ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ Άρθρο 14 Αποδοχή κληρονομίας με πράξη δικηγόρου – Τροποποίηση άρθρου 812 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Στο άρθρο 812 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 812 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 812
Η δήλωση αποποίησης κληρονομίας ή αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, αποδοχής ή αποποίησης του λειτουργήματος του εκτελεστή ή παραίτησης από αυτό και αποδοχής του διορισμού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας ή παραίτησης από αυτόν, γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας. Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δύναται να υποβληθεί και δήλωση αποδοχής κληρονομίας από τον κληρονόμο. Στην περίπτωση αυτή ο δηλών έχει υποχρέωση να παρίσταται μετά πληρεξουσίου δικηγόρου.».

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 22:39 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ Μ.

  Δεν είναι σκόπιμο να ανατεθεί η αποδοχή κληρονομίας στις γραμματείες των δικαστηρίων. Η μεταγραφή που απαιτείται σε αποδοχή κληρονομίας που αφορά σε ακίνητα απαιτεί λεπτομερή περιγραφή των ακινήτων και συχνά συνεργασία με μηχανικούς ή και λογιστές (για τον ορθό τρόπο δήλωσης ενόψει και της υποχρέωσης υποβολής δήλωσης φόρου κληρονομίας) που οι δικαστικοί γραμματείς δεν μπορούν να πραγματοποιήσουν, καθώς εκφεύγει του αντικειμένου εργασίας τους. Σε κάθε περίπτωση, τη γραμματεία του δικαστηρίου μπορεί να αντικαταστήσουν οι δικηγορικοί σύλλογοι ως ΝΠΔΔ, που παρέχουν μεγαλύτερη ευελιξία προς το σκοπό αυτό και χωρίς τον περιορισμό του ωραρίου

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 14:27 | ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΤΑΣΣΗ

  Ο μόνος ο οποίος μπορεί να συντάξει την πράξη αποδοχή κληρονομιάς με ασφάλεια και αντικειμενικότητα ως προς την κληρονομική διαδοχή και είναι ικανός να τηρεί όλα τα έγγραφα που επισυνάπτονται σε αυτήν, και είναι ο μόνος που διαφυλάσσει την ασφάλεια των συναλλαγών και είναι ο μόνος που ήδη εισπράττει με ασφάλεια όλους τους φόρους και τέλη που ήθελε το κράτος να εισπράττει από ΕΝΦΙΑ και ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ κλπ είναι ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ. Πώς θέλει τώρα το κράτος να εμπλέξει σε αυτό τον δικηγόρο με την δικαιολογία ότι είναι δημόσιος λειτουργός και τώρα θυμήθηκε να υπερασπιστεί τα συμφέροντά του ; ξεχνώντας ότι είναι δημόσιος λειτουργός χωρίς δημόσια σφραγίδα και επιβαρύνοντας με αυτόν τον τρόπο τα Δικαστήρια τα οποία δεν έχουν πρακτικά ούτε τον χώρο να τηρήσουν άλλα αρχεία ; Και πώς τα συμφέροντα του κράτους ξαφνικά από την ανάγκη είσπραξης φόρων μετατρέπονται σε διαδικασία απόκρυψης φόρων μέσω της παραχώρησης ενός δικαιώματος σε αναρμόδιο φορέα (τον δικηγόρο) και της σύνταξης ενός μόνο εγγράφου δηλωτικού μιας κληρονομιάς; Και αν μετά θέλουμε να ακολουθήσει μεταβίβαση κληρονομιαίου ακινήτου ποιος θα το αγοράσει ; Με τί τίτλο;
  Επιβαρύνεται επιπλέον με αυτόν τον τρόπο οικονομικά ο πολίτης ο οποίος θα πληρώσει παράσταση δικηγόρου; Και πώς θα προκύπτει η πληρεξουσιότητα ; θα αναγκαστεί ο πολίτης να προσκομίζει και Συμβολαιογραφικό Δικαστικό Πληρεξούσιο ;
  Δεν μπορεί ένα κράτος δικαίου, ένα Ευρωπαϊκό κράτος να συμβάλλει και να νομιμοποιεί με την τροποποίηση αυτή την ανασφάλεια των συναλλαγών. Αυτή η διαδικασία αποδοχής συμβαίνει στην Αφρική και στην Τουρκία, όχι στα κράτη του Δυτικού κόσμου. Οι Συμβολαιογράφοι μέχρι τώρα ανταποκρίνονται στο έργο της αποδοχής κληρονομιάς άριστα. Και όταν είναι κάτι άριστο δεν μπορεί να κλονίζεται ούτε να γίνεται πείραμα στα χέρια άλλου επαγγελματικού κλάδου.
  Αν ήθελε το κράτος να ελαφρύνει τα Δικαστήρια και να διευκολύνει τον πολίτη να δώσει όλα τα παραπάνω δικαιώματα και της σύνταξης πράξης αποποίησης και της σύνταξης έκθεσης επ’ ωφελεία απογραφής στους Συμβολαιογράφους οι οποίοι φέρουν δημόσια σφραγίδα, έχουν τις σχετικές γνώσεις και έχουν ρόλο αντικειμενικό στην διαδικασία .

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 13:35 | Ε.Σ.

  Δύσκολο να αντιληφθεί κάποιος, τι συμβαίνει στο μυαλό του νομοθέτη, νομοθετεί κοντόφθαλμα εξυπηρετώντας μία πολυπληθή συντεχνία; Ποιο είναι το πρόβλημα που προσπαθεί να επιλύσει, το οποίο βέβαια δεν προκύπτει από την ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης, ότι υπάρχει;
  Αντίθετα αβίαστα προκύπτει το πρόβλημα που θα προκύψει, από την νέα αρμοδιότητα που αναθέτει στις γραμματείες των δικαστηρίων, που θα είναι η συμφόρηση των δικαστηρίων και που επιλέγει την νέα αρμοδιότητα, να την προβλέψει σε σχέδιο νόμου που, ως αιτιολογική βάση έχει την αποσυμφόρηση των δικαστηρίων. Περίεργη αντίληψη της έννοιας της αποσυμφόρησης έχουν εκεί στο Υπουργείο Δικαιοσύνης.
  Υπάρχει στην ανάλυση των συνεπειών της ρύθμισης και μια σύγχυση εννοιών μεταξύ του ατύπου της δήλωσης αποδοχής κληρονομιας, της σιωπηρής αποδοχής και της ρητής αποδοχής κληρονομίας. Δεν εχει πέσει στην αντίληψη μου να γίνεται ρητή αποδοχή κληρονομιάς, δηλαδή με δημόσιο έγγραφο, χωρίς η κληρονομιά να περιλαμβάνει κληρονομιαία περιουσία, αντίθετα απ ότι φαίνεται έχει πέσει στην αντίληψη του Υπουργείου ότι γίνονται και «ρητές αποδοχές» χωρίς να η κληρονομιά να περιλαμβάνει ακίνητα.
  Λυπάμαι κύριοι, αλλά ρητή αποδοχή κληρονομιάς γίνεται μόνο σε αυτήν την περίπτωση της αναγνώρισης εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί ακίνητων, στις υπόλοιπες περιπτώσεις η αποδοχή είναι άτυπη και σιωπηρή.
  Κατά τον συντάκτη η ρητή αποδοχή κληρονομιάς, εφόσον αφορά σύσταση κατάργηση κλπ εμπράγματων δικαιωμάτων !! (λες και γινονται και για κάποιο λογο) επί ακινήτου μεταγράφεται για λόγους ασφάλειας των συναλλαγών. Αν υποθέσουμε ότι αυτός είναι ο πρωτεύων σκοπός της μεταγραφής, το υπουργείο κρίνει ότι η ασφάλεια των συναλλαγών, μπορεί να επιτευχθεί από έναν γραμματέα δικαστηρίου, που κατά πάσα πιθανότητα δεν γνωρίζει ούτε ποια, ουτε πόσα είναι τα εμπράγματα δικαιώματα, ούτε είναι αρμόδιος να δεχθεί δηλώσεις βούλησης, που υπόκεινται στις διατάξεις περί πλανης κλπ και που απλώς θεωρεί τις υπογραφές; Ή το υπουργείο θεωρεί ότι η παράσταση του δικηγόρου λύνει τα παραπάνω θέματα; Τι σχέση έχει ο δικηγόρος με την σύσταση των εμπραγμάτων δικαιωμάτων, δημόσιος λειτουργός δεν είναι, δηλώσεις βούλησης δεν μπορεί να ελέγξει, διότι δεν εχει τέτοια αρμοδιότητα ούτε και ευθύνη βέβαια, δεν γνωρίζει την φορολογική διαδικασία επί των ακινήτων, την πολεοδομική νομοθεσία των ακινήτων κλπ, καθώς εχει αποκλειστεί από την παράσταση στα συμβόλαια εδώ και μια δεκαετία, αφού κρίθηκε από την πολιτεία ότι ουδεν προσφέρει στα συμβόλαια, μέσα δε σε αυτή την δεκαετία στην ευρύτερη νομοθεσία των ακινήτων, που έχουν γίνει σαρωτικές αλλαγές, από το αντικείμενο έχει αποξενωθεί και έχει περιοριστεί σε κάποιες περιπτώσεις σε συλλέκτη εγγράφων, που ζητά ο συμβολαιογράφος, την ορθότητα των οποίων δεν δύναται, ελλείψει γνώσεως του αντικειμένου, ούτε να διακριβώσει, πριν τα παραδώσει στον συμβολαιογράφο.
  Άλλο κύριοι του Υπουργείου ο έλεγχος στα Βιβλία του Υποθηκοφυλακείου για να δουμε αν υπάρχει συνέχεια τίτλων, ή καμια προσημείωση – έργο και του δικηγόρου – και άλλο η δημιουργία και το περιεχόμενο του τίτλου, πανω στον οποιο θα στηριχθουν επόμενες εμπράγματες δικαιοπραξίες. Η ιδιοκτησία του Έλληνα πολίτη – με τις τόσες επιβαρύνσεις και υποχρεώσεις που του εχουν επιβληθεί – ειναι πολύ σημαντικό θέμα για να ανατιθεται σε μη εχοντες ευθύνη και μη γνωρίζοντες, αρκετα ακίνητα εχουν τεθεί εκτός συναλλαγης με τον τρόπο που γίνεται η νομοθετηση, μην δημιουργείται από το μηδεν και άλλα προβλήματα στην ιδιοκτησία του Έλληνα πολίτη. Καινοτομείστε σε άλλο αντικειμενο, όπως και οι ίδιοι παραδεχεστε για το συνολο το νομοσχεδίου – δεν έχετε λαβει υποψιν πρακτικες από άλλες χώρες – διοτι δεν υπάρχουν.

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 12:34 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΤΣΩΝΗ

  Για τους Συμβολαιογράφους όλης της χώρας και κυρίως της Περιφέρειας οι πράξεις αποδοχής κληρονομίας αποτελούν το κύριο έσοδό τους.Συνεπώς εαν μετακινηθούν στην αρμοδιότητα των δικηγόρων θα τεθεί θέμα επιβίωσης πολλών εξ αυτών.Εκτός αυτού ο έλεγχος των ΕΝΦΙΑ του αποβιώσαντος και των κληρονόμων έχει ανατεθεί αποκλειστικά στους Συμβολαιογράφους από την ΑΑΔΕ καθώς και η φορολογία των κληρονομιών (δήλωση φόρου κληρονομίας στο MY PROPERTY) με αρκετή προετοιμασία και διαχείριση όλων των συνυποβαλλόμενων εγγράφων. Αρα η αποδοχή κληρονομίας αποτελεί ένα σύνολο εργασιών από το Συμβολαιογράφο από τις οποίες ελέγχεται με επαπειλούμενα πρόστιμα. Κατόπιν των προαναφερθέντων πρέπει να αγωνιστούμε για την μη μεταφορά της σύνταξης αποδοχής κληρονομίας στους δικηγόρους.Ουδόλως ενδιαφέρει αν είθισται στις Σέρρες να γίνονται δεκτές δηλώσεις αποδοχής κληρονομίας από δικηγόρο, ενώ σ όλη την Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια η πράξη αυτή αποτελεί αποκλειστική ύλη των Συμβολαιογράφων για την οποία έχουμε αφιερώσει αρκετό χρόνο και κόπο με τις εκάστοτε νομοθετικές ρυθμίσεις.

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 12:24 | ΟΛΥΜΠΙΑ ΔΑΝΙΗΛΙΔΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

  Σύμφωνα με τη ρητή και σαφή διάταξη του άρθρου 1195 του Α.Κ. «η μεταγραπτέα αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας πρέπει να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο». Σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν. 4700/2020 «Δημόσια έγγραφα είναι όσα έχουν συνταχθεί είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό κατά την άσκηση από αυτούς δημόσιας υπηρεσίας ή λειτουργίας.». Αρα δημόσιο έγγραφο θα αποτελεί η αποδοχή κληρονομιάς, που θα υπογράφεται ενώπιον του Γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς, εφόσον ο ίδιος ο Γραμματέας φέρει την ευθύνη για την τήρηση της νομιμότητας και για την προσάρτηση σε αυτήν των απαιτουμένων εγγράφων, πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. με ορθή αποτύπωση του ακινήτου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  Είναι προφανές ότι σε καμία περίπτωση δεν εξυπηρετείτε η σκοπιμότητα της αποσυμφόρησης των δικαστηρίων με την παραπάνω ρύθμιση, το αντίθετο μάλιστα, εφόσον με τη συγκεκριμένη διάταξη θα υπάρξει μεγάλη επιβάρυνση των γραμματέων των δικαστηρίων, οι οποίοι ήδη με τις υπάρχουσες αρμοδιότητές τους καθυστερούν υπερβολικά.
  Το παλαιότερο πείραμα της σύνταξης αποδοχών κληρονομιάς, ενώπιον γραμματέων Ειρηνοδικείων ακόμη ταλαιπωρεί τους πολίτες που όταν καλούνται να τις χρησιμοποιήσουν ως τίτλο κτήσης διαπιστώνεται ότι είναι απαραίτητη η επανάληψή τους και η διόρθωσή τους με συμβολαιογραφικές πράξεις. Προφανώς αυτοί που τις συνέτασσαν δεν είχαν την αναγκαία εξειδίκευση, όπως σίγουρα δεν την έχουν και τώρα. Επίσης είναι απορίας άξιο πως το Δημόσιο επιλέγει να απολέσει πόρους λόγω μη ορθής αποτύπωσης του ΕΝΦΙΑ των κληρονομουμένων και των κληρονόμων, εφόσον η μη τήρηση των διατάξεων δεν θα ελέγχεται και δεν θα υποδεικνύονται οι απαιτού¬μενες διορθώσεις του Ε9 πριν την υπογραφή των δηλώσεων αποδοχής κληρονομιάς, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα ανάλογης πρόβλεψης ελέγχων και επιβολής προστίμων στους γραμματείς των δικαστηρίων της κληρονομιάς, που θα φέρονται ως συντάκτες των εν λόγω εκθέσεων δηλώσεων αποδοχής κληρονομιάς, ούτε φυσικά στους δικηγόρους, οι οποίοι θα συμπαρίστανται. Σχετικά με τις δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, ήθελα να επισημάνω ότι υποβάλλονται ηλεκτρονικά και η υποβολή τους απαιτεί γνώση και εμπειρία και συνεπάγεται ευθύνες, ενώ η τυχόν εσφαλμένη δήλωση φόρου κληρονομιάς θα επιφέρει είτε δυσμενείς συνέπειες για τον πολίτη, είτε απώλεια φορολογικών εσόδων του Δημοσίου.
  Οι αποδοχές κληρονομιάς, που συντάσσονται από τους συμβολαιογράφους, επιστήμονες με υψηλή κατάρτιση και εξειδίκευση, με χαμηλά πάγια δικαιώματα, ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας των κληρονομιαίων ακινήτων, με λεπτομερή έλεγχο κάθε πτυχής της κληρονομιαίας περιουσίας (νομικής, τεχνικής , φορολογικής κλπ)αποτελούν αξιόπιστο τίτλο κτήσης για τους κληρονόμους. Δεδομένη από την νομοθέτηση της παραπάνω διάταξης θα πρέπει να θεωρείται : η ανασφάλεια και αναστάτωση στις συναλλαγές, η οικονομική επιβάρυνση στους πολίτες, οι δημοσιονομικές συνέπειες από την απώλεια φόρων κληρονομιάς και ΕΝ.Φ.Ι.Α., η επιβάρυνση των δικαστηρίων, ενώ δεν υπάρχει προφανής λόγος, που υπαγορεύει την νομοθέτησή της.

 • 27 Φεβρουαρίου 2024, 19:21 | ΕΙΡΗΝΗ ΚΑΤΗΡΤΣΙΔΟΥ

  ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΗΝ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΤΟ ΤΙ «ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ» ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ (ΘΑ ΑΦΗΣΩ ΚΑΤΑ ΜΈΡΟΣ ΤΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ!!!) ΕΧΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΕΜΕΙΣ, ΟΙ ΑΔΑΕΙΣ!! ΚΑΙ ΑΣΧΕΤΟΙ!! (ΜΕ ΟΛΑ ΟΣΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ ΠΟΛΛΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΝ) ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ, ΔΕΝ ΛΕΓΕΤΑΙ!!!! ΠΡΟΣΠΑΘΟΥΣΑΜΕ ΝΑ ΕΞΗΓΗΣΟΥΜΕ ΣΤΟΥΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΗΣ ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗΣ » ΤΙ ΗΘΕΛΕ ΝΑ ΠΕΙ Ο ΠΟΙΗΤΗΣ!!!» ΚΑΙ ΟΥΚ ΟΛΙΓΕΣ ΦΟΡΕΣ ΔΙΟΡΘΩΝΑΜΕ ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ Ή ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ » ΤΑ ΔΙΑΜΑΝΤΙΑ ΤΟΥΣ» ΣΕ ΒΑΡΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ) ΤΩΝ ΕΝΤΟΛΕΩΝ ΜΑΣ. ΓΙΑΤΙ ΚΑΝΕΙΣ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ ΔΕΝ ΚΑΝΕΙ ΛΑΘΟΣ!!! ΠΑΝΤΑ ΦΤΑΙΝΕ ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΑΚΟΥΝ!!! ΟΠΟΤΕ ΜΥΘΟΣ ΟΙ ΣΩΣΤΕΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΕΥΡΑ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΟΝΟ!!! ΓΙΑ ΔΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΗ ΤΩΝ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ……..ΘΑ ΣΙΩΠΗΣΩ!!!
  ΕΠΕΙΔΗ ΤΑ ΟΣΑ ΕΧΩ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΕΔΩ ΕΙΝΑΙ ΑΠΙΣΤΕΥΤΑ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΠΟΨΗ!!!! ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟ ΜΕΝΟΣ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΑΜΟΡΦΩΤΟΥΣ!! ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ, ΔΕΝ ΤΟ ΕΧΩ ΚΑΤΑΛΑΒΕΙ.ΤΟ ΨΑΧΝΩ ΑΚΟΜΗ!!! ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΔΩ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ, ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΥΜΕ….ΔΕΝ ΞΕΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΕ ΤΙΤΛΟΥΣ…ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΟΥΜΕ ΣΩΣΤΑ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΤΑΛΑΒΟΥΜΕ ΤΑ Ε9 ΚΑΙ ΤΑ ΕΝΦΙΑ!!! ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΣΥΝΤΑΞΟΥΜΕ…..ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΜΠΟΥΜΕ ΣΕ ΠΛΑΤΦΟΡΜΕΣ….. ΤΙΠΟΤΑ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ΤΕΛΙΚΑ!!!! ΚΑΙ ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΠΑΝΑΚΡΙΒΟΙ!!!!!!
  Η ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΟΜΩΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΚΑΙ ΣΙΩΠΗΡΗ!!!!ΠΟΛΥ ΣΙΩΠΗΡΗ!!!! ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΠΑΝΗΓΥΡΙΚΟΣ !!!ΤΥΠΟΣ. ΓΙΑΤΙ ΑΥΤΟΣ Ο ΦΟΒΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ; ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΑ!!! ΕΙΝΑΙ ΔΗΛΩΣΕΙΣ!!!!! ΚΑΙ ΑΦΟΥ ΕΝ ΤΕΛΕΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟΣΟ ΔΥΣΚΟΛΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΛΟΚΗ Η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΦΘΗΝΗ!!! ΓΙΑΤΙ ΤΟΣΟΣ ΑΓΩΝΑΣ!!! ΑΦΗΣΤΕ ΤΗΝ ΣΕ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ!!! ΠΟΥ ΞΕΡΟΥΜΕ ΑΠΟ ΔΥΣΚΟΛΑ ΚΑΙ …. ΓΙΑΤΙ…..ΕΚΕΙ ΠΟΥ ΣΤΑΜΑΤΟΥΝ ΟΛΟΙ…..ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΟΙ ΔΙΚΗΓΟΡΟΙ!!! ΣΥΝΟΔΟΙΠΟΡΟΙ ΕΙΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ…….ΛΥΠΑΜΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΟΥ ΕΚΑΝΑ ΤΟΝ ΚΟΠΟ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΩ ΕΔΩ ΜΕΣΑ. ΔΟΥΛΕΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΚΑΙ ΔΕΝ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΟΥΣΑΝ ΤΑ ΓΡΑΦΟΥΝ ΤΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ ΑΥΤΑ ΠΟΥ ΓΡΑΦΤΗΚΑΝ ΕΔΩ ΓΙΑ ΕΜΑΣ ΤΟΥΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΥΣ. ΜΗΝ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΤΕ ΝΑ ΜΑΣ ΥΠΟΤΙΜΑΤΑΙ!!!ΤΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΦΟΡΕΣ ΞΕΡΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ!!!!!!! ΕΥΤΥΧΩΣ….ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΝΤΟΛΕΙΣ- ΠΕΛΑΤΕΣ ΜΑΣ!!

 • 27 Φεβρουαρίου 2024, 17:00 | Απόστολος Ευφραιμίδης

  Χωρίς καμία απολύτως διάθεση αντιπαλότητας προς τον κλάδο των δικηγόρων, τον οποίο διακονήσαμε όλοι μας πριν γίνουμε συμβολαιογράφοι, θα ήθελα να παραθέσω κάποιες σκέψεις σχετικά με την πρόταση νόμου για σύνταξη δηλώσεων αποδοχής κληρονομιάς από δικηγόρους.

  Αρχικά θέλω να αναφέρω πως σύμφωνα με το άρθρο 1195 του αστικού κώδικα, η αποδοχή κληρονομιάς, ως πράξη που μεταγράφεται, πρέπει να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο και δημόσιο έγγραφο είναι αυτό που έχει συνταχθεί σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή από δημόσιο λειτουργό. Όταν λέμε ότι το έχει «συντάξει» εννοούμε πως έχει επιμεληθεί τη συγγραφή του και φέρει και την ευθύνη και τις συνέπειες τόσο για το περιεχόμενό του όσο και για τις προϋποθέσεις σύνταξής του. Η θεώρηση ή η επικύρωση ενός ιδιωτικού εγγράφου από δημόσιο λειτουργό δεν κάνει το έγγραφο δημόσιο…

  Αν πάλι δεχθούμε πως το εν λόγω έγγραφο που θα συντάσσεται από τρίτον (δικηγόρο) και θα θεωρείται από το δικαστικό υπάλληλο είναι δημόσιο έγγραφο, ο δικαστικός υπάλληλος θα έχει λογικά και την επιμέλεια και την ευθύνη προσάρτησης όλων των κατά νόμω απαραίτητων δικαιολογητικών και πιστοποιητικών και φυσικά και την ευθύνη της ορθότητας αυτών, όπως αντίστοιχα έχει σήμερα ο συμβολαιογράφος ως δημόσιος λειτουργός που συντάσσει το δημόσιο έγγραφο της αποδοχής κληρονομιάς. Και αν π.χ. στα πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ που προσαρτώνται υποχρεωτικά είτε στην πράξη αποδοχής κληρονομιάς είτε στο αντίγραφο που θα προσκομίζεται στο Κτηματολογικό Γραφείο, είναι εσφαλμένως αποτυπωμένα τα ακίνητα (90% των περιπτώσεων) ποιος θα φέρει την ευθύνη ελέγχου και ποιος θα επωμιστεί τα ισχυρά πρόστιμα που βαρύνουν σήμερα το συμβολαιογράφο; Ο δικηγόρος που συνέταξε το σχέδιο της πράξης, ο δικαστικός υπάλληλος που συνέταξε πλημμελώς το «δημόσιο» έγγραφο ή ο προϊστάμενος του Κτηματολογικού Γραφείου που το αποδέχθηκε; Η απάντηση είναι: ΚΑΝΕΝΑΣ και το αποτέλεσμα είναι, τώρα που πάει να μπει μια φορολογική τάξη από τον εμπεριστατωμένο έλεγχο που τηρεί η ΑΑΔΕ, να ξαναγυρίσουμε στο φορολογικό χάος!!! Ας είμαστε ειλικρινείς, ακόμη κι εμείς οι συμβολαιογράφοι αν δούμε περιπτώσεις αδήλωτων ή εσφαλμένως δηλωμένων ακινήτων, θα τους στέλνουμε να αποδέχονται κληρονομιές δια της «εναλλακτικής» οδού…

  Επίσης δεν λαμβάνετε υπόψη πόσο η εν λόγω διαδικασία θα επιβαρύνει τις γραμματείες των Ειρηνοδικείων. Ρώτησε κανείς πόσους μήνες περιμένουμε για να δημοσιευτεί μια διαθήκη στο Ειρηνοδικείο π.χ. της Θάσου (τυχαίο το παράδειγμα)!!! Αντιλαμβάνεστε τι επιπλέον καθυστερήσεις συνεπάγεται η νέα αυτή επιβάρυνσή τους και τι συνέπειες θα υπάρξουν για την ασφάλεια των συναλλαγών;

  Τέλος οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς πως θα υποβάλλονται; Σήμερα ο συμβολαιογράφος τις υποβάλλει μέσω της πλατφόρμας My Property, έχει την ευθύνη της σύνταξής τους, καθώς και των αντικειμενικών αξιών που συνυποβάλλονται. Θα υπάρξει αντίστοιχη πλατφόρμα για δικηγόρους ή θα υπάρχει κίνδυνος να περιφέρονται κωδικοί TAXIS (δηλαδή ηλεκτρονικές υπογραφές) των πολιτών;

  Απόστολος Ευφραιμίδης
  Συμβολαιογράφος Αλεξανδρούπολης

 • 27 Φεβρουαρίου 2024, 15:07 | Βασίλης

  Ο Δικηγόρος τυγχάνω. Λοιπόν, ο Δικηγόρο; είναι συλλειτουργός της Δικαιοσύνης και όχι δημόσιος λειτουργός, δεν φέρουμε σφραγίδα του Ελληνικού Κράτους και είμεθα εντολοδόχοι αλλοτρίων συμφερόντων,μόνον δε σε έκτακτες περιπτώσεις όπως οι εκλογές δυνάμεθα όπως ενισχύσουμε την κρατική διαφάνεια στην διεξαγωγή τους . Η διάταξη αυτή είναι επικίνδυνη, όπως και αυτή του περιωρισμένης εφαρμογής κληρονομητηρίου, γιατί για λόγους εξυπηρετήσεως μικροσυμφερόντων συγκεκριμένων δικηγορικών συλλόγων εκπίπτει το δημόσιο έγγραφο σε ιδιωτικό με δημοσιοφανή χαρακτήρα. Είναι αδιανόητη η «σχετικοποίηση¨του δημοσίου εγγράφου, ούτε τον χαρακτήρα του μπορούμε να τον διαστέλλουμε. Ιδίως σε μία χώρα όπως η Ελλάδα.
  Υπάρχουν και άλλα ωραία: Το ότι ανέχονται από το Υπουργείο Οικονομικών να τίθεται προς διαβούλευση ένα άρθρο που θα σημάνει α. ΑΠΩΛΕΙΑ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΜΗΝΑ από δηλώσεις β. υπέρογκες – υποτίθεται- αμοιβές του δικηγορικού σώματος αντίθετα από την standard του Συμβολαιογράφου,
  με ξεπερνά.
  Όπως με ξεπερνά το τι θα γράφουν ακριβώς άσχετοι με το συμβολαιογραφείν συνάδελφοί μου. Λοιπόν το πρόβλημα της υπερφορολογήσεως του κλάδου μου δεν λύνεται έτσι, όπως δεν λύνεται και ο δικηγορικός υπερπληθυσμός έτσι, ιδίως από αποφοίτους εξωτερικού Κύπρου κοκ, δεν χρειάζεται να καταλυθούν τα πάντα για να γίνονται όλοι δικηγόροι .
  Στις ένορκες πχ βεβαιώσεις που συντάσσονται ενώπιον δικηγόρου πώς ακριβώς στοιχειοθετείται το έγκλημα της ψευδούς καταθέσεως ; Είμαστε Αρχή και δεν το ήξερα; Στο κληρονομητήριο με δικηγόρο από …λίστα, συνήθως άπειρο ή και όχι ιδιαίτερα κατηρτισμένο, κατανοείτε τι ΑΠΑΤΕΣ έχουν να γίνουν; Ή όχι; Αν υπάρχει περιθώριο είναι η συμμετοχή του δικηγόρου σε συμβόλαια υπό την ιδιότητα του νομικού παραστάτη του εντολέως του, και μπορεί να βρεθεί φόρμουλα σε αυτό, βάσει των in concreto συνθηκών της ελληνικής δικαιοπολιτικής πραγματικότητος. Τα λοιπά είναι απομάκρυνση από το λατινικό δίκαιο. Με ό,τι συνεπάγεται για τον έρμο πολίτη της χώρας.

 • 27 Φεβρουαρίου 2024, 14:32 | Παναγιώτης Καμπόλης

  Με το άρθρο 14 του νομοσχεδίου επιδιώκεται μία αμφίβολης αξίας από πλευράς πρακτικότητας, ταχύτητας και εξοικονόμησης πόρων αλλαγή του υπάρχοντος νομικού καθεστώτος. Κατά το άρθρο 1846 Α.Κ. «Ο κληρονόμος αποκτά αυτοδικαίως την κληρονομία μόλις γίνει η επαγωγή, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 1198». Ο Νόμος δεν καθιερώνει δηλαδή γενική ρητή και υπαγόμενη σε τύπο αποδοχή της κληρονομίας, καθ΄όσον αυτή ανάγεται αυτομάτως στον χρόνο της επαγωγής, τελεί όμως υπό την διαλυτική αίρεση, ότι δεν θα ασκηθεί εμπρόθεσμα το δικαίωμα της αποποίησης. Σε τύπο υπόκειται κατά το άρθρο 812 Κ.Πολ.Δ. «Η δήλωση αποποίησης κληρονομίας ή αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, αποδοχής ή αποποίησης του λειτουργήματος του εκτελεστή ή παραίτησης από αυτό και αποδοχής του διορισμού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας ή παραίτησης από αυτόν…». Επίσης απαιτείται υποκείμενη στον τύπο του δημοσίου εγγράφου (1195 Α.Κ.) μεταγραπτέα αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας, όταν πρόκειται για τα κληρονομιαία ακίνητα και προκειμένου αυτά να περιέλθουν στο κληρονόμο (1198 Α.Κ.). Το άρθρο 14 του νομοσχεδίου καθιερώνει επιπλέον την ρητή δήλωση αποδοχής κληρονομίας (ενν. του απλού κληρονόμου) ενώπιον του Γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας με παράσταση πληρεξουσίου δικηγόρου. Αν και η αιτιολογική έκθεση προκαλεί σύγχυση διότι ομιλεί για «σύνταξη πράξης αποδοχής κληρονομίας από δικηγόρο, η οποία στη συνέχεια, και με σκοπό αυτή να προσλάβει τη μορφή δημοσίου εγγράφου, θα προσκομίζεται, με όλα τα αναφερόμενα σ’ αυτή έγγραφα, στον αρμόδιο γραμματέα του δικαστηρίου κληρονομίας, όπου και θα συντάσσεται η σχετική έκθεση αποδοχής κληρονομίας, υπογραφόμενη από τον πληρεξούσιο αυτού (τίνος;) και τον γραμματέα», προφανώς πρόκειται για δήλωση του ιδιώτη περί αποδοχής, η οποία θα σφραγίζεται από την Γραμματεία του Δικαστηρίου συνοδευόμενη από όλα τα δικαιολογητικά έγγραφα για την μεταγραφή/καταχώρησή.
  Με την διάταξη αυτή δημιουργούνται πράξεις αποδοχής κληρονομίας δύο ταχυτήτων: αφ΄ενός οι συμβολαιογραφικές με όλα τα εχέγγυα της τήρησης του Νόμου, του ελέγχου της δικαιοπρακτικής ικανότητας (αφού η δήλωση αποδοχής κληρονομίας αποτελεί δήλωση βουλήσεως) και κυρίως της συγκέντρωσης των ορθών δικαιολογητικών με αμοιβή καθοριζόμενη από τον Νόμο και αφ΄ετέρου οι δικηγορικές, που ως προς μεν την ορθή περιγραφή των ακινήτων μπορεί να είναι σωστές με την συν τω χρόνω απόκτηση εμπειρίας περί την περιγραφή πλην όμως τίθεται ζήτημα ως προς την διακρίβωση της δικαιοπρακτικής ικανότητας του δηλούντος κυρίως όμως ως προς την ορθή συγκέντρωση των προσαρτωμένων δικαιολογητικών και ως προς τις αμοιβές.
  Συγκεκριμένα σύμφωνα με το άρθρο 54α Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας παρ. 5 υποχρεώσεις για προσάρτηση ορθού πιστ/κού ΕΝΦΙΑ με την απειλή προστίμων προβλέπονται για τους συμβολαιογράφους και τους Υποθηκοφύλακες/Προϊσταμένους ΚΓ, όχι για τους δικηγόρους, οι οποίοι εξ άλλου είναι απλά πληρεξούσιοι των εντολέων/κληρονόμων και δεν θα ενδιαφέρονται να διορθώσουν το Ε9 για την έκδοση ορθού πιστ/κού ΕΝΦΙΑ, με αποτέλεσμα την διαφυγή φορολογικής ύλης. Προφανώς τα πιστ/κά ΕΝΦΙΑ θα συνυποβάλλονται στο Υποθηκοφυλακείο ή Κτηματολογικό Γραφείο και οι Υποθηκοφύλακες/Προϊστάμενοι ΚΓ μοιραία θα καταστούν οι «εκλεγκτές» του περιεχομένου του πιστ/κού ΕΝΦΙΑ (ενώ μέχρι τώρα ήταν οι συμβολαιογράφοι). Ως εκ τούτου θα προκληθούν τεράστιες καθυστερήσεις στις καταχωρήσεις μέχρι να ελεγχθούν όλα. Ας μην αναφέρουμε και την περίπτωση που δικηγόροι θα επιμένουν να καταχωρήσουν αποδοχές έστω και με λάθος πιστ/κά ΕΝΦΙΑ επικαλούμενοι, ότι σύμφωνα με την τελευταία νομοθετική ρύθμιση για το κτηματολόγιο ο έλεγχος νομιμότητας του ΚΓ περιορίζεται μόνο σε ό,τι προκαλεί ακυρότητα και ως γνωστόν το εσφαλμένο πιστοποιητικό ΕΝΦΙΑ δεν προκαλεί ακυρότητα της πράξης. Τέλος να επισημανθεί ότι τα ανωτέρω αντιβαίνουν στην σκοπούμενη ψηφιοποίηση και επιτάχυνση της διαδικασίας στο κτηματολόγιο, διότι ενώ τώρα καταχωρίζεται μόνο η συμβολαιογραφική αποδοχή κληρονομίας και τα προσαρτώμενα μένουν στο αρχείο του συμ/φου, η «δικηγορική» θα πρέπει να συνοδεύεται από όλα τα δικαιολογητικά για την μεταγραφή/καταχώριση (εκτός και αν τα προσαρτώμενα μένουν στο αρχείο του δικαστηρίου ή του δικηγόρου οπότε δεν θα έχει ληφθεί καμία μέριμνα διόρθωσης του Ε9 κατά τα ανωτέρω).
  Τέλος, ενώ η συμβολαιογραφική αμοιβή είναι αυστηρά καθορισμένη από τον Νόμο και μάλιστα είναι πολύ μειωμένη εν όψει της αναγκαστικής διαδοχής που προκαλεί η κληρονομία και της κοινωνικής αποστολής του συμβολαιογράφου, ο οποίος οφείλει να προσφέρει προσιτές υπηρεσίες στο πολίτη (η δε μειωμένη αμοιβή στις αποδοχές αντισταθμίζεται από τις αναλογικές αμοιβές σε άλλες πράξεις), οι δικηγόροι θα μπορούν να απαιτούν αναλογική αμοιβή που θα σημαίνει εξαιρετική επιβάρυνση για τον πολίτη χωρίς απαραίτητα να σημαίνει ότι θα εξυπηρετείται ταχύτερα.
  Η λύση για την επιτάχυνση της διαδικασίας των αποδοχών κληρονομίας είναι η μείωση ή η απλούστευση των προσαρτωμένων εγγράφων στις συμβολαιογραφικές πράξεις αποδοχής κληρονομίας. Σε κάθε δε περίπτωση η ανάθεση στους δικηγόρους δεν προκαλεί αποφόρτιση των Δικαστηρίων, αφού ποτέ δεν αποτελούσε δικαστηριακή ύλη, τουναντίον μάλιστα συμβάλλει στην επιφόρτιση των Γραμματειών με ακόμα περισσότερη εργασία.

 • 26 Φεβρουαρίου 2024, 20:39 | ΜΑΡΙΑ Χ. – ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

  Ως νομικός, διαβάζοντας τον τίτλο και το περιεχόμενο της προτεινόμενης διάταξης του άρθρου 812 ΚΠολΔ νιώθω ότι με εμπαίζουν. Αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και μεταφορά ύλης στους δικηγόρους… Μάλιστα!

  Και ερωτώ: Η αποδοχή κληρονομιάς ήταν ποτέ δικαστηριακή ύλη, για να μεταφερθεί στους δικηγόρους, μιας και εκεί αποσκοπεί όλη αυτή η νομοθετική πρωτοβουλία; Αποσυμφορείται κάπως η δικαστηριακή πρακτική με τη μεταφορά αυτής της ύλης στους δικηγόρους όταν απαιτείται έκθεση του γραμματέα του δικαστηρίου και άρα επιφορτίζεται αυτός με επιπλέον διαδικασίες – κάτι που και ο ίδιος ο γραμματέας του δικαστηρίου απεύχεται, όπως προκύπτει και από τη σχετική ανάρτησή του στη διαβούλευση; Κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας;

  Ξεκάθαρη μεταφορά συμβολαιογραφικής ύλης επιχειρείται, η οποία αρχικά ακούγεται ότι σχεδιαζόταν ως αποκλειστική (άλλωστε ο τίτλος γράφει αποδοχή κληρονομιάς με πράξη δικηγόρου) και καταλήγει συγκαλυμμένη συναρμοδιότητα με τους συμβολαιογράφους (συγκαλυμμένη γιατί μεσολαβεί ο γραμματέας για να προσδώσει το δημόσιο χαρακτήρα στο έγγραφο). Γιατί μη γελιόμαστε – θα συντάσσουν οι δικηγόροι το έγγραφο και απλά θα το σφραγίζει ο γραμματέας που ουδόλως θα μπαίνει στην ουσία. Τι ακριβώς κερδίζει η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων με αυτόν τον τρόπο; Και ποιά η ουσιαστική σκοπιμότητα της προτεινόμενης ρύθμισης;

  Και είναι αυτό στόχος της κυβέρνησης; Να προκαλέσει αντιπαλότητα μεταξύ συγγενών επαγγελματικών κλάδων; Με αφαίρεση ύλης, δυνατότητα αναλογικής αμοιβής στους δικηγόρους, μη απαίτηση ΕΝΦΙΑ κλπ κλπ και άρα δύο μέτρα και δύο σταθμά για την ίδια διαδικασία; Για να μη θίξω το πόσο κατάφορα αντίθετο με τη δικαιική μας τάξη είναι να εκδίδει ο δικηγόρος τα κληρονομητήρια – δηλαδή ο αιτών την εφαρμογή του νόμου (που είναι η δουλειά του δικηγόρου), να εφαρμόζει και το νόμο! Εξυπηρετείται με αυτόν τον τρόπο η ασφάλεια δικαίου και η ασφάλεια των συναλλαγών;

  Νιώθω ότι το κράτος στην προσπάθεια να εξευμενίσει τους δικηγόρους για την αναμόρφωση επί τα χείρω του ποινικού κώδικα και του φορολογικού – δίνει βορά μεγάλο κομμάτι της συμβολαιογραφικής ύλης.

  Η διάταξη του 812 ΚπολΔ πρέπει να παραμείνει ως έχει και ισχύει σήμερα και πρέπει να απαλειφθεί η σχετική πρόταση τροποποίησής της από το νομοσχέδιο, καθώς ουδόλως εξυπηρετείται ο σκοπός για τον οποίο υποτίθεται ότι προτείνεται και επιπλέον συνεπάγεται δυσμενείς συνέπειες για τον πολίτη αλλά και για το κράτος (κατακόρυφη αύξηση κόστους, πλημμελή έγγραφα που θα χρήζουν διόρθωσης και επιπλέον καθυστέρηση στη συναλλαγή και απώλεια εσόδων για το κράτος από τη μη είσπραξη φόρων και όλα όσα αναλυτικότερα έχουν εκθέσει οι συνάδελφοι που έχουν προηγηθεί). Επιτέλους… ακούστε μας!

 • 26 Φεβρουαρίου 2024, 19:14 | Δημήτριος Πετρόπουλος

  Τη στιγμή που στόχος του Υπουργείου Δικ/νης είναι η η ελάφρυνση των δικαστηρίων, με το παρόν μεταφέρεται ύλη στα δικαστήρια σε σχέση ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ από δικηγόρους. Τώρα μάλιστα που καταργούνται περιφερειακά Ειρηνοδικεία και μεταφέρονται στην πρωτεύουσα, τότε η ταλαιπωρία των πολιτών επαυξάνεται διότι ΟΛΟΙ που θα χρησιμοποιήσουν δικηγόρο για την αποδοχή κληρονομιάς θα προσφεύγουν στην πρωτ/σα του νομού ενώ πριν είχαν το Ειρην/κείο πολύ εγγύτερά τους. Μέγιστη ταλαιπωρία και ερήμωση των μικρότερων πόλεων ενός νομού. Λόγω της μέχρι τώρα άγνοιας των δικηγόρων σε υπολογισμούς αντικειμενικών αξιών των κληρονομιαίων ακινήτων, των πιστοποιητικών που προσαρτούν οι συμ/φοι, κλπ. το αποτέλεσμα θα είναι η πλημμελής σύνταξη τέτοιων πράξεων από δικηγόρους και στη συνέχεια η διόρθωσή τους από του συμ/φους, άρα διπλή δουλειά, διπλάσια οικονομική επιβάρυνση για τον πολίτη. Με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται και διάκριση επαγγελματικών κλάδων, καθώς άλλη διαδικασία ακολουθεί ο συμ/φος με τη συγκέντρωση πληθώρας πιστοποιητικών και ειδικά πιστ/κών μη οφειλής ΕΝΦΙΑ από τον κληρονομούμενο/ή και τον κληρονόμο (για την ορθότητα των οποίων ελέγχεται φορολογικά και υπόκειται σε επιβολή προστίμου), ενώ ο δικηγόρος δεν θα τα αναζητά, συνεπώς το έργο του καθίσταται ευχερέστερο και ανισομερές. Αν είναι να το έχουν οι δικηγόροι ας υπόκεινται στους ίδιους όρους και τότε να δούμε ποιοί θα θελήσουν να συντάσσουν τέτοιες πράξεις.

 • 26 Φεβρουαρίου 2024, 12:12 | Τερζίδης Χρήστος

  Κύριε Υπουργέ κατά την συνάντηση της Σ.Ε.Σ.Σ.Ε. μαζί σας σας εκφράσαμε τις αντιρρήσεις μας για την πρόθεσή σας να νομοθετήσετε διάταξη, με την οποία θα ανατίθεται και σε δικηγόρους η σύνταξη δηλώσεων αποδοχής κληρονομιάς και σας εκθέσαμε τους λόγους των αντιρρήσεών μας, οι οποίοι φαίνεται ότι ουδόλως λήφθηκαν υπόψη.
  Ως εκ τούτου είμαστε υποχρεωμένοι να σας τους αναφέρουμε και στην παρούσα διαβούλευση με την ελπίδα ότι θα τύχουν της προσοχής σας.
  Σας αναφέρουμε λοιπόν τα εξής:
  1) Σύμφωνα με το άρθρο 1195 του Α.Κ. «η μεταγραπτέα αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας πρέπει να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο». Σύμφωνα με το άρθρο 255 του Ν. 4700/2020 «Δημόσια έγγραφα είναι όσα έχουν συνταχθεί είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή κατά τους νόμιμους τύπους από δημόσιο υπάλληλο ή λειτουργό κατά την άσκηση από αυτούς δημόσιας υπηρεσίας ή λειτουργίας.». Ο ρόλος όμως του δημοσίου υπαλλήλου ή λειτουργού κατά την σύνταξη του υπό την παραπάνω έννοια δημοσίου εγγράφου δεν εξαντλείται μόνο στην βεβαίωση των υπογραφών των δηλούντων, αλλά πρέπει να είναι πιο ουσιαστικός, δηλαδή να έχει γνώση, συμμετοχή, επιμέλεια και ευθύνη για το περιεχόμενο του δημοσίου εγγράφου, που φέρεται ότι συντάσσει και για τα εκ του νόμου απαιτούμενα και προσαρτώμενα σε αυτό έγγραφα για την νόμιμη σύνταξή του. Συνεπώς θα αποτελεί δημόσιο έγγραφο η αποδοχή κληρονομιάς, που θα υπογράφεται ενώπιον του Γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομιάς, εφόσον ο ίδιος φέρει την ευθύνη για την τήρηση της νομιμότητας και για την προσάρτηση σε αυτήν των απαιτουμένων εγγράφων, π.χ. πιστοποιητικών ΕΝ.Φ.Ι.Α. με ορθή αποτύπωση του ακινήτου σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
  2) Διαχρονικά σκοπιμότητα των σχετικών παρεμβάσεων είναι η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων με την μεταφορά αρμοδιοτήτων της μη αμφισβητούμενης δικαιοδοσίας σε επαγγελματίες, που διακονούν την νομική Επιστήμη. Παλαιότερα συζητείτο να ανατεθούν κάποιες σχετικές αρμοδιότητες και σε εμάς τους συμβολαιογράφους, ωστόσο με τις προωθούμενες διατά¬ξεις ανατίθενται όλες στους δικηγόρους.
  Με την συγκεκριμένη όμως διάταξη θα υπάρξει δραματική επιβάρυνση των γραμματέων των δικαστηρίων, οι οποίοι εσχάτως δεν προλαβαίνουν να δημοσιεύουν τον τεράστιο όγκο των ιδιογράφων διαθηκών, που τους προσκομίζονται.
  3)Δυστυχώς οι περισσότερες εκ των αποδοχών κληρονομιάς, που είχαν σε παλαιότερες εποχές συνταχθεί ενώπιον γραμματέων Ειρηνοδικείων είχαν ένα πλήθος θεμάτων, για τα οποία ήταν σκόπιμη η επανάληψή τους και η διόρθωσή τους με συμβολαιογραφικές πράξεις. Αναμενόμενο διότι προφανώς οι δικηγόροι, που τις συνέτασσαν δεν είχαν την αναγκαία εξειδίκευση, όπως δεν έχουν και οι συμβολαιογράφοι την απαιτούμενη εξειδίκευση για την σύνταξη αγωγών ή λοιπών δικογράφων.
  4)Το Δημόσιο θα απολέσει πόρους λόγω μη ορθής αποτύπωσης του ΕΝΦΙΑ των κληρονομουμένων και των κληρονόμων, δεδομένου ότι εμείς οι συμβολαιογράφοι με την δαμόκλειο σπάθη των θεσμοθετημένων ελέγχων και των εξοντωτικών προστίμων ελέγχουμε την ορθότητα και υποδεικνύουμε τις απαιτού¬μενες διορθώσεις του Ε9 πριν την υπογραφή των δηλώσεων αποδοχής κληρονομιάς, ενώ δεν φαίνεται να υπάρχει δυνατότητα ανάλογης πρόβλεψης ελέγχων και επιβολής προστίμων στους γραμματείς των δικαστηρίων της κληρονομιάς, που θα φέρονται ως συντάκτες των εν λόγω εκθέσεων δηλώσεων αποδοχής κληρονομιάς, ούτε φυσικά στους δικηγόρους, οι οποίοι θα συμπαρίστανται.
  5)Οι δηλώσεις φόρου κληρονομιάς, οι οποίες πλέον υποβάλλονται ηλεκτρονικά είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη και εξειδικευμένη εργασία, η οποία απαιτεί γνώση και εμπειρία και συνεπάγεται ευθύνες, ενώ η τυχόν εσφαλμένη δήλωση φόρου κληρονομιάς θα επιφέρει είτε δυσμενείς συνέπειες για τον πολίτη, είτε απώλεια φορολογικών εσόδων του Δημοσίου.
  6)Οι αποδοχές κληρονομιάς αποτελούν ένα σημαντικό μέρος της ύλης των συμβολαιογράφων, που εδρεύουν στην επαρχία και μάλιστα σε ακριτικές και άγονες περιοχές με αποτέλεσμα πολλοί συνάδελφοι των περιοχών αυτών αν απολέσουν και αυτήν την ύλη, είτε να εξαναγκαστούν σε παραίτηση, είτε να ζητήσουν μετάθεση στις μεγάλες πόλεις.
  7)Για τις αποδοχές κληρονομιάς, που συντάσσονται από τους συμβολαιογράφους, παρά το γεγονός ότι συνήθως είναι εξαιρετικά επίπονες και χρονοβόρες πράξεις, προβλέπονται συγκεκριμένα ιδιαίτερα χαμηλά πάγια δικαιώματα, ανεξαρτήτως του ύψους της αξίας των κληρονομιαίων ακινήτων. Σε πολλές περιπτώσεις το κόστος της παροχής της συγκεκριμένης υπηρεσίας από τους συμβολαιογράφους είναι υψηλότερο από την αμοιβή, που προβλέπεται και λαμβάνει. Δεδομένου όμως ότι είναι πράξεις στις οποίες αναγκαστικά προβαίνει ο κληρονόμος μετά την απώλεια της ζωής του καθολικού δικαιοπαρόχου του, ενώ αφορούν στο σύνολο των συμπολιτών μας, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται και οικονομικά ασθενείς, έχουμε την άποψη ότι η εκ μέρους μας παροχή της παραπάνω υπηρεσίας με τα παραπάνω χαμηλά δικαιώματα αποτελεί κοινωνική προσφορά προς τους οικονομικά αδύναμους.
  Από όλα τα παραπάνω αποδεικνύεται με σαφήνεια ότι η νομοθέτηση της παραπάνω διάταξης: α) θα επιφέρει ανασφάλεια και αναστάτωση στις συναλλαγές, β) θα επιβαρύνει οικονομικά τους συμπολίτες μας, γ) θα έχει δυσμενείς δημοσιονομικές συνέπειες με την τυχόν απώλεια φόρων κληρονομιάς και ΕΝ.Φ.Ι.Α., δ) θα επιβαρύνει τα δικαστήρια, στερώντας προσωπικό της γραμματείας από τις λοιπές αρμοδιότητές τους, ε) θα διακινδυνεύσει την βιωσιμότητα μικρών συμβολαιογραφείων της επαρχίας, ενώ δεν φαίνεται να υφίσταται κανένας λόγος, που υπαγορεύει την νομοθέτησή της.
  Ως εκ τούτου παρακαλούμε για την διαγραφή της από το τελικό κείμενο του νομοσχεδίου.

  Χρήστος Τερζίδης
  Πρόεδρος Συμβολαιογραφικού Συλλόγου
  Εφετείου Θράκης

 • 25 Φεβρουαρίου 2024, 23:30 | Ιωάννα Κανελλοπούλου

  Η παρούσα ρύθμιση έρχεται σε πλήρη αντίθεση με τον σκοπό του παρόντος νομοθετήματος, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 παρ. α αυτού, δηλαδή τη άμεση αποφόρτιση δικαστηρίων από διαδικασίες, όταν, αντιθέτως, με αυτήν επιφορτίζονται περαιτέρω οι γραμματείες των οι εν λόγω δικαστηρίων με επιπλέον αντικείμενο που έως την παρούσα ρύθμιση δεν ήταν στην αρμοδιότητά τους. Η μόνη αρμοδιότητα ως προς τις αποδοχές κληρονομίας ήταν η δήλωση αποδοχής με το ευεργέτημα της απογραφής του άρθρου 1902 του ΑΚ που γινόταν ενώπιον του γραμματέα του δικαστηρίου, κατόπιν της οποίας όμως ακολουθεί συμβολαιογραφική πράξη αποδοχής κληρονομίας, ως μετεγγραπτέα πράξη κατά το άρθρο 1195 του ΑΚ. Οι μεμονωμένες περιπτώσεις Ειρηνοδικείων που δέχονταν μια τέτοια διαδικασία δηλώσεων αποδοχών κληρονομίας χωρίς το ευεργέτημα της απογραφής, εθιμικώ δικαίω, εκτός νομοθετικού πλαισίου, νομιμοποιείται, γίνεται τώρα ο κανόνας, διαχέεται σε όλη την Επικράτεια και λέμε και ότι αποφορτίζονται τα δικαστήρια;

  Δεν χωρεί αμφιβολία ότι ο νομοθέτης δεν προσδιορίζει τους δημόσιους λειτουργούς, οι οποίοι δύνανται να δεχθούν δήλωση αποδοχής κληρονομίας, για τον αυτονόητο λόγο ότι δημόσιος λειτουργός είναι μόνον αυτός που συντάσσει δημόσιο έγγραφο, δηλαδή όχι ο δικηγόρος. Ο νομοθέτης έως τώρα δεν βρισκόταν σε σύγχυση για τους διακριτούς ρόλους δικηγόρων-συμβολαιογράφων, ούτε μπέρδευε την ύλη τους. Όποιος δικηγόρος θέλει να γίνει συμβολαιογράφος και να συντάσσει δημόσια έγγραφα με όλες τις ευθύνες και την τυπικότητα που αυτό συνεπάγεται, ας δώσει τις αντίστοιχες εξετάσεις, που γίνονται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι απαράδεκτη η συντρέχουσα αρμοδιότητα που δημιουργεί η παρούσα ρύθμιση μεταξύ δικηγόρων και συμβολαιογράφων, υπό το πρόσχημα της αποφόρτισης των δικαστηρίων. Την ίδια στιγμή μάλιστα, που χορηγεί στους δικηγόρους τη δυνατότητα έκδοσης κληρονομητηρίων, με πολλαπλάσια ανάμιξη των γραμματειών των δικαστηρίων .

  Θα παρατηρηθεί το εξής παράλογο: Οι συνεργάτες /βοηθοί των συμβολαιογραφείων, δικηγόροι τις περισσότερες φορές, με τη συντρέχουσα αρμοδιότητα στο ίδιο αντικείμενο των αποδοχών κληρονομίας να υφαρπάζουν την ύλη των συμβολαιογράφων -εργοδοτών τους.

  Όποιος ισχυρίζεται ότι οι συμβολαιογράφοι δεν προλαβαίνουν και καθυστερούν υπέρμετρα τη σύνταξη δηλώσεων αποδοχής κληρονομίας αποδεικνύει την απόλυτη άγνοιά του για τη διαδικασία της αποδοχής κληρονομίας και καθιστά εαυτόν παντελώς ακατάλληλο για να την αναλάβει. Η ελάχιστη γνώση του αντικειμένου υποδεικνύει ότι η όποια καθυστέρηση οφείλεται:
  α) στην καθυστέρηση στη δημοσίευση των διαθηκών από τα αντίστοιχα Ειρηνοδικεία, τουλάχιστον τα μεγάλα (οι 8 μήνες είναι το ελάχιστο),
  β) στην καθυστέρηση έκδοσης των πιστοποιητικών περί δημοσίευσης ή μη διαθήκης από το solon.gr, τουλάχιστον για τα μεγάλα Ειρηνοδικεία,
  γ) στην καθυστέρηση της φορολογικής αρχής να ανταποκριθεί στην αίτηση του κληρονόμου για την έκδοση αντιγράφου του Ε9 του θανόντα,
  δ) στην καθυστέρηση της φορολογικής αρχής για την έκδοση των πιστοποιητικών ΕΝΦΙΑ του θανόντα,
  ε) στην πρόσφατη πολυπλοκότητα των δηλώσεων φόρου κληρονομίας μέσω της πλατφόρμας myPROPERTY, οι προδιαγραφές της οποίας επιβάλλουν τη σύνταξη μιας δήλωσης ανά ζεύγος θανόντα-κληρονόμου και διαφορετικών εξ αδιαθέτου και εκ διαθήκης, αυξάνοντας με γεωμετρική πρόοδο τον αριθμό των απαιτουμένων δηλώσεων φόρου κληρονομίας, όταν προηγουμένως μία (1) δήλωση φόρου κληρονομίας περιελάμβανε όλους τους κληρονόμους, είτε εκ διαθήκης είτε εξ αδιαθέτου με τις αντίστοιχες μερίδες τους από την κάθε αιτία.

  Εν τω γίγνεσθαι του νέου δικαστικού χάρτη της χώρας το αρμόδιο υπουργείο εφαρμόζει το δόγμα του «διαίρει και βασίλευε» μεταξύ των συγγενών νομικών επιστημόνων αντί σοβαρής και μακροχρόνιας διαβούλευσης και νομοπαρασκευαστικών επιτροπών.

  Συνολικά, η παρούσα ρύθμιση αποτελεί θλιβερό αντίδωρο της Κυβέρνησης προς τον κλάδο των δικηγόρων για να κάμψει και αποσοβήσει τις αντιδράσεις τους για το φορολογικό νομοσχέδιο και για τις αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα και τον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, ως απόδειξη ύπαρξης, πλην του «ποινικού» λαϊκισμού, όπως χαρακτηρίστηκε από επίσημα δικηγορικά χείλη η πρόσφατη νομοθέτηση των ποινικών κωδίκων, και αυτής της περίπτωσης του «συνδικαλιστικού/συντεχνιακού» λαϊκισμού.

 • 25 Φεβρουαρίου 2024, 22:18 | ΓΙΑΝΝΗΣ

  Μόνο αποποιήσεις στο Δικαστηριο. Αποδοχές οι δικηγόροι μέσω πλατφόρμας.δικηγορικών συλλόγων Είναι πολύπλοκη εργασία που χρειάζεται ειδίκευση. Γι ΄αυτο είναι οι συμβολαιογραφοι αλλά και οι δικηγόροι

 • 25 Φεβρουαρίου 2024, 11:53 | ΜΑΡΙΑ

  Από της έναρξης εφαρμογής του Α.Κ. [1946] οι αποδοχές κληρονομιάς αποτελούν αντικείμενο των συμβολαιογράφων, οι οποίοι έχουν ταυτιστεί πλήρως με τις κληρονομιές στη συνείδηση του κόσμου.Η αποδοχή κληρονομιάς ενώπιον του γραμματέα του Πρωτοδικείου προβλέπεται απο τον Α.Κ. για συγκεκριμένες περιπτώσεις. Προς τι άραγε αποσκοπεί η αφαίρεση της κύριας ύλης των συμβ/φων της επαρχίας κυρίως , στην οποία η ύλη των συμβολαιογράφων ειναι το 80% αποδοχές κληρονομιάς ,και σε τι αποσκοπεί επίσης η αντιπαράθεση δύο συνεργαζόμενων νομικών επαγγελμάτων? Αποτελεί ρουσφέτι προσωπικό σε συγκεκριμένους συλλόγους άραγε? Επειδή ο περισσότερος κόσμος δε γνωρίζει από το 2014 και μετά τι συμβαίνει με τις αποδοχές κληρονομιάς ειναι καλά να ενημερωθεί. Για να γίνει η αποδοχή κληρονομιάς υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για τη δήλωσή της στη ΔΟΥ, πρέπει να ελεγχθεί το Κτημ.Φύλλο, αν το ακίνητο ειναι σωστό ή όχι και χρήζει διόρθωσης στο Κτηματολόγιο, πρέπει να ελεγχθεί το Ε9 του αποβιώσαντα, που 90% ειναι λάθος, των κληρονόμων που μετα τον θάνατο του αποβιώσαντα, δεν έχουν δηλώσει τη κληρονομιά, να διορθωθούν, να πληρωθούν ΕΝΦΙΑ, αναδρομικά για μια πενταετία, να πληρωθούν πρόστιμα και αν ειμαστε τυχεροί και μπορούν να πληρώσουν τον ΕΝΦΙΑ να προχωρήσουμε στην αποδοχή. Σημειώνω εδώ ότι στην επαρχία, υπάρχουν χωράφια χωραφούδαι, 1000 τ.μ. 300 τ.μ. 1.500 τ.μ., τα οποία μπορεί να κληρονομηθούν απο πέντε -έξι κληρονόμους. Υπάρχουν φάκελλοι στα γραφεία μας που περιμένουμε να τελειώσουν οι ρυθμίσεις των 120 δόσεων, στις οποίες μπήκαν οι κληρονόμοι και να μπορέσουμε μετά να υπογράψουμε. Κι αυτό μόνο αν είμαστε τυχεροί να μη χρειάζεται διόρθωση στο κτηματολόγιο, η πιθανότητα γι ‘αυτό είναι 10% , και η διόρθωση μπορεί να κάνει από τρεις μήνες μέχρι και χρόνια [αν χρειάζεται δικαστική απόφαση].Επίσης απο το 2014 και μετά που εισήχθη ο επώδυνος ΕΝΦΙΑ , οι συμβολαιογράφοι έχουν υποχρέωση να ελέγχουν τον ΕΝΦΙΑ που έχουν συντάξει λογιστές και σε περιπτωση που ειναι λάθος τα επισυναπτόμενα πιστοποιητικά, απειλούνται με πρόστιμα 1000€ για κάθε πράξη με τη σημερινή νομοθεσία. Με προηγούμενη νομοθεσία 1000€ για κάθε εσφαλμένο πιστοποιητικό. Υπάρχουν συνάδελφοι στους επιβλήθηκε πρόστιμο 11500€ για αποδοχή κληρονομιάς. Με συγκεκριμένη διάταξη της ΑΑΔΕ οι αποδοχές που γίνονται με Πιστοποιητικά των Δικαστηρίων, δεν έχουν υποχρέωση επισύναψης πισ. ΕΝΦΙΑ. Δηλαδή οφείλει δεν οφείλει κανείς, αποκτά την κληρονομιά χωρίς να πληρώσει κανέναν φόρο.Με το εν λόγω νομοσχέδιο, επισημοποιείται μια τακτική πολλών χρόνων ορισμένων δικηγόρων που κάνουν χρήση αυτής της διάταξης, δεν υποβάλουν ουτε δήλωση φόρου κληρονομιάς, εισπράττουν αμοιβές χωρίς να φαίνοναται και ειναι όλοι κερδισμένοι εκτός του κράτους και των συμβ/φων. Υπάρχουν πράξεις στις οποίες συμβ/φοι έχουν επισυνάψει και 300 πιστοποιητικά για μια αποδοχή κληρονομάς. Ειναι τόσο εύκολο νομίζετε, να καταρτιστούν, να ελεγχθουν ,να διορθωθούν, να μιλάς με διαφορετικούς λογιστές για κάθε κληρονόμο και μετά απο δυο χρόνια, να κάνεις την αποδοχή κληρονομιάς.Αυτός ειναι ο κύριος λόγος που οι αποδοχές καθυστερούν στους συμβ/φους. Με την εν λόγω διάταξη, δίνουμε την άδεια και με μόνο, να καταστρατηγούνται όλες οι διατάξεις για την διάσφαλιση του δημοσίου συμφέροντος, οπως υποχρεούμαστε οι συμβ/φοι , όπως ειναι γνωστό. Γιατί αναρωτιέμαι , ποιός θα πληρώσει το πρόστιμο αν δεν ειναι σωστός ο ΕΝΦΙΑ , ο γραμματέας του Δικαστηρίου, ο δικηγόρος που παρίσταται μετά ή ο πολίτης τον οποίο δεν διασφάλισε ο δικηγόρος? Το ερώτημα τίθεται γιατι Θεωρώ αυτονόητο, ότι αν ισχύσει η παρούσα διάταξη θα ισχύουν και οι ίδιες υποχρεώσεις και για τους δικηγόρους, στους οποίους μάλιστα δίνεται και δώρο αμοιβή σύμφωνα με την αξία της κληρονομιάς ενώ ειναι γνωστό ότι οι συμβ/φοι έχουν νομοθετημένη πολύ μικρή αμοιβή , που δεν ξεπερνα τα 500€ με όλα τα έγγραφα που εκδίδουν για τη φορολόγηση της κληρονομιάς .Επομένως ή θα πρέπει να μην ισχύσει η παρούσα διάταξη, ή αν ισχύσει να ειναι με τους ίδιους όρους και τις προυποθέσεις που ισχύουν για τους συμβ/φους και με αναλογική αμοιβή και των συμβολαιογράφων. Τέλος οι αποδοχές κληρονομιάς στα προηγούμενα χρόνια , οπως βλέπουμε απο τα αρχεία μας ήταν δίφυλλες πράξεις χωρις κανένα συνημμένο. Εμεις πλέον συντάσσουμε αποδοχές και με 50 φύλλα και τεράστιες περιλήψεις.

 • 22 Φεβρουαρίου 2024, 11:54 | ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟΥ

  Κατ’ορθή ερμηνεία του ισχύοντος άρθρου 812 ΚΠολΔ οι δηλώσεις αποδοχής δεν διενεργούνται στα Ειρηνοδικεία, αλλά στους συμβολαιογράφους, οι οποίοι έχουν τις απαραίτητες γνώσεις και τηρούν και τα σχετικά αρχεία.
  Η σκοπούμενη μεταφορά των δηλώσεων αποδοχής στους Δικηγόρους και στις Γραμματείες των Δικαστηρίων δεν αποτελεί καμία μεγάλη τομή στην ήδη υπάρχουσα διαδικασία, αντιθέτως θα επιφέρει ΜΕΓΑΛΗ ταλαιπωρία σε όλους τους εμπλεκόμενους (πολίτες, δικηγόρους,συμβολαιογράφους και γραμματείες Δικαστηρίων).
  Ο πολίτης θα πρέπει να απευθυνθεί σε δικηγόρο, αυτός με τη σειρά του σε συμβολαιογράφο-ελλείψει πείρας και γνώσεων- και μετά από αρκετά χρονοβόρες εργασίες των ανωτέρω,να καταλήξει η αποδοχή στη Γραμματεία, η οποία Γραμματεία κανέναν έλεγχο δεν υποχρεούται και δεν δύναται ελλείψει επιστημονικής κατάρτισης να κάνει, παρά μόνο να επικυρώσει τις υπογραφές των συμμετεχόντων. Το αποτέλεσμα θα είναι τα όποια λάθη γίνουν να ακολουθούν την αποδοχή και να πρέπει να ακολουθήσουν διορθώσεις με το ανάλογο κόστος σε χρόνο και χρήμα, μία καθόλου ευέλικτη και εύρυθμη διαδικασία, γιατί θα προκύψει ατελείωτη γραφειοκρατία.
  Επιπλέον, δεν υπάρχει χώρος στα δικαστήρια για τα αρχεία που θα προστεθούν, και θα πρέπει να αναλωθεί η γραμματεία και με το αντικείμενο αυτό (κατάθεση, τήρηση και ηλεκτρονικού αρχείου, εύρεση χώρου κ.ά.) τη στιγμή που σε όλα τα δικαστήρια της χώρας υπάρχουν ΤΡΑΓΙΚΕΣ ελλείψεις προσωπικού και υποδομών.
  Συμπερασματικά, κατανοούμε το νόημα του προς ψήφιση νομοσχεδίου να αποσυμφορηθούν τα Δικαστήρια, πλην όμως γίνεται εύκολα αντιληπτό από τα παραπάνω ότι αντιθέτως επιφορτίζονται τα Δικαστήρια (κυρίως Γραμματείες) με επιπλέον δικαστηριακή ύλη και θα έχουμε την τραγική εικόνα στους διαδρόμους των δικαστηρίων όλης της χώρας να άγονται και να φέρονται πολίτες και δικηγόροι σε μία ατέρμονη ταλαιπωρία (συνωστισμός, έλλειψη χρόνου για ραντεβού, έλλειψη χώρου…)
  Προτεινόμενες λύσεις: 1)Σύμπραξη δικηγόρων-συμβολαιογράφων για τη διενέργεια της αποδοχής, ΧΩΡΙΣ την εμπλοκή δικαστηρίου.
  2)Εφόσον ψηφιστεί ως έχει, τουλάχιστον να προβλεφθεί παράσταση ΔΙΑ του δικηγόρου προς αποφυγή περαιτέρω συνωστισμού και αναστάτωσης.
  ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΧΩΡΑ ΔΕΝ ΠΡΟΒΛΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΣΤΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΠΟΥ ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ).

 • 21 Φεβρουαρίου 2024, 21:15 | CSlaw.gr

  Είναι κοινή διαπίστωση ότι οι συμβολαιογράφοι δεν προλαβαίνουν και καθυστερούν υπέρμετρα τη σύνταξη δηλώσεων αποδοχής κληρονομίας. Το νομοσχέδιο ορθά παρέχει στους δικηγόρους τη δυνατότητα να συντάσσουν και να καταθέσουν δηλώσεις αποδοχής κληρονομίας στο Ειρηνοδικείο. Ο δικηγόρος είναι ο κατ εξοχήν αρμόδιος για την έρευνα των τίτλων και για την εφαρμογή των διατάξεων περί της κληρονομικής διαδοχής, αφού αυτός μετέχει στις κληρονομικές δίκες και στα κληρονομητήρια.

  Η δήλωση αποδοχής κληρονομίας είναι πάγια πράξη για τους συμβολαιογράφου και εξάλλου και οι ίδιοι εξακολουθούν να μπορούν να συντάσσουν δηλώσεις αποδοχής κληρονομίας.

  Η παρατήρηση μου έγκειται στο ότι δεν πρέπει ο δικηγόρος να πηγαίνει ΜΕΤΑ στο Ειρηνοδικείο αλλά ΔΙΑ, με εξουσιοδότηση θεωρημένη μέσω GOV, όπως γίνεται και στα Πολυμελή Πρωτοδικεία και στο Εφετείο. Η αποδοχή αποτελεί διαπιστωτική δήλωση και όχι πράξη διαθέσεως ή συμβιβασμό, οπότε δεν υπάρχει κίνδυνος απώλειας δικαιώματος και επομένως ο δικηγόρος μπορεί να παρασταθεί ΔΙΑ ή με εξουσιοδότηση θεωρημένη από GOV.

 • 20 Φεβρουαρίου 2024, 14:42 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΤΣΑΚΑΣ

  Θα πρέπει να γνωστοποιηθεί ποιές προϋποθεσεις θα τίθενται για την επιλογή δικηγόρων που θα εκδίδουν τις σχετικές πράξεις (το γενικό περιεχόμενο της σχετικης ΥΑ) αλλά και η ρύθμιση της αποζημίωσης των ανωτέρω, καθώς συνάπτονται στενά με την ουσιαστική αξιολόγηση των αλλαγών που νομοθετούνται εν προκειμένω αλλά και για να υπάρξει εποικοδομητικός διάλογος επ΄αυτών.

 • 19 Φεβρουαρίου 2024, 22:24 | Καλά θα πάει και αυτό

  Όλες οι διατάξεις του νομοσχεδίου είναι ένα συμπίλημα ευσεβών πόθων, εξαγοράς, ανεφαρμοστων και αντισυνταγματικών διατάξεων, χωρίς κανέναν σεβασμό στην νομική παράδοση της χώρας και με μόνο επιδιωκόμενο το γραμμάτιο προείσπραξης. Πραγματικά θλιβερό για τον νομικό μας πολιτισμό.

 • 19 Φεβρουαρίου 2024, 13:02 | Φώτης Παπασωτηρίου

  Η χειρότερη, πιο κουραστική, πιο χρονοβόρα και χαμηλότερα αμοιβόμενη πράξη για τον κάθε συμβολαιογράφο είναι η αποδοχή κληρονομιάς.
  Πλην όμως αυτός, ελέγχει, διορθώνει και συνάπτει στην πράξη του όλα τα έγγραφα που απαιτούνται για να συνεχίσει το ακίνητο να είναι στην αγορά.
  Με λανθασμένη αποδοχή (όπως είναι οι περισσότερες των Ειρηνοδικείίων που κατατίθενται από τους δικηγόρους λόγω των ελλείψεών τους, όχι ηθελημένα αλλά τις περισσότερες φορές λόγω της λογικής άγνοιας που έχουν στο θέμα αυτό), το μόνο που καταφέρνουν για τον πολίτη είναι περισσότερα έξοδα διότι θα υποχρεωθούν αργά ή γρήγορα να προβούν σε διόρθωση αυτής.
  Ως βοηθός συμβολαίογράφου κοντόφθαλμα με βολεύει. Τις βαριέμαι, με κουράζουν και μου τρώνε πολύτιμο χρόνο από άλλους φακέλους.
  Πιο σοβαρά όμως θα διορθώνουμε τα αδιόρθωτα, αφού με κάποιο τρόπο θα έχει καταχωριστεί η πράξη του δικηγόρου στο αρμόδιο Κτηματολογικό Γραφείο.
  Εντελεώς πρόχειρη, ανεύθυνη και χωρίς εμβάθυνση των προβλημάτων που θα δημιουργηθούν η διάταξη.

 • 19 Φεβρουαρίου 2024, 11:53 | Κράτος Δικαίου

  Ένα πράγμα σωστό θα μπορούσατε να κάνετε (για αποσυμφόρηση των δικαστηρίων που τόσο μαράζι το χετε). Από το χρόνο που θα οριστεί και έπειτα δημοσίευση όλων των διαθηκών από τους συμβολαιογράφους σε μια απλούστατη πλατφόρμα δημοσίευσης διαθηκών για όλη την Ελλάδα, που με την καταχώριση των στοιχείων θα μπορεί να εκδίδει άμεσα και σε οποιοδήποτε χρόνο πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης διαθήκης και ανάθεση των αποποιήσεων κληρονομιάς στους συμβολαιογράφους, με τη σύνταξη δηλωτικών και ανάρτηση τους επίσης σε όμοια απλή πλατφόρμα, απ’ όπου θα μπορούν να αναζητούνται όλες με πληκτρολόγηση των στοιχείων του κληρονομούμενου. Τόσο απλά και εύκολα. Αλλά καλύτερα να μη δίνω ιδέες γιατί μπορεί να το κάνετε και να το αναθέσετε κι αυτό στους δικηγόρους. Κατά τ’ άλλα έχετε γεμίσει το gov με δύχρηστες και άχρηστες πλατφόρμες αλλά αυτό φαίνεται δεν μπορείτε να το κάνετε.

 • 19 Φεβρουαρίου 2024, 11:12 | Κράτος Δικαίου

  ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΑΡΜΟΔΙΑ ΑΡΧΗ; ΣΕ ΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΔΟΧΗΣ ΑΙΤΙΑ ΘΑΝΑΤΟΥ; ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ;

  ΒΕΛΓΙΟ : Καμία συγκεκριμένη αρχή δεν είναι αρμόδια για τη διαδικασία κληρονομικής διαδοχής. Ωστόσο, ο νόμος προβλέπει τη συμμετοχή ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ σε περίπτωση ιδιόγραφης ή διεθνούς διαθήκης. Εξάλλου, σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να είναι αναγκαία η παρέμβαση του πρωτοδικείου (ή του ειρηνοδικείου), και ιδίως: σε περίπτωση επαγωγής σε ανικάνους (ανηλίκους κ.λπ), σε περίπτωση αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, σε περίπτωση σχολάζουσας κληρονομίας, όταν απαιτείται παράδοση της νομής ή κληροδοσίας, σε περίπτωση δικαστικής εκκαθάρισης/διανομής της περιουσίας με την παρέμβαση ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ οριζόμενου από το δικαστήριο. Ο θάνατος ενός προσώπου συνεπάγεται ότι η κυριότητα των περιουσιακών στοιχείων του μεταβιβάζεται στους κληρονόμους. Οι κληρονόμοι έχουν δυνατότητα επιλογής: να αποδεχθούν την κληρονομία, με απλό και σαφή τρόπο ή με το ευεργέτημα της απογραφής, ή να την αποποιηθούν. Η αποδοχή μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή: είναι ρητή όταν ο κληρονόμος αποκτά τον τίτλο ή την ιδιότητα του κληρονόμου με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο και είναι σιωπηρή όταν ο κληρονόμος προβαίνει σε πράξη που προϋποθέτει αναγκαστικά την πρόθεσή του να αποδεχθεί και στην οποία δεν θα μπορούσε να προβεί παρά μόνο με την ιδιότητα του κληρονόμου. Είναι δυνατή η αποδοχή με το «ευεργέτημα της απογραφής» με την τήρηση της διαδικασίας που προβλέπεται στα άρθρα 793 επ. του Αστικού Κώδικα. (…..) Μπορεί επίσης να αποποιηθεί την κληρονομία υποβάλλοντας αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης θανάτου στη γραμματεία του πρωτοδικείου της περιοχής που βρισκόταν η κατοικία του θανόντος και υπογράφοντας πράξη αποποίησης της κληρονομίας (άρθρα 784 επ. του Αστικού Κώδικα) ή ενώπιον ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ. Οι δηλώσεις πρέπει να καταχωρίζονται σε μητρώο που τηρείται στη Γραμματεία του πρωτοδικείου του τόπου επαγωγής της κληρονομίας.

  ΤΣΕΧΙΑ : Το τοπικό δικαστήριο είναι αρμόδιο για όλες τις κληρονομικές υποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της παραίτησης από το κληρονομικό δικαίωμα, της αποδοχής της κληρονομίας, της κληροδοσίας και της διεκδίκησης νόμιμης μοίρας). Σύμφωνα με προκαθορισμένο χρονοδιάγραμμα εργασίας, το δικαστήριο δίδει εντολή σε ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ να διαχειριστεί τις κληρονομικές υποθέσεις. Ο εν λόγω ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ εν συνεχεία ενεργεί και αποφασίζει σε σχέση με τις κληρονομικές υποθέσεις για λογαριασμό του δικαστηρίου. Η τσεχική νομοθεσία δεν επιτρέπει στους διαδίκους σε κληρονομική διαφορά να διορίσουν ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ της επιλογής τους

  ΓΕΡΜΑΝΙΑ : Κατ’ αρχήν αρμόδιο για υποθέσεις κληρονομιών είναι το δικαστήριο της κληρονομίας στο ειρηνοδικείο του τελευταίου τόπου συνήθους διαμονής του/της κληρονομουμένου/-ης (στη Βάδη-Βιρτεμβέργη έως τα τέλη του 2017: το αντίστοιχο συμβολαιογραφείο). Η αποποίηση κληρονομίας πραγματοποιείται με δήλωση προς το δικαστήριο της κληρονομίας. Η δήλωση πρέπει να κατατίθεται στα πρακτικά του δικαστηρίου της κληρονομίας ή σε δημοσίως επικυρωμένη μορφή (για περισσότερες λεπτομέρειες, βλέπε παρακάτω). Η δήλωση αποδοχής δεν περιβάλλεται συγκεκριμένο τύπο και επίσης δεν απαιτείται η παραλαβή της. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αποποίησης ισχύει ως αποδοχή.

  ΙΣΠΑΝΙΑ : Ελλείψει διάταξης τελευταίας βούλησης, οι ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ είναι αρμόδιοι να προσδιορίσουν τους νόμιμους κληρονόμους (πιστοποιητικό κληρονομικής διαδοχής). Εάν ένας από τους ενδιαφερομένους αμφισβητήσει την ιδιότητα του κληρονόμου, τα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνει η κληρονομιά ή τη διανομή της κληρονομιάς, αποφασίζει η δικαστική αρχή στο πλαίσιο της οικείας διαδικασίας. Καταρχήν, η αποδοχή και η αποποίηση της κληρονομιάς πραγματοποιείται ενώπιον ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ. Ρητή αποδοχή της κληρονομιάς μπορεί επίσης να γίνει μέσω ιδιωτικού εγγράφου, αν και, για αποδεικτικούς σκοπούς και σε περίπτωση κατάλειψης κληρονομιάς, απαιτείται η σύνταξη ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ δημοσίου εγγράφου. Τα παραπάνω με την επιφύλαξη της ενδεχόμενης παρέμβασης διπλωματικού ή προξενικού υπαλλήλου της Ισπανίας που έχει εξουσίες να ασκεί χρέη ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ. Η αποδοχή μπορεί να είναι σιωπηρή, μέσω πράξεων από τις οποίες συνάγεται απαραίτητα η βούληση αποδοχής ή πράξεων τις οποίες το πρόσωπο αυτό δεν θα είχε δικαίωμα να εκτελέσει χωρίς την ιδιότητα του κληρονόμου. Οποιοδήποτε πρόσωπο μπορεί να αποδείξει ότι έχει έννομο συμφέρον σχετικά με την αποδοχή ή την αποποίηση της κληρονομιάς από έναν κληρονόμο μπορεί να δώσει εντολή στον ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ώστε ο τελευταίος να τάξει στον εν λόγω κληρονόμο προθεσμία τριάντα ημερολογιακών ημερών για την αποδοχή ή την αποποίηση της κληρονομιάς. Εάν ο κληρονόμος αποποιηθεί την κληρονομιά εις βάρος των πιστωτών του, οι τελευταίοι δύνανται να ζητήσουν από το δικαστήριο να τους επιτρέψει να αποδεχτούν την εν λόγω κληρονομιά εξ ονόματος του οφειλέτη τους με σκοπό την καταβολή των οφειλών του. Δεν επιτρέπεται η μερική ή υπό όρους αποδοχή κληρονομιάς. Ωστόσο, μπορεί να γίνει αποδεκτή η κληρονομιά και όχι η κληροδοσία και το αντίστροφο.

  ΚΡΟΑΤΙΑ : Η κληρονομική διαδικασία σε πρώτο βαθμό διεξάγεται από το ειρηνοδικείο ή από ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ο οποίος διορίζεται από το δικαστήριο. Κατά τόπο αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο της κατοικίας του κληρονομούμενου κατά τον χρόνο θανάτου του, ή, επικουρικά, το ειρηνοδικείο του τόπου διαμονής του, το ειρηνοδικείο του τόπου όπου βρίσκεται το μεγαλύτερο μέρος της κληρονομίας στην Δημοκρατία της Κροατίας ή το ειρηνοδικείο του τόπου στα μητρώα του οποίου ήταν εγγεγραμμένος ο κληρονομούμενος. Το δικαστήριο αναθέτει τη διεξαγωγή της κληρονομικής διαδικασίας σε ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ. Οι υποθέσεις ανατίθενται στους ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ της έδρας του δικαστηρίου κατ’ αλφαβητική σειρά με βάση το επώνυμό τους. Δήλωση αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομίας (κληρονομική δήλωση) μπορεί να γίνει προφορικά ενώπιον του ειρηνοδικείου, ενώπιον του δικαστηρίου κληρονομικών διαφορών ή ενώπιον του ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ο οποίος διεξάγει την κληρονομική διαδικασία, άλλως μπορεί να προσκομιστεί στο δικαστήριο κληρονομικών διαφορών ή στον αρμόδιο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ επικυρωμένο έγγραφο το οποίο περιέχει σχετική δήλωση. Η δήλωση αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομίας είναι ανέκκλητη. Η δήλωση αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομίας δεν είναι υποχρεωτική. Κληρονόμος ο οποίος δεν έχει προβεί σε δήλωση αποδοχής ή αποποίησης τεκμαίρεται ότι έχει αποδεχθεί την κληρονομία σιωπηρά. Κληρονόμος ο οποίος έχει προβεί σε έγκυρη δήλωση αποδοχής δεν μπορεί να παραιτηθεί από το κληρονομικό του δικαίωμα.

  ΚΥΠΡΟΣ : Αρμόδια αρχή είναι το Επαρχιακό Δικαστήριο της τελευταίας κατοικίας του διαθέτη/αποβιώσαντα.

  ΛΙΘΟΥΑΝΙΑ : Αρμόδια αρχή ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ και το δικαστήριο στον τόπο επαγωγής της κληρονομίας.

  ΟΥΓΓΑΡΙΑ : Στην Ουγγαρία, οι διαδικασίες που διέπονται από το κληρονομικό δίκαιο άπτονται της αρμοδιότητας των ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ή των δικαστηρίων. – Εάν δεν υπάρχει διαφορά μεταξύ των δικαιούχων της κληρονομίας, τα νομικά ζητήματα που αφορούν στην κληρονομιαία περιουσία ρυθμίζονται κατ᾽ αρχήν κατά τη διαδικασία επαγωγής της κληρονομίας που διεξάγεται από ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ. Η διαδικασία επαγωγής της κληρονομίας που διεκπεραιώνεται από ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ είναι διαδικασία εκούσιας δικαιοδοσίας κατά την οποία ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ έχει λειτουργία παρόμοια με εκείνη του δικαστηρίου και η διαδικασία ολοκληρώνεται με επίσημη απόφαση («απόφαση για την επαγωγή της κληρονομίας»). Εάν, ωστόσο, υπάρχει νομική διαφορά μεταξύ των ενδιαφερόμενων, η διαφορά δεν μπορεί να επιλυθεί από τον ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ σε αυτές τις περιπτώσεις, ακολουθείται η διαδικασία ενώπιον δικαστηρίου. Καθώς οι νομικές διαφορές σε κληρονομικά θέματα δεν είναι ιδιαίτερα συχνές, στη συντριπτική πλειονότητά τους, οι κληρονομικές υποθέσεις στην Ουγγαρία ρυθμίζονται οριστικά με τη διαδικασία επαγωγής της κληρονομίας ενώπιον ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ. Το ουγγρικό δίκαιο εφαρμόζει την αρχή της αυτοδίκαιης κτήσης της κληρονομίας η κληρονομιαία περιουσία μεταβιβάζεται στον κληρονόμο κατά τον χρόνο του θανάτου του διαθέτη χωρίς να απαιτείται ξεχωριστή νομική πράξη. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με το ουγγρικό δίκαιο, δεν είναι απαραίτητο να γίνει δήλωση αποδοχής της κληρονομίας. Εάν ένας κληρονόμος δεν επιθυμεί να κληρονομήσει, μπορεί να προβεί σε δήλωση αποποίησης της κληρονομίας. Ο νόμος δεν προβλέπει συγκεκριμένες απαιτήσεις σχετικά με τον τύπο της δήλωσης αποποίησης η δήλωση αποποίησης είναι έγκυρη ως προς τον τύπο της είτε είναι προφορική είτε γραπτή. Παρόλα αυτά, στην Ουγγαρία, η σειρά διαδοχής προσδιορίζεται στο πλαίσιο της τυπικής νομικής διαδικασίας που αποκαλείται διαδικασία επαγωγής της κληρονομίας. Επομένως, ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ που διεξάγει την εν λόγω διαδικασία πρέπει να ενημερωθεί για την αποποίηση ώστε να τη λάβει υπόψη κατά τη διαδικασία. Επομένως, στην πράξη, η δήλωση αποποίησης γίνεται είτε ενώπιον του ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ που διεξάγει τη διαδικασία επαγωγής της κληρονομίας είτε με σχετικό έγγραφο που κατατίθεται στον ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ.
  Σε περίπτωση αποποίησης από τον κληρονόμο, η αποποίηση κληρονομίας ισχύει αναδρομικά από την ημερομηνία θανάτου του διαθέτη: θεωρείται, δηλαδή ότι δεν έχει γίνει επαγωγή της κληρονομιαίας περιουσίας.

  ΚΑΤΩ ΧΩΡΕΣ : Αρμόδια αρχή των Κάτω Χωρών ως προς το δίκαιο της κληρονομικής διαδοχής είναι οι ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ. Τα μέρη απευθύνονται σε ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ της επιλογής τους, ανεξαρτήτως του τόπου τελευταίας κατοικίας του θανόντος. Ο κληρονόμος έχει τρεις επιλογές. Εάν επιθυμεί απλώς να αποδεχθεί την κληρονομία, μπορεί να το πράξει, ρητά ή σιωπηρά, χωρίς την τήρηση ειδικών διατυπώσεων. Επακόλουθο της αποδοχής της κληρονομίας είναι η απεριόριστη προσωπική ευθύνη του κληρονόμου για τα χρέη της κληρονομίας. Ωστόσο, ο/η κληρονόμος δύναται να περιορίσει την ευθύνη του/της με ρητή αποδοχή της κληρονομίας με τον όρο ότι το παθητικό της κληρονομίας δεν υπερβαίνει το ενεργητικό. Εάν ο κληρονόμος επιθυμεί να αποποιηθεί την κληρονομία ή την αποδέχεται με τον όρο ότι το παθητικό της κληρονομίας δεν υπερβαίνει το ενεργητικό της, οφείλει να υποβάλει δήλωση στο δικαστήριο. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, το δικαστήριο θέτει το χρονικό όριο για την αποδοχή της κληρονομίας. Η αποδοχή ή αποποίηση των κληροδοσιών πραγματοποιείται χωρίς την τήρηση συγκεκριμένων διατυπώσεων. Στη νομοθεσία των Κάτω Χωρών, η μερική αποδοχή των κληροδοσιών είναι άκυρη. Για την παραίτηση από τη νόμιμη μοίρα, αρκεί ο αναγκαίος κληρονόμος να μην τη διεκδικήσει. Η νομοθεσία δεν προβλέπει ειδικές διατυπώσεις προς τούτο. Εάν οι αναγκαίοι κληρονόμοι παραιτούνται από τη νόμιμη μοίρα τους, δύνανται να το αναφέρουν σε δήλωσή τους.

  ΠΟΛΩΝΙΑ : Ο αιτών πρέπει να απευθυνθεί σε ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ή στο δικαστήριο του τελευταίου τόπου κατοικίας του διαθέτη. Δήλωση αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας υποβάλλεται ενώπιον του δικαστηρίου του τόπου κατοικίας ή διαμονής του προσώπου που υποβάλλει τη δήλωση, ή ενώπιον συμβολαιογράφου. Πρόσωπα που διαμένουν στο εξωτερικό μπορούν να υποβάλουν δήλωση αποποίησης κληρονομίας με τη μορφή που προβλέπεται από το δίκαιο του τόπου όπου υποβάλλεται η δήλωση.

  ΡΟΥΜΑΝΙΑ : Η αρμόδια αρχή για τις διαδικασίες μη αμφισβητούμενης κληρονομικής διαδοχής είναι οι ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ, ενώ τα ειρηνοδικεία είναι αρμόδια για τις υποθέσεις αμφισβητούμενης κληρονομικής διαδοχής. Ο κληρονόμος ή οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσφύγει απευθείας στο δικαστήριο υποβάλλοντας βεβαίωση ελέγχου του μητρώου κληρονομιών επικυρωμένη από ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ. Βλ. τα άρθρα 103 επ. του νόμου αριθ. 36/1995 και το άρθρο 193 του κώδικα πολιτικής δικονομίας. Κληρονόμος αποδέχεται την κληρονομία εφόσον αναλαμβάνει ρητά τον τίτλο / την ιδιότητα του κληρονόμου. Σιωπηρή αποδοχή της κληρονομίας επέρχεται με πράξη/ενέργεια στην οποία μπορεί να προβεί μόνο πρόσωπο το οποίο έχει την ιδιότητα του κληρονόμου (άρθρο 1108 του αστικού κώδικα). Η δήλωση αποποίησης κληρονομίας υποβάλλεται ενώπιον ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ή διπλωματικής αποστολής ή προξενικής αντιπροσωπείας της Ρουμανίας [άρθρο 1120 παράγραφος 2 του αστικού κώδικα)]. Όλα τα ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΑ έγγραφα που αφορούν την αποδοχή ή την αποποίηση κληρονομίας καταχωρίζονται στο Εθνικό ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΟ Μητρώο Κληρονομικών Δικαιωμάτων (Registrul național notarial de evidență a opțiunilor succesorale — RNNEOS).

  ΣΛΟΒΑΚΙΑ : Το πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο θανών διατηρούσε τη μόνιμη κατοικία του κατά τον χρόνο του θανάτου του ή, εάν ο θανών δεν είχε τη μόνιμη κατοικία του στη Σλοβακία, το πρωτοδικείο στην περιφέρεια του οποίου ο θανών διέθετε περιουσιακά στοιχεία και, αν δεν υπάρχει πρωτοδικείο σ’ αυτή την περιοχή, το δικαστήριο στην περιφέρεια του οποίου απεβίωσε ο θανών. Το πρωτοδικείο διορίζει ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ως αρμόδιο για τη διενέργεια των αναγκαίων πράξεων και για την έκδοση απόφασης επί της υπόθεσης. Οι πράξεις του ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ έχουν ισχύ δικαστικών πράξεων. Στις αρμοδιότητές του δεν περιλαμβάνονται: η λήψη απόφασης για την κίνηση διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής, η υποβολή αίτησης παροχής νομικής συνδρομής στο εξωτερικό, η λήψη απόφασης για την απαλλαγή του ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ή του προσωπικού του από τα καθήκοντά του, ούτε η λήψη απόφασης περί ανατροπής της απόφασης που αφορά την κληρονομική διαδοχή, σε περίπτωση που διαπιστωθεί μεταγενέστερα ότι ο θανών είναι ακόμα εν ζωή ή ότι αποσύρθηκε η δήλωση του θανάτου του. Οι κληρονόμοι δηλώνουν προφορικά ενώπιον του ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥ ότι αποδέχονται ή αποποιούνται την κληρονομία, ή υποβάλλουν έγγραφη σχετική δήλωση στο δικαστήριο κληρονομικών διαφορών εντός ενός μηνός από τον χρόνο κοινοποίησης προς τους ίδιους του δικαιώματος αποδοχής/αποποίησης της κληρονομίας και των συνεπειών της σχετικής δήλωσης.

  ΣΟΥΗΔΙΑ : Η διανομή της κληρονομίας διενεργείται συνήθως χωρίς την παρέμβαση των αρχών. Πραγματοποιείται, αντιθέτως, από τα πρόσωπα που έχουν κληρονομικό δικαίωμα και τους συγκυρίους των περιουσιακών στοιχείων της κληρονομίας, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη διανομή της μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου. Τα πρόσωπα τα οποία έχουν κληρονομικό δικαίωμα είναι ο/η επιζών (-ώσα) σύζυγος ή συμβιών σύντροφος, τα τέκνα (κληρονόμοι) και οι καθολικοί διάδοχοι. Τρεις μήνες μετά τον θάνατο του κληρονομουμένου υποβάλλεται απογραφή της κληρονομίας στη φορολογική υπηρεσία (Skatteverket). Στο έγγραφο απογραφής κληρονομίας παρατίθενται τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της κληρονομίας. Αναφέρονται επίσης τα πρόσωπα τα οποία έχουν εξουσία εκπροσώπησης της κληρονομίας. (…..) Με σχετικό αίτημα οποιουδήποτε κληρονόμου, το δικαστήριο μπορεί να διατάξει τον διορισμό επίσημου διαχειριστή της κληρονομίας (boutredningsman), καθώς και να διορίσει τέτοιον επίσημο διαχειριστή. Σε περίπτωση που οι κληρονόμοι δεν συμφωνούν στη διανομή της κληρονομίας, διορίζεται ειδικός διανομέας της κληρονομίας (skiftesman). Το πρόσωπο αυτό μπορεί να προβεί σε αναγκαστική διανομή της κληρονομίας. Ο διανομέας της κληρονομίας διορίζεται από το αρμόδιο τακτικό δικαστήριο. Το ίδιο δικαστήριο είναι επίσης αρμόδιο για τις κληρονομικές διαφορές. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους κληρονόμους είναι ανήλικος ή ανίκανος για δικαιοπραξία, διορίζεται επίτροπος. Ο επίτροπος (god man) διορίζεται από τον βασικό κηδεμόνα (överförmyndaren). Δεν απαιτείται ειδική αποδοχή του κληρονομικού δικαιώματος εκ μέρους του κληρονόμου. Ωστόσο, ο κληρονόμος οφείλει να κοινοποιήσει την ύπαρξή του και, εφόσον δικαιούται μερίδιο επί της κληρονομίας, να συνδράμει στη διαχείρισή της. Πρόσωπο το οποίο κατονομάζεται ως κληρονόμος σε διαθήκη οφείλει, εφόσον επιθυμεί να ασκήσει το σχετικό δικαίωμα, να κοινοποιήσει τη διαθήκη στους νόμιμους κληρονόμους. Αυτό σημαίνει παράδοση θεωρημένου αντιγράφου της διαθήκης στους κληρονόμους, έναντι βεβαίωσης παραλαβής. Μετά την κοινοποίηση της διαθήκης, τυχόν κληρονόμοι οι οποίοι θεωρούν ότι αυτή πρέπει να κηρυχθεί άκυρη ή επιθυμούν την τροποποίησή της προκειμένου να λάβουν τη νόμιμη μοίρα τους ή ο/η επιζών(-ώσα) σύζυγος που επικαλείται τον κανόνα του ελάχιστου μεριδίου, διαθέτουν περιθώριο έξι μηνών για να καταθέσουν στο δικαστήριο αγωγή ακύρωσης. Τα τέκνα ή εγγόνια του θανόντος μπορούν να παραιτηθούν από το κληρονομικό τους δικαίωμα υπέρ του/της επιζώντος(-ώσας) συζύγου. Η εν λόγω παραίτηση δεν συνιστά αποποίηση της κληρονομίας αντιθέτως, ο κληρονόμος απλώς αναβάλλει το κληρονομικό του δικαίωμα. Ο κληρονόμος θα έχει δευτερεύον κληρονομικό δικαίωμα από την κληρονομία του/της επιζώντος(-ώσας) συζύγου, μετά δε τον θάνατο αυτού(-ής), ο κληρονόμος δικαιούται να λάβει το ελάχιστο μερίδιό του επί της κληρονομίας. Σε περίπτωση που ο κληρονόμος δεν είναι εν ζωή κατά τον χρόνο θανάτου του/της επιζώντος(-ώσας) συζύγου, το μερίδιό του περιέρχεται στους δικούς του κληρονόμους. Κληρονόμος ή κληροδόχος μπορεί να παραιτηθεί του σχετικού του δικαιώματος με απευθείας δήλωση προς τον διαθέτη, δηλαδή πριν από τον χρόνο θανάτου του τελευταίου. Εφόσον δεν ορίζεται άλλως, η εν λόγω παραίτηση ισχύει για τους κληρονόμους του κληρονόμου. Ωστόσο, τα τέκνα ή εγγόνια ή οι κληρονόμοι αυτών διατηρούν πάντοτε το δικαίωμα στη νόμιμη μοίρα. Σε περίπτωση που κάποιος κληρονόμος ή κληροδόχος παραιτηθεί ή δεν αναλάβει το μερίδιό του, η σουηδική φορολογική υπηρεσία μπορεί να τον διατάξει να ασκήσει το δικαίωμά του εντός έξι μηνών από τη σχετική εντολή. Εάν ο κληρονόμος ή κληροδόχος δεν ασκήσει το δικαίωμά του, εκπίπτει του σχετικού δικαιώματος επί της κληρονομίας. Παραίτηση από κληρονομικό δικαίωμα χωρεί έως τον χρόνο διανομής της κληρονομίας.

  ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ : Η αποδοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί με υποβολή γραπτής αίτησης στο τοπικό δικαστήριο της κληρονομίας και καταχωρίζεται σε ειδικό μητρώο. Αποδοχή κληρονομίας λαμβάνει επίσης χώρα, ακόμη κι αν δεν έχει υποβληθεί γραπτή αίτηση, όταν ο κληρονόμος προβεί σε ενέργεια η οποία υποδηλώνει σαφώς την πρόθεσή του να αποδεχθεί την κληρονομία ή όταν αποκρύπτει κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία. Στη δεύτερη περίπτωση, ο κληρονόμος εκπίπτει του κληρονομικού του δικαιώματος επί των κληρονομιαίων στοιχείων τα οποία έχει αποκρύψει. Εναλλακτικά η αποδοχή μπορεί να πραγματοποιηθεί με το ευεργέτημα της απογραφής, οπότε ο κληρονόμος ευθύνεται μόνον στο μέτρο της περιουσίας που έχει κληρονομήσει. Στις εν λόγω περιπτώσεις, η αποδοχή της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής πρέπει να δηλωθεί εγγράφως στο τοπικό δικαστήριο εντός τριών μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία ο κληρονόμος έλαβε γνώση της επαγωγής της κληρονομίας. Το τοπικό δικαστήριο μπορεί να χορηγήσει παράταση της εν λόγω προθεσμίας έως τρεις μήνες. Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον, το τοπικό δικαστήριο, αφότου επιδώσει κλήση προς το πρόσωπο το οποίο έχει κληρονομικό δικαίωμα, τάσσει προθεσμία σε αυτό να αποδεχθεί ή να αποποιηθεί την κληρονομία. Εάν έχει ασκηθεί αγωγή κατά του κληρονόμου, η προθεσμία τάσσεται από το δικαστήριο το οποίο δικάζει την αγωγή. Σε περίπτωση που ο κληρονόμος δεν απαντήσει εντός της ταχθείσας προθεσμίας, εκπίπτει του δικαιώματος αποδοχής της κληρονομίας. Σε αυτή την περίπτωση, η δήλωση του κληρονόμου καταχωρίζεται σε ειδικό μητρώο δηλώσεων αποδοχής και αποποίησης κληρονομιών. Η αποδοχή της κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής είναι υποχρεωτική για όσους δεν έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους, έχουν κηρυχθεί ανίκανοι να διαχειρίζονται τις υποθέσεις τους, το δημόσιο και τις δημόσιες αρχές, και η εν λόγω δήλωση αποδοχής πρέπει να υποβληθεί γραπτώς εντός τριών μηνών από τη γνώση της επαγωγής της κληρονομίας. Η αποδοχή καταχωρίζεται σε ειδικό μητρώο που τηρείται στο περιφερειακό δικαστήριο της κληρονομίας. Σε περίπτωση διαθήκης, το πρόσωπο που έχει στην κατοχή του ιδιόγραφη διαθήκη πρέπει να την εγχειρίσει σε ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ προς δημοσίευση το συντομότερο δυνατό αφότου λάβει γνώση του θανάτου του διαθέτη. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητήσει από το τοπικό δικαστήριο (rayonen sad) του τόπου διαδοχής να τάξει προθεσμία για την υποβολή της διαθήκης σε ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ προς δημοσίευση. Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ δημοσιεύει τη διαθήκη καταρτίζοντας δήλωση η οποία περιέχει περιγραφή του είδους της διαθήκης και σημειώνει την αποσφράγισή της. Η σχετική δήλωση υπογράφεται από το πρόσωπο το οποίο εγχειρίζει τη διαθήκη και από τον ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ. Το έγγραφο της διαθήκης επισυνάπτεται στη δήλωση και μονογράφεται σε κάθε σελίδα από τα ανωτέρω πρόσωπα. Εάν η διαθήκη έχει εγχειριστεί στον ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ προς φύλαξη (άρθρο 25 παράγραφος 2 του νόμου περί κληρονομικής διαδοχής), οι ανωτέρω ενέργειες εκτελούνται από τον ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ. Η διαδοχή επέρχεται με την αποδοχή της κληρονομίας. Η αποδοχή ισχύει από τον χρόνο επαγωγής. Εκτός από τις περιπτώσεις ρητούς αποδοχής με γραπτή αίτηση, η αποδοχή της κληρονομίας πραγματοποιείται επίσης, ακόμη κι αν δεν έχει υποβληθεί γραπτή αίτηση, αν ο κληρονόμος διενεργεί πράξη από την οποία προκύπτει σαφώς η πρόθεσή του να αποδεχθεί την κληρονομία ή αποκρύπτει τα κληρονομιαία περιουσιακά στοιχεία. Στη δεύτερη περίπτωση, ο κληρονόμος εκπίπτει του κληρονομικού του δικαιώματος επί των κληρονομιαίων στοιχείων τα οποία έχει αποκρύψει. Κατόπιν αιτήματος οποιουδήποτε έχοντος έννομο συμφέρον, το τοπικό δικαστήριο, αφότου επιδώσει κλήση προς το πρόσωπο το οποίο έχει κληρονομικό δικαίωμα, τάσσει προθεσμία σε αυτό να αποδεχθεί ή να αποποιηθεί την κληρονομία. Εάν έχει ασκηθεί αγωγή κατά του κληρονόμου, η προθεσμία τάσσεται από το δικαστήριο το οποίο δικάζει την αγωγή. Σε περίπτωση που ο κληρονόμος δεν απαντήσει εντός της ταχθείσας προθεσμίας, εκπίπτει του δικαιώματος αποδοχής της κληρονομίας. Σε αυτή την περίπτωση, η δήλωση του κληρονόμου καταχωρίζεται σε ειδικό μητρώο δηλώσεων αποδοχής και αποποίησης κληρονομιών. Η αποποίηση της κληρονομίας διενεργείται με την ίδια διαδικασία και καταχωρίζεται με τον ίδιο τρόπο. Πρέπει επίσης να λαμβάνεται υπόψη η υποχρέωση, που ορίζεται στο άρθρο 43 του νόμου περί εθνικών φόρων και τελών (Zakon za mestnite danatsi i taksi), που υπέχουν οι τράπεζες, οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις και άλλες εταιρείες, καθώς και κάθε άλλη οντότητα που τηρεί καταθέσεις ή είναι υπόχρεη για κινητές αξίες, χρηματικά ποσά ή άλλα περιουσιακά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην κληρονομία της οποίας γνωρίζουν την επαγωγή, να αποστείλουν απογραφή του εκάστοτε περιουσιακού στοιχείου στον δήμο της κληρονομίας πριν από την καταβολή, παράδοση ή μεταβίβαση του εν λόγω περιουσιακού στοιχείου.

  ΕΣΘΟΝΙΑ : Στην Εσθονία η διαδικασία κληρονομικής διαδοχής διεξάγεται από τον Εσθονό ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ του τόπου κίνησης της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής αν ο τόπος της τελευταίας κατοικίας του κληρονομουμένου βρίσκεται στην Εσθονία. Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ διενεργεί εγγραφή στο μητρώο κληρονομικής διαδοχής σχετικά με την κίνηση της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής. Εάν η τελευταία κατοικία του κληρονομουμένου βρίσκεται σε ξένη χώρα, Εσθονός ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ διεξάγει τη διαδικασία κληρονομικής διαδοχής μόνο για ακίνητα που βρίσκονται στην Εσθονία, υπό τον όρο ότι η διαδικασία κληρονομικής διαδοχής δεν μπορεί να διεξαχθεί στην αλλοδαπή ή οι διαδικασίες που διεξάγονται στην αλλοδαπή δεν περιλαμβάνουν το ακίνητο που βρίσκεται στην Εσθονία ή το πιστοποιητικό κληρονόμων (κληρονομητήριο) που έχει συνταχθεί στην αλλοδαπή δεν αναγνωρίζεται στην Εσθονία. Η διαδικασία κληρονομικής διαδοχής διεξάγεται από Εσθονό ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ακόμη και αν ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 650/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τη διεθνή δικαιοδοσία, το εφαρμοστέο δίκαιο, την αναγνώριση και εκτέλεση αποφάσεων, την αποδοχή και εκτέλεση δημόσιων εγγράφων στον τομέα της κληρονομικής διαδοχής και την καθιέρωση ευρωπαϊκού κληρονομητηρίου (ΕΕ L 201 της 27.7.2012, σ. 107-134) επιβάλλει τη διεξαγωγή της διαδικασίας κληρονομικής διαδοχής στην Εσθονία, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 4-15 και 17 του εν λόγω κανονισμού. Η δήλωση αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας υποβάλλεται στον ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ που χειρίζεται την κληρονομική υπόθεση. Η σχετική δήλωση επικυρώνεται από άλλο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ, ο οποίος εν συνεχεία την προωθεί στον ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ που έχει αναλάβει την κληρονομική διαδικασία. Η δήλωση αποδοχής ή αποποίησης της κληρονομίας μπορεί επίσης να επικυρωθεί από προξενικούς υπαλλήλους με επαρκή προσόντα οι οποίοι εργάζονται σε εσθονικά προξενεία του εξωτερικού. Ο προξενικός υπάλληλος οφείλει να προωθήσει αμέσως τη δήλωση που επικυρώνει στον ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ που έχει αναλάβει την κληρονομική διαδικασία.

  ΓΑΛΛΙΑ : Στη Γαλλία, αρμόδιος για θέματα κληρονομικής διαδοχής είναι ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ. Η συμμετοχή του είναι υποχρεωτική όταν η κληρονομιά περιλαμβάνει ακίνητα. Είναι προαιρετική εάν δεν υπάρχουν ακίνητα. Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ καταρτίζει κληρονομητήριο (acte de notoriété) στο οποίο ορίζεται η επαγωγή της κληρονομιάς και συντάσσει τις βεβαιώσεις ακινήτων που επιτρέπουν τη μεταβίβαση ακινήτων αιτία θανάτου βοηθά τους κληρονόμους να διεκπεραιώσουν τις φορολογικές υποχρεώσεις τους (σύνταξη και κατάθεση της δήλωση αποδοχής κληρονομιάς εντός των προθεσμιών και πληρωμή του φόρου κληρονομιάς) εάν η σύνθεση της κληρονομιαίας περιουσίας το επιτρέπει και ανάλογα με τον αριθμό των κληρονόμων και τη βούλησή τους, οργανώνει τη διανομή της κληρονομιάς μεταξύ των κληρονόμων, συντάσσοντας πράξη διανομής (acte de partage). Σε περίπτωση διαφοράς, καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο είναι το πολυμελές πρωτοδικείο του τόπου επαγωγής της κληρονομιάς. Το εν λόγω δικαστήριο έχει αποκλειστική αρμοδιότητα. Η γραμματεία του πρωτοδικείου του τόπου επαγωγής της κληρονομιάς είναι αρμόδια να παραλαμβάνει δηλώσεις αποποίησης ή αποδοχής μέχρι το ποσό του καθαρού ενεργητικού της κληρονομιάς. Για τις άνευ όρων αποδοχές κληρονομιάς δεν απαιτούνται ειδικές διατυπώσεις.

  ΙΤΑΛΙΑ : Η κληρονομία επάγεται στον κληρονόμο μέσω δήλωσης αποδοχής του τελευταίου, ενώ η κληροδοσία επάγεται αυτοδικαίως, υπό την προϋπόθεση ότι ο κληροδόχος δεν την αποποιείται. Η αποδοχή κληρονομιάς δεν μπορεί να είναι μερική, ενώ μπορεί να είναι είτε ρητή (μέσω της αντίστοιχης δήλωσης αποδοχής) είτε σιωπηρή (όταν ο κληρονόμος εκτελεί πράξεις που θα ήταν αδύνατο να εκτελεστούν αν το πρόσωπο αυτό δεν ήταν ο κληρονόμος, όπως π.χ. η πώληση ενός αγαθού από την κληρονομιαία περιουσία). Η δήλωση αποδοχής ή αποποίησης πραγματοποιείται μέσω δήλωσης που συντάσσεται από συμβολαιογράφο ή υπάλληλο του αρμόδιου δικαστηρίου στον τόπο επίλυσης της κληρονομικής διαδοχής. Ο ίδιος κανόνας ισχύει στην περίπτωση κληρονόμων δικαιούχων νόμιμης μοίρας, οι οποίοι δεν μπορούν να αποδεχτούν ή να αποποιηθούν μόνο τη νόμιμη μοίρα. Ωστόσο, οι κληρονόμοι αυτοί μπορούν να αποποιηθούν τα δικαιώματά τους στη νόμιμη μοίρα της κληρονομιαίας περιουσίας σε περιπτώσεις που η νόμιμη μοίρα έχει υποστεί ζημία. Εάν δικαιούχος νόμιμης μοίρας έχει αποκλειστεί από την κληρονομιαία περιουσία ή του κληροδοτήθηκε μερίδα μικρότερη από τη νόμιμη μοίρα που δικαιούται, μπορεί να καταθέσει αγωγή για να διεκδικήσει το δικαίωμά του στη νόμιμη μοίρα.

  ΛΕΤΟΝΙΑ : Αρμόδια αρχή: Πιστοποιημένος συμβολαιογράφος (zvērināts notārs).

  ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ : Η διαδικασία κληρονομικής διαδοχής κινείται από τον (τους) κληρονόμο (-ους) που αναθέτει (-ουν) με δική του (τους) πρωτοβουλία στον ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ της επιλογής του (τους) ή ο διαθέτης καθορίζει το σύνολό των ενεργειών ρύθμισης της κληρονομικής διαδοχής. Όσον αφορά την αποδοχή μιας κληρονομιάς, η νομοθεσία του Λουξεμβούργου δεν ορίζει συγκεκριμένη αρχή ενώπιον της οποίας πρέπει να γίνεται η εν λόγω αποδοχή. Οι σχετικές διατάξεις προβλέπουν ότι η αποδοχή μπορεί να είναι ρητή ή σιωπηρή. Είναι ρητή, όταν αποκτάται ο τίτλος ή η ιδιότητα του κληρονόμου με δημόσιο ή ιδιωτικό έγγραφο. Η αποδοχή είναι σιωπηρή όταν ο κληρονόμος προβαίνει σε πράξη η οποία υποδηλώνει κατ’ ανάγκην την πρόθεση αποδοχής και στην οποία δεν θα είχε εξουσία να προβεί παρά μόνον ως κληρονόμος που αποδέχεται την κληρονομιά. Όσον αφορά την αποποίηση, οι διατάξεις του Αστικού Κώδικα προβλέπουν ότι αυτή πραγματοποιείται στη γραμματεία του δικαστηρίου στη δικαιοδοσία του οποίου επάγεται η κληρονομία, και εγγράφεται σε ειδικό μητρώο που τηρείται για τον σκοπό αυτό. Λαμβάνοντας υπόψη τις συνέπειες, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που είναι δυνατόν να προκύψουν από μια κληρονομική διαδοχή, καλό θα ήταν να συμβουλεύεται κανείς ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ πριν από αποδοχή όσο και την αποποίηση κληρονομιάς.

  ΜΑΛΤΑ : Τα δικαστήρια της Μάλτας έχουν γενική δικαιοδοσία για την εκδίκαση διαφορών σε σχέση με την κληρονομική διαδοχή. Το δικαστήριο διανομής κληρονομιών έχει ειδική δικαιοδοσία σε ορισμένες ειδικές περιστάσεις, όταν οι κληρονόμοι δεν συμφωνούν σχετικά με τον τρόπο διανομής της κληρονομίας. Γενικά, όταν δεν υπάρχουν διαφωνίες ή διαφορές σε σχέση με την κληρονομική διαδοχή, οι υποθέσεις αυτές διεκπεραιώνονται από τους δικηγόρους και τους ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΥΣ. Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί επίσης να προσφύγει στο Δικαστήριο Εκούσιας Δικαιοδοσίας, προκειμένου να ζητήσει την έκδοση απόφασης που θα διατάσσει την έναρξη της κληρονομικής διαδοχής υπέρ του ιδίου. Για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας; Ο γραμματέας του Δικαστηρίου και οι ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ.

  ΑΥΣΤΡΙΑ : Ειρηνοδικείο (Bezirksgericht)∙ δικαστικός επίτροπος (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ) ως όργανο του δικαστηρίου. Καθ’ ύλην και κατά τόπον αρμόδιο είναι το ειρηνοδικείο στην περιφέρεια του οποίου υπαγόταν τελευταία ο θανών (βάσει της κατοικίας ή της συνήθους διαμονής του) (άρθρο 105 του νόμου για τη δικαστική δικαιοδοσία — JN σε συνδυασμό με τα άρθρα 65 και 66 του JN). Το ειρηνοδικείο χρησιμοποιεί για τη διεξαγωγή της διαδικασίας έναν ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ ως δικαστικό επίτροπο (άρθρο 1 του νόμου περί δικαστικού επιτρόπου, GKG). Για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας; Ειρηνοδικείο (Bezirksgericht), δικαστικός επίτροπος (ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ) ως όργανο του δικαστηρίου
  ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ : Σε περίπτωση αμφισβητούμενης διαδοχής, αρμοδιότητα για τη διενέργεια της απογραφής είναι τα δικαστήρια ή τα ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΕΙΑ, σύμφωνα με το άρθρο 1083 του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σε περίπτωση απλής αποδοχής της κληρονομιάς δεν απαιτείται η διεξαγωγή της διαδικασίας απογραφής. Σ’ αυτήν την περίπτωση οι κληρονόμοι και κληροδόχοι εκκαθαρίζουν και διανέμουν μεταξύ τους την κληρονομιά με κοινή συμφωνία, χωρίς να είναι υποχρεωτική η διαδικασία ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικαστηρίου. Στην περίπτωση σχολάζουσας κληρονομιάς αποδοτέας στο Δημόσιο, η αντίστοιχη ειδική δικαστική διαδικασία εκκαθάρισης της κληρονομιάς υπέρ του Δημοσίου διεξάγεται ενώπιον του δικαστηρίου, σύμφωνα με τα άρθρα 2152 έως 2155 του πορτογαλικού Αστικού Κώδικα. Στην περίπτωση μη αμφισβητούμενης διαδοχής, αρμόδιοι είναι οι ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ, τα ληξιαρχεία και τα κτηματολόγια, χωρίς να ισχύουν περιορισμοί ως προς την κατά τόπον αρμοδιότητα. Επομένως, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στον φορέα της επιλογής τους χωρίς τοπικό περιορισμό. Σε περίπτωση μη αμφισβητούμενης διαδοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν, εναλλακτικά, να προβούν σε διανομή ενώπιον οποιουδήποτε δικηγόρου και δικαστικού πληρεξουσίου της Πορτογαλίας, ΕΦΟΣΟΝ ΕΧΕΙ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙ Η ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΩΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΩΝ (π.χ. από δημόσιο μητρώο ή από ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟ). Ως προς την αρμόδια αρχή προς την οποία υποβάλλεται η δήλωση αποδοχής ή αποποίησης κληρονομιάς, δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές μεταξύ κληροδοσίας και κληρονομιάς ή μεταξύ νόμιμης και εκούσιας διαδοχής. Συνεπώς η απάντηση και στις τρεις αυτές ερωτήσεις είναι η ίδια. Εφόσον έχει γίνει αποδοχή της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής, η δήλωση αποδοχής γίνεται στο πλαίσιο της διαδικασίας απογραφής. Σ’ αυτή την περίπτωση, αρμοδιότητα την παραλαβή της δήλωσης αποδοχής έχει το δικαστήριο ή ο συμβολαιογράφος. Η αποδοχή της κληρονομιάς με το ευεργέτημα της απογραφής διασφαλίζεται με τη διεξαγωγή απογραφής ή την παρέμβαση σ’ αυτή. Άλλο είδος αποδοχής κληρονομιάς είναι η απλή αποδοχή, η οποία λαμβάνει χώρα όταν η κληρονομιά γίνεται δεκτή και διανέμεται χωρίς να απαιτείται η διεξαγωγή της διαδικασίας απογραφής. Οι κανόνες που διέπουν την αποδοχή της κληρονομιάς ισχύουν και για την αποδοχή της κληροδοσίας. Η διαφορά μεταξύ κληροδοσίας και κληρονομιάς διευκρινίζεται στην απάντηση της επόμενης ερώτησης. Σε περίπτωση διεξαγωγής της διαδικασίας απογραφής, η δήλωση αποποίησης πρέπει να γίνει ή να επισυναφθεί στο πλαίσιο αυτής. Σ’ αυτή την περίπτωση, αρμοδιότητα την παραλαβή της δήλωσης αποποίησης έχει το δικαστήριο ή ο συμβολαιογράφος. Η αποποίηση διενεργείται ως εξής: με δημόσιο ή με επικυρωμένο ιδιωτικό έγγραφο, εφόσον υπάρχουν περιουσιακά στοιχεία τα οποία σύμφωνα με τον νόμο μπορούν να διατεθούν μόνο με αυτόν τον τρόπο με ιδιωτικό έγγραφο στις λοιπές περιπτώσεις. Η αποδοχή ή αποποίηση κληρονομιάς ή κληροδοσίας είναι μονομερής δικαιοπραξία, δηλαδή αμφότερες διενεργούνται με τη μορφή δήλωσης του κληρονόμου ή κληροδόχου, η οποία δεν απαιτείται να απευθυνθεί ούτε να κοινοποιηθεί σε συγκεκριμένο πρόσωπο. Στην περίπτωση σχολάζουσας κληρονομιάς, οι ενδιαφερόμενοι ή η Εισαγγελία μπορούν να ζητήσουν από το δικαστήριο να ειδοποιήσει τον κληρονόμο να προβεί σε αποδοχή της κληρονομίας, σύμφωνα με τα άρθρα 1039 έως 1041 του πορτογαλικού Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας. Σ’ αυτήν την περίπτωση, αρμόδιο για την παραλαβή της δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης είναι το δικαστήριο. Η κληρονομιά θεωρείται σχολάζουσα για όσο χρονικό διάστημα δεν έχει υπάρξει αποδοχή της και δεν έχει αυτή κηρυχθεί ως αποδοτέα στο Δημόσιο.

  ΣΛΟΒΕΝΙΑ : Οι κληρονομικές διαφορές δικάζονται από τα δικαστήρια της Δημοκρατίας της Σλοβενίας. Καθ᾽ ύλην αρμόδιο δικαστήριο είναι το τοπικό δικαστήριο (okrajno sodišče).Για την κατάθεση δήλωσης αποδοχής ή αποποίησης κληρονομίας; Το δικαστήριο στο πλαίσιο της κληρονομικής διαδικασίας.

  ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ : Αρμόδιες για θέματα που αφορούν τη διαχείριση της κληρονομίας είναι διάφορες αρχές. Η απογραφή της κληρονομίας (perukirja), που συνίσταται σε κατάλογο με τα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού της κληρονομίας, πρέπει να διαβιβάζεται στη φορολογική αρχή της περιοχής όπου διέμενε ο κληρονομούμενος εντός ενός μήνα από την κατάρτισή της. Επίσης, μπορεί να ζητηθεί η επικύρωση του καταλόγου των προσώπων τα οποία δικαιούνται μερίδιο επί της κληρονομίας από την υπηρεσία δεδομένων ψηφιακών και δημογραφικών υπηρεσιών ή, στην περιφέρεια των νήσων Åland, από την κρατική υπηρεσία των νήσων Åland. Το Δημόσιο Ταμείο είναι η κεντρική υπηρεσία η οποία είναι αρμόδια για θέματα που αφορούν κτήση περιουσίας από το Δημόσιο. Το περιφερειακό δικαστήριο (käräjäoikeus) της περιοχής όπου διέμενε ο κληρονομούμενος είναι αρμόδιο για κάθε υπόθεση που αφορά την κληρονομία. Αποδοχή της κληρονομίας μπορεί να γίνει με ανάληψη της ευθύνης της κληρονομιαίας περιουσίας. Οι κληρονόμοι μπορεί επίσης να καταρτίσουν χωριστή δήλωση αποδοχής της κληρονομίας. Σε περίπτωση που η κληρονομία έχει διαιρεθεί, η δήλωση αποδοχής πρέπει να απευθύνεται προς τους υπόλοιπους κληρονόμους που έχουν αποδεχθεί την κληρονομία. Σε περίπτωση που η κληρονομία δεν έχει διανεμηθεί, η δήλωση αποδοχής πρέπει να καταρτίζεται προς τον διαχειριστή της κληρονομίας. Η σχετική δήλωση μπορεί επίσης να προσκομιστεί ενώπιον των δικαστηρίων. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη μορφή για τη δήλωση αποποίησης της κληρονομίας, ωστόσο αυτή πρέπει να καταρτίζεται εγγράφως. Η δήλωση αποποίησης καταρτίζεται από οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο δικαιούται να λάβει μερίδιο στην κληρονομία, από τον διαχειριστή της κληρονομίας, τον διανομέα της κληρονομίας, τον εκτελεστή διαθήκης ή από τους κατιόντες οι οποίοι υποκαθιστούν αποβιώσαντες κληρονόμους. Η δήλωση αποποίησης παράγει αποτελέσματα έναντι της κατάσχεσης από πιστωτές εφόσον ο αποποιούμενος κληρονόμος την κοινοποιήσει ως προς την κληρονομία του θανόντος ή υποβάλει τη δήλωση αποποίησης στην υπηρεσία δεδομένων ψηφιακών και δημογραφικών υπηρεσιών ή, στην περιφέρεια των νήσων Åland, στην κρατική υπηρεσία των νήσων Åland προκειμένου αυτή να καταχωριστεί προσηκόντως στα σχετικά μητρώα (κεφ. 4 άρθρο 81 του Κώδικα Εκτέλεσης).

  ΠΗΓΗ : https://e-justice.europa.eu/166/EL/succession

  ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ SITE E-JUSTICE, ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΤΙ ΣΧΕΔΟΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΕΙΝΑΙ Ο ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ. Ακόμη δε και στις άλλες δύο χώρες-κράτη δικαίου σαν κι εμάς Ουγγαρία και Πολωνία, ο συμβολαιογράφος φαίνεται να έχει ισχυρότατο ρόλο στη διαδικασία.
  Επομένως, στην Ελλάδα εισάγεται μια νέα καινοτόμα δράση για το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν δεν ήταν περισσότερο αστεία όλα αυτά θα ταν τραγικά. Τραγικά αστεία.

 • 18 Φεβρουαρίου 2024, 10:05 | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΣ

  Α. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ
  Η σύνταξη ΔΦΚ απαιτεί εξειδικευμένες και πλήρεις γνώσεις γύρω από το ακίνητο, που μόνο ο Συμβολαιογράφος διαθέτει, καθώς αυτό είναι το κύριο αντικείμενό του. Ενδεικτικά αναφέρω:
  -όλης της πολυδαίδαλης νομοθεσίας για τον υπολογισμό αντικειμενικών αξιών
  -της νομοθεσίας για την αυθαίρετη δόμηση: υπολογισμός κτισμάτων που έχουν τ.μ. νόμιμα αλλά και αυθαίρετα, τα οποία έχουν τακτοποιηθεί με διάφορους νόμους και σε διάφορες χρονολογίες
  -της νομοθεσίας για οικόπεδα που έχουν ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως με πράξεις εφαρμογής, περιπτώσεις που έχουν κυρωθεί ή δεν έχουν κυρωθεί, οικόπεδα που βαρύνονται ή επωφελούνται από δουλείες κλπ.
  -της νομοθεσίας για τα εκτός σχεδίου ακίνητα (αγροτεμάχια), αρτιότητες, Γ.Π.Σ., δασική νομοθεσία, πηγές υδροληψίας ή αρδευτικά έργα, κτίσματα σε αγροτικά ακίνητα χωρίς άδειες, ερειπωμένα, ημιτελή,
  -κτίσματα βιομηχανικά, επαγγελματικά, τουριστικά, που διέπονται από ειδικότατη νομοθεσία και πολλά άλλα.Δεν είναι όλα τα ακίνητα απλές οριζόντιες ιδιοκτησίες σε πόλεις.

  Αποτέλεσμα: δηλώσεις ημιτελείς και εσφαλμένες, που θα επιφέρουν:
  -ΑΤΕΛΗ φορολόγηση και
  -ΠΡΟΣΤΙΜΑ για τους πολίτες όταν εκκαθαριστούν από την ΑΑΔΕ (μετά από κάποια χρόνια)
  -ΕΚΤΕΤΑΜΕΝΗ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΑΞΕΩΝ ΔΙΟΡΘΩΣΗΣ ‘Η ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ των σχετικών εκθέσεων αποδοχής κληρονομίας που θα έχουν συνταχθεί από δικηγόρους.
  __________
  Β. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΝΦΙΑ
  Σήμερα ο Συμβολαιογράφος, για κάθε ακίνητο που διαχειρίζεται, διορθώνει το Ε9 σε βάθος 5ετίας, όποιων προσώπων ήταν υπόχρεα: είτε μόνο του κληρονομουμένου (για πολύ πρόσφατους θανάτους) είτε του κληρονομουμένου και των κληρονόμων, είτε μόνο των κληρονόμων (για πιο παλιούς θανάτους).
  Αυτό σημαίνει ότι οι Συμβολαιογράφοι συμπληρώνουν και διορθώνουν κάθε χρόνο εκατοντάδες χιλιάδες ΑΤΑΚ στα Ε9 των πολιτών (θανόντων και κληρονόμων), όσον αφορά δε τους κληρονόμους, έχουν δημιουργήσει και τα σωστά Ε9 για τα επόμενα έτη επ’αόριστον.
  Αποτέλεσμα, εκατομμύρια ευρώ στον κρατικό προϋπολογισμό από τον ΕΝΦΙΑ. Εχει προβλεφθεί ήδη η αντίστοιχη υποχρέωση των δικηγόρων?
  ________
  Για τους πολίτες το σπουδαιότερο: ΚΟΣΤΟΣ απλής αποδοχής ενός διαμερίσματος: πάγια πράξη της τάξεως των 400 ευρώ. ΚΟΣΤΟΣ γραμματίου δικηγόρου: διατιμημένο βάσει της αντικειμενικής αξίας, έως και χιλιάδες ευρώ.

  Υπό αυτές τις ανωτέρω συνθήκες έχετε την σύμφωνη γνώμη του ΥΠΟΙΚ όσον αφορά το δημοσιονομικό έλλειμα που καθημερινά θα προκύπτει εξ αιτίας μιας εκ του προχείρου νομοθετήσεως;
  Ποια η σκοπιμότητα της ρύθμισης, η οποία ειναι στα όρια της νομιμότητας αναφορικά με το δημόσιο έγγραφο και ο,τι συνεπάγεται αυτό για ένα κράτος δικαίου;

 • 17 Φεβρουαρίου 2024, 15:45 | Α.Ν.

  Ο τίτλος του άρθρου είναι παραπλανητικος. Όπως είναι διατυπωμένη Δεν συντασσει ο δικηγόρος τη σχετική πράξη, αλλά παρίσταται «μετά» του κληρονόμου, για να δηλώσει την αποδοχή της κληρονομιάς. Και για ποιο λόγο να απαιτείται η παράσταση του δικηγόρου , μόνο για την αποδοχή, και όχι για την αποδοχη επ ωφελεία απογραφής, και για την αποποίηση ;;;

  Πραγματικά είναι αξιον απορίας, για ποιο λογο να επιλέξει ο πολίτης να πάει πρώτα σε δικηγόρο και μετά στο ειρηνοδικειο, αντί να παει κατευθείαν στον συμβολαιογράφο, που τα κάνει ολα (δήλωση φορου, διότι έχει/ξέρει αντικειμενικές κλπ).

  θα έπρεπε να προβλέπεται ότι συντάσσει ο δικηγόρος τη δήλωση αποδοχής κληρονομιάς, και τη συνυπογράφει, όπως ακριβώς και ο συμβολαιογράφος, και να την αναρτά μέσω portal (όπως οι ένορκες) για να καθίσταται δημόσιο έγγραφο, για να μπορεί να μεταγραφεί, (ΑΚ 1195),και να φυλάσσεται το πρωτότυπο στο αρχείο του δικηγόρου (όπως του συμβολαιογράφου).

 • 16 Φεβρουαρίου 2024, 22:41 | Νικόλαος Ρ.

  Προφανώς ο Πρόεδρος του ΣΣΕΑΠΑΔ και η νομική του υπηρεσία δεν ξέρουν τί τους γίνεται. Πώς αλλιώς να εξηγηθεί η άποψή τους ότι «επί της ουσίας δεν άλλαξε τίποτα» ενώ με την εισαγόμενη τροποποίηση ξεκάθαρα εισάγεται η δυνατότητα κατάθεσης δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς από δικηγόρο στη γραμματεία του ειρηνοδικείου, δυνατότητα που δε προβλεπόταν πριν στο συγκεκριμένο άρθρο. Συμφωνώ απόλυτα με προηγούμενα σχόλια αναφορικά με τη συγκεκριμένη τροποποίηση και πως θα επιβαρύνει τα ειρηνοδικεία και τους κληρονόμους.
  Γίνεται μια τροποποίηση στο πόδι μόνο και μόνο για να δοθεί παραπάνω ύλη σε έναν διαρκώς διογκούμενο δικηγορικό κλάδο χωρίς να μελετηθούν οι επιπτώσεις στη μεταβίβαση ακινήτων και την ασφάλεια των συναλλαγών.
  Και ο Πρόεδρος του ΣΣΕΠΑΔ και νομική του υπηρεσία σφυρίζουν αδιάφορα νομίζοντας ότι δεν επηρεάζει τους συμβολαιογράφους γιατί μέχρι τώρα άλλωστε μπορούσε ο πολίτης να μεταγράψει κληρονομητήριο (!!!!)(αλήθεια πόσες τέτοιες περιπτώσεις υφίστανται;) αντί να απευθυνθεί σε συμβολαιογράφο για έκδοση συμβολαιογραφικής δήλωσης αποδοχής κληρονομιάς. Στην επόμενη τροποποίηση, που θα δίνεται πχ η δυνατότητα σε δικηγόρους πρόσβασης στο MyProperty, τότε τί θα πούνε άραγε;Ότι εξακολουθεί επί της ουσίας να μην αλλάζει τίποτα; Και μετά από πόσες τροποποιήσεις θα συνειδητοποιήσουν ότι αυτή η τροποποίηση είναι το πρώτο βήμα θέσπισης ουσιαστικής συναρμοδιότητας;

 • 16 Φεβρουαρίου 2024, 13:24 | Κράτος Δικαίου

  Εκτός από τη δήλωση αποδοχής κληρονομιάς από τον κληρονόμο με παράσταση δικηγόρου που προστίθεται στο άρθρο 812 του Κ.Πολ.Δ. θα διατηρηθεί παράλληλα και το σύστημα που ίσχυε στα 2-3 Ειρηνοδικεία της κατάθεσης έκθεσης αποδοχής στο Γραμματέα του Ειρηνοδικείου, με τη διαδικασία που γινόταν αυτό; Δεν είδα να καταργήθηκε αυτό από κάποια διάταξη.
  Επίσης, θα ήθελα να προσθέσω, ότι από τη νέα διάταξη, αλλά και από τις διατάξεις που αφορούν τις προσημείωσεις κλπ. προκύπτει αβίαστα και ξεκάθαρα (και μόνο με απλή ανάγνωση των διατάξεων που απλοποιούν τις διαδικασίες) ότι αποσυμφορούνται τα Ειρηνοδικεία (που σήμερα είναι, αύριο δε θα ναι, οπότε όποιος αμφιβάλλει αν αποσυμφορούνται θα σιγουρευτεί με την επικείμενη κατάργηση τους).
  Και η ζωή συνεχίζεται.

 • 16 Φεβρουαρίου 2024, 13:07 | Κράτος Δικαίου

  Τοπικά, σε επίπεδο περιφερειακών Πρωτοδικείων (δεν αναφέρομαι στο κέντρο γιατί εκεί υπάρχουν οι μεγάλες εταιρίες με τους πολυπληθείς συμβολαιογράφους συνεργάτες και λοιπούς παρατρεχάμενους ανά νομό, άλλο επίπεδο, άλλη επιχειρηματικότητα) :
  Οι δικηγόροι, το μεγαλύτερο μέρος εξ αυτών, ως μη γνωρίζοντες καθόλου τη διαδικασία που απαιτείται για τη σύνταξη της πράξης αποδοχής κληρονομιάς, αναγκαστικά θα συνεργαστούν με πρόθυμους συμβολαιογράφους για να τους κατευθύνουν. Οι πρόθυμοι (και πιο σβέλτοι) συμβολαιογράφοι, μόνιμοι εφεξής συνεργάτες τους, θα τους πουν ποιά έγγραφα θα μαζέψουν από τους κληρονόμους για να κάνουν την πράξη (ληξιαρχική θανάτου, διαθήκη, πιστοποιητικό μη δημοσίευσης άλλης, αποσπάσματα κτηματολογικού διαγράμματος, πιστοποιητικά κτηματογραφούμενου, τίτλους κτήσης, τοπογραφικά διαγράμματα, βεβαιώσεις ν.4495, λοιπά τυχόν άλλα έγγραφα, αντίγραφα Ε-9 κληρονομούμενου και κληρονόμου). Αφού συγκεντρωθούν τα έγγραφα : Οι συμβολαιογράφοι θα τους λύνουν τις απορίες και τα νομικά θέματα που αφορούν την κληρονομιά, οι συμβολαιογράφοι θα τους βγάζουν τις αντικειμενικές αξίες των ακινήτων και θα τους ετοιμάζουν τη δήλωση φόρου κληρονομιάς (θα πρέπει να τροποποιηθεί και το MyProperty και πλήθος εγκυκλίων, ώστε να συμπεριληφθούν και οι δικηγόροι στα δικαιούμενα προς σύνταξη δήλωσης Φ.Κ. πρόσωπα). Οι συμβολαιογράφοι, το πιθανότερο, θα τους κάνουν και τις περιγραφές των ακινήτων (ειδικά αν δεν συμπεριληφθούν οι δικηγόροι στα δικαιούμενα προς σύνταξη δήλωσης Φ.Ε. πρόσωπα στο MyProperty και η σχετική πράξη παραμείνει στην αποκλειστική αρμοδιότητα των συμβολαιογράφων – αν οι δικηγόροι μπουν MyProperty ίσως και να εγκαταλείψουν την ιδέα με τις αποδοχές, μόνο στη θέαση αυτής της απαράμιλλου κάλλους πλατφόρμας). Οι συμβολαιογράφοι, αφού διορθώσουν Ε-9 κληρονομούμενου και κληρονόμου, θα στείλουν στο λογιστή τις διορθώσεις να στείλει από ΤΑ ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΜΟΥ στη ΔΟΥ τις διορθώσεις, να διορθώσει η ΔΟΥ στους δικούς της χρόνους, να στείλει στον κληρονόμο τα Πιστοποιητικά ΕΝΦΙΑ, να τα πάρει ο λογιστής από το Taxis και να τα στείλει πίσω στο συμβολαιογράφο που έκανε όλη αυτή τη διαδικασία που θα πάρει τηλέφωνο το δικηγόρο να του πεί ότι είναι έτοιμα. Στη συνέχεια ο συμβολαιογράφος, αφού θα τα έχει δώσει όλα στο πιάτο στο δικηγόρο, θα τον αφήσει να κάνει αυτός την πράξη αποδοχής κληρονομιάς στο Ειρηνοδικείο. Αυτή είναι η καλή περίπτωση. Γιατί έτσι θα πάνε στο Ειρηνοδικείο μια άψογη πράξη αποδοχής κληρονομιάς (Αν δεν γίνει λάθος στο κοπι-πειστ). Και το καλύτερο απ’ όλα. Ο πολίτης εκεί που πλήρωνε πάγια και φορολογημένα (με καθορισμένες εκ του νόμου αμοιβές) μόνο συμβολαιογράφο, θα πληρώνει δικηγόρο (με διαβαθμισμένο-αναλογικό- γραμμάτιο, ανάλογα με την αξία της κληρονομιάς και απο κει και πέρα με ελεύθερες αμοιβές) και φυσικά θα δίνει, μέσω του δικηγόρου, και το κατι τις του στο συμβολαιογράφο για την ελάχιστη εργασία του στη διαδικασία (χωρίς περαιτέρω σχόλια αυτό). Τελικώς : Για το ύψος που θα διαμορφωθεί η τελική επιβάρυνση του πολίτη πληρώνοντας και το δικηγόρο και το συμβολαιογράφο, για μια δουλειά που κάνει και θα συνεχίσει να κάνει ο συμβολαιογράφος, δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες καθώς αυτές εκφεύγουν της αρμοδιότητας του Υπουργείου και είναι αρμοδιότητας Ανεξάρτητης Αρχής.
  2) Οι δικηγόροι, κάνουν όλα τα παραπάνω μόνοι τους, χωρίς τη συνεργασία συμβολαιογράφου. Ας πούμε ότι ξέρουν και έχουν μάθει όλες τις διαδικασίες σε χρόνο Dt (συγκέντρωση εγγράφων, αντικειμενικές αξίες, MyProperty, διορθώσεις Ε-9) και τις κάνουν. Το πιθανότερο σενάριο είναι να χρειάζονται διορθώσεις στην τελική πράξη που θα κατατεθεί στο Ειρηνοδικείο (πέραν των λαθών στη Δ.Φ.Κ. ως προς τις αξίες κλπ. που θα εντοπίσει η Δ.Ο.Υ. αργότερα), οι οποίες θα φανούν στην πρώτη μεταβίβαση κληρονομιαίου ακινήτου (όπως έγινε στα 2-3 περιφερειακά Ειρηνοδικεία στην Ελλάδα που δέχονταν, χωρίς κανένα έρεισμα στο νόμο, τις εκθέσεις κληρονομιάς των δικηγόρων, η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει δείξει τι θα συμβεί). Οπότε εκεί θα επέμβει ο συμβολαιογράφος να διορθώσει όλα τα σφάλματα των δικηγόρων (και να πληρωθεί κι αυτός φυσικά για τις διορθώσεις, πέραν του ήδη πληρωμένου δικηγόρου). ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΟΛΙΤΗ
  Σαφώς οδηγούμαστε σε ένα δίκαιο άλλου τύπου απ’ αυτό που είχαμε συνηθίσει, με την επόμενη διεκδίκηση των δικηγόρων από τους συμβολαιογράφους να είναι τα μεταβιβαστικά συμβόλαια, έπρεπε να το διεκδικήσουν αμέσως κι όχι να μπαίνουν στην ταλαιπωρία των αποδοχών.
  Και η ζωή συνεχίζεται.

 • 16 Φεβρουαρίου 2024, 09:50 | Κράτος Δικαίου

  Επί λέξει η χθεσινή ανακοίνωση της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος. Βάσει της ανακοίνωσης αυτής, λογικά 3.500 συμβολαιογράφοι δεν θίγονται, το όργανο που τους εκπροσωπεί δεν έχει λόγο ούτε και σκοπό να γράψει κάτι στη διαβούλευση, η αιτιολογική έκθεση ως προς το άρθρο αυτό κρίθηκε αρμοδίως ότι είναι άσχετη, οπότε είναι περιττό οποιοδήποτε άλλο σχόλιο επί του συγκεκριμένου άρθρου. Ελλάδα 2.0.

  ΘΕΜΑ: «Διαβούλευση σχεδίου νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης – αποδοχές κληρονομίας»

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

  αναρτήθηκε, χθες 14.02.2024, στον διαδικτυακό τόπο διαβουλεύσεων (opengov.gr) προς ηλεκτρονική διαβούλευση το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Δικαιοσύνης με τίτλο: «Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα σωματεία, τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας». Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί στις 28.02.2024.

  Μεταξύ άλλων, στο ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΚΑΙ ΑΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΩΝ, στο Άρθρο 14 με τίτλο «Αποδοχή κληρονομίας με πράξη δικηγόρου – Τροποποίηση άρθρου 812 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας», στο άρθρο 812 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182) προστίθενται δεύτερο και τρίτο εδάφιο και το άρθρο 812 διαμορφώνεται ως εξής:

  «Άρθρο 812

  Η δήλωση αποποίησης κληρονομίας ή αποδοχής κληρονομίας με το ευεργέτημα της απογραφής, αποδοχής ή αποποίησης του λειτουργήματος του εκτελεστή ή παραίτησης από αυτό και αποδοχής του διορισμού κηδεμόνα σχολάζουσας κληρονομίας ή παραίτησης από αυτόν, γίνεται στη γραμματεία του δικαστηρίου της κληρονομίας. Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου δύναται να υποβληθεί και δήλωση αποδοχής κληρονομίας από τον κληρονόμο. Στην περίπτωση αυτή ο δηλών έχει υποχρέωση να παρίσταται μετά πληρεξουσίου δικηγόρου.».

  Τί ίσχυε μέχρι σήμερα;

  Λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 1195 ΑΚ, σύμφωνα με το οποίο η μεταγραπτέα αποδοχή κληρονομίας ή κληροδοσίας πρέπει να προκύπτει από δημόσιο έγγραφο, οι ενδιαφερόμενοι κληρονόμοι μπορούσαν να υποβάλουν δήλωση αποδοχής κληρονομίας ενώπιον του Γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας, η οποία προκειμένου να μεταγραφεί στο οικείο υποθηκοφυλακείο, συνοδευόταν από έκθεση περιγραφής ακινήτων που είχε συντάξει ο δικηγόρος.

  Τί αλλάζει σήμερα;

  Επί της ουσίας δεν υφίσταται καμία αλλαγή. Η δήλωση εξακολουθεί να γίνεται ενώπιον του Γραμματέα του δικαστηρίου της κληρονομίας από τον ενδιαφερόμενο κληρονόμο, η οποία συνοδεύεται από παράσταση του δικηγόρου. Ομοίως συμβαίνει και στις ένορκες βεβαιώσεις, στις οποίες η βεβαίωση δίδεται από τον ενδιαφερόμενο αλλά όταν αυτή δίδεται παρουσία δικηγόρου θα πρέπει να υφίσταται παράσταση δικηγόρου. Η παράσταση αυτή του δικηγόρου στο πλαίσιο του άρθρου 812 ΚΠολΔ, όπως αποτυπώνεται στη διαβούλευση, είναι υποχρεωτική. Σημειώνεται ότι ακόμα και σήμερα, μπορεί κανείς να μεταγράψει / καταχωρήσει κληρονομητήριο.

  Από τη διατύπωση της διάταξης της διαβούλευσης, σύμφωνα και με την άποψη της Νομικής Υπηρεσίας του ΣΣΕΑΠΑΔ, προκύπτει σαφώς ότι δεν θεσπίζεται συναρμοδιότητα με οιονδήποτε για την σύνταξη πράξεων αποδοχής κληρονομίας ούτε η σύνταξή της γίνεται με πράξη του δικηγόρου.

  Είναι προφανές ότι ο τίτλος του άρθρου και το σχετικό απόσπασμα της αιτιολογικής έκθεσης και της έκθεσης συνεπειών δεν σχετίζεται με το περιεχόμενο της διαβούλευσης.

  Με τιμή

  Ο Πρόεδρος

 • 15 Φεβρουαρίου 2024, 15:35 | Ιπποκράτης Μιχαηλίδης

  Στις αποδοχές κληρονομίας, που γίνονται ενώπιον Συμβολαιογράφου, επισυνάπτονται ένα σωρό έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις, τις οποίες οι Συμβολαιογράφοι λόγω του λειτουργήματός τους τις γνωρίζουν, καθώς συντάσσουν συμβόλαια. Στην περίπτωση που έρχεται ο πολίτης ενώπιον του Γραμματέα να προβεί σε αποδοχή κληρονομίας, ο Γραμματέας πως είναι δυνατόν να γνωρίζει όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και υπεύθυνες δηλώσεις; Πως θα ξέρει αν το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α. είναι ορθό ή όχι; Ο Συμβολαιογράφος αμείβεται για την σύνταξη της αποδοχής και είναι η δουλειά του και γι’ αυτό τα γνωρίζει. Το ίδιο θα ισχύει και για τον δικηγόρο. Ο Γραμματέας όμως πώς θα τα γνωρίζει; Και κυρίως θα κάθεται και θα συντάσσει αποδοχές κληρονομίας, όπως κάνουν οι Συμβολαιογράφοι και θα κάνουν οι δικηγόροι, και θα ελέγχει αν αυτές είναι σωστές και επισυνάπτονται όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά;Εκτός αν εννοείται οτι ο γραμματέας απλώς θα καταχωρεί την προσκομιζόμενη απο τον πολίτη και συντασσσμενη απο δικηγόρο αποδοχή κληρονομίας στα βιβλία του δικαστηρίου, χωρίς ουδένα περαιτέρω έλεγχο