Άρθρο 16 Τίτλος για την εγγραφή προσημείωσης υποθήκης – Αντικατάσταση άρθρου 1274 Αστικού Κώδικα

Το άρθρο 1274 του Αστικού Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164), περί της εγγραφής προσημείωσης υποθήκης μόνο ύστερα από δικαστική απόφαση, αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 1274
Προσημείωση

Τίτλο για εγγραφή προσημείωσης υποθήκης παρέχει δικαστική απόφαση, διαταγή πληρωμής και όσες άλλες πράξεις ή διαταγές αναγνωρίζονται από τον νόμο ως τίτλοι για εγγραφή προσημείωσης.».

 • 22 Φεβρουαρίου 2024, 01:47 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ

  Σε συνέχεια των ανωτέρω σχολίων μου ,
  Να προστεθεί στο άρθρο «και πρακτικό διαμεσολάβησης (Ν4640/19)»

 • 22 Φεβρουαρίου 2024, 01:12 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΛΧΑΝΑΤΗΣ

  Σε συνέχεια του ανωτέρω σχολίου μου , να φέρω ότι το πρακτικό διαμεσολάβησης έχει ισχύει δικαστικής αποφάσεως και προσβάλλεται μόνο για πλάνη , απάτη ή απειλή , τα οποία λόγω της διάρθρωσης της διαδικασίας καθίστανται σχεδόν αδύνατα , αλλά και πάλι υπάρχει προστασία .
  Επαναλαμβάνω ότι η εν λόγω διαδικασία είναι ήδη θεσμοθετημένη και δοκιμασμένη για την υποθηκη

 • 21 Φεβρουαρίου 2024, 01:20 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

  ΔΙΟΡΘΩΝΩ ΤΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΣΧΟΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΤΗΣ ΛΕΞΗΣ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ1274 ΜΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ. ΤΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟ ΥΠΟΒΛΗΘΕΝ ΣΧΟΛΙΟ ΑΦΟΡΟΥΣΕ ΤΗ ΛΕΞΗ ΔΙΑΤΑΓΕΣ . ΕΠΟΜΕΝΩΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ.

 • 21 Φεβρουαρίου 2024, 01:57 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΚΟΥ

  ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΕΙ ΣΤΟ ΑΡΘΡΟ 1274 ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΓΕΣ ΠΟΥ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΜΟ.

 • 17 Φεβρουαρίου 2024, 04:49 | Νικολαος Α

  Η διάταξη ελέγχεται για τη συνταγματικότητα της. Με βάση το Σ. 87 §1 «H δικαιοσύνη απονέμεται από δικαστήρια συγκροτούμενα από τακτικούς δικαστές, που απολαμβάνουν λειτουργική και προσωπική ανεξαρτησία».

  Η προσημείωση είναι ασφαλιστικό μέτρο και ως τέτοιο διατάσσεται από τα Δικαστήρια.

  Κατά τη γνώμη μου θα ανακύψει ζήτημα από ανακοπές του άρθρου 979 ΚΠολΔ κατά της κατάταξης δανειστών που εξοπλίζονται με τέτοιες προσημειώσεις.