Άρθρο 07. Ρύθμιση θεμάτων «διαδοχικής» επικουρικής ασφάλισης σε φορείς Επικουρικής ασφάλισης Δημοσίου και φορείς του άρθρου 2 παρ.4 του ν.2084/1992 και Ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του ν. 4052/2012

1. Από 1.3.2013 χρόνος ασφάλισης που έχει διανυθεί μεταξύ φορέων Επικουρικής ασφάλισης Δημοσίου και φορέων του άρθρου 2 παρ.4 του ν.2084/1992 και Ταμείων επαγγελματικής ασφάλισης υποχρεωτικής ασφάλισης του ν. 4052/2012, άρθρου 36 παρ. 4 (ΦΕΚ 41 Α), συνυπολογίζεται για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος και τον υπολογισμό του ποσού της σύνταξης.
2. Το ποσό της σύνταξης σε κάθε φορέα υπολογίζεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για το σύνολο του χρόνου που έχει διανυθεί και χορηγείται ποσό που αντιστοιχεί στο χρόνο που διανύθηκε σε κάθε ταμείο.
Για αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν την 1.3.2013, η σύνταξη υπολογίζεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης. Κάθε φορέας απονέμει στο δικαιούχο το ποσό σύνταξης που αναλογεί στο χρόνο που διανύθηκε σε αυτόν, χωρίς να τηρούνται αλληλόχρεοι λογαριασμοί.
3. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, μετά γνώμη των ως άνω ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και γνώμη της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ρυθμίζεται κάθε θέμα αναγκαίο για τη ρύθμιση του παρόντος.
4. Οι αποφάσεις των αναφερομένων στην παράγραφο 4 του άρθρου 36 του ν. 4052/2012 νομικών προσώπων σχετικά με την υπαγωγή στην ασφάλιση, τις παροχές και τη βεβαίωση των εισφορών αποτελούν εκτελεστές διοικητικές πράξεις.»

 • 4 Νοεμβρίου 2013, 14:12 | Π. Πετρόπουλος

  Τις μικρές επικουρικές συντάξεις του πρώην ΤΕΑΥΕΚ τις κόψατε ήδη περίπου 50%. Κι άλλο θα τις κόψετε;;; ΕΛΕΟΣ !!!
  Οι τρύπες του ασφαλιστικού κλείνουν μόνο με τα εξής μέτρα
  (1)καμιά σύνταξη > 2000
  (2)κανείς άνω των 2 συντάξεων
  (3)κανείς σε σύνταξη πριν τα 65.

 • 3 Νοεμβρίου 2013, 21:48 | Ευάγγελος Βαρδουλάκης

  Δεν είναι δυνατόν να έχουν ενοποιηθεί δύο ταμεία (ΤΑΙΣΥΤ-ΤΣΠΕΑΘ) και η απονομή σύνταξης από το ένα ταμείο με προϋπηρεσία στο άλλο να θεωρείται διαδοχική ασφάλιση.

 • 3 Νοεμβρίου 2013, 17:21 | Ευάγγελος Βαρδουλάκης

  Οι παλιοί εργαζόμενοι που ήταν αναγκασμένοι να δουλέψουν σε δύο δουλειές έχουν καταβάλλει διπλές εισφορές αλλά εφόσον δεν συμπληρώνουν και από τα δύο ταμεία (σε κάθε ένα ξεχωριστά) χρόνο ασφάλισης χάνουν τα χρόνια αυτά (παράλληλη ασφάλιση). Θα μπορούσε το υπουργείο κάποια από αυτά τα χρόνια παράλληλης ασφάλισης να δίνει στον εργαζόμενο δικαίωμα να τα προσθέσει στα υπόλοιπα χρόνια που έχει ασφάλιση είτε να κατοχυρώσει σύνταξη είτε να αυξήσει το ποσόν της σύνταξης που θα πάρει μιας και ο εργαζόμενος έχει καταβάλλει τις εισφορές του κανονικά

 • 2 Νοεμβρίου 2013, 19:43 | ΤΣΑΛΚΙΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  Για όσους έχουν διορισθεί στο δημόσιο μετά την 1/1/1993 και συνεχίζουν παράλληλα να είναι ασφαλισμένοι υποχρεωτικά ή μη, λόγω ιδιότητας, στο ΤΣΜΕΔΕ, κλπ (ως παλιοί ασφαλισμένοι πριν το 1993) γιατί να μην μπορούν τα μη παράλληλα έτη ασφάλισης π.χ. στο ΤΣΜΕΔΕ να συνυπολογιστούν με τα έτη ασφάλισης στο δημόσιο για θεμελείωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος στο δημόσιο (εφόσον το επιθυμούν), σύμφωνα με τις διατάξεις της διαδοχικής ασφάλισης, για λόγους ίσης μεταχείρησης με τους ασφαλισμένους άλλων φορέων ασφάλισης; Γιατί στην διαδοχική ασφάλιση να υπάρχουν εξαιρέσεις μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης και το δημόσιο;

 • 1 Νοεμβρίου 2013, 11:46 | ΣΟΦΙΑΝΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

  Εκτος απο την διαδοχική ασφάλιση υπάρχει και το μεγάλο θέμα της ΠΑΡΑΛΛΗΛΗΣ ασφάλισης το οποίο ούτε έχει θιχτεί ουτε αναφερθεί παρ’όλο που υπάρχει ενας σεβαστός αριθμός πολιτών που το αντιμετωπίζει.
  Αφορά παλαιούς ασφαλισμένους οι οποίοι εκτός απο την υπαλληλική τους ιδιότητα σε κάποια περίοδο της παραγωγικής τους ζωής είχαν και επιτήδευμα με αποτέλεσμα να ασφαλίζονται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ στον κλάδο σύνταξης σε 2 διαφορετικά ταμεία. Στην περίπτωση που δεν κατοχυρώσουν ξεχωριστό δικαίωμα σύνταξης και στα δυο ταμεία τότε οι εισφορές του ενός ΧΑΝΟΝΤΑΙ! Ούτε συμψηφίζονται ουτε προσαυξάνουν την σύνταξη ούτε επιστρέφονται. Νομίζω στα πλάισια της προσπάθειας του κράτους για δίκαιο σύστημα ασφάλισης και συνταξιοδότησης θα πρέπει να ληφθεί και αυτή η περίπτωση υπ’όψιν και να λυθεί το θέμα με εξ’ίσου δίκαιο τρόπο.
  ευχαριστώ