεί το έθνος μας,
  αργότερα θα εγείρουν αξιώσεις για κάποια εδάφη»
  Αναρωτιέμαι ποιος θεωρείται περισσότερο επικίνδυνος για την ελληνική δημοκρατία και για το μέλλον της Ελλάδας και του ελληνικού έθνους: ένας μετανάστης, οικογενειάρχης, νομοταγής, που εργάζεται εδώ για 15- 20 χρόνια, που στηρίζει την ελληνική οικονομία, που τιμάει την ελληνική παιδεία και γλώσσα, το παιδί του οποίου ή και ο ίδιος θα αποκτήσουν ελληνική ιθαγένεια και το δικαίωμα του «εκλέγειν» και «εκλέγεσθαι», ή ένας Έλληνας που μετέρχεται κάθε μέσου αναξιοκρατίας και αδιαφάνειας για να πετύχει τους στόχους του, στερείται κοινωνικής συνείδησης, παραβαίνει με διάφορους τρόπους τους νόμους σε καθημερινό επίπεδο και έχει αναγάγει σε ύψιστη αξία την αμορφωσιά, την αγένεια, τον ατομισμό, την εξαπάτηση, την επιβολή της άποψής του ακόμη και με τη βία (σωματική ή συναισθηματική), χαρακτηριστικά τα οποία θεωρεί και σπάνια προσόντα και τον εαυτό του ιδιαίτερα αξιοπρεπή και ευφυή;
  Το τι θεωρείται κίνδυνος για ένα έθνος συνεξαρτάται με τις αξίες αυτού του έθνους, με το τι ποιότητα ανθρώπων, ποια κοινωνία και ποιο πολιτισμό θέλουμε να οικοδομήσουμε, ποιας πολεοδομικής μορφής πόλεις θέλουμε να αναπτύξουμε, ποια παιδεία για εμάς και τα παιδιά μας. Κάποιος Έλληνας εργαζόμενος, για παράδειγμα, που με πράξεις ή παραλείψεις του, ή χρησιμοποιώντας τη σφραγίδα του ελληνικού δημοσίου, διακυβεύει την οικονομία της Ελλάδας, την εθνική της ασφάλεια, το πράσινο, τους ελεύθερους χώρους, την ποιότητα ζωής των παιδιών μας και των δικών του παιδιών, ελαφρά τη καρδία, θεωρείται κίνδυνος για το έθνος μας και το μέλλον της Ελλάδας, και μεγαλύτερος ή μικρότερος κίνδυνος, από έναν μετανάστη που σέβεται και αγαπάει έμπρακτα την Ελλάδα πολύ περισσότερο από πολλούς Έλληνες; Η μειονότητα των Ελλήνων οδηγών με επικίνδυνη οδηγητική συμπεριφορά, μια μειονότητα προερχόμενη από την ομάδα των Μηχανικών και Εργολάβων που κατασκευάζουν τα οδικά δίκτυα, που γίνονται υπαίτιοι της απώλειας της ζωής στην άσφαλτο πολλών Ελλήνων θεωρούνται επίσης κίνδυνος για το έθνος μας και το μέλλον της Ελλάδας, και μεγαλύτερος ή μικρότερος κίνδυνος, από μια μειονότητα μεταναστών που θα πάρει ελληνική ιθαγένεια;

  Παραδείγματα που σκιαγραφούν μια άλλη διάσταση ανθελληνισμού πολύ πιο βαθιά ριζωμένη στη συμπεριφορά κοινωνικών ομάδων και πιο σοβαρή απ’ την εκχώρηση ιθαγένειας

  Σε μια στιχομυθία του με εργαζόμενο στην Πολεοδομία ρώτησε κάποιος: «Τι σημαίνει δεν είναι αρμοδιότητα του ενός, ή του άλλου, ή ότι πολλές φορές η μία Διεύθυνση δεν γνωρίζει ποιες ενέργειες κάνει ή όχι η Διεύθυνση που στεγάζεται στο διπλανό γραφείο για το ίδιο θέμα, από τη στιγμή που υπάρχει και καταγγελία πολιτών; Τι σημαίνει δεν βγαίνουμε να κάνουμε έλεγχο στα υπό ανέγερση κτίρια αν δεν μας ζητηθεί, ή ότι κάνουμε έλεγχο μόνο στο κομμάτι που μας ζητείται κάθε φορά; Πώς γίνεται αν δηλώσει κάποιος ότι έχει την τάδε έκταση και ζητήσει άδεια ανέγερσης οικοδομής να του εκχωρείται, χωρίς έστω ένα υποτυπώδη έλεγχο αυτοψίας, ενώ υπάρχουν αντίστοιχα αιτήματα; Δηλαδή αν εγώ δηλώσω ότι έχω οικόπεδο στην Ακρόπολη ή στον Εθνικό Κήπο μπορώ να πάω να χτίσω πολυκατοικία στην Ακρόπολη;» Και πήρε την εξής απάντηση: «σας απαντώ ότι ναι, μπορείτε να χτίσετε, αν η Ακρόπολη δεν είναι χαρακτηρισμένη ως δημόσια περιουσία!» Δεν ξέρω για ποιο λόγο νομίζει η Πολεοδομία ότι έχει σοβαρό λόγο ύπαρξης και λειτουργίας, σοβαρό για να αναλώνουν τόσα πολλά οι Έλληνες πολίτες σε χρόνο, χρήματα και ποιότητα ζωής, αν δεν μπορεί να ελέγξει, επί της ουσίας, τη νομιμότητα των αδειών που εκχωρεί. Με μια ματιά, άλλωστε, από ένα ύψωμα, στην Αθήνα και στον τρόπο δόμησής της, μπορεί κανείς να πειστεί για το πόσο σωστά λειτουργούν κάποιες υπηρεσίες. Κάποιος, λοιπόν, διοικητικός ή πολιτικός, που, για παράδειγμα, έχει συμμετάσχει επί σειρά ετών με πράξεις ή παραλείψεις του σε αυτό το οικιστικό μόρφωμα που όλοι βλέπουμε, είναι περισσότερο ή λιγότερο επικίνδυνος με τη συμπεριφορά του για το μέλλον της Ελλάδας, για την ποιότητα ζωής που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας, από έναν αλλοδαπό που έχει γεννηθεί στην Ελλάδα, τη θεωρεί πατρίδα του, έχει ενηλικιωθεί εδώ, έχει λάβει ελληνική παιδεία και μόρφωση και πολλές φορές καλύτερη από πολλούς Έλληνες, και υπάρχει το ενδεχόμενο να αποκτήσει ελληνική ιθαγένεια αν το επιθυμεί;

  Το παράδειγμα μεγάλου δήμου με ιδιότυπη ελληνολαγνεία, ξενοφοβία και αίσθημα δημοκρατίας από την πλευρά κάποιων αιρετών δημοτικών του αρχόντων
  Σε καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται κάθε Σεπτέμβριο στην πόλη μας όλοι οι φορείς και οι Σύλλογοί της είθισται να συμμετάσχουν με περίπτερα σε μεγάλο δημόσιο χώρο. Πολλοί σύλλογοι μειονοτήτων (Πακιστανοί, Αλβανοί, κ.λ.π.) είχαν ζητήσει πρόπερσι και πέτυχαν να εκπροσωπούνται και αυτοί με τα δικά τους περίπτερα. Φέτος, όμως, δεν υπήρχαν. Τους είχαν αφανίσει σιωπηλά, με απόφασή τους δύο μήνες πριν τις εκδηλώσεις, κεκλεισμένων των θυρών, η δημοτική αρχή και η πλειοψηφία των Δημοτικών της Συμβούλων. Και όταν ανακαλύφθηκε από δημοσιογράφο τι είχε συμβεί και ζητούσαν πολλοί άνθρωποι εξηγήσεις στην αρχή τους διέψευσαν. Στη συνέχεια, τους εξήγησαν ότι «δεν έπρεπε να επιτραπεί στους συλλόγους μεταναστών που ζουν στην πόλη να έχουν περίπτερα στην έκθεση γιατί τα περίπτερά τους δεν είναι ωραία και χαλούν την αισθητική της έκθεσης, καθώς τα πολιτιστικά προϊόντα που εκθέτουν ( δηλαδή είδη λαϊκής τέχνης, επίσημες ενδυμασίες και αποτυπώσεις εσωτερικού τυπικών δωματίων οικιών του πολιτισμού τους) είναι αντιαισθητικά!!!» Κι επειδή δεν πείθονταν κιόλα οι αντιφρονούντες, άρχισαν να χάνουν την υπομονή τους δημόσια, να ωρύονται και να διαρρηγνύουν τα ιμάτιά τους οι τοπικοί άνακτες, που νομίζουν ότι είναι και περισσότερο Έλληνες από τους άλλους.
  Το ιλαροτραγικό είναι ότι οι ίδιοι άνθρωποι που ανερυθρίαστα φέτος το καλοκαίρι με λάβρα φωνή ισχυρίζονταν τα παραπάνω, επίσης ανερυθρίαστα και σιωπηλά κουβάλησαν τους μετανάστες κατά εκατοντάδες για να τους ψηφίσουν σε εσωκομματικές εκλογές τους πριν από δύο-τρία χρόνια εν αγνοία άλλων συνυποψηφίων τους, με στόχο να συγκεντρώσουν περισσότερες ψήφους από αυτούς και να εκλεγούν στα Περιφερειακά Συμβούλια του κόμματός τους!!! Ήταν οι ίδιοι άνθρωποι που νομίζουν ότι είναι περισσότερο Έλληνες και πιο δημοκράτες από τους άλλους… Και να φανταστεί κανείς ότι και οι οικογένειες των ίδιων αιρετών είχαν εγκατασταθεί ως μετανάστες στην πόλη μας πριν από κάποιες δεκαετίες…
  Άραγε ποιος είναι πιο επικίνδυνος για την πατρίδα μας; ο γεννηθείς και ενηλικιωθείς Έλληνας, από έναν αλλοδαπό γονέα ή και τους δύο γονείς αλλοδαπούς, που θα αποκτήσει την ελληνική ιθαγένεια, ή μια δημοτική αρχή, Δημοτικοί Σύμβουλοι και Συνεργάτες της δημοτικής αρχής με αυτή την αντίληψη περί δημοκρατίας και αυτό το μεταγωγικό τρόπο σκέψης που προφανώς διέπει όλες τις πολιτικές τους αποφάσεις; Ακόμη κι αν διεκδικήσουν κάποιοι από αυτούς που θα λάβουν την ελληνική ιθαγένεια την ψήφο των Ελλήνων σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης, δεν θα είναι καταστροφικό. Άλλωστε, αν θέλει κάποιος θα τους ψηφίσει.
  Εν πάση περιπτώσει, προφανώς και μπορεί ο καθένας μας να έχει τη δική του άποψη, «περί δημοκρατίας και ανθρωπισμού» «περί πατριωτισμού» «περί κινδύνων που διατρέχει το ελληνικό έθνος», αλλά αν κάποιος διεκδικεί να του αποδίδεται το χαρακτηριστικό του σκεπτόμενου και δημοκρατικού πολίτη και πολιτικού και να είναι και η δημοκρατία μας ισχυρή και σοβαρή, κατά τη γνώμη μου είναι ανάγκη να τεθούν και να ισχύσουν τα ίδια κριτήρια περί δημοκρατίας και ανθρωπίνων δικαιωμάτων για όλους. Και να υπάρξει κρυστάλλινη εικόνα, σαφήνεια, δημόσια πρόσβαση και τήρηση της νομιμότητας στην πληροφόρηση και στις αποφάσεις σε όλους τους τομείς που υπάρχουν περιθώρια αυθαιρεσίας ή καπηλείας της δημοκρατίας μας και ερμηνείας της κατά το δοκούν. Γιατί, κατά την άποψή μου, οι μικρές, καθημερινές, παγιωμένες συμπεριφορές αυθαιρεσίας και αδιαφάνειας από πολίτες και πολιτικούς τελικά είναι μεγαλύτερη απειλή για το έθνος μας και την αξιοπρέπειά μας. Αυτές αλλοιώνουν και αμαυρώνουν την εθνική μας ταυτότητα με μεγαλύτερο κίνδυνο να αφανιστούμε ως έθνος, παρά η εκχώρηση ιθαγένειας με πολλές δικλείδες ασφαλείας σε μετανάστες δεύτερης ή/ και τρίτης γενιάς. Κι όσον αφορά τη σύνδεση της απόκτησης ιθαγένειας με τυχόν μελλοντικές εδαφικές διεκδικήσεις από συμπαγείς πληθυσμούς, από τη στιγμή που θα είναι πλέον Έλληνες για ποιες διεκδικήσεις μιλάμε; Αλλά ακόμη κι αν δεχθούμε αυτή την πιθανότητα, υπάρχουν πολλοί τρόποι και άλλου είδους πεδία, επίπεδα και αποφάσεις ή νόμοι, μέσω των οποίων μπορεί να κατοχυρωθεί παντοιοτρόπως η Ελλάδα και το ελληνικό έθνος.
  Απορία: όσοι διαφωνούν με το να εκχωρηθεί το δικαίωμα του «εκλέγειν και εκλέγεσθαι» σε αλλοδαπούς που γεννήθηκαν και μεγάλωσαν στην Ελλάδα, ισχυρίζονται αντίστοιχα, με το δημοκρατικό αίσθημα ισονομίας και την αμεροληψία που τους διέπει ότι πρέπει να αφαιρεθεί και το αντίστοιχο δικαίωμα που έχει εκχωρηθεί από άλλα κράτη σε Έλληνες που ζουν σε χώρες του εξωτερικού;

  (ΕΛΕΝΗ ΚΑΤΩΠΟΔΗ
  Φιλόλογος
  Master Οργανωτικής –Οικονομικής Ψυχολογίας
  Υπ. Phd Kοινωνικής Ψυχολογίας
  π. Υπότροφος ΙΚΥ)

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:46 | Μάριος Νικολάου

  Αγαπητοί Συνέλληνες !!!!

  Δε συμφωνώ με τη προχειρότητα του προτεινόμενου νομοσχεδίου !!!!
  Για τους εξής απλούς αλλά σημαντικούς λόγους :

  1. Επιβραβεύει την παρανομία (Λαθρομετανάστευση) δίνοντας κάκιστο παράδειγμα προς μίμηση σε όλες τις τριτοκοσμικές χώρες από τις οποίες θα αρχίσουν να συρρέουν εκατομμύρια νέων λαθρομεταναστών προς τη χώρα μας ξέροντας ότι είμαστε ξέφραγο αμπέλι και ότι κάποτε θα νομιμοποιηθούν αυτοί και τα παιδιά τους.
  2. Αποδεικνύει έμπρακτα ότι οι περιφρούρηση των συνόρων μας χωλαίνει. Και αντί να γίνονται προσπάθειες για καλύτερη φύλαξη και αποτροπή από την είσοδο λαθρομεταναστών, (Με τη συμμετοχή και των ένοπλων δυνάμεων) επιβραβεύουμε την παρανομία λες και κάνοντας το, θα σταματήσει για πάντα η λαθρομετανάστευση. (……..)
  3. Δεν διασαφηνίζει ΠΩΣ θα πιστοποιείτε η επάρκεια γλώσσας , Ιστορίας, κουλτούρας και σεβασμού της χώρας μας, και με ποια μέθοδο. (Ελπίζω να μην είναι αρκετή μόνο η γνώση της Αλφαβήτας).

  4. Πως διασφαλίζει ότι οι υποψήφιοι δεν θα χρησιμοποιήσουν αθέμιτα μέσα (βλέπε λαδώματα , πλαστογραφίες , απάτες κτλ ) σε συνεργασία με επίορκους Δημόσιους ή και ιδιωτικούς λειτουργούς. ΠΧ Δε βλέπω το κώλυμα για κάποια μειονοτικά σχολεία της βορείου Ελλάδας να χορηγούν αβέρτα πλαστά πιστοποιητικά φοίτησης αλλοδαπών μουσουλμάνων με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση του μουσουλμανικού στοιχείου στην επικράτεια !!!!!!

  5. Είναι άκρως αντισυνταγματικό να επιτρέπεις σε κάποιο αλλα καρτ συμμετοχή σε εκλογές. (Μόνο δημοτικές χωρίς δικαίωμα εκλέγεστε κτλ) Σίγουρα θα προσφύγουν στα Ευρωπαϊκά δικαστήρια .
  6. Δεν συμπεριλαμβάνει τους ομογενείς της Αμερικής , Αυστραλίας και Ρωσίας οποίοι θα έπρεπε να έχουν και ελληνικά διαβατήρια. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Michael Dukakis να μην έχει Ελληνικό διαβατήριο και να έχει ο εκάστοτε Λαθρομετανάστης !!!!!!

  7. Αλλοίωση των εθνικών – θρησκευτικών και γλωσσολογικών χαρακτηριστικών της χώρας και λέγοντας αυτό παρακαλώ να μη σπεύσουν κάποιο να με χαρακτηρίσουν ακραίο . Είναι ΔΙΚΑΙΩΜΑ της πλειοψηφίας να σέβεται και να τηρεί τα ήθη και τα έθιμα μιας Κοινωνίας. (Αναρωτιέμαι αν κάποιους ενοχλεί αυτό) .

  Για αυτούς και άλλους τόσους λόγους Δημοψήφισμα ΤΩΡΑ ,
  ΦΤΑΝΟΥΝ ΟΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΤΗΤΕΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΡΑΤΟΣ

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:06 | Διηνέκης Ποντικός

  Σήμερα τα Νέα και η Ελευθεροτυπία με αφορμή κείμενο των Παύλου/Τριανταφυλλίδου έχουν άρθρα όπου υποστηρίζεται πως οι μεταρυθμίσεις που φέρνει το ΠΑΣΟΚ θα κάνουν την Ελλάδα να είναι κοντά στον Ευρωπαϊκό «μέσο όρο» και άρα δεν πρέπει να τις φοβόμαστε.

  Πρόκειται για παραπληροφόρηση. Ο χαμηλός βαθμός της Ελλάδας στο ζήτημα της «πρόσβασης στην ιθαγένεια» οφείλεται εξ’ ολοκλήρου στον τομέα «security of status» όπου η Ελλάδα λαμβάνει 0% στην αξιολόγηση.

  η Ελλάδα βαθμολογείται τόσο χαμηλά επειδή δεν παρέχει απάντηση σε συγκεκριμένη προθεσμία, δεν αιτιολογεί τις αρνητικές απαντήσεις, και δεν προστατεύει τους πολίτες από την απώλεια της ιθαγένειας. Φυσικά μπορούμε να πούμε πολλά για το αν πρέπει να αιτιολογούνται οι αποφάσεις ή να ζητήσουμε παραδείγματα Ελλήνων που έχασαν την ιθαγένεια άδικα κατά την πρόσφατη εφαρμογή του νόμου.

  Αλλά δεν θα μείνω σε αυτά. Θα αποδεχτώ (προς χάριν συζητήσεως) το 0%.

  Το νομοσχέδιο του ΠΑΣΟΚ απαλείφει τις διατάξεις για την απώλεια της ιθαγένειας, θέτει προθεσμίες απάντησης και υποχρέωση αιτιολόγησης. Άρα από αυτές και μόνο τις αλλαγές ο βαθμός στο «security of status» της Ελλάδας θα αυξηθεί.

  Ας υποθέσουμε πως αυξάνεται «μόνο» στο 50% και όχι στο Σουηδικό 90% στην κατηγορία security of status. Τότε ο συνολικός βαθμός της Ελλάδας θα γίνει 40% δηλαδή κοντά στον μέσο όρο 43% της ΕΕ.

  Δηλαδή: ακόμα και αν δεν λάβουμε υπόψη όλες τις άλλες διατάξεις (κτήση ιθαγένειας αλλοδαπών με γέννηση, με φοίτηση σε σχολείο, αυτόματα για την τρίτη γενιά, μείωση προϋποθέσεων, μείωση χρόνου παραμονής στα 5 χρόνια) τότε αυτή και μόνο η αλλαγή (στο security of status) φέρνει την Ελληνική νομοθεσία στον πραγματικό Eυρωπαϊκό «μέσο όρο».

  Η πραγματικότητα λοιπόν είναι πως το νομοσχέδιο ΠΑΣΟΚ δεν κάνει την Ελληνική νομοθεσία «μέση Ευρωπαϊκή». Την κάνει πιο χαλαρή από τις περισσότερες Ευρωπαϊκές χώρες.

  Είναι απορίας άξιον γιατί οι υποστηρικτές του νομοσχεδίου δεν θέλουν μια τόσο δραστική αλλαγή του δίκαιου ιθαγένειας στην χώρα μας να γίνει χωρίς λαϊκή έκγριση.

  http://d-politiki.blogspot.com/2010/01/blog-post_9283.html

 • Είναι απαράδεκτη η πρόθεση της κυβερνήσεως να αποδώσει την ελληνική ιθαγένεια σε τέκνα μεταναστών με μοναδικό κριτήριο τη γέννησή τους στην Ελλάδα και την παρακολούθηση μόλις 3 ετών στοιχειώδους εκπαιδεύσεως, χωρίς ταυτοχρόνως να εξετάζεται η επαρκής γνώση της ελληνικής γλώσσας, της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού και χωρίς να ερευνάται η ύπαρξη ελληνικής συνειδήσεως. Το ελληνικό κράτος δεν είναι «ξέφραγο αμπέλι», όπου ο κάθε ένας δύναται να λαμβάνει την ελληνική ιθαγένεια με μόνο κριτήριο τη γέννησή του σε αυτό. Είναι, λοιπόν, πρωτοφανές και αδιανόητο η κυβέρνηση να προσφέρει την ιδιότητα του Έλληνα πολίτη σε αλλοδαπούς, οι οποίοι ακόμη και αν γνωρίζουν (πόσο επαρκώς;) την ελληνική γλώσσα, αγνοούν πλήρως την ελληνική ιστορία και τον ελληνικό πολιτισμό και, τελικώς, είναι άγνωστο εάν αισθάνονται Έλληνες.
  Επίσης, είναι προφανές ότι, δυστυχώς, η κυβέρνηση δεν φαίνεται να γνωρίζει επακριβώς των αριθμό των μεταναστών που πρόκειται να λάβουν την ελληνική ιθαγένεια, ούτε φαίνεται να λαμβάνει σοβαρώς υπ’ όψιν της τα σημαντικότατα ζητήματα δικαίου των μειονοτήτων, τα οποία πρόκειται να ανακύψουν ως αποτέλεσμα της ψήφισης των επίμαχων διατάξεων.
  Η κυβέρνηση, εάν πράγματι λαμβάνει υπ’ όψιν της την δημόσια διαβούλευση και δεν αποτελεί για αυτήν ένα επικοινωνιακό τέχνασμα, οφείλει να αποσύρει αμέσως το απαράδεκτο και καιροσκοπικό σχέδιο νόμου το οποίο κατέθεσε, διότι είναι προφανές ότι έρχεται σε αντίθεση με την συντριπτική πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Εάν πάλι αμφισβητεί το αποτέλεσμα της δημόσιας διαβούλευσης, έχει μόνο μία οδό: ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. Σε μία δημοκρατία ΜΟΝΟΝ ΟΙ ΙΔΙΟΙ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ δικαιούνται να αποφασίζουν υπό ποιες προϋποθέσεις παρέχεται η ιδιότητα του πολίτη και κατά ποιό τρόπο ασκούνται τα πολιτικά δικαιώματα.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:50 | Γιώργος Κόντο

  Σχετικά με τις διευκρινήσεις και τις αναφορές του υπουργείου στα άρθρα 3 και 5 του συντάγματος έχω να σχολιάσω ότι το άρθρο 3 αφήνει ανοικτό το παραθυράκι του νομοθέτη να ορίζει τι εστί ελληνική ιθαγένεια γι αυτό αλλωστε και είμαστε τώρα στη θέση της εκ νέου τροποποίησης αυτού του νόμου. Οπότε οιαδήποτε αναφορα σε αυτό είναι μάλλον ατυχής διότι το συνταγμα είναι απλά ένα γενικό πλαίσιο νόμου και όχι ειδικό όπως ο διαμορφούμενος νόμος.
  Επιπλέον το άρθρο 5 αναφέρεται σε όσους κατέχουν την ελληνική ιθαγένεια όχι στα κριτήρια με τα οποία έχει αυτή αποδοθεί. Άλλωστε ληφθείν υπόψην αυτή τη διάταξη μπορεί όποιος κατέχει την ιθαγένεια να συμετάσχει και στις εθνικές εκλογές ως υποψήφιος σε οιαδήποτε θέση και όχι μόνο στις δημοτικές.
  Εαν τώρα γίνει ένας συνειρμός με το σύνολο του νομοσχεδίου και τα δικαιώματα των κατεχόντων την ιθαγένεια μπορεί ένας παράνομα εισερχόμενος στη χώρα με την πάροδο τριών ετών να θέση υποψηφιότητα για οποιαδήποτε θέση στο κοινοβούλιο ή στην τοπική αυτοδιοίκηση. Ποια είναι τα προσόντα και οι ικανότητες σε μια τέτοια περίπτωση και ποια η σχέση με μια κοινωνία στην οποία έχει ζήσει ένα τόσο μικρό χρονικό διάστημα;;;
  Ίσως κάποιοι να σπεύσουν να θεωρήσουν υπερβολή μια τέτοια σκέψη όμως μη ξεχνάμε ότι το νομικό μας σύστημα είναι διάτρητο και αντί να το ενισχύσουν οι υθύνοντες επιτρέπουν τη μεγαλύτερη διαπερατότητα με σκοπό μικροπολιτικά και οικονομικά οφέλη, όπως πάντα συμβαίνει στους πολιτικούς κύκλους αυτής της χώρας.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:44 | ETHEROVAMON

  ΥΠΟΜΝΗΣΗ
  Άρθρο 120

  Το Σύνταγμα αυτό, που ψηφίστηκε από την Ε΄ Αναθεωρητική Βουλή των Ελλήνων, υπογράφεται από τον Πρόεδρό της, δημοσιεύεται από τον προσωρινό Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, με διάταγμα που προσυπογράφεται από το Υπουργικό Συμβούλιο και αρχίζει να ισχύει από τις ένδεκα Ιουνίου 1975.

  2. Ο σεβασμός στο Σύνταγμα και τους νόμους που συμφωνούν με αυτό και η αφοσίωση στην Πατρίδα και τη Δημοκρατία αποτελούν θεμελιώδη υποχρέωση όλων των Ελλήνων.

  3. Ο σφετερισμός, με οποιονδήποτε τρόπο, της λαϊκής κυριαρχίας και των εξουσιών που απορρέουν από αυτή διώκεται μόλις αποκατασταθεί η νόμιμη εξουσία, οπότε αρχίζει και η παραγραφή του εγκλήματος.

  4. Η τήρηση του Συντάγματος επαφίεται στον πατριωτισμό των Ελλήνων, που δικαιούνται και υποχρεούνται να αντιστέκονται με κάθε μέσο εναντίον οποιουδήποτε επιχειρεί να το καταλύσει με τη βία.

  ΕΣΥ ΣΥΝΕΛΛΗΝΑ ΘΑ ΤΟ ΤΗΡΗΣΕΙΣ;;;;;;

  ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΓΩΝΕΣ

  ΚΑΠΕΤΑΝ ΚΕΦΑΛΟΣ

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:31 | Δρ Αγαμέμνων Ψυρίλλος

  ΑΜΕΣΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΩΡΑ !
  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ !
  Η ΛΑΪΚΗ ΕΝΤΟΛΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΦΑΤΕΣ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΓΧΕΕΤΑΙ ΜΕ ΛΕΥΚΗ ΕΠΙΤΑΓΗ … ΠΡΟΣΟΧΗ !

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:06 | GIORGOS

  Agapite kyrie ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ο ΦΑΛΗΡΕΥΣ
  Tha prepei na gnwrizete oti egw ti misi mou zwi tin perasa ektos Elladas kai gnwrizw poly kala ti simainei metanastis kai sigoura den eida se kamia Evrwpaïki xwra na moirazoun aploxera ypikootites
  Omws i isopedotiki apopsi sas oti opoios mpainei stin Ellada tha prepei na pairnei Elliniki Ypikootita den me vriskei symfwno.
  Diladi an se 2 xronia eiselthoun alles 300 i 500 xiliades tha paroun Ypikootita; kai tha konomoun oi mizadoroi; pou tha stamatisei afto; Ektos kai an metanastefsoume emeis ap’tin Ellada kai erthoun oloi oi alloi. Ektos aftou den nomimopoiite mia kyvernisi na ferei sti vouli ena toso simantiko nomosxedio pou den to eixe sto proeklogiko tis programma. Twra pws tha lythei to provlima twn yparxontwn matanastwn einai nomizw aplo oi mi nomimoi tha prepei na pane spitia tous, oi nomimoi na apolambanoun ola ta dikaiwmata tous kai ta paidia pou exoun genithei kai menoun stin ellada na mporoun na epilexoun otan pane 18 etwn an theloun tin Elliniki Ypikootita. Kia vevea einai allo komati oi politikoi prosfyges.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:15 | Fotis

  Είμαι άκρως αντίθετος στο νομοσχέδιο που θέλει να περάσει η νέα Κυβέρνηση. Αν τεθεί σε δημοψήφισμα θα είμαι από τους πρώτους που θα κάνω τα αδύνατα, δυνατά για να πίσω όσους γνωστούς και συγγενείς έχω να ψηφίσουν κατά.

  Βλέπετε εγώ δεν μένω στην Εκάλη, Κηφισιά, Κολωνάκι για να τους απομακρύνω από κοντά μου με την δύναμη του χρήματος. Ας έρθουν να μείνουν στο κέντρο μόνο 1 μέρα εκεί που μένω εγώ. Να έχουν πάνω από το κεφάλι τους έναν Αλβανό (δεν είμαι ρατσιστής, έχω φίλο Αλβανό ο οποίος είναι από τα καλύτερα παιδιά που έχω γνωρίσει και ο ίδιος αποφεύγει τους δικούς του!!!! δεν είναι τυχαίο μάλλον!!!) να βάζει τέρμα την μουσική σε ακατάλληλες ώρες και να ενοχλεί με την παρουσία του διαρκώς. Η αστυνομία να μην κάνει τίποτα, (πράγμα που το γνωρίζει και μας έχει γραμμένους) να μας απειλεί λέγοντας «θα σας κανονίσω εγώ» και στην τελική να μπαίνω σε ένα σκεπτικό να αλλάξω σπίτι για να γλιτώσω.

  ΟΧΙ ΦΙΛΟΙ ΜΟΥ, οι Γερμανοί δεν είναι χαζοί που δεν δίνουν εύκολα ιθαγένεια, εμείς φταίμε που εξαρχής τους δώσαμε θάρρος. Για να μην αναφερθώ και σε γεγονότα που οι ίδιοι οι μετανάστες αποκαλύπτουν πως μας μισούν και θέλουν να μας σκοτώσουν!!!
  Η κυβέρνηση πρέπει να κάνει κάτι για να προστατεύσει επιτέλους τους Έλληνες πολίτες!!!!

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:27 | Παναγιώτης Βαρλάγκας

  Κα Επιτροπούλου,

  Η λέξη «ιθαγένεια» που χρησιμοποιούμε προέρχεται από τον γαλλικό όρο indigène. Πηγαίντε στο google, ψάξτε για τα «Των Εθνών εν ειρήνη και εν πολέμω νόμιμα» του Ν. Ι. Σαριπόλου, πηγαίντε στο ευρετήριο στο τέλος του βιβλίου και θα βρείτε τον όρο «ιθαγένεια» και εντός παρενθέσεως δίπλα του τον γαλλικό όρο «indigénat». Ο όρος αυτός είναι παρωχημένος στη γαλλική γλώσσα πλέον, αλλά υπάρχει π.χ. ο γαλλικός Code de l’indigénat (Κώδιξ Ιθαγενείας) του 1887 (http://inter.culturel.free.fr/textes/indigenat.htm) που παραχώρησε το καθεστώς του ιθαγενούς σε όλους τους κατοίκους των αποικιών (π.χ. Αλγερία), ξεχωρίζοντάς σε πολίτες (citoyens français, αυτούς της Μητροπολιτικής Γαλλίας) και σε υπηκόους (sujets français, αυτούς των αποικιών).

  Αντί της λέξεως indigène, για το τον χαρακτηρισμό του ιθαγενούς, χρησιμοποιείται πλέον η λέξη autochtone (αυτόχθων), και αντί των λέξεων αυτών (ιθαγενής, αυτόχθων), χρησιμοποιούνται στη νομική ορολογία (όπως και στην Αγγλική, οι αντίστοιχες) οι όροι nationalité (nationality, εθνικότης) και citoyenetté (citizenship, ιδιότητα του πολίτη)

  Σχετικά με το δίπολο αυτοχθόνων-ετεροχθόνων, πρβλ. και την ομιλία Σπυρίδωνος Τρικούπη στην Συντακτική Συνέλευση του 1843-1844 (Η της Γ’ Σεπτεμβρίου εν Αθήναις Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις), στην οποία, αναφερόμενος στην πολιτογράφηση στην πολιτείας της Γεωργίας (Georgia) των ΗΠΑ, χρησιμοποιεί τον όρο «κάθαρσις του ετεροχθονισμού». Δηλ. δια της μακράς (που στην Georgia ήταν μάλλον σύντομη) διαμονής, ο ετερόχθων (μη ιθαγενής) καθίσταται αυτόχθων (ιθαγενής). Του αποδίδεται δηλ. η ιθαγένεια. Τόση μάχη έγινε στη Συνέλευση εκείνη για το ζήτημα των αυτοχθόνων και των ετεροχθόνων, μέχρι που πέρασε ψήφισμα, πολίτες Έλληνες μεν, ετερόχθονες δε (π.χ. Έλληνες Ηπειρώτες ή Κων/πολίτες) να μην μπορούν να διορίζονται στο δημόσιο για 2, 3, ή 4 χρόνια μετά την ψήφιση του Συντάγματος.

  Άρα, ιθαγένεια = indigénat, indigeneity (παρωχημένοι όροι)
  ιθαγενής = indigène, indigenous

  αυτόχθων = autochtone, autochthonous
  ετερόχθων –> ο μη αυτόχθων, δεν χρησιμοποιείται διεθνώς

  Πάμε τώρα στο ζήτημα της εθνικότητας.

  εθνικότητα –> ethnicité, ethnicity
  ο έχων την εθνικότητα –> ethnic

  Ο ομογενής της Βορείου Ηπείρου είναι ethnic Greek, ενώ ο Αλβανός μετανάστης στην Αθήνα είναι ethnic Albanian. Ο Έλληνας της Κων/πολης είναι ethnic Greek, ενώ ο Τούρκος μετανάστης στο Βερολίνο είναι ethnic Turk.

  Αυτός που έχει την Ελληνική εθνικότητα λέγεται *ομογενής* (ανήκων στο Ελληνικό γένος), ενώ αυτός που έχει ξένη εθνικότητα λέγεται *αλλογενής*

  Έτσι, στον ομογενή από την Κων/πολη που διαβιοί στην Ελλάδα, η άδεια διαμονής του θα γράφει:

  Εθνικότητα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ
  Υπηκοότητα: ΤΟΥΡΚΙΚΗ

  ενώ στον Τούρκο φοιτητή στην Αθήνα θα γράφει:

  Εθνικότητα: ΤΟΥΡΚΙΚΗ
  Υπηκοότητα: ΤΟΥΡΚΙΚΗ

  Ήρθαμε λοιπόν στον όρο «υπηκοότητα»

  Υπήκοος –> subject, sujet
  Υπηκοότητα –> δεν υπάρχει αντίστοιχος διεθνής όρος

  Ο όρος υπηκοότητα παραπέμπει είτε σε μοναρχικά καθεστώτα (π.χ. British subject), είτε σε αποικιοκρατία (sujet français, βλ. ανωτέρω). Όμως, ποιος όρος χρησιμοποιείται διεθνώς;

  Ο όρος που χρησιμοποιείται διεθνώς είναι ο όρος nationality, nationalité. German national, Chinese national, American national. Επειδή όμως, τόσο ο όρος ethnicity (ελληνικής προελεύσεως) όσο και ο όρος nationality (λατινογενής), μεταφράζονται στα Ελληνικά ως «εθνικότητα» (καθώς ethnos -> έθνος, αλλά και nation -> έθνος), *δεν μπορούμε να χρησιμοποίησουμε τον όρο nationality*.

  Έτσι, λοιπόν έχει προκριθεί παγίως εδώ και δεκαετίες (Μαριδάκης 1950, Κρίσπης 1979, Βρέλλης 2006), αλλά και ήδη από τον Σαρίπολο το 1851, αλλά και ήδη στο Νόμο περί Ελληνικής Ιθαγενείας του 1835, τον Αστικό Νόμο του 1856, τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγενείας του 1955 (που όπως έχει τροποποιηθεί εν τω μεταξύ ισχύει και τανύν), να χρησιμοποιείται προς αυτόν τον σκοπό ο όρος *ιθαγένεια*, προκρινόμενος του όρου υπηκοότητα, για την απόδοση στα ελληνικά του διεθνούς όρου nationalité/nationality!

  Επειδή, όμως σε αντίθεση με τον όρο «ιθαγένεια» για τη μετάφραση του nationality, ο όρος «ιθαγενής» δεν είναι εύηχος στα αυτιά του μέσου πολίτη (πρβλ. π.χ. «ιθαγενής του Αμαζονίου»), έχει δε και αυτή την άλλη σημασία που παραπέμπει σε πρωτόγονες φυλές, χρησιμοποιείται στην πράξη πολύ συχνά και ο όρος «υπήκοος» (άλλωστε μέχρι το 1973 υπήρχε και βασιλεία στην Ελλάδα, οπότε έως τότε ήταν και αποδεκτός εξ αυτής της απόψεως), που εκφράζει την εξουσιαστική σχέση του κράτους επί του ατόμου. Εξ ου και η χρήση του όρου «υπηκοότητα» σε πολλά δημόσια έγγραφα, νομικά κείμενα κ.λπ. *εναλλάξ* με τον όρο «ιθαγένεια», αμφότερα αποδίδοντα τον διεθνή όρο «nationality», για τον οποίον *δεν* μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τον όρο «εθνικότητα», αφού αυτόν τον χρησιμοποιούμε αποκλειστικά για το ethnicity και αν τον χρησιμοποιήσαμε θα προέκυπτε σύγχυση δύο θεμελιωδώς διαφορετικών εννοιών, καθώς το nationality υποδηλώνει το δεσμό του ατόμου προς το *κράτος* (οι Αγγλοσάξωνες ιδίως αλλά και οι Γάλλοι π.χ. χρησιμοποιούν το όρο nation *και* για το κράτος; π.χ. the American nation), δεσμό που είναι *νομικός*, ενώ το ethnicity δεσμό πρωτίστως *κοινωνιολογικό/ιστορικό/ψυχολογικό* (ο Έλληνας της Κωνσταντινούπολης είναι εθνοτικά Έλληνας, αλλά *δεν* έχει την Ελληνική ιθάγενεια. He is an ethnic Greek, but not a Greek national).

  Αυτό που θέλετε να πείτε και έχετε «φαγωθεί» με το θέμα ιθαγένεια vs υπηκοότητα (που και τα δύο, ασχέτως της γλωσσολογικής/ιστορικής καταβολής τους, εκφράζουν την έννοια nationalité/nationality) είναι «εθνικότητα». Υπάρχει και δικαστική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας επ’ αυτού για νόμο της χούντας που αφορούσε ομογενείς ποδοσφαιριστές, και χρησιμοποιούσε εσφαλμένα τον όρο «ιθαγένεια» αντί του «εθνικότητα» (έλεγε εσφαλμένα «αθλητές με ελληνική ιθαγένεια αλλά ξένη υπηκοότητα», ενώ το ορθό ήταν «με ελληνική *εθνικότητα* αλλά ξένη υπηκοότητα.

  Η διαστολή είναι:

  Ιθαγένεια/Υπηκοότητα (απόδοση του nationality):

  * Ο έχων την ελληνική: Ημεδαπός ή Ιθαγενής ή Έλληνας Υπήκοος (Greek national/national Grec ή σκέτο national)
  * Ο μη έχων αυτή, αλλά έχων άλλη: Αλλοδαπός ή Ξένος Υπήκοος (alien/etranger)
  * Ο μη έχων καμία: Ανιθαγενής ή Άπολις ή Άπατρις (apatride)

  ΕΘνικότητα (απόδοση του ethnicity):

  * Ο έχων την ελληνική: ομογενής, Έλλην το γένος (ethnic Greek)
  * Ο μη έχων την ελληνική: αλλογενής, μη Έλλην το γένος, ξένος το γένος (not ethnic Greek)

  Αυτή η ετυμολογικά ρίζα του ιθαγενής (αντίστοιχα αυτόχθων) κάπου σας πειράζει. Ανθρωπολογικά, νομίζετε ο ξένος γίνεται μέλος της φυλής σας και σας πειράζει, σας τρομάζει αυτό. Αλλά ΔΕΝ έχει αυτήν την έννοια ο νομικός όρος «ιθαγενής»! Αλλά σημαίνει τον national, τον έχοντα δεσμό υπακοής στο Ελληνικό κράτος, τον υπήκοο, ελλείψει καλύτερης μετάφρασης στα ελληνικά (είναι όπως δεν μπορούμε να μεταφράσουμε το Republican ως «δημοκράτης», γιατί ήδη μεταφράσαμε το Democrat, την ελληνογενή λέξη έτσι, και λέμε απλά Ρεπουμπλικάνος – επειδή ΔΕΝ μπορούμε να πούμε «νασιονάλος» (sic!), λέμε ιθαγενής ή υπήκοος.

  Ο ξένος (Αλβανός, Ουκρανός, Γεωργιανός, Πακιστανός, Αιγύπτιος), θα γίνει εθνοτικά Έλληνας, όχι νομικά, αλλά εν τοις πράγμασι. Σε 2-3 γενιές, τα παιδιά του, τα εγγόνια του, κ.λπ. Όπως έχουμε τους Αρμένηδες και τους Εβραίους επί Ν γενεές στην Ελλάδα και έχουν φυσικά *ΕΛΛΗΝΙΚΗ* εθνικότητα (αλλά διαφορετική θρησκεία απλώς). Έτσι και το 2100 τα δισέγγονα του Πακιστανού μπορεί κάποιο από αυτά να λέγεται π.χ. Μουσάραφ, αλλά πέραν αυτού θα είναι μέλος της ελληνικής εθνότητας, του ελληνικού γένους. Αλλά αυτά τα πράγματα ΔΕΝ ρυθμίζονται νομικά. Νομικά ρυθμίζονται τα θέματα της ιθαγένειας/υπηκοότητας, η εθνικότητα καθορίζεται στην πράξη, μέσω της αφομοιωτικής διαδικασίας.

  ΤΕΛΟΣ!

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:48 | Δημήτρης Αντωνιάδης

  Ας προσπαθήσουμε να είμαστε ψύχραιμοι. Σε όλα τα θέματα που αλλάζουν ριζικά θεμελιωμένα status δεκαετιών μας πιάνει πανικός. Το ίδιο και με τις αποδείξεις, κλαίγονται κάποιοι, κινδυνολογούν άλλοι αλλά όλοι λένε είναι σωστό μέτρο(πως θα τις μαζεύω, ξεβάφουν λογιστές κλπ). Τόσοι ξένοι που δουλεύουν χρόνια, τόσα παιδιά που δεν ξέρουν που είναι η πατρίδα των γονιών τους, τόσοι εργαζόμενοι μετανάστες που είναι πολλά χρόνια εδώ, τόσοι που τους χρησιμοποιούμε σαν φθηνά εργατικά χέρια. Γιατί θα μας φοβίσει αν ψηφίσει στις δημοτικές εκλογές; Δεν μένει χρόνια στην γειτονιά του; Δεν συμμετέχει στις δομές της κοινωνίας μας; Γιατί να τον περιθωριοποιούμε; Τα παιδιά τους που μεγαλώνουν εδώ δεν πάνε σχολείο; Ας σταματήσουμε να είμαστε φοβικοί. Στο κάτω κάτω αν τους θεωρούμε κατώτερους ας το αποδείξουμε.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:49 | Σύλβια

  Είναι τόσα πολλά και σύνθετα τα πιθανά δεινά από τον υπό συζήτηση νόμο, όπως προκύπτει από τα εναγώνια μηνύματα των συμμετεχόντων σε αυτή τη διαβούλευση (αλήθεια, γιατί τόση χρονική βία για τη συντέλεσή της και μάλιστα μέσα στις γιορτές), που είτε απαιτείται απόσυρσή του είτε προσφυγή σε δημοψήφισμα. Το θέμα είναι μακράν το σοβαρότερο για την Ελληνική κοινωνία σήμερα.
  Τυγχάνει, δε, ιδιαίτερα προσβλητικό να εγγράφονται αυτομάτως στο χώρο της Ακροδεξιάς ακόμη και οι ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ που μοιράζονται τη μεγάλη αγωνία ενός λαού, του οποίου το ηθικό έχει καμφθεί. Πρόκειται για αγωνία μπροστά στο άδηλο εθνικό του μέλλον και τα υπαρκτά αδιέξοδα, τη στιγμή που, μεταξύ όλων των άλλων, η Τουρκία συνεχίζει να προκαλεί στο Αιγαίο, ‘τιμώντας’ τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας.

  Εύχομαι διαύγεια και επικράτηση του εθνικού συμφέροντος.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:42 | Δήμος Γεωργίου

  Και κάτι άλλο…

  Αξίζει να φανταστούμε μια νέα ελληνική κοινωνία!

  Κοινή Δημόσια Δήλωση για τo Νομοσχέδιο περί Ιθαγένειας και Πολιτογράφησης Μεταναστών

  Μεγάλο μέρος των σχολίων στη διαβούλευση που έχει ανοίξει το Υπουργείο Εσωτερικών στο http://www.opengov.gr/ypes είναι δυστυχώς αποτέλεσμα παραπληροφόρησης. Kάποτε δε προδίδουν ότι οι γράφοντες δεν έχουν καν αναγνώσει αυτό το ίδιο το νομοσχέδιο που επικρίνουν ή λασπολογούν. Η αβάσιμη κινδυνολογία περί αλλοίωσης του έθνους και περί φυλετικής διαφοροποίησης, είναι απαράδεκτη σε μια δημοκρατία και κάποτε ποινικά κολάσιμη. Μπορεί να προκαλέσει μόνο θύματα βίας, δυσανεξίας, χειραγώγησης, απογοήτευσης και ματαίωσης από όλες τις πλευρές. Μέσα στην προσπάθεια δημιουργίας πόλωσης και όξυνσης μέσα από εμπρηστικές διαστρεβλώσεις, δαιμονοποιήσεις και ρατσιστικής έμπνευσης υστερίες, ακόμα και εκείνοι που τις εκφέρουν έχουν να χάσουν. Οι προτεινόμενες ρυθμίσεις βρίσκονται σαφώς στο μέσο όρο (αν όχι λίγο κάτω από αυτόν) των υπόλοιπων ευρωπαϊκών χωρών και είναι εύλογες και δικαιολογημένες, όσο και επιφυλακτικές και προσεκτικές. Aξίζει λοιπόν να σημειώσουμε κάποια σημεία που χρήζουν προσοχής από ειδικούς και μη, από τους κατέχοντες πολιτικά αξιώματα αλλά και κυρίως τους απλούς πολίτες:……

  Διαβάστε το υπόλοιπο κείμενο και υπογράψτε το (αν συμφωνείτε) εδώ: http://www.petitiononline.com/greekcit/petition.html

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 18:30 | Γιάννης Φ. Ιωαννίδης

  Επιτέλους ! Αυτό που είναι δίκαιο, είναι, συνήθως, και αποτελεσματικό. Αυτό συμβαίνει και με τη χορήγηση ιθαγένειας στη λεγόμενη δεύτερη γενιά μεταναστών. Ο Μαικλ Δουκάκης μας φαίνεται απολύτως φυσιολογικό να διεκδικεί την προεδρία των ΗΠΑ. Ο μετανάστης της διπλανής πόρτας γιατί όχι στην Ελλάδα; Συγχαρητήρια για την τήρηση των προγραμματικών δεσμεύσεων σε ένα θέμα που δεν «πουλάει» εύκολα. Και προσοχή στην εφαρμογή.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 17:58 | konstantinosar

  Διαφωνω με την αλλαγη της νομοθεσιας.Πιστευω πως θα ανοιξουμε παλι μια κερκοπορτα σε δυσκολους καιρους για την χωρα μας. Πρωτα πρεπει να λυσουμε αλλα βασικοτερα στα οποια ειμαστε ουραγοι ,οχι μονο στην Ευρωπη αλλα (κοντευουμε )και παγκοσμιως. Και τελικα ας γινει δημοψηφισμα . Αυτο ισως ειναι και το δικαιοτερο για τον Ελληνικο λαο.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 17:43 | Κωνσταντίνος

  @ Παναγιώτης Βαρλάγκας

  http://www.opengov.gr/ypes/?option=comment_view&comment_id=13549

  Τα παραμυθάκια που αναρτήσατε απο το Google, είναι για λαϊκή κατανάλωση… Ας διαβάσουμε τι γράφει ο Στράβωνας στο ενδέκατο κεφάλαιό του, στο οποίο μας περιγράφει τις φυλές του Καύκασου, όπως τους Αλβανούς:

  […] Περιέχει δε το βιβλίον και τα παρακείμενα έθνη ταίς αρχαίς αυτού προς τή Ανατολή και μεσημβρία, ή και Ασία εστίν.

  Έστι δε τήδε έθνη βάρβαρα τα τω βιβλίω εγκείμενα όσα παροικεί το Καυκάσιον όρος, εν οις Αλβανοί, Κάσπιοι […].

  IA’ Στράβων – Έλλην Γεωγράφος

  Οι Αλβανοί όπως είδαμε με στοιχεία ιστορικά ήταν ένας λαός στον Καύκασο κοντά στη σημερινή Γεωργία. Δεν έχουν καμία σχέση με τους αρχαίους Ιλλυριους και τους Έλληνες που βρίσκονταν στην Ήπειρο.

  Κάποια στιγμή νικήθηκαν από τους Ρωμαίους και επί Βυζαντινής αυτοκρατορίας τους μετέφεραν στα Βαλκάνια στον ίδιο γεωγραφικό χώρο.

  Στην πραγματικότητα Αρβανίτες και Αλβανοί είναι προαιώνιοι εχθροί. Έχουν μερικές κοινές γλωσσολογικές ρίζες αφού βρέθηκαν στον ίδιο γεωγραφικό χώρο μαζί, αλλά αυτό είναι το μόνο τους κοινό στοιχείο. Οι πρώτοι, υπό πίεση, κατέβηκαν νοτιότερα και αργότερα στην ενδοχώρα.

  Οι Αλβανοί επίσης επί τουρκικής αυτοκρατορίας, ασπάστηκαν το μουσουλμανισμό, οι Αρβανίτες όμως ήταν και είναι Χριστιανοί Ορθόδοξοι (ίσως έχετε ακουστά την Παναγία την Αρβανίτισσα).

  Κατά την ελληνική επανάσταση του 1821 οι Αρβανίτες, οι Μανιάτες και οι λοιποί Έλληνες πολέμησαν εναντίον των Τουρκαλβανών και αυτό είναι ιστορικό γεγονός πέραν πάσης αμφιβολίας, κ. Βαρλάγκα.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 17:36 | Δήμος Γεωργίου

  ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΡΙΖΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΙΘΑΓΕΝΕΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΤΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΨΗΦΟΥ ΣΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ

  Το νομοσχέδιο για την ιθαγένεια των παιδιών των μεταναστών και το δικαίωμα ψήφου στις τοπικές εκλογές, ανοίγει το θέμα των δικαιωμάτων εκατοντάδων χιλιάδων συμπολιτών μας, που μέχρι σήμερα ζουν αποκλεισμένοι από τις θεσμοθετημένες πολιτικές και κοινωνικές διαδικασίες, ενώ ταυτόχρονα βιώνουν την σκληρότερη οικονομική και επαγγελματική εκμετάλλευση. Τα ζητήματα αυτά αποτελούν αντικείμενο έντονων αγώνων και κοινωνικών διεκδικήσεων του μεταναστευτικού κινήματος και των κοινωνικών φορέων του τόπου μας.

  Μπορεί να αποτελέσει μια πρώτη δικαίωση αυτών των αγώνων, αλλά αυτό θα κριθεί από την τελική διαμόρφωση του νόμου, και κυρίως από τις αλλαγές και τις βελτιώσεις που είναι απαραίτητες για να αρθούν οι περιορισμοί, οι εκπτώσεις και οι αποκλεισμοί που υπάρχουν στην συγκεκριμένη πρόταση.

  Συγκεκριμένα, είναι αδιανόητο να καταδικάζονται στην παρανομία χιλιάδες παιδιά μεταναστών γεννημένων στην Ελλάδα αποκλειστικά και μόνο επειδή οι γονείς τους δεν είχαν κατορθώσει να αποκτήσουν άδεια διαμονής, χωρίς καμία ευθύνη των παιδιών, αλλά ούτε και των γονέων , αφού επί σειρά ετών έχει απουσιάσει από την Ελλάδα μια πάγια μεταναστευτική πολιτική που θα δίνει τη δυνατότητα νομιμοποίησης.

  Σημαντική υπαναχώρηση του ΠΑΣΟΚ από τις προεκλογικές του δεσμεύσεις αποτελεί η εξαγγελία περί εξαετούς φοίτησης σε ελληνικό σχολείο ως προϋπόθεσης για απόκτηση ιθαγένειας των παιδιών που δεν έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα, αντί για την τριετή, που προπαγάνδιζε προεκλογικά. Θετική πάντως κρίνεται η παροχή δυνατότητας ελεύθερης απόφασης του ενδιαφερόμενου προσώπου κατά την ενηλικίωση να επικυρώσει ή όχι την απόκτηση ιθαγένειας.

  Επίσης, το δικαίωμα ψήφου των μεταναστών στις τοπικές εκλογές υπέστη πολλαπλούς και υπέρμετρους περιορισμούς, καθώς τελικά αποδεικνύεται ότι εκχωρείται μόνο σε μια ολιγάριθμη ομάδα μεταναστών, δηλαδή σε εκείνους που έχουν αποκτήσει άδεια αορίστου ή μακροχρόνιας διαμονής, οι προϋποθέσεις απόκτησης της οποίας έχουν δικαίως επικριθεί ως ανελαστικές και αυστηρές, ενώ θα έπρεπε να συνδέεται απλώς και μόνο με το αντικειμενικό γεγονός της χρονικής παραμονής ενός προσώπου στην Ελλάδα (π.χ. 5 χρόνια).

  Τέλος, αποτελεί ρατσιστική διάκριση η απαγόρευση εκλογής μεταναστών / τριών σε θέσεις Δημάρχων, ενώ ο πλήρης αποκλεισμός τους από τις εκλογές αυτοδιοίκησης Β’ βαθμού επιδεικνύει απουσία δημοκρατικού πνεύματος εκ μέρους της Πολιτείας και δημιουργεί ερωτηματικά σχετικά με την πολιτική βούληση για πραγματική κοινωνική ένταξη των αλλοδαπών .

  Ταυτόχρονα, οι ακραίες δηλώσεις του κ. Χρυσοχοΐδη που συνόδευσαν την εξαγγελία του νομοσχεδίου αποδεικνύουν ότι παραμένει κυρίαρχη κυβερνητική επιλογή η υλοποίηση των πολιτικών για την Ευρώπη – φρούριο των στρατοπέδων συγκέντρωσης, του εφιάλτη της FRONTEX και των νεκρών στα σύνορα. Οι αλλαγές στα κρίσιμα σημεία του νομοσχεδίου και η αντίσταση στην λογική της καταστολής, πρέπει να αποτελέσουν το σημείο αιχμής για το αντιρατσιστικό και μεταναστευτικό κίνημα το αμέσως επόμενο διάστημα.

  ΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 23/12/2009

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 17:00 | κλεάνθης

  Νομίζω ότι χρειάζεται δημοψήφισμα για αυτό το μείζων θέμα διότι μας αφορά όλους.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 17:16 | Διηνέκης Ποντικός

  Ο κ. Μίλτος Παύλου και η Δρ. Άννα Τριανταφυλλίδου συνυπογράφουν μια Κοινή Δημόσια Δήλωση για τo Νομοσχέδιο περί Ιθαγένειας και Πολιτογράφησης Μεταναστών στην οποία επικροτούν την κυβερνητική επιλογή και προτείνουν ακόμα δραστικότερες αλλαγές.

  Απάντηση σημείο προς σημείο σε αυτό το κείμενο βρίσκεται στο άρθρο μου:

  Απαντήσεις στον Μίλτο Παύλου και την Άννα Τριανταφυλλίδου

  Δεν αναπαράγω τα δύο άρθρα στην ολότητά τους γιατί είναι εξαιρετικά εκτενή.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 17:56 | κωνσταντινος

  Μετα απο πολλα μυνημα που σας εχω στειλει και φυσικα εχετε λογοκρινει,αποφασισα να σας στειλω και το τελευταιο.
  Ζηταμε δημοψηφισμα διοτι για την αυξηση του εκλογικου σωματος κατα 300.000 μοναδες συμφωνα με τους δικους σας αριθμους η παραπανω(1.000.000 περιπου) τους ανεξαρτητους υπολογισμους μιλαμε για μια τεραστια αυτξηση τοτυ εκλογικου σωματος για να το αποφασισει ενα κομμα του 43% στης εκλογες που φυσικα εγιναν για πολλους λογους και κυριος για τις οικονομικες υποσχεσεις.
  το να δωσουμε ιθαγενεια σε ενα τοσο μεγαλο νουμερο ανθρωπων σε τοσο μικρο χρονικο διαστημα ακομα και στο ποιο φιλελευθερο ανθρωπο αυτου του τοπου θα φανει υπερβολικο και φυσικα παρακυνδινευμενο για την αντιδραση του ελληνικου λαου.
  μια αντιδραση η οποια φυσικα θα ειναι και εναντιον των ιδων των λαθρο/μεταναστων διοτιχωρις να ειναι η αμεσα ενοχοι των δικον σας αυθεραιτων πραξεων θα θεωρηθουν συνενοχοι με εσας πραγμα που φυσικα δεν θα βοηθησει στην ενσωματωση των μεταναστων αλλα στον αποκλεισμο τους και εκει που εσεις θελετε να πετυχετε την ενσωματοση θα πετυχετε το χειροτερο δυνατο σεναριο,οσο για τα αποτελεσματα των πραξεων σας ερημην του ελληνικου λαου αλλα και εναντια στην θεληση του μονο που τα φανταζομαι με φοβιζουν αποτελεσματα που φυσικα δεν θα βαρυνουν των ελληνικο λαο αλλα τους δυναστες του(εσας που χρησιμοποιηται την δυν/αμη σας εναντια στον αστο/λαο.)
  Θα ηθελα να σας επισημανω οτι δεν εχω εμπιστοσυνη σε εσας αλλα στον ελληνικο λαο οπου παντα καταφερνε να υπερπηδησει τα εμποδια που του εμφανιζονταν στην μακροχρονη ιστορια του,γι αυτο ο μοναδικος λογος που σας γραφω δεν ειναι για των φοβο για το μελλον της πατριδας μου αλλα για νηα μην χρειαστει να θυσιασουμε και αλλες γενεες για την ελευθερια μας.

  Υ.Γ.θΑ ΗΘΕΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΥΠΕΝΘΥΜΙΣΩ ΓΙΑ ΠΟΛΟΣΤΗ ΦΟΡΑ ΟΤΙ Η ΛΟΓΟΚΡΙΣΙΑ ΣΕ ΕΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΔΕΝ ΦΕΡΕΙ ΛΕΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΥΝ ΤΟ ΜΙΣΟΣ ΑΛΛΑ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΝΑ ΖΗΤΗΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΠΟΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΕΓΚΛΗΜΑΣΤΙΚΟ ΑΠΟ ΜΕΡΟΥΣ ΣΑΣ ΚΑΙ ΣΑΝ ΠΟΛΙΤΕΣ ΑΥΤΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΔΙΑΤΗΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΡΟΣΦΥΓΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΟΥΜΑΙ ΑΠΟ ΤΗΣ ΕΓΚΛΗΜΑΤΙΚΕΣ ΣΑΣ ΠΡΑΞΕΙΣ.

  ζηταμε δημοψηφισμα ΤΩΡΑ

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 17:11 | Ελίνα Συριτζίδου

  Σε γενικές γραμμές πιστεύω ότι το νομοσχέδιο κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Επειδή οι λέξεις έχουν τη σημασία τους και δεν είναι τυχαίες σε κείμενα νόμων, θεωρώ ότι πρέπει να αποδοθεί υπηκοότητα και όχι ιθαγένεια. Πιστεύω ότι οι έχοντες ελληνική ιθαγένεια είναι καλό να έχουν και ελληνική συνείδηση, πράγμα το οποίο σε κάποιες περιπτώσεις δεν ισχύει με τους μετανάστες. Όσο για την υπηκοότητα, τη βλέπω ως όρο πιο τυπικό, που δηλώνει κάποιες υποχρεώσεις και δικαιώματα και δεν
  υπάρχει πρόβλημα στο να αποδοθεί στους μετανάστες.

  Πιστεύω ότι πρέπει να έχουν δικαίωμα ψήφου και εκλογής σε δημοτικά συμβούλια (μάλλον όχι στο αξίωμα του Δημάρχου, αλλά του δημοτικού συμβούλου). Όχι γιατί δε θα είναι ικανοί ως Δήμαρχοι, αλλά επειδή οι Δήμαρχοι εκπροσωπούν το δήμο τους κάποιες φορές στο εξωτερικό ή στην ΚΕΔΚΕ και θα ήταν κάπως περίεργο να εκπροσωπήσει ένα δήμο κάποιος μετανάστης.

  Τέλος, κρατώ κάποιες επιφυλάξεις όσον αφορά το διορισμό των μεταναστών μελλοντικά σε θέσεις που σχετίζονται με το εθνικό συμφέρον και την άμυνα της χώρας. Αυτό θα μπορούσε πιθανόν να λυθεί με την απόδοση υπηκοότητας και όχι ιθαγένειας.Κατά τα άλλα συμφωνώ με οτιδήποτε θα ενσωματώσει μετανάστες ομαλά στην ελληνική κοινωνία. Το δημοψήφισμα κρίνω ότι είναι υπερβολικό.

  Ευχαριστώ
  Ελίνα Συριτζίδου

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 17:16 | Εύη

  Προς Τάσο Φιλίππου – — 7 Ιανουαρίου 2010 @ 17:06

  Η επισήμανστη στο σχόλιό σας έγινε, γιατί υπονούσε ότι η ανιθαγένεια δεν καλυπτόταν στην υπάρχουσα νομοθεσία.

  «Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε να μαθαίναμε τον αριθμό αυτών που αποκτούν Ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, Ν. 3284/2004, στον οποίο αναφέρεστε…»

  Αυτό δεν το γνωρίζω και πρέπει να απαντηθεί από το Υπουργείο. Από πρόσφατο δημοσίευμα πάντως, είδα ότι ετοιμάζονται να δώσουν ιθαγένεια σε 25.000 περίπου, με τις διατάξεις του υπάρχοντος Κώδικα. Νομίζω ότι και σε αυτό το θέμα, ένας από τους κυριότερους παράγοντες για την βραδεία απόδωση ιθαγένειας, πρέπει να είναι η γνωστή ελληνική γραφειοκρατία. Υπάρχει τομέας που να μη πλήττεται από αυτή;

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 17:11 | Γεώργιος Φ.

  @ Πάνο 07/14:34

  Τό ίδιο υποστηρίζουμε καί δέν μπορώ νά αντιληφθώ,διατί εσύ προβάλλεις ένσταση!!
  «το των Ελλήνων όνομα πεποίηκε μηκέτι του γένους αλλά της διανοίας δοκείν είναι»
  σέ ελεύθερη μετάφραση :

  «θέλουν νά θεωρούνται Ελληνες όχι κατά τό γένος (έθνος)..μηκέτι τού γένους…..,αλλά κατά τό πνεύμα (παιδεία)…..αλλά τής διανοίας δοκείν είναι.

  Απλώς πολλοί,όπως κι ό πρώην πρόεδρος τής Ελ.Δημοκρατίας,θέλουν νά τό «παραμορφώνουν»!!!.
  Διά τούτο άλλωστε καί τό ανέφερα.
  Αφού συμφωνούμε λοιπόν πού διαφωνούμε??
  Ζητώ κι εγώ δημοψήφισμα,όπως καί σέ προηγούμενες αναφορές μου.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 17:50 | Κ. gerasoudis

  » Σταθείτε ορέ τί πάτε να κάμετε » αυτή τη φράση φαντάζομαι να έλεγε ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ο αγωνιστή του 1921, άν ζούσε τώρα και έβλεπε αυτά τα καμούμενα.

  έιμαστε 11.000.000 έλληνες και
  αλλοδαποί 11*30%=3.300.000
  εγγεγραμμένη ανεργία + υποαπασχόληση = 25%
  11*25%= 2.750.000
  ήτοι΅:
  λαθρομετανάστες : 3.300.000
  μείον έλληνες ‘ανεργοι 2.750.000
  = υπόλοιπο: 550.000

  Δηλαδή οι λαθρομετανάστες κατέχουν θέσεις εργασίας : 2.750.000 ελλήνων οι οποίοι είναι άνεργοι ή υποαπασχολούνται και περισσεύουν και 550.000 αλλοδαποί οι οποίοι μάλλον είναι τα εγληματικά στοιχεία , που ακούμε καθημερινα: ληστείες, βιασμοί, σκοτωμοί κλπ.

  Και επιπλέον όλοι αυτοί μισούν και την ελλάδα και τους έλληνες.
  Οι κύριοι αυτοί δέν νιώθουν φιλοξενούμενοι και πράγματι έτσι είναι, διαφορετικά θα σέβονταν ή θα φοβούνταν τους νόμους, αλλά νιώθουν κατακτητές αφού κάνουν ότι θέλουν.

  Κύριοι της Κυβέρνησης το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να διώξετε όλους τους λαθρομετανάστες, αυτόματα θα λυθεί το πρόβλημα της ελλάδος , θα έχουν όλοι οι έλληνες δουλειά .

  Να τους στείλετε στην Δυτική ευρώπη να τους δώσουν ιθαγένεια οι Γερμανοί, Γάλλοι , Ιταλοί , Βέλγοι, Ολανδοί, Δανοί κλπ αναπτυγμένες χώρες ή να πάνε στην πατρίδα τους.

  Δέν αντέχει η ελλαδίτσα μας όλο αυτό τον συμφερτό .

  Η εγκληματικότητα θυμίζει Σικάγο του 1930

  Η ελλάδα ανήκει στους έλληνες και σε κανέναν άλλον
  Δώστε κίνητρα να αντιστραφεί η υπογενητικότητα των ελλήνων και διώξτε όλους τους ξένους , όσο είναι καιρός.

  Να ακυρωθούν και όσες παράνομες ελληνοποιήσεις έχουν γίνει την τελευταία εξαετία.

  Δέν αντέχει η ελλάδα άλλες μειονότητες, έχουμε μία και καλή,

  Να ξεκαθαρίσει η υπόθεση μόνο με δημοψήφισμα,

  Παρακαλώ να δημοσιευτεί.

  Ευχαριστώ

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 17:24 | Δέσποινα Κωνσταντινίδου

  Σύμφωνα με όσα διάβασα στο σχέδιο νόμου για την αναθεώρηση του Κώδικα ιθαγένειας, δεν δίδεται η δυνατότητα για απόκτηση ελληνικής ιθαγένειας σε παιδιά μεταναστών που έχουν ήδη ενηλικιωθεί , δεν έχουν γεννηθεί στην ελλάδα, έχουν παρακολουθήσει μαθήματα σε ελληνικό σχολείο , πάνω από τρεις τάξεις, ενδεχομένως φοιτούν και σε σχολές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αλλά έχουν ξεπεράσει το 21ο έτος της ηλικίας τους , έχει δηλαδή εκπνεύσει η προθεσμία των τριών ετών μετά την ενηλικίωση κατά τη διάρκεια της οποίας γίνεται η δήλωση για απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας. Νομίζω ότι πρέπει να ληφθεί μέριμνα και για τις περιπτώσεις αυτές έτσι ώστε νέα παιδιά που νιώθουν έλληνες να μπορούν ν΄αποκτήσουν στην ελληνική ιθαγένεια χωρίς να υποβληθούν στην χρονοβόρα διαδικασία της πολιτογράφησης

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 17:36 | Πέτρος Παπαδόπουλος

  Είναι πραγματικά αστείο και ανούσιο ένα τόσο σημαντικό θέμα να μετατρέπεται σε αντιπαράθεση που καταλήγει σε γλωσσολογικές και εθνολογικές αναλύσεις περί «αίματος», «καθαρότητας» και «αρχαίων Eλλήνων». Το πρόβλημα με το συγκεκριμένο νομοσχέδιο είναι ότι είναι πρόχειρο, βιαστικό και κυρίως ΑΔΙΚΟ, γιατί ενώ εμφανίζεται σαν λύση δεν είναι παρά ένα ΨΗΦΟΘΗΡΙΚΟ ΚΟΥΚΟΥΛΩΜΑ ενός πραγματικά καυτού προβλήματος.

  Μια χώρα που δεν διαθέτει μεταναστευτική πολιτική, που δεν έχει καθορίσει τον αριθμό των ξένων που μπορεί να αντέξει (αριθμός ο οποίος ούτως ή άλλως έχει ξεπεραστεί προ πολλού), που είναι έρμαιο των τούρκων δουλέμπορων, δεν μπορεί να ισχυρίζεται ότι δίνει λύση με την ιθαγένεια και την ψήφο, ενώ δεν έχει φροντίσει για άλλα βασικά προβλήματα που έχουν μετατρέψει σε κόλαση την καθημερινότητα εκατομμυρίων Eλλήνων κι αυτό δεν έχει να κάνει ούτε με χρώμα, ούτε με γλώσσα. Είναι απλά μαθηματικά. Σε μια χώρα 10 εκατομμυρίων εισέβαλε χωρίς κανέναν απολύτως έλεγχο χωρίς να υπάρχουν υποδομές και οργάνωση, ένας τεράστιος αριθμός ατόμων από δεκάδες διαφορετικές χώρες που σίγουρα δεν πρόκειται να αφομοιωθεί όπως εκ των πραγμάτων αποδεικνύεται από την τραγική κατάσταση στην οποία έχουν περιέλθει οι γειτονιές της Αθήνας και άλλων περιοχών.

  Όσο και να το αρνείστε, οι άνθρωποι που γράφουν εδώ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ, ΟΥΤΕ ΤΡΕΛΟΙ, ούτε ξύπνησαν όλοι μια μέρα και γίνανε ακροδεξιοί. Ακριβώς το αντίθετο. Εκφράζουν μια πραγματική αγανάκτηση για την εφιαλτική τους καθημερινότητα και την αίσθηση της ΑΔΙΚΙΑΣ που πηγάζει από την ΕΞΙΣΩΣΗ με κάποιον που μπήκε παράνομα- και το ομολογεί και ο ίδιος. Το πρόβλημα δεν ότι είναι ξένος, αλλά ότι μπήκε με το έτσι θέλω.
  Σιγά-σιγά ο παράνομος μετατράπηκε σε νόμιμο, μετά σε ΙΣΟΤΙΜΟ και εν ολίγοις από το πουθενά διεκδικεί και θα αποκτήσει όπως φαίνεται τα ίδια δικαιώματα με κάποιον που γεννήθηκε εδώ όπως και οι γονείς και οι παππούδες του, πήγε στρατό, πολέμησε, πλήρωσε, ξαναπλήρωσε το ρημαδοκράτος και η ανταμοιβή του είναι η ολοένα και μεγαλύτερη υποβάθμιση του βιοτικού του επιπέδου.
  Μάθετε να σκέφτεστε χωρίς ταμπέλες και φτύστε πια αυτή την άθλια καραμέλα του «ρατσισμού» που κολλάτε σε όποιον διαφωνεί ή επιζητεί δικαιοσύνη. ΑΝ ΗΤΑΝ ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΡΑΤΣΙΣΤΕΣ ΟΥΤΕ ΤΟ ΕΝΑ ΔΕΚΑΤΟ ΟΣΩΝ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΔΩ ΔΕΝ ΘΑ ΕΙΧΕ ΕΠΙΒΙΩΣΕΙ.
  Και όσοι αρέσκονται στις συγκρίσεις με το εξωτερικό ας ερευνήσουν πρώτα προτού μιλήσουν και ας δουν πως χώρες- όπως η Γαλλία- που ήταν αποικιοκρατικές συζητάνε ακόμη και το αν θα δώσουν δικαιώματα σε μετανάστες των πρώην αποικιών τους που είναι και γαλλόφωνες χώρες.
  Απ’ όσο θυμάμαι εμείς δεν έχουμε αποικίες.
  ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΕΤΟΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΠΟΙΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΑΥΡΑ ΠΑΙΔΑΚΙΑ ΠΟΥ ΛΕΝΕ ΑΨΟΓΑ ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ.
  Όσοι διαφωνούν δεν είναι τίποτα γραφικοί ούτε σκίζονται για την καθαρότητα της ελληνικής φυλής. Αλλά για την ουσία. Το να είσαι Έλληνας πολίτης σου δίνει δικαιώματα και αυτοί που θα τα αποκτήσουν τα αποκτούν από την ΠΙΣΩ ΠΟΡΤΑ όπως γίνεται πάντα στην Ελλάδα.
  (ΓΙΑ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΠΑΡΤΙ ΚΑΙ ΘΑ ΘΗΣΑΥΡΙΣΟΥΝ ΟΙ ΔΙΕΦΘΑΡΜΕΝΟΙ ΚΑΙ ΟΙ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΙ ΠΟΥ ΘΑ ΕΛΛΗΝΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΤΟ ΣΥΜΠΑΝ).
  Η δικαιοσύνη και η ανθρωπιά δεν είναι κατά περίσταση. Δεν είναι μόνο για τους ξένους. Είναι και για τους Έλληνες που δυστυχώς είναι επίσης φτωχοί και παλεύουν για την επιβίωσή τους, τουλάχιστον ένα σεβαστό ποσοστό. Αλλά κανείς δεν τους δίνει σημασία. ΜΑΛΛΟΝ ΘΕΩΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΩΣ ΛΑΟΣ ΕΙΜΑΣΤΕ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ. ΚΑΙ ΑΡΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΙΚΑΝΟΙ ΝΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΗΣΟΥΜΕ ΚΑΙ…ΑΛΛΟΥΣ.

  Καλά ξεμπερδέματα

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 17:05 | Τάσος Φιλίππου

  Προς Εύη – — 7 Ιανουαρίου 2010 @ 16:49

  Σχετικά με την ανιθαγένεια…

  Από ότι καταλαβαίνω η διάταξη σας βρίσκει σύμφωνη οπότε προς τι το σχόλιο;

  Επίσης μεγάλο ενδιαφέρον θα είχε να μαθαίναμε τον αριθμό αυτών που αποκτούν Ελληνική ιθαγένεια σύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, Ν. 3284/2004, στον οποίο αναφέρεστε…

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 17:53 | ΧΡΗΣΤΟΣ Σ.

  Εχω τις εξης παρατηρησεις για το θεμα αυτο . Οφειλουμε να προλαβουμε καταστάσεις οι οποιες μετα δεν διορθόνονται αν δρασουμε πυροσβεστικα , συνεπως μονο προληπτικα τις αντιμετωπιζουμε .
  1.Ωσ γνωστο, υπαρχει το εκλέγειν και το εκλέγεσθαι , συνεπως μη παραξενευτουμε ολοι αν δουμε αλλοδαπούς δημάρχους σε χωρια σε νησιά τα οποία κοντευουν να αποκτησουν μονιμους κατοικους μονο αλλοδαπους.Οσο για την ρυθμιση του να μπορουν να βαλουν υποψηφιοτητα μονο για συμβουλοι κτλ , ας μη γελιομαστε , ενα ευρωπαικο δικαστηριο υποθεση ειναι και θα καταδικαστουμε οτι καταπατουμε ανθρωπινα δικαιωματα και παλι θα μας πουνε ρατσιστες εφοσον εχουμε διακρισεις αναμεσα σε ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ .
  2.Σαν ΕΛΛΗΝΕΣ πολιτες αυριο θα μας τρεχουν επισης στα ευρωπαικα δικαστηρια για να ανοιξουν τζαμιά σε ολη τη χωρα και μαλιστα σε αριθμο οσων χριστιανικων εκκλησιων υπαρχουν κτλ. Ειναι περίεργο?Ευρωπαιοι πολίτες καταφεύγουν σε Ευρωπαικό Δικαστήριο μια και η χώρα τους , Ελλαδα τουσ εχει σαν πολιτες Β’ κατηγοριας .
  3.Ως παλι ευρωπαιοι πολιτες θα εχουν καθε δικαιωμα να ζησουν σε οποιαδηποτε ευρωπαικη χωρα επιθυμουν.Συνεπως θα μπορουν να πανε σε χωρες οι οποιες ηδη λενε αμαν και πως να μην ερθουν αλλοι ξενοι στη χωρα τους, κυριως απο χωρες απο τις οποιες ερχονται οι προσφυγες στην Ελλάδα και μάλιστα χωρις να γνωριζουν τι εκαναν πριν στην χωρα τους .Εμεις λοιπον θα τους εξαγουμε . Μη μας φανει παραξενο αυριο αν ειμαστε παλι τα μαυρα προβατα της ΕΕ και οτν η κατασταση γινει ανυποφορη για αυτες τις χωρες , αυριο «κλεισουν» τις πορτες και σε παιδια τα οποια μετα τις σπουδες τουσ επιθυμουν να εργαστουν εκει. Λεγοντας απλα οτι αρκετους «ελληνες» γεμισε η Ευρωπη αρα το δικαιωμα να ζειτε σε οποιαδηποτε ευρωπαικη χωρα , για εσας τους Ελληνεσ παυει να ισχυει . μη ξεχναμε οτι η ΕΕ δεν δεχεται την Τουρκια , που την χαρακτηριζουν «ΚΙΝΑ της Ευρωπης, αν μπει» για να αποφυγουν τα κυματα μεταναστων . κι εμεις θα τους γεμισουμε μεταναστες , με ελληνικο διαβατηριο ? θα πεταξουν εξω κι εμας .
  4. Εννοειται πως πρεπει να περιμενουμε χιλιαδες εγγυες γυναικες που θα ρθουν στην Ελλαδα να γεννησουν.και βεβεια μετα πληρωσ νομιμα να ζητησουν υπηκοοτητα και οι γονεις και ξαφνικα η ελλαδα να χει αυξημενο αριθμο υπηκοων που βεβαια στρατο δεν υπηρετουν…αυτο ασ το σκεφτειτε και λιγο.θα υποδεχτουμε στις ταξεις του στρατου ατομα που δεν ξερουμε απο που ηρθαν καν? Εαν οχι ομως,πως ζηταμε μετα σε παιδια ομογενων του εξωτερικου , να ερθουν να υπηρετησουν αν επιθυμουν να επαναπατριστουν?
  5.Λεμε οτι θα βοηθησουν το ασφαλιστικο κτλ…Τωρα θα το βοηθησουν.οταν ερθει η ωρα να συνταξιοδοτηθουν εχουμε την εντυπωση οτι τα χρηματα συνταξεων θα μεινουν στην Ελλαδα?Ολα στις πατριδες τους θα πηγαινουν.οτι εκαναν πολλοι ελληνες στο εξωτερικο δηλαδη .Θα καταρρευσει εκ βαθρων η οικονομια και τα ταμεια κτλ .
  Τελος παντων η διαφορα ειναι οτι εμεις δεν ειμαστε ΗΠΑ η Γερμανια , Αυστραλια κτλ . δεν εχουμε βιομηχανικες μοναδες που να χουμε απαιτησεις παραγωγικοτητας αρα εκαναν εισαγωγη εργατικου δυναμικου .
  Αυτες ηταν ορισμενες απο τις επισημανσεις που αν και φαινονται μακρια ειναι τοσο κοντα και πρεπει να τις προλαβουμε και να μη βιαστουμε να παρουμε αποφασεις .
  Ας γινει το καλυτερο .

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:17 | Κώστας Σ.

  Ο ισχύων κώδικας ιθαγένειας είναι επαρκής και δεν χρειάζεται αλλαγές. Δεν χρειάζεται μαζικές πολιτογραφήσεις ξένων η χώρα .

  Το νομοσχέδιο ως έχει , με τα πολύ μικρά όρια νόμιμης παραμονής που θέτει , ανοίγει το δρόμο για μαζική ροή λαθρομεταναστών προς την Ελλάδα, ανατροπή των πληθυσμιακών ισορροπιών σε βάρος του Ελληνικού λαού και σαν συνέπεια αυτών σε εθνοτικές συγκρούσεις εντός του ελλαδικού χώρου, με τραγικές συνέπειες.

  Είναι απαράδεκτο να δίνεται δικαίωμα ψήφου και απόφασης για τα τεκταινόμενα στον τόπο μας σε ανθρώπους που έχουν άλλη εθνική ιδεολογία σε πολλές περιπτώσεις εχθρική προς την ελληνική . Το προτεινόμενο νομοσχέδιο είναι τόσο ανόητο που σε αντίθεση με τα αντίστοιχα σε χώρες όπως πχ η Γερμανία , δεν καλεί τους προς πολιτογράφηση αλλοεθνείς να αποποιηθούν την προηγούμενή τους ιθαγένεια. Το να δωθεί η δυνατότητα να υπάρξει «κόμμα Αλβανών» ή «κόμμα Ισλαμιστών» στην Ελλάδα είναι επικίνδυνο για την ειρήνη και την εδαφική ακεραιότητα της χώρας.

  Θα ήμουν πιο διαλλακτικός αν το θέμα αφορούσε αποκλειστικά και μόνον πρόσωπα που έχουν γεννηθεί στην Ελλάδα , έχουν φοιτήσει τουλάχιστον 6 χρόνια σε ελληνικό σχολείο , δεν έχουν φύγει από τη χώρα για πάνω από 2 έτη και δηλώνουν κατηγορηματικά ότι αποποιούνται κάθε άλλη ιθαγένεια και επιθυμούν να είναι μόνον Ελληνες .

  Αν το νομοσχέδιο δεν αποσυρθεί προσωπικά θα το εκλάβω σαν απόπειρα εκχώρησης κυριαρχικών δικαιωμάτων του ελληνικού λαού σε ξένους , παρά τη λαϊκή θέληση . Αν η κυβέρνηση το θεωρεί τόσο σημαντικό ας το θέσει σε δημοψήφισμα . Και αν η πλειοψηφία του Ελληνικού λαού ψηφίσει υπέρ , τότε όλοι θα οφείλουμε να το σεβαστούμε.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:52 | Marmouta Evangelia

  Πρέπει να ελέγξουμε πόσους ξένους πραγματικά χρειαζόμαστε και τους υπόλοιπους να τους στείλουμε στην πατρίδα τους. Φεύγοντας ας μας αφήσουν τα στοιχεία τους και αν κάποτε τους χρειαστούμε τους ειδοποιούμε.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:10 | Εύη

  Προς Τάσο Φιλίππου – — 7 Ιανουαρίου 2010 @ 14:55

  Περί ανιθαγένειας: Σύμφωνα με τον Κώδικα Ελληνικής Ιθαγένειας, Ν. 3284/2004 και συγκεκριμένα με το άρθρο 1 §2 «Την Eλληνική Ιθαγένεια αποκτά από τη γέννησή του και όποιος γεννιέται σε
  ελληνικό έδαφος… εφόσον δεν αποκτά με τη γέννησή του αλλοδαπή ιθαγένεια ή είναι άγνωστης ιθαγένειας.» Επίσης η ανιθαγένεια είναι από τις περιπτώσεις που εμπίπτουν πράγματι σε ανθρώπινα δικαιώματα και υποστηρίζονται από διεθνείς συμβάσεις που έχει υιοθετήσει και η χώρα μας.

  Προς Διονύση Γιαννίμπα – — 7 Ιανουαρίου 2010 @ 15:01

  Μακάρι να δείχνατε την ίδια ευαισθησία και για το 1/3 των ελλήνων που βρίσκεται στα όρια ή κάτω από το όρια της φτώχειας σύμφωνα με έρευνα της Kapa Research και του London School of Economics το 2007, η οποία έφτασε να λέει ότι «that slowly but steadily a ‘third world’ is being created inside Greece». http://ipsnews.net/news.asp?idnews=40033

  Είναι τυχαίο άραγε που άλλη μελέτη για τις οικονομικές επιπτώσεις της μετανάστευσης στην Ελλάδα, αναφέρει (μεταξύ άλλων)σαν μία από τις αρνητικές επιπτώσεις, την αύξηση της οικονομικής ανισότητας;

  «On the negative side, immigrants are thought to have helped the expansion of the already large informal economy, in some cases they have substituted Greek unskilled and semi-skilled workers (although according to others, they have freed up the labour force, leading to a better division of labour and higher product per worker) leading to increased income inequality, unemployment and slow growing wages, especially for those with low skills, and contributed to the slowing down of technological developments since firms found it easier to hire cheap labour than to invest in capital intensive production techniques. In some other issues, such as the impact of immigrants on overall employment and unemployment, a definite answer is not clear. Public services do not seem to have been overburdened by the presence of immigrants, with the exception of services related to public order.
  Due to their low incomes, immigrants pay very little direct taxes, whereas the impact of immigrants on the social security system is considered positive in the short-run, but it is expected to become negative in the long-run.»

  Για όποιον ενδιαφέρεται, ολόκληρη η μελέτη http://ftp.iza.org/dp3754.pdf

  Κύριοι ΑΠΟΣΥΡΕΤΕ αυτό το νομοσχέδιο, μελετήστε τα νομοσχέδια των υπόλοιπων χωρών και υποβάλλετε νέο νομοσχέδιο το οποίο θα εξισορροπεί ανάμεσα στις δυνατότητες και τις ανάγκες της ελληνικής κοινωνίας από τη μία και τις δίκαιες ανάγκες των ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΝΟΜΙΜΩΝ μεταναστών. Μία σωστή κυβέρνηση πρέπει να εξισορροπεί τα συμφέροντα διαφορετικών ομάδων. Δεν είναι δυνατό να κατεβάζετε ένα νομοσχέδιο που έχει εκπονηθεί από μία ΜΚΟ που ουσιαστικά εκπροσωπεί μόνο τα συμφέροντα των μεταναστών, χωρίς να έχει λάβει υπόψη τις καταστροφικές παρενέργειες που αυτό θα έχει στο άμεσο μέλλον. Τα συμφέροντα των ελλήνων πολιτών (ειδικά αυτών που έχουν πληγεί τόσο από τη μετανάστευση)ποιος θα τα εκπροσωπήσει; Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο δίνει κίνητρα για αύξηση της λαθρομετανάστευσης. Οι πρώτοι που πλήττονται από τη συνεχιζόμενη λαθρομετανάστευση είναι οι ήδη υπάρχοντες νόμιμοι μετανάστες. Ήδη έχουν αρχίσει συγκρούσεις μεταξύ τους γι’ αυτούς τους λόγους. Δείτε πρόσφατο συμβάν στην Κρήτη.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:56 | Marmouta Evangelia

  Πρέπει να ντρέπεται ο φίλος που εξίσωσε τους ομογενείς που ζουν στην Γερμανία, στην Αυστραλία, στις Ηνωμένες Πολιτείες και στον Καναδά με τους ξένους. Πρώτα θα πρέπει να δώσουμε το δικαίωμα στους δικούς μας που ζουν μετανάστες στο εξωτερικό να ψηφίζουν για τις εθνικές μας εκλογές στον τόπο διαμονής τους και ύστερα να ασχοληθούμε με τους ξένους που ζουν στην Ελλάδα.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:55 | Κωνσταντίνος

  @ Παναγιώτης Βαρλάγκας

  http://www.opengov.gr/ypes/?option=comment_view&comment_id=13503

  κ. Π. Βαρλάγκα είστε άριστος στο να αντιγράφετε με copy-paste σεντόνια κειμένων απο παγκοσμίως αγνώστους δημοσιογράφους, όμως εγώ σας ζήτησα έγκυρες ΕΓΚΥΚΛΟΠΑΙΔΙΚΕΣ πηγές που να δεικνύουν αυτό που εσείς δυστυχώς, ενθέρμως υποστηρίζετε. Ότι δηλαδή οι Αρβανίτες είναι Αλβανοί και όχι Έλληνες. Μπορείτε να καταθέσετε βιβλιογραφία η οποία θα μπορούσε να βοηθήσει έναν επιστήμονα να συντάξει επίσημη έκθεση;

  Τον δεκάλογο που καταθέσατε απλά τον προσπερνώ διότι αποκλείεται να έχετε τόση χαμηλή νοημοσύνη ώστε να πιστέψετε ότι θα δράξω την ευκαιρία να τον σχολιάσω. Ή μήπως έχετε;;

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:22 | Ηλίας

  Για να λέμε τα πράγματα ως έχουν, οι αλλοδαποί μόνιμοι κάτοικοι Ελλάδος έχουν περισσότερους λόγους να ψηφίζουν απ΄ότι οι ομογενείς που πατούν το πόδι τους στην Ελλάδα κάθε 20 χρόνια. Για ποιο λόγο να μην έχουν οι αλλοδαποί ψήφο από τη στιγμή που κατοικούν νόμιμα και μόνιμα στη χώρα μας, ακόμη περισσότερο αυτοί που έχουν γεννηθεί εδώ και δεν γνωρίζουν άλλη πατρίδα; Πληρώνουν φόρους και δέχονται την κακομεταχείρηση και τον ρατσισμό των κατά τα άλλα τόσο «φιλόξενων» ομοεθνών μας, είναι καιρός να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε μια πολυπολιτισμική χώρα και να προχωρήσουμε αντί να φωνάζουμε περί καθαρότητος του DNA μας.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:24 | Τεό Νικολετάτος

  Κύριοι,
  Είναι ορατό πλέον το σενάριο της μόνιμης αλλοίωσης του εκλογικού σώματος, δημιουργείτε μοιονότητα στη βάση του δόγματος Κίσινγκερ
  δηλαδή όχι ομοιογένεια στις εθνότητες…κατά συνέπεια πριν την λήψη
  τέτοιων σοβαρών αποφάσεων με άμεση υπονόμευση του Ελληνικού κράτους
  και επειδή δεν σας ψηφίσαμε να εντάξετε τους αγνώστου διαμονής και προέλευσης λαθρομετανάστες, ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:23 | Παναγιώτης Βαρλάγκας

  @ «Κωνσταντίνος» – — 7 Ιανουαρίου 2010 @ 14:32

  Επίσης:

  «The Ottoman power in Europe; its nature, its growth, and its decline» (1877). Freeman, Edward Augustus (1823-1892), σελ. 176-177

  «When we speak of the Greek nation, we must remember that the Greeks and those Albanians who belong to the Orthodox Church have always had a strong tendency to draw together. A large part of Greece was at various times settled by Albanians, and among these should especially be mentioned the people of the small islands of Hydra and Spezza, because they did great things for the cause. But there are Albanians at other parts of Greece also, and it must be remembered that the Albanians generally, both Christian and Mahometan, have always kept up a strong national feeling. Christians and Mahometans alike have always been discontented, and often rebellious, subjects of the Turk. Some of them were able to maintain their independence for a long time in wild parts among the mountains. Such were the people of Souli, Christian Albanians who were never fully subdued till 1803, when they were overcome by Ali of Joannina. This was a conquest of Christians by Mahometans; but it was not a conquest of Christians by Turks. It was in truth a conquest of Albanians by Albanians.»

  http://books.google.com/books?id=tUQtyttfhuUC&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=souli&f=false

  ———————–

  «Medieval and Modern Greece» in «The National Review» (Richard Holt Hutton & Walter Bagehot), No. XXXV, January 1864, σελ. 93-94

  «The Albanian element in modern Greece is manifest to all men. Many of the noblest heroes of the Revolution, men like Mark Botzares and Andrew Miaoules, were not of Greek, but of Albanian descent. Neither the mountaineers of Souli nor the seamen of Hydra and Spetza could lay any claim to pure Hellenic blood. Indeed, in a full third of continental Greece the Albanian blood is predominant, and the Albanian tongue is still far from being extinct. In fact, those Albanians who cleave to their old Orthodox faith, and who have not fallen away either to the Pope or to the Prophet, seem to be fully content to merge their nationality in that of the Hellenes. The position of the Slaves is more difficult. The Albanians are still visible in the land, and their appearance in Greece is an historical event, dating from days not remote from the Ottoman conquest.»

  http://books.google.com/books?id=mV9FAAAAYAAJ&pg=PA78&dq=Medieval+and+Modern+Greece+Bagehot&as_brr=3&cd=1#v=onepage&q=&f=false

  —————————————–

  Χρονογραφία της Ηπείρου και των ομόρων Ελληνικών και Ιλλυρικών χωρών, Π. Αραβαντινός, 1856, σελ. 155-156

  «Σουλιώται.— Οί κάτοικοι του Σουλίου και των πέριξ αυτού χωρίων. Ούτοι λαλούντες την Αλβανικήν γλώσσαν γνωρίζουσιν άπαντες και την Ελληνικήν, και εγκαυχώνται προσαγορευόμενοι Ελληνες.

  […]

  Οι πρώτοι κάτοικοι του τοσούτον γυμνού καί φαραγκώδους όρους του Σουλίου υπήρξαν ποιμένες και αίπόλοι, προσφυγόντες εκείσε μετά των οικογενειών και βοσκημάτων των, ίνα αποφύγωσι τάς των Οθωμανών καταπιέσεις, των επαυξηθέντων εν τη Θεσπρωτία. Οι πλείστοι των εις το Σούλιον προκατοικησάντων υπήρχον Αλβανικής φυλής καταγόμενοι εκ της Γαρδίκης κώμης της Παραμυθίας»

  http://books.google.com/books?id=Eo8ZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false

  ——————————-

  Το Σούλι, ήτοι τα ηρωικά καθορθώματα των Σουλιωτών και Σουλιωτιδών, Παναγιώτης Α. Σαλαμπάντας, 1860, σελ. 11

  «Οι πρώτοι κάτοικοι του Σουλίου ήσαν Αλβανικής φυλής, και ελάλουν την Αλβανικήν γλώσσαν, μετ’ ου πολύ όμως συνεμίγησαν μετ’ αυτών και Έλληνες εκ των πλησιοχώρων, και διά της επιμιξίας ταύτης κατά τα τελευταία έτη ελάλουν μάλλον την Ελληνικήν ή την Αλβανικήν γλώσσαν.»

  http://books.google.com/books?id=w5UZAAAAYAAJ&printsec=frontcover&source=gbs_v2_summary_r&cad=0#v=onepage&q=&f=false

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:20 | Άγγελος Ιωάννου

  Και κάτι ακόμα.

  Κάποιοι κατακρίνουν τους διαφωνούντες με το νομοσχέδιο ότι από τη μία δε θέλουν την Ελληνοποίηση των λαθρομεταναστών αλλά τους απασχολούν στις δουλειές τους ή και τους εκμεταλλεύονται κιόλας εργασιακά.

  Θα πω λοιπόν σε όλους αυτούς ότι η παροχή εργασίας δε σημαίνει και υποχρέωση Ελληνοποίησης. Δεν καταλαβαίνω που τα έχετε δει αυτά γραμμένα και από πού πηγάζει το δικαίωμα ελληνοποίησης για τους αλλοδαπούς που εργάζονται στην Ελλάδα; Δηλαδή οι Έλληνες που εργάζονται και μάλιστα νόμιμα στο Ντουμπάι στη Σαουδική Αραβία κλπ τους απέδωσαν και την ιθαγένεια και υπηκοότητα των χωρών αυτών;

  Επίσης ποιος φταίει για την εκμετάλλευση των αλλοδαπών στον εργασιακό τομέα; Δε θα αναφερθώ φυσικά και στους έλληνες εργαζόμενους που και αυτοί πέφτουν θύματα εργασιακής εκμετάλλευσης αλλά στο ζήτημα των αλλοδαπών ειδικά, οι αποκλειστικοί υπαίτιοι της εργασιακής τους εκμετάλλευσης είναι οι ίδιοι οι αλλοδαποί οι οποίοι δεν θέλουν να νομιμοποιηθούν οι περισσότεροι και θέλουν να ζουν στην παρανομία για τους δικούς τους λόγους που μας είναι αδιάφοροι, και φυσικά ο μεγάλος και κύριος υπαίτιος της εργασιακής εκμετάλλευσης τους, είναι η ίδια η Πολιτεία και οι εκάστοτε κυβερνήσεις οι οποίες δεν εφαρμόζουν το Νόμο που τιμωρεί αυστηρά αυτούς που εκμεταλλεύονται τους εργαζομένους ή απασχολούν παρανόμους λαθρομετανάστες στις εργασίες τους.

  Να ψάξετε λοιπόν εκεί τις αιτίες της εργασιακής εκμετάλλευσης και όχι στους «ακροδεξιούς φασίστες και ρατσιστές» που λένε τα πράγματα με το όνομα τους είτε αυτό σας αρέσει είτε όχι.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:58 | Πατριώτης

  Διαβάστε το παρακάτω και θα δείτε πως οι λαθρομετανάστευση είναι ασύμμετρη απειλή.
  http://www.iospress.gr/ios2004/ios20041114a.htm

  Η πρώτη αλλαγή προς αυτή την κατεύθυνση έγινε αμέσως μετά την 11η Σεπτεμβρίου. Στις 20.9.2001 το ΚΥΣΕΑ ενέκρινε την αναθεώρηση του αμυντικού δόγματος, ενσωματώνοντας την αντιμετώπιση των «ασύμμετρων απειλών» στα καθήκοντα (και) των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Στην ίδια ιστορική συνεδρίαση, ο τότε πρωθυπουργός Κώστας Σημίτης ανακοίνωσε την πανευρωπαϊκή επεξεργασία «ενός κοινού ορισμού της έννοιας της τρομοκρατίας» και την καθιέρωση του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης.

  Σκιαγραφώντας στο πρες ρουμ τον καινούριο εχθρό, ο τότε κυβερνητικός εκπρόσωπος Δημήτρης Ρέππας ήταν απολύτως σαφής: «Τίθεται πλέον ένα θέμα εσωτερικής ασφάλειας. Ο κλασικός κίνδυνος, για την κυριαρχία και την ακεραιότητα μιας χώρας, ήταν κατά παράδοση εξωτερικός. Τώρα ο κίνδυνος, στο πλαίσιο αυτών των ασύμμετρων απειλών, μπορεί να προέλθει από το εσωτερικό μιας χώρας. Θα πρέπει, λοιπόν, κι εμείς να συντονίσουμε τη δράση των υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα εθνικής άμυνας ή εξωτερικής πολιτικής με τη δράση των υπηρεσιών που ασχολούνται με θέματα εσωτερικής ασφάλειας και τάξης».

  Το κείμενο της «αμυντικής στρατηγικής αναθεώρησης» δόθηκε στη δημοσιότητα στις 2.10.01 και περιλαμβάνει έναν γενικόλογο ορισμό του προβλήματος: «Ως ασύμμετρες απειλές ορίζονται οι προσπάθειες εκείνες υπονόμευσης της ισχύος ενός αντιπάλου, οι οποίες στηρίζονται στην εκμετάλλευση των αδυναμιών του με χρήση μέσων που διαφέρουν σημαντικά από τον συνήθη τρόπο διεξαγωγής επιχειρήσεων του αντιπάλου» (σ.19). Για να μη νομίζουμε πάντως ότι αυτή η «υπονόμευση» απέχει πολύ από τις ιδέες του Κίτσον, επιστρατεύεται ένα τέτοιο παράδειγμα «ασύμμετρης απειλής»: «μια σύγκρουση», γενικά, όπου «από τη μία βρίσκεται ένα οργανωμένο κράτος και από την άλλη έχουμε ‘ομάδες’ συμφερόντων» (σ.19). «Ομάδες συμφερόντων» που απαρτίζονται, προφανώς, από πολίτες της Ελληνικής Δημοκρατίας…

  Αναλυτικότερη είναι η απαρίθμηση, στο ίδιο ντοκουμέντο, «των βασικότερων μορφών ασύμμετρης απειλής» που αντιμετωπίζει η χώρα μας: «διεθνής τρομοκρατία», «όπλα μαζικής καταστροφής», «διεθνές οργανωμένο έγκλημα», «εμπόριο ναρκωτικών», «διαφθορά» και «λαθρομετανάστευση» (σ.21). Η τελευταία, εκτός από «εισβολή προσφύγων από βαλκανικές χώρες», συνεπάγεται και τον πρόσθετο «κίνδυνο» της «διασποράς μουσουλμανικών θυλάκων στα βόρεια σύνορα με απροσδιόριστες [sic] απειλές» (σ.54).

  Σε ομιλία του στη Ναυτική Σχολή Πολέμου (21.8.02), ο αρχηγός ΓΕΣ αντιστράτηγος Χαρβάλας θα προσθέσει δυο ακόμα «ασύμμετρους» κινδύνους: τον «εθνικοθρησκευτικό φανατισμό» και τον εν γένει «ριζοσπαστισμό» -διατύπωση ασαφής, που παραπέμπει όμως ευθέως στα αντί-νεοφιλελεύθερα νέα κοινωνικά κινήματα.

  Το ίδιο δόγμα θα διατηρηθεί και στην τελική μορφή της «στρατηγικής αναθεώρησης», που ενέκρινε το ΚΥΣΕΑ στις 6.11.2003. Περιγράφοντας στους δημοσιογράφους τις καθ’ ημάς «ασύμμετρες απειλές», ο Γιάννος Παπαντωνίου θα τονίσει ότι αυτές «συνδέονται με την αστάθεια στις χώρες που βρίσκονται στα βόρεια σύνορά μας», καθώς και «με γενικότερους λόγους που υποκινούν τη διεθνή τρομοκρατία, το οργανωμένο έγκλημα, την ενδεχόμενη έκρηξη κύματος λαθρομεταναστών, την οποία ζήσαμε τα προηγούμενα δέκα χρόνια, καθώς και άλλα φαινόμενα, τα οποία θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της χώρας» (ΜΠΕ 6.11.03).

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:31 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ Ο ΦΑΛΗΡΕΥΣ

  Αγαπητέ Κε GIORGOS , βρίσκω το σενάριο σας εξαιρετικά υπερβολικό και εξωπραγματικό γιά να συζητήσω επ αυτού. Οσο για το δημοψήφισμα, απ΄ όσο ξέρω, διότι δεν είμαι ειδικός, δεν μπορεί να γίνει έτσι κι αλλιώς! Αλλά έστω ότι γίνεται και ο Ελληνικός Λαός αποφασίζει ΟΧΙ. Τότε τι θα έχουμε; Θα εξαφανιστούν την άλλη μέρα διά μαγείας οι πρόσφυγες; (διότι στην πλειοψηφία τους περί ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ από εμπόλεμες περιοχές ή περιοχές που ο βίος είναι αβίωτος πρόκειται). Θα αρχίσουν ομαδικές εκτελέσεις ή απελάσεις; Τίποτε απ όλα αυτά! Θα συνεχιστεί η ίδια ανοργάνωτη και χαωτική κατάσταση! Κανείς δε θα ξέρει τι είναι ο (ξένος) διπλανός του. Οι ατυχείς αυτοί άνθρωποι θα εξακολουθούν να είναι θύματα της κάθε λογής εκμετάλλευσης και κακομεταχείρισης. Το Ελληνικό Δημόσιο και κυρίως τα Ασφαλιστικά Ταμεία, θα εξακολουθήσουν να χάνουν πολύτιμους πόρους από την αδήλωτη και ανασφάλιστη εργασία. Θα γεννιούνται στρατιές από παιδάκια που θα μιλούν μόνο Ελληνικά, θα πηγαίνουν σε Ελληνικά σχολία, θα΄χουν Ελληνες φίλους, άλλο τόπο δε θα γνωρίζουν και πατρίδα δε θά χουν! Κύριε Γιώργο, να την χαίρεστε τέτοια κατάσταση και τέτοιο Κράτος! Μέ κατάρες, ξόρκια και λιτανείες το πρόβλημα δε λύνεται!

 • Αγαπητοί,
  παραθέτω μια ετυμολογική προσέγγιση στο Ν/Σ σας.

  Επειδή η Ελληνική δεν περιέχει συνώνυμες λέξεις χωρίς να υπάρχουν ουσιώδεις διακρίσεις, και σε σχέση με την διευκρίνησή σας ότι ιθαγένεια = υπηκοότητα
  έψαξα στο λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, του Ι. Σταματάκου (καθηγητού και ακαδημαϊκού) και διαπίστωσα τις παρακάτω ερμηνείες τις οποίες παραθέτω περιληπτικά (η συμπύκνωση δική μου) στην πολυτονική εκδοχή τους:

  ἒπηλυς: ὁ ἐρχόμενος εἰς τινὰ τόπον ὁ νεωστὶ ἐλθὼν, ὁ ξένος

  ἰθαγενὴς: [ ετυμ. ἰθα = ἐνταῦθα + γένος ] -> ὁ γεννηθεὶς ἐδῶ, κατ᾽εὐθεῖαν, ἐκ νομίμου γάμου. Γιὰ ἒθνος -> οἱ κατ᾽ εὐθεῖαν ἀπόγονοι σὲ ἀντίθεση μὲ τοὺς ἐπήλυδας

  ὑπήκοος: [ὑπακούω] -> ὡς καὶ νῦν,ἀλλὰ καὶ οἱ ἀνήκοντεες εἰς τὴν συμμαχίαν ( τῶν Ἀθηναίων ), οἱ φόρου ὑποτελεῖς

  Ἒθνος, -εος: (ἐτυμ. ἒθος, Fheθος, svedhas, sibha sibja) ->ὁμάδα ἀνθρώπων , συνηθειῶν, παραδόσεων, κοινότητος, κατὰ γραμμή αἲματος οἰκειότητος.
  =======
  Από τα ανωτέρω εύκολα συμπεραίνει κάποιος ότι
  Η Ιθαγένεια είναι ριζικά διαφορετική από την Υπηκοότητα:
  Υπηκοότητα = επαγγελματική ή πολιτική σχέση με το κράτος, οιουδήποτε, που ζεί και εργάζεται [νόμιμα] και πληρώνει φόρους και εκτελεί τις υποχρεώσεις εσωτερικών και εξωτερικών σχέσεων.
  Η υπηκοότητα δεν του εκχωρεί δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι στο Βουλευτήριο ή στα αποφασιστικά όργανα και συνελεύσεις.

  Το τελευταίο είναι προνόμιο των ιθαγενών , με άλλα λόγια των μετεχόντων στις παραδόσεις και συνήθειες της κοινότητος, περιλαμβανομένων των πυλώνων της μεταφυσικής και του Πολιτισμού δηλ. Αξιών και Παιδείας.

  Ας σημειωθεί ότι διακριτότητα μεταξύ ιθαγένειας και υπηκοότητος με παραπλήσιες λίγο πολύ διαφοροποιήσεις υπάρχει τόσο σε επίπεδο χωρών μελών της ΕΕ όσο και στην ίδια την ΕΕ.
  (δείτε εδώ http://ec.europa.eu/youreurope/nav/el/citizens/citizenship/citizenship

  και εδώ
  http://akritas-history-of-makedonia.blogspot.com/2009/12/blog-post_601.html

  Κατά συνέπεια είναι ακατανόητη η εμμονή στην χορήγηση ιθαγένειας αντί υπηκοότητος που διατρέχει το Νομοσχέδιο αλλά και προγενέστερους Νόμους.
  Οθεν, σας παρακαλώ, να αποσυρθεί και να γίνει σε συνεργασία με την ΕΕ, καλύτερη επεξεργασία και εν συνεχεία δημοψήφισμα.

  Γιώργος Κακαρελίδης
  Καθηγητής Εφαρμογών Επιχ. Ερευνας & Στατιστικής ΤΕΙ Πατρών

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:03 | Δημήτρης

  Κύριε Βαρλάγκα μας, πολύ λάθος μας τα λες τελικά. Και είχα αρχίσει να τα δέχομαι. Ευτυχώς υπάρχουν κι άλλοι πολλοί που διαβάζουν τα γραφόμενα και έχουν και γνώσεις οι άνθρωποι. Κύριε βαρλάγκα απέτυχες!

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:19 | Λεωνίδας Παγανός

  Ανεξάρτητα απο το αν η ιθαγένεια είναι το ίδιο με την υπηκοότητα ή όχι και ανεξάρτητα απο το εαν θα πρέπει, οι οικονομικοί μετανάστες που βρίσκονται νόμιμα στή χώρα μας, να αποκτήσουν την ελληνική ιθαγένεια ή όχι, θεωρώ οτι το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ είναι μια άκρως σοβαρή διαδικασία, την οποία δεν μπορεί να τη χρησιμοποιεί και να την εκμεταλεύεται κάθε πολιτικός κατά το δοκούν.
  Ο λαός είναι το κυρίαρχο όργανο μιας δημοκρατικά οργανωμένης χώρας. Όμως ο λαός καλείται για να αποφασίσει σύμφωνα με τις κείμενες συνταγματικές διατάξεις και όχι επειδή το επιθυμεί, για κομματικές σκομιμότητες, ο κάθε δημαγωγός – πολιτικός της χώρας μας.
  Στη χώρα μας το δημοψήφισμα προβλέπεται συνταγματικά κατά τη διαδικασία του άρθρου 44. Η Βουλή το αποφασιζει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας το προκηρύσσει.
  Υπάρχουν όμως πλείστα παραδείγματα δημοκρατικών χωρών της κεντρικής Ευρώπης, όπου προβλέπεται νομοθετικά η προσφυγή στις κάλπες, για κάθε σοβαρό ζήτητημα, εφόσον προηγουμένως το αποφασίσει ο ίδιος ο λαός σχηματίζοντας επιτροπές διαβούλευσης, οι οποιες ακολουθώντας τη συγκεκριμένη και προβλεπόμενη νομοθετική διαδικασία, ζητούν το ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ και το αρμόδιο όργανο, η Βουλή εν προκειμένω, το προκηρύσσει (κλασικό παράδειγμα η Γερμανία).
  Αν θέλουν λοιπόν οι μεγάλοι «πατριώτες» του τόπου μας να είναι ο λαός πραγματικά το κυρίαρχο όργανο, ας εργασθούν ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΑ προς την κατεύθυνση τροποποιήσεως του Συντάγματος της χώρας μας, ώστε ο λαός να δύναται να αποφασίζει συντεταγμένα για κάθε σοβαρό θέμα.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:54 | Α. Ιωαννίδης

  Το υπο διαβούλευση σχέδιο νόμου πρέπει να αποσυρθεί και να επανέλθει διορθωμένο επι το αυστηρότερον, όσον αφορά τα κριτήρια χορήγησης της Ελληνικής ιθαγένειας, αφού μελετηθούν οι επιπτώσεις που θα έχει στην κοινωνική συνοχή, εγκληματικότητα, αγορά εργασίας και οικονομία της χώρας μας.

  Θα πρέπει να εκτιμηθούν και ληφθούν υπόψιν και τα παρακάτω :

  1)Ο ακριβής αριθμός των μεταναστών, και ο ρυθμός προσέλευσης νέων.
  2)Πόσοι εξ’αυτών εισήλθαν νόμιμα στην χώρα.
  3)Απο ποιές χώρες προέρχονται ποσοστιαία.
  4)Τα ποσοστά εγληματικότητας των μεταναστών κατα κατηγορία εγκλημάτων και κατά χώρα προέλευσης.
  5)Τά συνολικά ποσά των εμβασμάτων πού στέλνουν στο εξωτερικό και την ανάλυση ανά χώρα προέλευσης.
  6)Τό κόστος απο την μέχρι τώρα παρουσία τους (εκπαίδευση, περίθαλψη,ανεργία, διαφυγόντες φόροι και εισφορές, σοφρωνισμός κλπ)
  7)Το όφελος απο την μέχρι τώρα παρουσία τους (ποιό και για ποιούς)

  Θα πρέπει επίσης να έχει αποφασισθεί ποιά θα είναι η μεταναστευτική πολιτική της χώρας μας εφεξής, πώς και με ποιό κόστος θα εξασφαλιστεί η τήρησή της, καθώς και το καθεστώς που θα καθορίζει την τιμωρία όσων απασχολούν παράνομους μετανάστες.

  Η ψήφιση ενός νόμου που μπορεί να επηρεάσει σοβαρά την Ελληνική κοινωνία και το μέλλον της χώρας, δέν πρέπει να γίνει με σπουδή ή εν θερμώ, αλλά μετά απο ψύχραιμη ανάλυση των δεδομένων και εκτίμηση όλων των πιθανών συνεπειών του.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:29 | Παναγιώτα Πουρη

  Να ψηφιστεί άμεσα.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 16:27 | Διονύσης

  Τα παιδιά των νομίμων μεταναστών – πρέπει να νομιμοποιηθούν και να ενταχθούν πλήρως στην Ελληνική κοινωνία για ανθρωπιστικούς αν μη τι άλλο λόγους. Πέραν αυτού όμως διαφωνώ με το νομοσχέδιο για ένα απλό λόγο. Πριν αποφασίσουμε πως θα εντάξουμε τους μετανάστες θα πρέπει να αποφασίσουμε αν θέλουμε να γίνουμε μία πολυφυλετική / πολυεθνική κοινωνία. Το παγκοσμιοποιημένο εθνικό μοντέλο που προσπαθούν να μας επιβάλλουν τα κόμματα διακυβέρνησης σε συνεργασία με μεγάλους ομίλους ΜΜΕ και διεθνής οργανισμούς είναι πολύ σοβαρή υπόθεση και συμφωνώ απολύτως με τη διεξαγωγή σχετικού δημοψηφίσματος. Από τους οπαδούς της «παγκοσμιοποίησης» προβάλλονται κυρίως «ανθρωπιστικά» και οικονομικά επιχειρήματα υπέρ της μετανάστευσης. Προβάλλονται εικόνες αναξιοπαθούντων Αφρικανών και Ασιατών, εικόνες μικρών παιδιών, στατιστικά στοιχεία που υποστηρίζουν τη συνεισφορά των μεταναστών στην αύξηση του κατά κεφαλήν εισοδήματος, απόψεις ότι η μετανάστευση θα «σώσει» τα ασφαλιστικά ταμεία, και λοιπά παραπλανητικά, μονομερή και σε πολλές περιπτώσεις αφελή επιχειρήματα. Ουσιαστικός διάλογος για τα υπέρ και τα κατά της μαζικής μετανάστευσης δεν έχει γίνει ακόμα στην Ελλάδα.
  Οι επιπτώσεις του φαινομένου στη χώρα μας είναι πολλές και σε καμμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιος να ισχυριστεί ότι είναι μόνο θετικές – είναι πολύ νωρίς για κάτι τέτοιο. Τις συνοψίζω:

  1. Οικονομικές. Η αθρόα εισαγωγή ανθρώπων πληθωρίζει τις αγορές εργασίας, δημιουργεί συνθήκες υπερπροσφοράς και οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια τους μισθούς σε στασιμότητα ή πτώση. Απορώ μάλιστα πως ένα λεγόμενο «σοσιαλιστικό» κόμμα συμμαχεί τόσο απροκάλυπτα με την «εργοδοσία» εις βάρος τόσο της εργατικής όσο και της μεσαίας τάξης της χώρας. Αν η ανάπτυξη της οικονομίας δεν συμβαδίζει με την αύξηση της προσφοράς στην εργασία τότε ο ρυθμός πτώσης του εισοδήματος επιταχύνεται και αυξάνεται επίσης και η ανεργία. Σε χώρες δε με παραδοσιακά μεγάλες ροές μεταναστών έχει παγιωθεί μία τάξη μονίμως φτωχών ανθρώπων – τάξη που απαρτίζεται τόσο από μετανάστες όσο και από ντόπιους.
  2. Κοινωνικές. Αποδομείται πλήρως η έννοια της εθνικής κοινωνίας η οποία με τον χρόνο θα χάσει την συνοχή και την ταυτότητά της. Ο αριθμός των μεταναστών είναι πολύ μεγάλος και προέρχονται πλέον από χώρες που δεν έχουν καμμία πολιτιστική συγγένεια με την Ελλάδα. Έρχονται δε στη χώρα σε μικρό σχετικά χρονικό διάστημα. Όλα αυτά συντελούν στο να γίνει η αφομείωσή τους αδύνατη. Όποιος έχει αμφιβολία δεν έχει παρά να κάνει ένα ταξίδι στο Λονδίνο στο Ρότερνταμ στα προάστια του Παρισιού κλπ για να διαπιστώσει από κοντά πόσο ενσωματώθηκαν οι μετανάστες. Απόψεις του είδους «εμείς θα τα κάνουμε καλύτερα» είναι αφελείς – καταντούν δε αστείες όταν ειπώνονται από πολιτικούς που δεν έχουν ακόμα καταφέρει να λύσουν το θέμα της χωματερής.
  3. Περιβαλλοντικές. Η Αττική – περιοχή στην οποία συγκεντρώνονται τόσο η οικονομική δραστηριότητα της χώρας όσο και ο πληθυσμός, ημεδαπός και αλλοδαπός – έχει συγκεκριμένη έκταση. Η αστική πίεση είναι ήδη εμφανής στο περιβάλλον – πολύ απλά κτίζουμε τα πάντα. Με τον ρυθμό που αυξάνεται ο πληθυσμός σε μερικά χρόνια θα έχουμε κτίσει και τις βουνοκορφές. Αυτό θέλουμε? Σε αυτό το περιβάλλον θέλουμε να μεγαλώσουν τα παιδιά μας? Θέλουμε πραγματικά να θυσιάσουμε την όποια ποιότητα ζωής καταφέραμε να δημιουργήσουμε ώστε μερικά εκατομμύρια φτωχών ξένων να μοιραστούν μαζί μας τη μιζέρια που θα προκύψει?
  4. Επιπτώσεις σε θέματα εθνικής ασφάλειας. Δεδομένης της ιδιαιτερότητας της περιοχής μας και της ιστορίας που διέπει τις σχέσεις των χωρών και λαών υπάρχει μιά μεγάλη πιθανότητα οι εθνικές και θρησκευτικές μειονότητες που δημιουργούνται να λειτουργήσουν εις βάρος της εθνικής μας ακεραιότητας. Θέλουμε να πάρουμε το ρίσκο?

  Πιστεύω ότι μιά υπεύθυνη κυβέρνηση οφείλει να ανοίξει πραγματικό διάλογο και να αναλύσει τα υπέρ και τα κατά του φαινομένου της μετανάστευσης. Ο πολίτης θα πρέπει να γνωρίζει τόσο το όφελος όσο και τους κινδύνους και να αποφασίσει. Η απόφαση δε αυτή θα πρέπει να αποκρυσταλλωθεί στην μεταναστευτική πολιτική της χώρας. Λαϊκιστικές προσεγγίσεις σαν αυτή που επιχειρείται με το νομοσχέδιο και αντιστοίχως λαϊκιστικές αντιδράσεις (και ρατσιστικές και ξενοφοβικές) το μόνο που κάνουν είναι να πολώνουν, να αποπροσανατολίζουν και να υποθηκεύουν το μέλλον της χώρας και της κοινωνίας της.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 15:35 | Άγγελος Ιωάννου

  O Ξένιος Ζευς φυσικά και συνεχίζει να ζει σε αυτή τη χώρα. Απλά πρώτα του κτυπάνε την πόρτα οι επισκέπτες και μετά τους φιλοξενεί. Ποτέ ο Ξένος Ζευς δεν φιλοξενούσε επισκέπτες που μπουκάρουν με το έτσι θέλω από το παράθυρο και απρόσκλητοι. Σας τα έχουν μάθει λάθος τα πράγματα. Εάν πιστεύετε ότι ο Ξένος Ζευς φερόταν ή φέρεται διαφορετικά, τότε ο αξιότιμος κύριος Παπανδρέου να πάρει όλους τους φιλοξενούμενους μετανάστες του στο Καστρί και να μη τους φορτώνει σε εμάς με το έτσι θέλω και χωρίς ποτέ να μας το έχει ζητήσει ή να έχει λάβει την άδεια μας για να πράξει κάτι τέτοιο. Κοινώς να πάψει να λογαριάζει χωρίς τον ξενοδόχο. Απλά πράγματα.

 • 7 Ιανουαρίου 2010, 15:50 | Στέλιος

  @ kk

  -«o ellinas exei deiksei epaneilimena oti einai to akrivws antitheto me tis epiloges tou gia tis proigoumenes kuverniseis kai agwnes(vlepe tautotites)», «To mono sigouro einai oti autos o laos thelei polu douleia egefalika kai koinwnika gia na katalavei ta autonoita»

  Που σε ρε «ωριμε» να πούμε που ξέρεις τα αυτονόητα ρε τύπε, ενώ εμείς δεν τα ξέρουμε… !!! Που ρε σε ψαγμένε προοδευτικάρα να ‘ούμε..!!!!

  Μπορείς να ξεκολλήσεις λίγο από το καλουπάκι – ποιηματάκι περί ξενοφοβίας (που δεν το αρνούμαι ως παράμετρο, υφίσταται σε κάποιο βαθμό, αλλά δεν αποτελεί την ουσία της συζήτησης!!!!) και να δεις πιο γενικευμένα την όλη πολυπλοκότητα του θέματος..;;

  Και δεν κατάλαβα… πως υποστηρίζεις μέτρο της κυβέρνησης που είναι προιόν της ανώριμης επιλογής του ανώριμου Έλληνα που δεν αντιλαμβάνεται τα αυτονόητα…;;;!!! Δεν είναι εγγενώς «λανθασμένη», ρε ψαγμένε…;;; Απαλλάξου σε παρακαλώ από το αριστερίστικο ψευτοπροοδευτικό καλουπάκι σου…!!!

  Τουλάχιστον προβληματίσου κατά πόσο υπάρχει η εξουσιαστική παράμετρος σ’ αυτήν την προσπάθεια της κυβέρνηση (των ανώριμων Ελλήνων της φαντασίας σου)που φυσικά δεν είναι που φυσικά δεν επιδιώκει το όφελος των Ελλήνων… Αναλογίσου: μήπως τελικά δεν είναι μέτρο φιλανθρωπίας και εκδημοκρατισμού και προοδευτισμού και εξευρωπαϊσμού και συναφή νεφελοειδών ουτοπιστικών οραμάτων αλλά εξουσιαστική τακτική προς απολαβή ίδιου κέρδους, διαιώνισης της εξουσίας και μεταβολής παραμέτρων στο κράτος για εξυπηρέτηση συμφερόντων εντός και εκτός…;;;;

  Τι είμαι;;; Συνωμοσιολόγος;;; Έχουμε δει κάτι καλό τόσο χρόνια και υπάρχει τώρα εχέγγυο ότι έχουμε φτάσει στον πάτο και δεν κινούμαστε πιο κάτω στο βούρκο ακόμα…;;;; Δεν αφήνουμε τους ρομαντισμούς λέω εγώ;;!!!
  Ξύπνα kk και οι υπόλοιποι!!!!!!!!!!!!

  ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑ ΤΩΡΑ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Το Ίδρυμα Μαραγκοπούλου για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου επιφυλάσσεται για την κατάθεση προτάσεων συμπλήρωσης του νομοσχεδίου με σύστημα περιορισμού των δεκτών στην Ελλάδα μεταναστών, το οποίο, κατά τη γνώμη του Ιδρύματος, πρέπει να εφαρμοστεί απαρεγκλίτως για πολλούς λόγους που αναπτύσσονται στην πρότασή μας.

  Για το Δ.Σ. του Ιδρύματος

  Η Πρόεδρος

  Ομότ. Καθηγ. Αλίκη Γιωτοπούλου-Μαραγκοπούλου

 • Ελληνας, Γάλλος, Αλβανός, Ινδός κλπ δεν γεννιέσαι αλλά γίνεσαι. Μιλάς μια κοινή γλώσσα, γελάς με κοινά αστεία, έχεις κοινές παιδικές αναμνήσεις, μεγαλώνεις ή ζεις και δουλεύεις σε ένα κοινό περιβάλλον. Μοιράζεσαι τα ίδια όνειρα και τις ίδιες ελπίδες με τον διπλανό σου, πληρώνεις φόρους και προσπαθείς για το κοινό μέλλον. Για μένα, όποιος καταλαβαίνει έστω και λίγο ελληνικά, έχει πάει μια χρονιά στο ελληνικό σχολείο, δουλεύει και φορολογείται έχει το αυτονότητο δικαίωμα να είναι και να νιώθει Έλληνας, αν φυσικά το θέλει ο ίδιος.
  Όλοι γεννιόμαστε απλώς άνθρωποι. Όλα τα άλλα είναι επίκτητα. Το παρόν νομοσχέδιο είναι μόνο μια μικρή αρχή μιας μεγάλης αδικίας, απέναντι σε όλους τους Ελληνες που θέλουν να είναι Ελληνες και δεν τους αφήνουμε αυθαίρετα οι υπόλοιποι.

  Δημοψηφίσματα και συμμετοχική δημοκρατία καλό θα ήταν να διεκδικούμε για να συναποφασίζουμε μεγάλα εθνικά και ευρωπαϊκά θέματα όπως: Η Συνθήκη της Λισαβόνας, η νομιμότητα της ανταλλαγής λιμνών και ιλιγγιωδών εκτάσεων γης ανάμεσα στην εκκλησία και το κράτος, οι »νόμιμες και ηθικές» offshore εταιρίες και τα αυθαίρετα υπουργών και η δυνατότητα παραμονής τους στην εξουσία, το μαύρο χρήμα πολυεθνικών που κατέληξε στις τσέπες πολιτικών, για να αγοραστούν συστήματα ασφαλείας που ποτέ δεν αποκτήσαμε και αν θα έπρεπε όλοι αυτοι να είναι ήδη στη φυλακή και τόσα άλλα…

  Ας σταματήσει επιτέλους η δημαγωγία στην πλάτη των μεταναστών. Και ας αποκτήσουν άμεσα τα αυτονότητα δικαιώματά τους.