ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΝΟΡΚΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Άρθρο 17 Λήψη ενόρκων βεβαιώσεων αποκλειστικά ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου -Τροποποίηση άρθρου 421 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 421 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α΄ 182), περί ενόρκων βεβαιώσεων, διαγράφονται οι λέξεις «του ειρηνοδίκη ή» και το άρθρο 421 διαμορφώνεται ως εξής:

«Άρθρο 421

Οι διάδικοι μπορούν να προσκομίσουν προαποδεικτικώς ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον αυτές λαμβάνονται ενώπιον συμβολαιογράφου ή δικηγόρου της έδρας του δικαστηρίου ή της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα ή ενώπιον του προξένου της κατοικίας ή της διαμονής του μάρτυρα κατά τη διαδικασία των άρθρων 422 έως 424. Η ένορκη βεβαίωση, που λαμβάνεται ενώπιον δικηγόρου, δεν μπορεί να ληφθεί ενώπιον των πληρεξουσίων δικηγόρων των διαδίκων. Αμέσως μετά τη λήψη της ένορκης βεβαίωσης, ο δικηγόρος ενώπιον του οποίου αυτή δόθηκε την αποστέλλει ηλεκτρονικά στον δικηγορικό σύλλογο στον οποίο ανήκει και λαμβάνει ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Με την ηλεκτρονική απόδειξη η ένορκη βεβαίωση αποκτά βέβαιη χρονολογία και μοναδικό αριθμό. Ο δικηγόρος χορηγεί αντίγραφα της ένορκης βεβαίωσης μαζί με την ως άνω ηλεκτρονική απόδειξη λήψης. Όμοια αντίγραφα χορηγεί και ο οικείος δικηγορικός σύλλογος μέσω της διαδικτυακής πύλης portal.olomeleia.gr. Τα αρχεία των ένορκων βεβαιώσεων που λαμβάνονται ενώπιον δικηγόρου τηρούνται στους οικείους δικηγορικούς συλλόγους, σύμφωνα με αποφάσεις των διοικητικών τους συμβουλίων.».

  • 17 Φεβρουαρίου 2024, 18:59 | Χρήστος Σ

    Κρίνω απαραίτητο να νομοθετηθει μεταβατικη διαταξη και να παραμεινει η παραλληλη αρμοδιότητα για ενα συντομο χρονικο διαστημα ,διοτι υπαρχουν υποθεσεις (αγωγες νεας τακτικης διαδικασιας) που ως δικηγοροι εχουμε στειλει κλήση για ενορκες σε ειρηνοδικειο.
    Έχω υπόθεση με 7 εναγομενους που η άμεση κατάργηση της αρμοδιότητας θα σημάνει Νέο άδικο και υψηλό κόστος για τον εντολεα μου