VIII. ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Άρθρο 54 Τροποποίηση των άρθρων 1, 3, 9 και 13 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231)

 

1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 1 του ν. 3811/2009 (Α’ 231) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Συνιστάται αρχή με την ονομασία ‘‘Ελληνική Αρχή Αποζημίωσης Θυμάτων Εγκληματικών Πράξεων’’, η οποία λειτουργεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης και αποφαίνεται, κατά τις διατάξεις του άρθρου 3 του παρόντος, επί των αιτήσεων αποζημίωσης των θυμάτων εγκλημάτων βίας από πρόθεση ή των εγκλημάτων των άρθρων 323 Α, 336 σε βάρος ανηλίκου, 339 παράγραφοι 1 και 3, 342 παράγραφος 1, 348 Α, 348 Β, 348 Γ, 349 και 351 Α ΠΚ που έχουν τελεστεί στην ημεδαπή, τα οποία έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα ή στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτου κράτους στις περιπτώσεις του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα.».
2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 3 του ν. 3811/2009 (Α’ 231) αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Θύματα εγκλημάτων βίας από πρόθεση ή εγκλημάτων των άρθρων 323 Α, 336 σε βάρος ανηλίκου, 339 παράγραφοι 1 και 3, 342 παράγραφος 1, 348 Α, 348 Β, 348 Γ, 349 και 351 Α του Ποινικού Κώδικα που έχουν τελεστεί στην ημεδαπή, τα οποία έχουν την κατοικία ή τη συνήθη διαμονή τους στην Ελλάδα ή στο έδαφος άλλου κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή και τρίτου κράτους στις περιπτώσεις του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα, δικαιούνται, κατόπιν αιτήσεώς τους, εύλογης και προσήκουσας αποζημίωσης από το Ελληνικό Δημόσιο.».
3. Η περίπτωση (β) του άρθρου 9 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231) τροποποιείται ως εξής:
«β) Αν υπαίτια παρέλειψε ή καθυστέρησε να καταγγείλει εντός τριών μηνών τη σε βάρος του τελεσθείσα αξιόποινη πράξη, με αποτέλεσμα να δυσχερανθεί η διακρίβωση της ταυτότητας του δράστη. Αν εμποδίστηκε από λόγο ανωτέρας βίας να καταγγείλει τη σε βάρος του τελεσθείσα αξιόποινη πράξη, η προθεσμία των τριών μηνών αρχίζει από την άρση του λόγου αυτού.».
4. Το άρθρο 13 του ν. 3811/2009 (Α΄ 231) αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 13
Έξοδα
Η αίτηση αποζημίωσης απορρίπτεται εάν μέχρι την εξέτασή της από την Αρχή Αποζημίωσης δεν προσκομιστεί αποδεικτικό καταβολής παραβόλου. Το παράβολο ορίζεται σε πενήντα (50) ευρώ και το ύψος του δύναται να αναπροσαρμόζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Δικαιοσύνης. Σε περίπτωση που η αίτηση αποζημίωσης γίνει δεκτή, το παράβολο επιστρέφεται στον αιτούντα, ενώ αν η αίτηση απορριφθεί, το παράβολο καταπίπτει υπέρ του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.). Ο αιτών απαλλάσσεται από κάθε άλλη επιβάρυνση που προκαλείται σε όλα τα στάδια της διαδικασίας από την υποβολή της αίτησης μέχρι την έκδοση απόφασης από την Αρχή Αποζημίωσης.».