Άρθρο 63 Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 (Α΄5)

 

1. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 (Α΄5) προστίθενται τρία εδάφια ως εξής:
«Tο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των υποθηκοφυλακείων του άρθρου 32 του ν. 4456/2017 (Α΄17) που μετατράπηκαν σε έμμισθα, μπορεί, με αίτηση που υποβάλλεται στο Τμήμα Δικηγορικού Λειτουργήματος, Δικαστικών Επιμελητών, Συμβολαιογραφείων Υποθηκοφυλακείων και Κτηματολογικών Γραφείων του Υπουργείου Δικαιοσύνης εντός ενός μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, να μετατάσσεται σε κλάδο δικαστικών υπαλλήλων ή υπαλλήλων της Κεντρικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Δικαιοσύνης ή Υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, κατά τα οριζόμενα στα άρθρα 83 και 84 του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων, εφόσον διαθέτει τα προβλεπόμενα τυπικά προσόντα. Η μετάταξη διενεργείται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του αρμόδιου υπηρεσιακού Συμβουλίου, σε κενή θέση, ή αν δεν υπάρχει σε προσωποπαγή, η οποία συνιστάται για το σκοπό αυτό με την απόφαση μετάταξης και καταργείται με την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση του υπαλλήλου από την υπηρεσία. Η ισχύς της πράξης μετάταξης αναστέλλεται έως τη δημοσίευση της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 4512/2018 (Α΄5), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.».
2. Το εδάφιο β΄ της παρ. 8 του άρθρου 20 του ν. 4512/2018 (Α΄5) τροποποιείται ως εξής:
«Η απόσπαση πραγματοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. του Φορέα, ύστερα από σχετική αίτηση του υπαλλήλου που υποβάλλεται στο Φορέα και μετά από γνώμη του Προϊσταμένου του έμμισθου Υποθηκοφυλακείου και σύμφωνη γνώμη του Προϊσταμένου της Γενικής Διεύθυνσης Διοίκησης Δικαιοσύνης και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Η γνωμοδοτική αρμοδιότητα των Προϊσταμένων αυτών παρέχεται μέσα σε προθεσμία ενός μηνός από τη γνωστοποίηση σε αυτούς της αίτησης του υπαλλήλου από το Φορέα. Δεν είναι επιτρεπτή απόσπαση υπαλλήλου που έχει τοποθετηθεί σε θέση προϊσταμένου του οικείου υποθηκοφυλακείου.».

 • 18 Μαρτίου 2020, 20:52 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

  ΔΙΝΕΤΑΙ Η ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΤΑΞΗΣ ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΜΜΙΣΘΩΝ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΩΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΣΤΙΓΜΗ ΠΟΥ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΕΧΕΙ ΗΔΗ ΚΑΝΕΙ ΤΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΔΟΜΩΝ/ΚΤΗΜΑΓΡΑΦΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΟΤΑΝ ΚΑΙ ΟΠΟΤΕ ΣΥΣΤΑΘΟΥΝ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΩΣ 17-1-2022) ΜΕ ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΣΟ ΕΜΦΑΝΙΣΗΣ ΦΑΙΝΟΜΕΝΩΝ ΥΠΟΣΤΕΛΕΧΩΣΗΣ ΑΥΤΩΝ ΟΣΟ ΚΑΙ ΤΥΧΟΝ ΝΕΑΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΟΥ Ν. 4512/2018.
  ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΑΝ ΤΟ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΕΛΕΙ, ΣΙΓΟΥΡΑ ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΣΤΕΛΕΧΩΘΟΥΝ ΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ, ΟΜΩΣ ΒΑΣΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΩΣΕΙ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΝΑ ΕΠΙΛΕΞΟΥΝ (ΠΧ. ΟΠΩΣ ΘΕΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΠΡΟΚΥΡΗΞΕΩΣ ΑΣΕΠ) ΚΑΘΩΣ ΥΠΑΡΧΕΙ Ο ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΟΛΛΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΝΑ ΔΗΛΩΣΟΥΝ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΧΑΛΑΡΗ ΠΧ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΩΝ) ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΑΛΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ (ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΠΧ. ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΑ, ΕΙΣΑΓΓΕΛΕΙΣ ΕΦΕΤΩΝ) ΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΥΠΗΡ/ΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
  ΤΕΛΟΣ, ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΔΑΧ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΥΠΗΡ/ΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΩΝ, ΕΙΝΑΙ ΑΝΤΙΣΥΓΜΑΤΙΚΗ ΚΑΘΩΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 89 ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ ΟΡΙΖΕΙ ΡΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΗΜΑΤΙΚΑ ΟΤΙ ΚΑΘΕ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ, ΜΕΤΑΘΕΣΗ, ΜΕΤΑΤΑΞΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΠΑΙΤΕΙ ΓΝΩΜΗ ΥΠΗΡ/ΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ. ΕΠΟΜΕΝΩΣ, ΔΕΝ ΔΥΝΑΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΑΡΕΓΚΛΙΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΝΑ ΥΠΑΧΕΙ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΟΠΩΣ ΕΠΑΝΑΞΕΤΑΣΤΕΙ/ ΚΑΤΑΡΓΗΘΕΙ Η ΕΝ ΛΟΓΩ ΔΙΑΤΑΞΗ, ΤΟΣΟ Η ΑΡΧΙΚΗ ΟΣΟ ΚΑΙ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΑΥΤΗΣ.

 • 18 Μαρτίου 2020, 13:32 | Δ.Γ. Έμμισθη Υποθηκοφύλακας

  Είναι κρίμα σχεδόν όλα τα σχόλια επί του άρθρου να αναφέρονται στις (πραγματικές, δεν το αμφισβητεί κανένας) ανάγκες στελέχωσης των δικαστηρίων και, απλώς, να χαίρονται σαν να επρόκειτο για μία νέα προκήρυξη θέσεων. Με τέτοια αντίληψη των πραγμάτων, είμαστε άξιοι της τύχης μας ως λαός, στα χέρια νομοθετούντων, ελαφρά τη καρδία και με ευθεία προσβολή της νοημοσύνης μας.
  Επί της ουσίας: Πραγματικά, σύμφωνα με την εισηγητική έκθεση, η πολιτεία μοιάζει να φροντίζει ώστε, στο όνομα της συνταγματικής αρχής της ισότητας, πρόσωπα που βρίσκονται στην ίδια θέση να τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης. Μακάρι να ήταν έτσι, όμως. Η προτεινόμενη διάταξη, παρόλο που, εκ πρώτης όψεως, φαίνεται λογική συνέπεια της προηγηθείσας ανεκδιήγητης εμμισθοποίησης 20 αμίσθων υποθηκοφυλακείων (αντί της επιλογής άλλης ορθότερης λύσης των όποιων προβλημάτων τους) δεν είναι παρά επισφράγιση της ανομίας και της ανισότητας των πολιτών. Ο εισηγητής της συγκεκριμένης τροποποίησης οφείλει να μην αγνοεί:
  ΟΤΙ το προσωπικό των αμίσθων υποθηκοφυλακείων επιλέχθηκε και προσλήφθηκε από τον υποθ/κα με μοναδικό κριτήριο την συγγενική ή φιλική τους σχέση, συνήθως με μηδενικά προσόντα και με παχυλούς μισθούς με βάση συλλογικές συμβάσεις εργασίας, ενώ οι υπάλληλοι των εμμίσθων και των δικαστηρίων προσλαμβάνονται μόνον με τις νόμιμες διαδικασίες (προκήρυξη, εξετάσεις, ΑΣΕΠ) και ανάλογα με τα προσόντα τους. Η προτεινόμενη ρύθμιση έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την επικαλούμενη συνταγματική αρχή της ισότητας, αφού με βάση αυτήν το ως άνω προσωπικό απολαμβάνει απόλυτα άνισης εύνοιας (και μάλιστα χωρίς κάποιο λόγο δημοσίου συμφέροντος) σε βάρος των υπολοίπων ανέργων νέων που, έχοντας επί χρόνια κοπιάσει να πάρουν το πτυχίο και το μεταπτυχιακό τους, ή έστω και χωρίς αυτά, διεκδικώντας με τις νόμιμες διαδικασίες μία θέση δικαστικού υπαλλήλου στα δικαστήρια θα βρεθούν μπροστά σε ανορθόδοξα και παράνομα καλυφθείσες «από το παράθυρο» οργανικές θέσεις.
  ΟΤΙ, όταν με την οικονομική κρίση του 2009 οι εισερχόμενες πράξεις στα Υποθηκοφυλακεία της Χώρας μειώθηκαν, έως εκμηδενισμού σε πολλές περιπτώσεις, τα άμισθα υποθ/κεία έπρεπε α μ ε λ λ η τ ί να υποχρεωθούν, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την προβλεπόμενη διαδικασία, σε ανάλογη μείωση του προσληφθέντος στην περίοδο «των παχιών αγελάδων» προσωπικού, ώστε να μην φτάσει η κατάστασή τους εκεί που έφτασε.
  ΟΤΙ, όταν σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 20 Ν.4512/2018 εντάσσεται αυτοδίκαια στο προσωπικό του Φορέα «… β) το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των καταργούμενων ειδικών αμίσθων Υποθηκοφυλακείων, εφόσον η πρόσληψη του τελευταίου διενεργήθηκε πριν από την πρώτη Ιανουαρίου 2015…», με τη μέθοδο του «στρίβειν διά του αρραβώνος» το συγκεκριμένο προσωπικό, όποτε και αν προσλήφθηκε (λείπει ανάλογος περιορισμός) μέσω της ανεκδιήγητης, επαναλαμβάνω, μετατροπής του αμίσθου υποθηκοφυλακείου σε εμμίσθου μόλις το 2017, φυγαδεύεται, πανηγυρικά, στα δικαστήρια παρόλο που είναι απολύτως απαραίτητο για τη λειτουργία των Κτηματολογικών Γραφείων.
  Κάτι τελευταίο, που, όμως, στην ουσία είναι ΤΟ ΠΡΩΤΟ: Όλες οι προηγηθείσες την τελευταία τριετία διατάξεις, όπως και οι σήμερα προτεινόμενες, όσον αφορά τα Υποθηκοφυλακεία, δεν είναι τίποτε άλλο παρά σπασμωδικές κινήσεις ως απόρροια της υπαγωγής, αντισυνταγματικά και χωρίς αποχρώντα λόγο, των υπό σύσταση Κτηματολογικών Γραφείων αποκλειστικά στην εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, ενώ οι εργασίες που γίνονται σ΄αυτά και συγκεκριμένα η καταχώριση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων και των άλλων πράξεων που προβλέπονται στον Αστικό Κώδικα, τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και σε άλλα νομοθετήματα, ανήκουν στην αρμοδιότητα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. [Εννοείται ότι το «οικοδόμημα», πάνω στο οποίο λειτουργεί το Κτηματολόγιο (αφού το σύστημα είναι κτηματοκεντρικό πλέον, αντί του προσωποκεντρικού, που ισχύει στο σύστημα των Υποθηκοφυλακείων), δηλ. η χωρική βάση, και η συνεχής ενημέρωσή της ταυτόχρονα με την καταχώριση των δικαιωμάτων χτίστηκε και τηρείται από μηχανικούς, όπως η ιατρική και η νοσηλευτική χρειάζονται τα κτίρια των νοσοκομείων, για να ασκούνται, ολοένα συντηρούμενα κι επεκτεινόμενα, χωρίς, βέβαια, να γίνεται λόγος για αφαίρεσή τους από το Υπουργείο Υγείας. ]

 • 18 Μαρτίου 2020, 11:10 | Κατερίνα

  Σε σωστές βάσεις…
  Προχωράμε μπροστά!!!

 • 16 Μαρτίου 2020, 15:35 | Σ.

  Οποιαδήποτε απόφαση τής Κυβέρνησης η οποία θα φέρει θετικά αποτελέσματα στην λειτουργία των Δημοσίων Υπηρεσιών και κατ επέκταση στην εξυπηρέτηση των πολιτών, θα πρέπει να έχει την πλήρη υποστήριξη μας.
  Ή συγκεκριμένη Τροπολογία θα λύσει ως ένα βαθμό ένα μέρος από τα τεράστια προβλήματα πού υπάρχουν στα Δικαστήρια λόγω έλλειψης προσωπικού.
  Με ένα μικρό ποσοστό υπαλλήλων από τα Υποθηκοφυλακεια (περίπου το 5% σε σύνολο υπαλλήλων) θα μπορέσει να βοηθήσει τις υπηρεσίες αυτές πού είναι υποστελεχωμενες (από τις προκηρύξεις του ΑΣΕΠ 1Κ και 8Κ, περίπου οι μισοί επιτυχόντες δεν αποδεχτηκαν την θέση).
  Εξάλλου παρά τις κάποιες μεμονωμένες διαφορετικές απόψεις, η ολοκλήρωση τού Ελληνικού Κτηματολογιου δεν θα επηρεαστεί καθόλου αφού, καταρχήν έχουν προγραμματιστεί από πλευράς τού φορέα προσλήψεις προσωπικού (1000 άτομα), καθώς επίσης θα ακολουθήσουν και οι συγχωνεύσεις των Υποθηκοφυλακείων (μαζί με τούς υπαλλήλους τους), προκειμένου να δημιουργηθούν τα λίγα σε αριθμό Κτηματολογικά γραφεία.
  Εξάλλου βάση τής Τροπολογιας έχει προβλεφθεί όσοι υπάλληλοι αιτηθουν την μετάταξή τους, να παραμείνουν στα Υποθηκοφυλακεία-Κτηματολογικά γραφεία μέχρι την ολοκλήρωση τού φορέα, προκειμένου να κυλήσει με ομαλότητα η μετάβαση.
  Καταλαβαίνει λοιπόν ο καθένας ότι η συγκεκριμένη Τροπολογία, έχει σκοπό να συμβάλλει στην αναβάθμιση των Δικαστικών Υπηρεσιών και στο γενικότερο συμφέρον πού είναι και το ζητούμενο.
  Έχει την πλήρη στήριξη μας.

 • 15 Μαρτίου 2020, 12:10 | Βασιλική

  Δίδεται θετικό πρόσημο στην Κυβέρνηση και δη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς εκτιμάται η προσπάθεια ενίσχυσης των Δημοσίων υπηρεσιών με σκοπό την αποδοτικοτερη λειτουργία τους.
  Συγχαρητήρια.

 • 15 Μαρτίου 2020, 11:07 | Αλέξης

  Μία ρύθμιση με σκοπό να λύσει ένα μέρος προβλημάτων ετών.
  Την στηρίζουμε ολοκληρωτικά.

 • 14 Μαρτίου 2020, 11:41 | ηλιας μπ

  Σωστη τροπολογια που που θα βοηθησει πολυ στα προβληματα των δικαστηριων.
  Συμφωνω απολυτα

 • 13 Μαρτίου 2020, 22:40 | ένας μέσος χαζός άνθρωπος

  Πολύ χαρά έπεσε από τη μερίδα των δικαστικών υπαλλήλων… δουλεύουν καλά τα συγκοινωνούντα κατά συνθήκη δοχεία της ηγεσίας της ομοσπονδίας των δικαστικών υπαλλήλων και αυτών που δεν κρατιούνται να μπουν στους κόλπους τους…
  προσοχή όμως… δε συνηθίζεται να βάζουν το λύκο να φυλάει τα πρόββατα…. εκτός και αν υπάρξουν ανταλλάγματα με το νέο Κώδικά Δικαστικών Υπαλλήλων..
  αλλά κρατηθείτε μέχρι τότε με τις φιλοφρονήσεις….

 • 13 Μαρτίου 2020, 22:56 | ο τραβών κουπί στη γαλέρα ενός Άμισθου Υποθ/κείου

  Διαβάζοντας την αιτιολογική έκθεση του παρόντος άρθρου την οποία για τεκμηρίωση του σχολίου μου παραθέτω κιόλας:
  «Επί του άρθρου 63
  Πρόσωπα που βρίσκονται στην ίδια θέση τυγχάνουν ίσης μεταχείρισης σύμφωνα με τη
  συνταγματική αρχή της ισότητας. Η προτεινόμενη ρύθμιση κρίνεται αναγκαία για λόγους
  ίσης μεταχείρισης του προσωπικού των έμμισθων υποθηκοφυλακείων και του προσωπικού
  των εμμισθοποιημένων υποθηκοφυλακείων που πλέον έχουν μετατραπεί σε έμμισθα. Το
  ίδιο δικαίωμα μετάταξης έχει ήδη παρασχεθεί στο προσωπικό των έμμισθων
  υποθηκοφυλακείων με τα τρία πρώτα εδάφια της παρ. 4 του άρθρου 20 του ν. 4512/2008.
  Με την προτεινόμενη διάταξη παρέχεται το δικαίωμα αυτό και στο προσωπικό των
  εμμισθοποιημένων υποθηκοφυλακείων που έχουν εξομοιωθεί με έμμισθα και πλέον είναι
  έμμισθα, συμπεριλαμβανομένων των αποσπασμένων υπαλλήλων. Όσον αφορά την παρ. 8
  του άρθρου 20 του ν. 4512/2018, η τροποποίησή της κρίνεται αναγκαία προκειμένου να μην
  απογυμνωθούν τα υποθηκοφυλακεία από το ήδη ελάχιστο προσωπικό τους, χωρίς καν τη
  θέση σε γνώση και τη συναίνεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης, που παραμένει καθ’ ύλην
  αρμόδιο για την ομαλή λειτουργία των υποθηκοφυλακείων και την προσήκουσα
  εξυπηρέτηση των πολιτών από τις υπηρεσίες τους.»

  Έχω να διατυπώσω τα εξής ερωτήματα:
  1. Οι υπάλληλοι των εμμισθοποιημένων Υποθκείων (με τα Προεδρικά Διατάγματα του 2017) από ποιο εργασιακό χώρο προέρχονται;
  2. Βρίσκονταν και βρίσκονται στην ίδια θέση με τους συναδέλφους τους των Ειδικών Άμισθων Υποθκείων;
  3. Που είναι η συνταγματική ισότητα αυτών των 2 ίδιων κατηγοριών εργαζομένων που δημιουργήθηκαν από διάσπαση του ίδιου κλάδου;
  4. Μήπως τελικά εξαργυρώνονται συμφωνίες και χειραψίες κάτω από το τραπέζι, όταν μέσα στους εν δυνάμει δικαστικούς υπαλλήλους είναι 3 εν ενεργεία μέλη του Σωματείου των εργαζομένων στα άμισθα, νυν έμμισθα υποθκεια και κτηματολογικά γραφεία και κάποιοι άλλοι συγγενείς…..
  5. Πότε θα κατατεθεί η τροπολογία για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας των πρώην υπηρετούντων υπαλλήλων στα άμισθα υποθκεία που απορροφήθηκαν από το φορέα, που «κάποιοι» τεχνηέντως ξέχασαν τις διατάξεις του 4512/18 και δημιούργησαν θέμα με τις απολαβές τους εκ των υστέρων;

 • 13 Μαρτίου 2020, 19:59 | Μαρία

  Εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία μακάρι να έχει θετική έκβαση, καθώς Κεντρική Υπηρεσία και Δικαστήρια είναι υποστελεχωμένα. Σε αντίθεση με τα υποθηκοφυλακεία-κτηματολόγια τα οποία με τις επικείμενες συγχωνεύσεις θα βρεθούν με πλεόνασμα προσωπικού.

 • 13 Μαρτίου 2020, 14:41 | Δήμητρα

  Κάλλιο αργά παρά ποτέ.
  Έχετε την απόλυτη στήριξή μας.
  ΘΑ έπρεπε να έχει γίνει νωρίτερα ακόμα αυτή η ρύθμιση.
  Συμφωνώ απόλυτα.

 • 12 Μαρτίου 2020, 15:29 | Βασίλειος Κουζιωκας

  Είναι μία τροπολογία αναγκαία και απαραίτητη γιά τις Υπηρεσίες και επίσης δίκαιη γιά τούς υπαλλήλους.
  Να πραγματοποιηθεί άμεσα.

 • 12 Μαρτίου 2020, 08:33 | Ελένη Μακρή

  Εξαιρετική πρωτοβουλία, η οποία θέτει σε ύψιστη προτεραιότητα το σοβαρό ζήτημα της υποστελέχωσης στην Κεντρική Υπηρεσία και τις δικαστικές υπηρεσίες. Εύχομαι να επιτευχθεί το συντομότερο δυνατόν μια συμφέρουσα λύση που θα ικανοποιεί τις υπηρεσιακές ανάγκες με ενίσχυση περαιτέρω προσωπικού.

 • 11 Μαρτίου 2020, 14:24 | Αλέξης Κ.

  Μικρός σχετικά ο αριθμός των υπαλλήλων των Εμμισθοποιημενων Υποθηκοφυλακείων πού θα μπορέσει να διατεθεί, αλλά έστω κι έτσι απαραίτητος στις τεράστιες ανάγκες των Δικαστηρίων για προσωπικό.
  Σωστή και απαραίτητη Τροπολογία.

 • 11 Μαρτίου 2020, 01:15 | Θανάσης Κ.

  Είναι σωστή οποιαδήποτε απόφαση λαμβάνεται με βάση την καλύτερη λειτουργία Υπηρεσιών τού κράτους.
  Με το σκεπτικό αυτό συμφωνώ απόλυτα και εύχομαι η προσπάθεια αυτή να στεφθεί με επιτυχία.

 • 10 Μαρτίου 2020, 12:07 | Γεώργιος Σ.

  Θετική και απαραίτητη εξέλιξη για τις Υπηρεσίες αυτές.
  Σωστή απόφαση. Συνεχίστε έτσι.

 • 10 Μαρτίου 2020, 09:06 | ΕΛΕΝΗ Μ.

  Είναι σημαντικό να ενισχυθούν τα δικαστήρια και η Κεντρική υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης,καθώς υπάρχουν μεγάλες ελλείψεις σε προσωπικό. Πολύ Θετική εξέλιξη.

 • 10 Μαρτίου 2020, 08:49 | Κατερίνα Α.

  Λαμβάνοντας υπόψη τις ελλείψεις σε προσωπικό των δικαστικών υπηρεσιών, η δυνατότητα παροχής υπαλλήλων από τα έμμισθα υποθηκοφυλακεία θα βοηθήσει στην αμεσότερη διεκπεραίωση των δικαστικών υποθέσεων που ως γνωστό λιμνάζουν.

 • 10 Μαρτίου 2020, 08:13 | Βιολέτα

  Πολύ σωστή παρέμβαση.
  Θα ενισχυθούν οι Δικαστικές Υπηρεσίες με έμπειρο προσωπικό και το κυριότερο με ανθρώπους που έχουν μάθει να δουλεύουν σε δύσκολες καταστάσεις και τις περισσότερες φορές βάζοντας πλάτη εις βάρος τους προκειμένου να λειτουργεί σωστά το γραφείο.
  Συγχαρητήρια για την προσπάθεια αυτή.

 • 10 Μαρτίου 2020, 08:49 | Πηνελόπη

  Συμφωνώ απόλυτα και εύχομαι η προσπάθεια να είναι επιτυχημένη.
  Θα δοθεί μία λύση έστω και με ένα μικρό αριθμό υπάλληλων σε ένα μεγάλο πρόβλημα όπως αυτό της στελέχωσης με προσωπικό στην Κεντρική Υπηρεσία και τα Δικαστήρια.
  Μακάρι να προχωρήσει το συντομότερο δυνατό.

 • 9 Μαρτίου 2020, 19:55 | Μπέττυ

  Μια πρωτοβουλία που θα βοηθήσει τις δικ.υπηρεσίες και την Κεντρ.Υπηρεσία του Υπουργείου να στελεχωθούν, που το έχουν πολύ ανάγκη. Ειδικά τα δικαστήρια λειτουργούν με ελάχιστο για τις ανάγκες τους προσωπικό και δεν είναι εύκολο να το βρουν απο άλλες πηγές. Μακάρι να ολοκληρωθεί !!!!! Μεγάλο βήμα!!!!

 • 9 Μαρτίου 2020, 10:25 | ΠΛΑΚΟΥΤΣΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

  Συγαχρητήρια για την προτωβουλία. Μακάρι να ευοδωθεί ώστε να βοηθηθούν όλες οι δικαστικές υπηρεσίες, οι οποίες αντιμετωπίζουν μεγάλα προβλήματα λόγω ελλείψεως προσωπικού, στην έυρυθμη λειτουργία τους, με τελικό στόχο την καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

 • 9 Μαρτίου 2020, 09:02 | ΙΩΑΝΝΗΣ Κ.

  Μακάρι να πραγματοποιηθεί. Θα είναι μια πολύ καλή εξέλιξη για τα Δικαστήρια και την Κεντρική Υπηρεσία.
  Οι υπάλληλοι των Έμμισθων Υποθηκοφυλακείων είναι πολύ έμπειροι και άξιοι και με αυτή την δυνατότητα όσοι το επιθυμήσουν θα βοηθήσουν τα μέγιστα στις τεράστιες ανάγκες από έλλειψη προσωπικού των Υπηρεσιών αυτών.
  Μπράβο. Συγχαρητήρια

 • 6 Μαρτίου 2020, 18:20 | Ευάγγελος

  Από την προκύρηξη 1Κ/2017 για πρόσληψη υπαλλήλων στα δικαστήρια ένας μεγάλος αριθμός διοριστέων τελικά απέρριψαν τη θέση του. Οπότε χρειάζονται κι άλλες πηγές παροχής υπαλλήλων στα δικαστήρια. Αυτή η τροποποίηση λοιπόν σίγουρα χρειάζεται.

 • 6 Μαρτίου 2020, 18:24 | Πέτρος Ιωαννίδης

  Πολύ θετικό και μακάρι να γίνει καθώς τα δικαστήρια ως γνωστό είναι υποστελεχωμένα σε αντίθεση με το κτηματολόγιο που μάλλον δεν χρειαζεται όλους τους υπαλλήλους των εμμίσθων υποθηκοφυλακείων.

 • 6 Μαρτίου 2020, 15:28 | ΚΑΖΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

  Είναι ότι καλύτερο θα μπορούσε να γίνει. Με αυτόν τον τρόπο θα μπορέσουν να βοηθηθούν και όλες σχεδόν οι Δικαστικές Υπηρεσίες πού ως επί το πλείστον λειτουργούν με ελάχιστο προσωπικό.

 • 5 Μαρτίου 2020, 18:57 | Κώστας Δημητρίου

  αυτή η δυνατότητα δεν θα πρέπει να υπάρξει, γιατί θα κινδυνέψουν οι υπηρεσίες (υποθηκοφυλακεία-κτηματολόγια) να έχουν υποστελέχωση
  πρέπει δε να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ή μάλλον όλοι οι υπάλληλοι-εργαζόμενοι σε υποθηκοφυλακεία δεν προσλήφθηκαν με δημόσιες διαδικασίες, αλλά ήταν κατά βάση απόλυτη επιλογή του διατελέσαντος κατά την στιγμή της πρόσληψης υποθηκοφύλακος