Δημόσια Διαβούλευση στο σχέδιο προσκλήσης εκδήλωσης ενδιαφέροντος – Α΄Φάση του διαγωνισμού του έργου «Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση Και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ»

Τίθεται από σήμερα Πέμπτη 11η Οκτωβρίου 2012 σε δημόσια διαβούλευση το σχέδιο Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος της Α’ φάσης του διαγωνισμού του έργου:
«Ψηφιακή Καταγραφή, Αποθήκευση Και Διάθεση Πρακτικών Συνεδριάσεων Δικαστηρίων με ΣΔΙΤ»
Αντικείμενο του έργου είναι η ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση των πρακτικών των συνεδριάσεων στα πρωτοδικεία και εφετεία (πολιτικά και ποινικά) και στα ειρηνοδικεία της χώρας, με Σύμπραξη Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα. Το Έργο αυτό θα περιλαμβάνει α) τη δημιουργία Πληροφοριακού Συστήματος και υποδομών για την ψηφιακή καταγραφή, αρχειοθέτηση και διάθεση των Πρακτικών των Συνεδριάσεων των πολιτικών και ποινικών δικαστηρίων της χώρας, που παράγονται με το σύστημα της Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης και β) τη προμήθεια υπηρεσιών Ηχογράφησης-Αποηχογράφησης των πρακτικών των δικαστηρίων.
Δεδομένης της σπουδαιότητας του προτεινόμενου έργου, σας καλώ να συμμετάσχετε στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση, διατυπώνοντας τις απόψεις και τις παρατηρήσεις σας επί του σχεδίου Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος της Α’ φάσης του διαγωνισμού.
Η διαβούλευση θα ολοκληρωθεί την 18η Οκτωβρίου 2012.

Αντώνιος Ρουπακιώτης
Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων