Άρθρο 2 Αντικείμενο

Αντικείμενο του παρόντος νόμου είναι:
α) η μεταφορά ύλης από τα δικαστήρια στους δικηγόρους, με στοχευμένες παρεμβάσεις στον Αστικό Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164) και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182) που αφορούν:
αα) στις διαδικασίες εγγραφής επαγγελματικών ενώσεων, συνδικαλιστικών οργανώσεων και αθλητικών σωματείων,
αβ) στην έκδοση και παροχή κληρονομητηρίου,
αγ) στην αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας,
αδ) στις προσημειώσεις υποθηκών,
αε) στην παροχή ενόρκων βεβαιώσεων,
β) η θέσπιση διατάξεων για την οργάνωση θεμάτων του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας με παρεμβάσεις στο ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209) και τον ν. 3226/2004 (Α’ 24).

 • 28 Φεβρουαρίου 2024, 21:08 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ

  Η νομοθετική πρωτοβουλία κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση. Οι διαδικασίες που ανατίθενται στο δικηγορικό σώμα είναι διεκπεραιωτικές και όχι δικαιοδοτικές. Μέχρι σήμερα επιιβαρύνουν τους γραμματείς των δικαστηρίων και τους δικαστές χωρίς ουσιαστικό λόγο, αποσπώντας τους από τα δικαστικά τους καθήκοντα. Οι δικηγόροι είναι καταρτισμένοι νομικοί, που δεν υστερούν σε ικανότητες και γνώσεις έναντι των δικαστών. Άλλωστε στην πράξη, τις διατάξεις για τα κληρονομητήρια, τα σωματεία, αλλά και τις ένορκες βεβαιώσεις συντάσσουν οι ίδιοι οι δικηγόροι και οι δικαστές συμπληρώνουν απλώς τα στοιχεία τους.Ωστόσο, θα πρέπει να αποδεσμευθούν οι γραμματείες των ειρηνοδικείων από τη συμμετοχή τους στις διαδικασίες αυτές για τους εξής λόγους: 1) μπορούν να αντικατασταθούν από τους δικηγορικούς συλλόγους που αποτελούν ΝΠΔΔ, μετά δε την υλοποίηση της εξαγγελθείσας ενοποίησης του πρώτου βαθμού με κατάργηση των ειρηνοδικείων και κλείσιμο αρκετών εξ αυτών, οι δικηγορικοί σύλλογοι θα είναι πιο προσβάσιμοι από τους πολίτες, 2) θα επιβαρυνθούν ακόμη περισσότερο απ’ ότι μέχρι σήμερα, τη στιγμή που θα πρέπει να εκπαιδευτούν στο νέο αντικείμενο που θα κληθούν με την ενοποίηση του πρώτου βαθμού να αναλάβουν, 3) δεν θα είναι ευχερής η συνεννόηση με το σύνολο των δικηγόρων που θα αναλαμβάνουν καθεμία από τις διαδικασίες αυτές, με αποτέλεσμα να προκαλούνται λάθη αλλά και να αποσπώνται (οι γραμματείς) από τα λοιπά καθήκοντά τους.
  Θα πρέπει, ωστόσο, να αφαιρεθούν από τους δικαστές και τα λοιπά σωματεία, ενώ δεν θα πρέπει να επιβαρυνθούν οι γραμματείς με αποδοχές κληρονομίας, οι οποίες και αυτές μπορούν ευχερώς να ανατεθούν στο δικηγορικό σώμα ή τους συμβολαιογράφους. Η αποδοχές άλλωστε, σε αντίθεση με τις αποποιήσεις, δεν μπορούν να γίνουν με τρόπο γενικό, αλλά απαιτείται εξειδίκευση ενός εκάστου των κληρονομιαίων στοιχείων, ειδικά των ακινήτων, καθώς οι δηλώσεις αποδοχής αυτές εφόσον αφορούν ακίνητα πρέπει να μεταγράφονται, ενώ βάσει αυτών θα υπολογίζεται ο φόρος κληρονομίας. Άλλωστε, η ορθή σύνταξη των δηλώσεων αυτών απαιτεί συχνά σύμπραξη και με μηχανικούς και λογιστές, η οποία δεν είναι καθόλου ευχερής για τους δικαστικούς γραμματείς, σε αντίθεση με τους δικηγόρους και τους συμβολαιογράφους, οι οποίοι διαθέτουν και τις αναγκαίες γνώσεις και την απαιτούμενη ευελιξία για την επιτυχή και ταχεία διεκπεραίωσή τους με τον ενδεδειγμένο νομικά τρόπο. Άλλωστε οι δικαστικοί υπάλληλοι δεν διαθέτουν τέτοιες νομικές γνώσεις, για τη σύνταξη αποδοχών κληρονομίας..
  Δεν πρέπει να λησμονάται ούτε η επικείμενη ενοποίηση των πρωτοβάθμιων δικαστηρίων με κατάργηση πολλών ειρηνοδικείων και τη συνακόλουθη δυσχέρανση της πρόσβασης του πολίτη και στις γραμματείες αυτών.

 • 21 Φεβρουαρίου 2024, 00:37 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

  ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ αα) ΩΣΤΕ ΝΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΣΩΜΑΤΕΙΟ Η ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΟΠΟΙΟΥΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΟΥ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΙΕΠΕΙ ΘΑ ΤΗΡΕΙΤΑΙ Η ΙΔΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ.

 • 15 Φεβρουαρίου 2024, 23:08 | χ.κ.

  Δεν υπαρχει λογος να εξαιρούνται τα πολιτιστικά σωματεία απο το πεδίο εφαρμογής του νόμου