Άρθρο 02: ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Με την απόφαση αυτή καθορίζεται το ελάχιστο περιεχόμενο του κανονισμού συνιδιοκτησίας και λειτουργίας, ο οποίος διέπει τη λειτουργία των συνθέτων τουριστικών καταλυμάτων και προσαρτάται απαραιτήτως σε κάθε δικαιοπραξία με αντικείμενο τη σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή μεταβίβαση ενοχικών ή εμπράγματων δικαιωμάτων επί των αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών των τουριστικών επιπλωμένων κατοικιών που περιλαμβάνονται στα σύνθετα τουριστικά καταλύματα σύμφωνα με τη παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011.