Άρθρο 16. Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε επιμέρους διατάξεις.

 • 5 Νοεμβρίου 2013, 11:29 | Βαρδάκα Όλγα

  Αξιότιμοι Κύριοι,

  Ούσα υπεύθυνη λογιστηρίου σε εταιρεία που συνεργάζεται αποκλειστικά με το δημόσιο, ζω εδώ και καιρό το πρόβλημα της έγκαιρης πληρωμής των εργοδοτικών ασφαλιστικών εισφορών. Η εταιρεία αντιμετωπίζει μεγάλη αργοπορία πληρωμής των παρασχεθέντων υπηρεσιών της από τις δημόσιες επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργάζεται. Η καθυστερήσεις έχουν φτάσει μέχρι και τους εννέα (9) μήνες. Όπως είναι εύκολα κατανοητό, είναι πολύ δύσκολο για την επιχείρηση να πληρώνει μισθούς, εργοδοτικές εισφορές, ΦΠΑ και τρέχοντα έξοδα ΧΩΡΙΣ να πληρώνεται και παρόλ’αυτά το Δημόσιο να απαιτεί από την επιχείρηση να είναι εντάξει στις υποχρεώσεις της απέναντι στο Δημόσιο. Αν το τελευταίο δεν ισχύει, της στερεί το δικαίωμα ασφαλιστικής ενημερότητας με περαιτέρω προβλήματα. Για αυτό το λόγο θα πρότεινα οι ασφαλιστικές εισφορές να καταβάλλονται άμεσα, με δέσμευση του ποσού των εργοδοτικών εισφορών μέσω τραπέζης, την ημέρα πληρωμής της εταιρείας, για τους αντίστοιχους μήνες που πληρώθηκε. Όσον αφορά τις μέχρι τώρα γενόμενες απαιτήσεις, να κεφαλαιοποιηθούν και να να παρακρατηθούν σε μηνιαίες ισόποσες δόσεις, ανάλογα με τη ρύθμιση που θα συνάψει ο εργοδότης με τον ασφαλιστικό φορέα.
  Ελπίζω να ληφθεί υπόψη αυτό το πρόβλημα και να υπάρξει λύση.

  Με εκτίμηση
  Βαρδάκα Όλγα

 • 4 Νοεμβρίου 2013, 20:30 | Γεωργία Λιβιεράτου

  Αξιότιμε κύριε υπουργέ,

  Σε συνάρτηση με το περιεχόμενο του Άρθρου 6, παρακαλώ να ληφθεί υπόψιν ένα σοβαρότατο πρόβλημα, που αντιμετωπίζουν οι εταιρίες που συνεργάζονται αποκλειστικά με τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, και το οποίο συνίσταται στις μεγάλες και μάλιστα πολύμηνες καθυστερήσεις που σημειώνονται για την εξόφληση των παρεχόμενων υπηρεσιών από τις εταιρίες αυτές. Αυτή η στάση από την πλευρά του Δημοσίου προκαλεί ένα ντόμινο συνεπειών, με κυριότερη αυτή της καθυστέρησης ή αδυναμίας καταβολής των εργοδοτικών εισφορών από την πλευρά των εταιριών.
  Εν ολίγοις, ενώ το Δημόσιο ζητά την εκπλήρωση της δεδομένης αυτής υποχρέωσης των συγκεκριμένων επιχειρήσεων, ταυτόχρονα τους αφαιρεί τη δυνατότητα με την υπερβολική καθυστέρηση των πληρωμών που τους οφείλει.
  Αυτό το πρόβλημα έχει οδηγήσει σε αδιέξοδο πολλούς εργοδότες και νομίζω ότι είναι προφανής η απόλυτη ανάγκη εξεύρεσης βιώσιμης λύσης. Ενδεχομένως μια τέτοια λύση θα ήταν η κεφαλαιοποίηση των οφειλόμενων Ασφαλιστικών εισφορών, τουλάχιστον μέχρι την ψήφιση του Νομοσχεδίου και στη συνέχεια η εξόφλησή τους σε 24 δόσεις.

  Σας ευχαριστώ πολύ.

 • Κύριε Υπουργέ,

  Είναι προφανές ότι το ασφαλιστικό κινείται προς την σωστή κατεύθυνση.
  Θα πρέπει όμως να αποφευχθούν αδικίες, όπως π.χ. η απονομή εφάπαξ μειωμένου , επί πλέον της ήδη ισχύουσας μείωσης του 38%, σε πολίτες, των οποίων τα δικαιολογητικά είναι ήδη στο ΤΠΔΥ και περιμένουν την σειρά τους.
  Σε κάθε περίπτωση η όποια αλλαγή πρέπει να μην είναι βίαια και να μην δημιουργεί κατάφωρες αδικίες.
  Επίσης πρέπει να επιδιωχθεί ο νέος τρόπος υπολογισμού του εφάπαξ να συνυπολογίζει τις εισφορές του εργασιακού βίου του ασφαλισμένου και να τις επιστρέφει στον ασφαλισμένο αυξημένες βάσει ενός λογικού επιτοκίου.