Άρθρο 03: ΤΥΠΟΣ

Ο Κανονισμός συνιδιοκτησίας και λειτουργίας καταρτί¬ζεται με συμβολαιογραφική πράξη, από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου και εγκρίνεται με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Τουρισμού σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 3 του άρθρου 8 του ν. 4002/2011.

  • 27 Δεκεμβρίου 2011, 12:55 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

    Για κάθε ένα Σύνθετο τουριστικό κατάλυμα στην Επικράτεια θα εκδίδεται υπουργική απόφαση ? Μάλλον έτσι δημιουργούμε μία πηγή προβλημάτων και καθυστερήσεων.
    Σε πόσο χρόνο πρέπει να εκδίδεται η υπουργική απόφαση? ή δεν προβλέπονται χρονικά περιθώρια.