Άρθρο 14. Ηλεκτρονική διασταύρωση προνοιακών επιδομάτων

1. Από τη δημοσίευση του παρόντος, η Γενική Γραμματεία Πρόνοιας, αποστέλλει σε μηνιαία βάση στην ΗΔΙΚΑ Α.Ε. το ηλεκτρονικό αρχείο όλων των χορηγουμένων από αυτήν προνοιακών επιδομάτων για να καταχωρηθεί στο πληροφοριακό σύστημα «ΉΛΙΟΣ» του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας.
2. Η ΗΔΙΚΑ Α.Ε, ύστερα από την κοινοποίηση σε αυτήν του ηλεκτρονικού αρχείου κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 προβαίνει σε έλεγχο τυχόν διπλών χορηγήσεων επιδομάτων, στη διασταύρωση για τη χορήγηση ή μη σύνταξης στους λήπτες επιδομάτων καθώς και στην ενημέρωση του συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης σχετικά με την δικαιούμενη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.

  • 4 Νοεμβρίου 2013, 13:01 | anonymous

    ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΉΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΟΝΤΩΝ ΚΟΜΜΑΤΩΝ ΜΕ ΜΟΙΡΑΣΙΕΣ ΠΡΟΝΟΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΜΑΤΩΝ ΣΕ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΤΟ ΔΙΚΑΙΟΥΝΤΑΝ Η ΔΙΑΤΑΞΗ ΑΥΤΗ ΕΡΧΕΤΑΙ ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ ΝΑ ΑΣΚΗΣΕΙ ΕΛΕΓΧΟ ΣΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

  • 2 Νοεμβρίου 2013, 09:56 | Ρ

    ΠΟΛΎ ΚΑΛΉ ΔΙΆΤΑΞΗ . ΣΥΜΦΩΝΩ ΑΠΟΛΥΤΑ