Άρθρο 12. Διατάξεις Γενικής Γραμματείας Πρόνοιας

1. Στην παράγραφο 13 του άρθρου 9 του ν.4109/2013 (Α΄16) προστίθεται παράγραφος γ ως εξής:
«γ. Τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας πραγματοποιούν δαπάνες και λειτουργούν μέχρι το τέλος του οικονομικού έτους (31.12.2013) με τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας του άρθρου 15 του ν.3329/2005 (Α΄51), όπως αυτοί εγκρίθηκαν και τροποποιήθηκαν ή θα τροποποιηθούν, κατόπιν απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Η εκτέλεση των προϋπολογισμών γίνεται από τα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας που συστήνονται με το παρόν άρθρο. Διαγωνισμοί που τυχόν βρίσκονται σε εξέλιξη συνεχίζονται από τα Διοικητικά Συμβούλια των συγχωνευόμενων Κέντρων Κοινωνικής Πρόνοιας και βαρύνουν τους εγκεκριμένους προϋπολογισμούς των Μονάδων Κοινωνικής Φροντίδας.»
2. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του ν. 4109/2013 (Α΄16) οι λέξεις «την εκπροσώπηση των εργαζομένων του Κ.Π.Π.» αντικαθίστανται από τις λέξεις «την εκπροσώπηση των εργαζομένων του συνιστώμενου Κ.Κ.Π., κατόπιν εκλογών εκ του συνόλου των εργαζομένων του Κ.Κ.Π., σύμφωνα με την ισχύουσα διαδικασία».

 • 5 Νοεμβρίου 2013, 13:36 | Τεο

  θέλω να αναφερθώ στα κοινωνικά επιδόματα.
  θεωρώ ότι όπως δίδονται σε ορισμένες περιπτώσεις αποτελούν πρόκληση στην κατάσταση που βρίσκεται η χώρα. Ένα παράδειγμα για να τεκμηριώσω τα παραπάνω.
  Έχω υπόψη μου άτομα υγιέστατα ηλικίας 40-45 ετών που προβαίνουν εσκεμμένα σε μια έκνομη ενέργεια χωρίς κόστος. Εικονικά καλούν την αστυνομία. Συλλαμβάνονται. Το παίζουν ψυχοπαθείς. Οδηγούνται σε ψυχιατρικό ίδρυμα. Μένουν το πολύ μία εβδομάδα. Παίρνουν εξιτήριο. Και με το χαρτί αυτό εξασφαλίζουν κοινωνικό επίδομα 350 € το μήνα. Όταν ένας εργαζόμενος κανονικό 8ωρο δεν παίρνει σήμερα παραπάνω από 450-500 €. Αυτοί οι δήθεν ψυχοπαθείς διάγουν όλο τον υπόλοιπο χρόνο κανονική ζωή. Με το αυτοκίνητό τους. Το μηχανάκι τους. Και όπου βρουν κάνουν και κανένα μεροκάματο όσο γίνεται πιο ξεκούραστο.
  Δεν είμαι αντίθετος με τα κοινωνικά επιδόματα. Με τις προκλήσεις είμαι αντίθετος που βιώνω στον περίγυρό μου καθημερινά.
  Ας γίνουν διαβαθμίσεις στη σοβαρότητα των ασθενειών.
  Αν ξέρουν οι επίδοξοι απατεώνες ότι θα πάρουν το 10-20% του μισθού του ανειδίκευτου εργάτη. Θα το σκέπτονταν να μπουν στη διαδικασία να κοροϊδέψουν το κράτος. Είναι ψυχοπαθείς για να πάρει ολόκληρο το ΄ποσό του κοινωνικού επιδόματος θα πρέπει να νοσηλεύεται τουλάχιστον 6 μήνες το χρόνο. Τότε θα βλέπατε πόσοι θα απέφευγαν τη διαδικασία.