Άρθρο 25: ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

25.1. Η εκάστοτε εμφανισθείσα στην πράξη αρχική ιδιοκτήτρια εταιρία δικαιούται οποτεδήποτε να προβαίνει μονομερώς σε τροποποίηση του Κανονισμού, χωρίς τη σύμπραξη των συνιδιοκτητών, υπό τον όρο ότι δεν θα θίγονται οι ξένες αυτοτελείς ιδιοκτησίες, καθώς και οι κοινόχρηστοι και κοινόκτητοι χώροι και εγκαταστάσεις του καταλύματος. Οι μελλοντικοί συνιδιοκτήτες με την αποδοχή του Κανονισμού θεωρούνται ότι δίνουν στην προαναφερόμενη εταιρία την ανέκκλητη εντολή και πληρεξουσιότητα που ισχύει και για τις περιπτώσεις των άρθρων 223 και 726 του Αστικού Κώδικα να προβαίνει μονομερώς ή με αυτοσύμβαση κατά το άρθρο 235 του Αστικού Κώδικα στις πιο πάνω τροποποιήσεις και αναγνωρίζουν την αυτοσύμβαση αυτή έγκυρη, νόμιμη και απρόσβλητη και ότι καταρτίζεται σε εκπλήρωση σχετικής υποχρεώσής των που την ανέλαβαν με το παρόν συμβόλαιο. Τις τροποποιήσεις αυτές η οικοπεδούχος θα ενεργεί με ειδικές συμβολαιογραφικές πράξεις που θα μεταγραφούν νόμιμα στο αρμόδιο υποθηκοφυλακείο. Οι διατάξεις του για τροποποίηση της πράξης του Κανονισμού, των μελλοντικών τροποποιητικών πράξεων αυτής και των σχεδίων και των πινάκων μονομερώς ή με αυτοσύμβαση, δεσμεύουν κάθε νέο αγοραστή διηρημένης ιδιοκτησίας του σύνθετου τουριστικού καταλύματος και γενικά τον καθένα που θα αποκτήσει από οποιαδήποτε αιτία αυτοτελή διηρημένη ιδιοκτησία, με μόνη τη δήλωση, ότι προσχωρεί στην παρούσα πράξη. Τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με την αρχική οικοπεδούχο εταιρία και τα οποία ρητά αναφέρονται στο άρθρο αυτό θα έχουν και οι διάδοχοι αυτής για τις αυτοτελείς ιδιοκτησίες που θα τους ανήκουν.

25.2. Ο Κανονισμός μπορεί να τροποποιηθεί με απόφαση του φορέα διαχείρισης και μετά από τυχόν εισηγήσεις των ιδιοκτητών, μισθωτών ή όσων έλκουν από αυτούς δικαιώματα, ο οποίος δύναται, αλλά δεν υποχρεούται, να λάβει υπόψη τις εισηγήσεις αυτές.
25.3. Ο φορέας διαχείρισης θα γνωστοποιεί εγγράφως σε όλους τους ιδιοκτήτες ή μισθωτές ή σε όσους έλκουν από αυτούς δικαιώματα, τις τροποποιήσεις του Κανονισμού, οι οποίες θα αντικαθιστούν τις αντίστοιχες διατάξεις αυτού και θα έχουν την ίδια ισχύ με τον Κανονισμό. Οι τροποποιήσεις αυτές, οι οποίες θα υπέχουν μορφή εγγράφων, αυτοτελών οδηγιών, θα ισχύουν από την ημέρα που ορίζεται στη σχετική γνωστοποίηση, η οποία ωστόσο δεν θα έχει αναδρομική ισχύ.

 • 30 Δεκεμβρίου 2011, 09:22 | ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΣΤΗΡ Α.Ε.

  ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΛΕΞΗ » ΔΕΣΜΕΥΟΥΝ » ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ 1 ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΤΕΘΟΥΝ ΟΙ ΛΕΞΕΙΣ » ΤΟΣΟ ΤΟΥΣ ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΑΛΛΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ, ΟΣΟ ΚΑΙ…» .
  ΚΑΙ ΤΟΥΤΟ ΔΙΟΤΙ ΧΩΡΙΣ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΠΡΟΣΘΗΚΗ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΘΟΥΝ ΟΜΑΔΕΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΩΝ ΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ Η ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΛΛΗ, ΠΡΑΓΜΑ ΑΝΕΠΙΤΡΕΠΤΟ.

 • 26 Δεκεμβρίου 2011, 23:54 | ΣΤΕΛΙΟΣ

  Θα υπάρχει εισιτήριο για τον επισκέπτη-τουρίστα στο αλιευτικό και ποιος ή πως θα καθορίζεται το ύψος αυτού ???

 • Στήν πρώτη παράγραφο του άρθρου 25.1 μετά τις λέξεις «..ξένες αυτοτελείς ιδιοκτησίες» να τεθεί : «ως προς τα πάσης φύσεως δκαιώματα και υποχρεώσεις που δημιουργούνται με το παρόν και κάθε άλλα τυχόν δικαιώματα και υποχρεώσεις που συμφωνήθηκαν κατα την αγορά εκάστης ξένης αυτοτελούς ιδιοκτησίας…..»

  Στο 25.2 μετα τις λέξεις «με απόφαση του φορέα διαχειρισης» να τεθεί «μόνον για όσα θέματα δεν προβλέπονται ρητά στον παρόντα κανονισμό και δημιουργούν λειτουργικά προβλήματα»