Άρθρο 20: ΒΛΑΒΗ Η’ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΣΥΝΘΕΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ

20.1. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής βλάβης ή καταστροφής από πυρκαγιά των κοινοκτήτων και κοινοχρήστων του σύνθετου τουριστικού καταλύματος, κάθε ποσό που πληρώνει στο φορέα διαχείρισης η ασφαλιστική εταιρία ανήκει κοινά και αδιαίρετα σε όλους τους συνιδιοκτήτες, οι οποίοι υποχρεούνται να δαπανήσουν το ποσό τούτο για την ανόρθωση της ζημίας που έγινε κατ’ αναλογία. Το ποσό αυτό το εισπράττει ο φορέας διαχείρισης, ο οποίος εξουσιοδοτείται ειδικά για τούτο από τους συνιδιοκτήτες και ύστερα από μελέτη του αρμόδιου μηχανικού και άδεια του αρμόδιου πολεοδομικού γραφείου ενεργεί τις επισκευές και λογοδοτεί μετά την αποπεράτωσή τους στη γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών.

20.2. Σε περίπτωση καταστροφής του συγκροτήματος από πυρκαγιά ή άλλη αιτία σε ποσοστό πάνω από τα τρία τέταρτα (3/4) της αξίας του, αποφασίζει περί του τι θα γίνει έκτακτη γενική συνέλευση με πλειοψηφία των τριών τετάρτων (4/5) τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των ψήφων του συγκροτήματος.

  • 30 Δεκεμβρίου 2011, 09:02 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Α.Ε.

    ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΕΞΗ » ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΕΙΤΑΙ » ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ » ΜΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ » . ΕΤΣΙ ΘΑ ΑΠΟΦΕΥΧΘΟΥΝ ΠΡΟΦΑΝΕΙΣ ΠΑΡΕΡΜΗΝΕΙΕΣ.

  • Στο άρθρο 20.2 έχει (προφανώς) γίνει παραδρομή στις απαρτίες και πλειοψηφίες. Επομένως να τεθεί : …με απαρτία 3/4 και πλειοψηφία των 4/5 τουλάχιστον του συνολικού αριθμού των παρόντων ψήφων του συγκροτήματος ….»