Άρθρο 23 Εξαίρεση κατά την καταβολή αποζημιώσεων νομικής βοήθειας του ελέγχου για οφειλές προς ασφαλιστικούς οργανισμούς – Τροποποίηση άρθρου 14 ν. 3226/2004

Στο άρθρο 14 του ν. 3226/2004 (Α’ 24), περί της αποζημίωσης δικηγόρων υπηρεσίας και άλλων προσώπων, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Κατά τη διαδικασία καταβολής αποζημιώσεων των δικηγόρων υπηρεσίας, συμβολαιογράφων, δικαστικών επιμελητών και άλλων προσώπων, που παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παροχής νομικής βοήθειας σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν εφαρμόζεται από το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. η παρ. 1 της υποπαρ. ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85).».

  • 15 Φεβρουαρίου 2024, 21:06 | Χρίστος

    Παρακαλώ πληρώστε τούς Δικηγόρους και τούς Δικαστικούς επιμελητές και τούς Συμβολαιογράφους στην Νομική βοήθεια, Κύριε Υπουργέ Κύριε Φλωρίδη βγάλτε ΦΕΚ να πληρωθούν την Νομική βοήθεια, διότι έχουμε αποφάσεις και περιμένουμε την Νομική βοήθεια εδώ και 1 χρόνο, και κάνουν αποχή διότι δεν έχουν πληρωθεί την Νομική βοήθεια, παρακαλώ βγάλτε ΦΕΚ να πληρωθούν την ΝΟΜΙΚΗ βοήθεια! Ευχαριστώ!

  • 15 Φεβρουαρίου 2024, 19:53 | Άλεξ

    Πρέπει να πληρωθούν και οι Δικηγόροι και οι Δικαστική Επιμελητές, και οι συμβολαιογράφοι, πληρώστε τούς άμεσα βγάλτε ΦΕΚ,σας παρακαλώ για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε της αποφάσεις που έχουμε από Ειρηνοδικείο και από το Πρωτοδικείο Αθηνών, Κύριε Υπουργέ βγάλτε ΦΕΚ να πληρωθούν την Νομική βοήθεια!