Άρθρο 16 Δικαίωμα στη χορήγηση νομικής συνδρομής (άρθρο 18 Οδηγίας)

 

Ο ανήλικος ύποπτος ή κατηγορούμενος δικαιούται νομική βοήθεια σε ποινικές υποθέσεις σύμφωνα με τον ν. 3226/2004, εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. α΄ της παρ. 2 του άρθρου 6 του ν. 3226/2004, για πράξεις, οι οποίες, όταν τελούνται από ενήλικο, προβλέπεται ποινή φυλάκισης, το κατώτατο όριο της οποίας είναι τουλάχιστον έξι (6) μηνών.