Άρθρο 27: Παραρτήματα

Για να δείτε τα παραρτήματα πατήστε  εδώ

 

  • 13 Οκτωβρίου 2012, 06:18 | Ζαχαρόπουλος Δημήτριος

    Είναι σημαντικό στις υποχρεώσεις του αναδόχου να προστεθεί και η

    «εξασφάλιση της ακεραιότητας (integrity) των δεδομένων από πιθανές αλλοιώσεις/τροποποιήσεις, χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες (πχ ψηφιακές υπογραφές)»

    για προφανείς λόγους.