Άρθρο 04: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

4.1.Ο Κανονισμός Συνιδιοκτησίας και Λειτουργίας είναι υποχρεωτικός για την ιδιοκτήτρια εταιρία και για τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους της, το φορέα διαχείρισης, καθώς και για όλους τους αποκτώντες εμπράγματα ή ενοχικά δικαιώματα εντός του συνθέτου τουριστικού καταλύματος. Καμιά πράξη ή σύμβαση με αντικείμενο τη σύσταση, αλλοίωση, μετάθεση ή μεταβίβαση ενοχικών ή εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί αυτοτελών διηρημένων ιδιοκτησιών που δημιουργούνται δεν είναι άρτια και έγκυρη αν δεν προσαρτάται σ’ αυτήν ο Κανονισμός και αν δεν αναφέρεται ρητά σ’ αυτήν ότι γίνεται με τους όρους, περιορισμούς και υποχρεώσεις που προκύπτουν από τον κανονισμό αυτό και ότι οι συμβαλλόμενοι αποδέχονται ανεπιφύλακτα το περιεχόμενό του. Ο Κανονισμός είναι επίσης υποχρεωτικός και για τις τυχόν τρίτες εταιρίες στις οποίες η ιδιοκτήτρια εταιρία έχει αναθέσει συμβατικά υπηρεσίες διαχείρισης (management) των ξενοδοχειακών καταλυμάτων ή/και των έργων ειδικής τουριστικής υποδομής του συνθέτου καταλύματος. Για το σκοπό αυτό ο Κανονισμός προσαρτάται απαραιτήτως και αποτελεί συστατικό στοιχείο και των συμβάσεων ανάθεσης των υπηρεσιών διαχείρισης.

4.2. Όλοι οι περιορισμοί κυριότητας σε διηρημένη ιδιοκτησία και οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις που αναφέρονται στον Κανονισμό αυτόν έχουν χαρακτήρα δουλείας πραγματικής σύμφωνα με το άρθρο 13 ν. 3741/1929, κάθε δε παράβασή τους μπορεί ν’ αποκρουσθεί από το φορέα διαχείρισης και από κάθε συνιδιοκτήτη, με όλα τα νόμιμα μέσα.

4.3.Ο Κανονισμός είναι ειδικότερος και υπερισχύει των διατάξεων του ν. 3741/1929, εκτός εάν πρόκειται για διατάξεις δημοσίας τάξης. Διατάξεις του παραπάνω νόμου συμπληρώνουν τον Κανονισμό.

  • 27 Δεκεμβρίου 2011, 12:55 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Πάντα ακούγεται ύποπτη και άσχημη η δυνατότητα στους ιδιώτες να συντάξουν ένα έγγραφο-«Κανονισμό λειτουργίας» που να υπερισχύει της υφιστάμενης νομοθεσίας, ακόμα και΄εάν το έγγραφο αυτό τυγχάνει της υπουργικής έγκρισης.

  • 21 Δεκεμβρίου 2011, 15:43 | Χριστινα Παππα

    θα ηθελα να προσθεσω οτι θα ηταν σωστο να επιτραπει η δημιουργια σύνθετων τουριστικών καταλυμάτων, συγκεκριμενα για τις τουριστικες επιπλωμενες κατοικιες να μην υπαρχει κωλυμα αν το οικοπεδο προερχεται απο χωρισμα καθετης ή οριζοντιας ιδιοκτησιας και να μην υπαρχει περιορισμος στα τετραγωνικα του οικοπεδου, ωστε μια ήδη ολοκληρωμενη μονοκατοικια π.χ. των 100τ.μ. σε ενα οικοπεδο των 160τ.μ. να μπορει να μετατραπει σε τουριστικη επιπλωμενη κατοικια 5 αστερων ή 3 αστερων ή οσο κρινει ο ΕΟΤ.