ΚΕΦΑΛΑΙΟ III ΔΙΕΘΝΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 2005/671/ΔΕΥ (άρθρο 22 της Οδηγίας) Άρθρο 37 Πρόσβαση σε πληροφορίες, σχετικές με τρομοκρατικά εγκλήματα (Απόφαση 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 20ης Σεπτεμβρίου 2005)

 

1. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας (Δ.Α.Ε.Ε.Β.) του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, η οποία εδρεύει στην Αττική και η τοπική της αρμοδιότητα εκτείνεται σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, προς εκπλήρωση της αποστολής της, όπως αυτή προσδιορίζεται στις διατάξεις του άρθρου 29 του ΠΔ 178/2014 (Α’ 281), ορίζεται, ως εξειδικευμένη υπηρεσία, η οποία έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, που αφορούν και απορρέουν από τις ποινικές έρευνες που διεξάγουν όλες οι προανακριτικές αρχές της ελληνικής επικράτειας, για τρομοκρατικά εγκλήματα, για τις οποίες ενημερώνεται και τις οποίες συγκεντρώνει.
2. Ο εισαγγελέας, ο οποίος ορίζεται, εκάστοτε, ως επόπτης του έργου της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στη δίωξη του οργανωμένου εγκλήματος και της τρομοκρατίας (άρθρο 14 του ν. 3387/2005 –Α’ 224/, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109§1δ’ του ν. 4055/2012 –Α’ 51 ) και ως Πρόεδρος του Συμβουλίου Συντονισμού, Ανάλυσης και Ερευνών, για την αντιμετώπιση του οργανωμένου εγκλήματος του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη (άρθρο 4 παρ. 3 του ν. 2265/1994 –Α΄ 209, όπως τροποποιήθηκε με τα άρθρα 12 του ν. 3424/2005 –Α΄ 305 και 54§1 του ν. 4249/2014 –Α’ 73), ορίζεται, ως εθνικός ανταποκριτής Eurojust, για θέματα τρομοκρατίας, ο οποίος έχει πρόσβαση σε όλες τις πληροφορίες, που αφορούν ποινικές διώξεις και καταδίκες, από κάθε εισαγγελική και δικαστική αρχή της ελληνικής επικράτειας, για τρομοκρατικά εγκλήματα για τις οποίες ενημερώνεται και τις οποίες συγκεντρώνει.