Άρθρο 9 Καταργούμενες και μεταβατικές διατάξεις – Έναρξη ισχύος

 1. Από την ισχύ της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι ακόλουθες αποφάσεις της ΕΕΤΤ:

1.1.    Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.227/86 της 29-8-2001 «Κατασκευή Κεραιών για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2801/2000» (ΦΕΚ 1226/Β/20-09-2001)

1.2.   Απόφαση της ΕΕΤΤ ΑΠ.302/11/2003 «Κεραιοσυστήματα Μικροκυψελών για τα οποία δεν απαιτείται Άδεια, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.2801/2000 (ΦΕΚ 717/Β΄/13-05-2004).

2.  Εντός έξι (6) μηνών από την ισχύ της παρούσας απόφασης όλοι οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών δημοσιεύουν το σύνολο των κεραιοσυστημάτων που έχουν εγκαταστήσει στο πλαίσιο εφαρμογής παλαιότερων αποφάσεων της ΕΕΤΤ για εξαίρεση από αδειοδότηση.

3.  Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

4.  Η παρούσα απόφαση να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 • 20 Απριλίου 2011, 09:35 | ΟΤΕ A.E.

  Οι προτεινόμενη τροποποιήση από τον ΟΤΕ επί του άρθρου 9 της ΚΥΑ παρουσιάζεται στην συνέχεια.

  Ο ΟΤΕ βασιζόμενος στην πρότερη εμπειρία του πιστεύει ότι 6 μήνες από την ισχύ της παρούσας απόφασης, που αναφέρεται στο άρθρο 9, Παράγραφος 2 της ΚΥΑ, είναι πολύ μικρό χρονικό διάστημα και προτείνει το διάστημα αυτό να γίνει τουλάχιστον 12 μήνες.

 • 17 Απριλίου 2011, 11:13 | Νίκος Κώνστας

  Στην παράγραφο 2 να αλλάξουν οι έξι μήνες σε δύο (2), όπου όλοι οι πάροχοι ηλεκτρονικών επικοινωνιών δημοσιεύουν το σύνολο των κεραιοσυστημάτων που έχουν εγκαταστήσει στο πλαίσιο εφαρμογής παλαιότερων αποφάσεων της ΕΕΤΤ για εξαίρεση από αδειοδότηση.

 • 15 Απριλίου 2011, 08:45 | Spyridon Tsamaidis

  Είχα την διάθεσι (και το κουράγιο) να διαβάσω ΟΛΟ το προσχέδιο.
  – Είναι παραδειγματικό στην σύνταξι, σαφές και πλήρες (έχω διαβάσει και άλλα).

  – Δεν είμαι σίγουρος, αν πρέπει το όρια ισχύς να αυξηθούν στα 5 watts

  – Πολύ καλή δουλειά (αν και μάλλον είναι αντιγραφή Ευρωπαϊκής Οδηγίας ή αμερικανικού Νόμου, …… καλώς, φυσικά)

 • 14 Απριλίου 2011, 20:05 | ΟΝΤΡΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

  ΟΙ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΤΟΛΟΓΟΣ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑΣ ΤΗΣ ΕΕΤΤ.