Άρθρο 1 Πεδίο εφαρμογής και γενικές διατάξεις

1. Η παρούσα απόφαση εφαρμόζεται σε εγκαταστάσεις μικρών σταθμών και κατασκευών κεραιών χαμηλής ηλεκτρομαγνητικής και περιβαλλοντικής όχλησης που αναφέρονται αναλυτικά στo Άρθρο 3.

2. Για τις παραπάνω εγκαταστάσεις δεν απαιτούνται άδεια εγκατάστασης σταθμού και κατασκευής κεραίας, περιβαλλοντική αδειοδότηση και πολεοδομική έγκριση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 31 του ν.3431/2006. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν θίγουν διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμούς, αρχαιολογικούς χώρους, ιστορικούς τόπους και ακίνητα μνημεία.

 • 19 Απριλίου 2011, 14:46 | PAULINE

  ΟΛΕΣ ΟΙ ΠΗΓΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΙΑ ΑΠΟ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΕΥΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΑΣ.

 • Δυστυχώς στον βωμό της απλοποίησης των γραφειοκρατικών διαδικασιών, τις περισσότερες φορές την πληρώνει το ίδιο το περιβάλλον, καθώς απαλλάσσεται η υποχρέωση επιχειρήσεων και ιδιωτών να εκπονήσει τις αντίστοιχες περιβαλλοντικές μελέτες.
  Η κατάργηση των ΜΠΕ, έρχεται σε αντίθεση με την απόφαση της ΕΕ IP/06/905, σε εφαρμογή των οδηγιών 2003/35/ΕΚ και 85/337/ΕΟΚ.
  Ελπίζουμε στη νέα νομοθετική παρεμβάση η απλοποίηση να αφορά τον χρόνο επεξεργασίας από τις υπηρεσίες και σε καμία περίπτωση την κατάργηση της περιβαλλοντικής μελέτης.
  Επίσης θεωρούμε απαραίτητο την έκδοση σχετικής εγκυκλίου ανάλογης της Αρ.68265/2000 του πρώην ΥΠΕΧΩΔΕ με Θέμα Ερμηνεία και εφαρμογή του Π.Δ. 256/1998: Συμπλήρωση των διατάξεων του Π.Δ. 541/1978 (Α’ 116) «Περί κατηγοριών Μελετών». Με την οποία να καλεί τις οι δημόσιες υπηρεσίες που είναι αρμόδιες για την παραλαβή, τον έλεγχο και την έγκριση της κατηγορίας αυτής των μελετών, οφείλουν εφεξής να μην παραλαμβάνουν Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων αν δεν έχουν συνταχθεί και υπογραφεί από μελετητές ή τους νόμιμους εκπροσώπους γραφείων μελετών, οι οποίοι διαθέτουν πτυχίο μελετητή της κατηγορίας 27 του Π.Δ 256/1998.

 • 18 Απριλίου 2011, 13:13 | Άρης Μελάς

  Η αύξηση του αριθμού των κεραιών ακτινοβολίας είναι γενικά επιθυμητή καθώς η ύπαρξη μεγάλου αριθμού κεραιών χαμηλής ισχύος εκπομπής είναι αποδεδειγμένα καλύτερη από την ύπαρξη μικρότερου αριθμού αλλά ισχυρότερης ακτινοβολίας κεραιών.

  Το παραπάνω γεγονός ισχύει όταν οι κεραίες χαμηλής ισχύος λειτουργούν χωρίς βλάβη και μέσα στα όρια ακτινοβολίας που ορίζουν οι διεθνείς κανόνες. Κατά συνέπεια η ορθή εφαρμογή του νέου αυτού νόμου προϋποθέτει την παράλληλη ανάπτυξη ενός αυτοματοποιημένου συστήματος παρακολούθησης της ακτινοβολίας κάθε κεραίας του δικτύου!

  Θα πρέπει δηλαδή να αναπτυχθεί ένα σύστημα το οποίο θα επιτρέπει την δημιουργία ενός ολοκληρωμένου περιβάλλοντος επιτήρησης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και θα παρέχει ψηφιακές πληροφορίες στις αρμόδιες υπηρεσίες για την τήρηση των επιτρεπόμενων ορίων. Η υλοποίηση του έργου με τίτλο έργο «ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΩΝ ΠΕΔΙΩΝ» αναμένεται να προσφέρει σημαντικά προς την κατεύθυνση αυτή. Αντίθετα όμως η παρακολούθηση των κεραιών που λειτουργούν θα πρέπει να είναι συνεχής και να μην βασίζεται σε μετρήσεις πεδίου σε προγραμματισμένα σημεία και με την ακριβού εξοπλισμού. Όσα βαν και εάν αποκτήσει η ΕΕΤΤ θα είναι αδύνατο να ελεγχθούν οι κεραίες της κινητής τηλεφωνίας !! Ούτε η σχεδιαζόμενη αγορά 1500 δεκτών θα αποφέρει αποτέλεσμα αντίθετα θα απαιτηθούν επιπρόσθετα κεφάλαια για την συντήρηση των σταθμών αυτών μέτρησης ακτινοβολίας.

  Θα πρέπει το Υπουργείο να παραδειγματιστεί από χώρες όπως το Ισραήλ το οποίο μέσω ειδικού λογισμικού και την άμεση συνεργασία των παρόχων υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας έχει αναπτύξει σύστημα με ελάχιστο κόστος το οποίο παρακολουθεί σε πραγματικό χρόνο την ακτινοβολία όλων των κεραιών. Το σύστημα αυτό θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί και από την ΕΕΤΤ για την έγκριση των μικρών κεραιών αφού τα αποτελέσματα της λειτουργίας τους θα είναι άμεσα γνωστά και συνεχώς προσβάσιμα και απόλυτα ελεγχόμενα !!

 • 15 Απριλίου 2011, 18:47 | Γεράσιμος

  Για όνομα του Θεού, αποσύρετε άμεσα την πρόταση νόμου για εξαίρεση από αδειοδότηση των «μικρών» σταθμών και κεραιών.
  Αυτές οι εξαιρέσεις και τα παραθυράκια είναι που έχουν συμβάλει τα μέγιστα στο σημερινό νομικό και διοικητικό χάος και μας διαφοροποιούν από τις ανεπτυγμένες κοινωνίες.
  Εδώ, μεγάλες κεραίες κινητής τηλεφωνίας, που κανονικά χρειάζονται αδειοδότηση, τοποθετούνται εντελώς αυθαίρετα χωρίς καμία άδεια και δεν μπορεί ούτε ο ίδιος ο Θεός να τις κατεδαφίσει. Ακόμα κι αν είναι μέσα σε σχολεία και νοσοκομεία.
  Επειδή αμφιβάλλω ότι γνωρίζετε τι τραβάει ο κόσμος με τις παράνομες κεραίες, σας αναφέρω συνοπτικά τη διαδικασία-μαρτύριο για μια τυπική κεραία κινητής τηλεφωνίας που έχει τοποθετηθεί αυθαίρετα :
  1) Πολεοδομία – Έκθεση αυτοψίας
  2) Ένσταση επί της έκθεσης αυτοψίας
  3) Επιτροπή Κρίσεως Αυθαιρέτων – Απόφαση – Νέα έκθεση αυτοψίας
  4) Τα βήματα 1-3 μπορούν να επαναληφθούν δύο φορές ακόμα
  5) Αίτηση αναστολής Διοικητικό Εφετείο
  6) Αίτηση ακύρωσης Διοικητικό Εφετείο
  7) Αν γίνει δεκτό το 6, επανάληψη βημάτων 1-6
  8) Αν δε γίνει δεκτό το 6, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας
  Όλα τα προαναφερθέντα βήματα, εκτός από την ψυχική φθορά που προκαλούν στους πολίτες (ποιος νοιάζεται άραγε), έχουν μεγάλο οικονομικό κόστος και χρειάζονται 10-15 χρόνια για να ολοκληρωθούν, αν όλα πάνε καλά και δεν υπάρξουν αναβολές.
  Φανταστείτε λοιπόν τώρα τι έχει να γίνει με τις κεραίες που θα μπορούν να τοποθετούνται επίσημα χωρίς άδεια. Πιάσε το αυγό και κούρευτο. Θα βαφτίζονται κεραίες κινητής και άλλες ως «μικρές» και άντε να αποδείξεις ότι δεν είσαι ελέφαντας. Κλασσική ελληνική πραγματικότητα την οποία έχω σιχαθεί. Μην αφήνετε να δημιουργούνται άλλες εστίες διαφθοράς και τριβών μεταξύ των πολιτών, σας ικετεύω.
  Και στις πολυκατοικίες ή στις συνορεύουσες κατοικίες θα ξεσπάσουν νέοι εμφύλιοι. Αν θέλει κάποιος συνιδιοκτήτης να βάλει στην ταράτσα, πάνω από το κεφάλι μου, «μικρή» κεραία και σταθμό ενώ εγώ δε θέλω, τι γίνεται ; Αν για παράδειγμα αρνούμαι την τοποθέτησή της για την προστασία της υγείας μου και των παιδιών μου από την ακτινοβολία, πάλι θα πρέπει να τρέχω στα δικαστήρια για δεκαετίες ολόκληρες ;
  Ε-Λ-Ε-Ο-Σ

 • 15 Απριλίου 2011, 12:32 | Καρβούνης Γιώργος – Περιβαλλοντολόγος

  Εαν και εκ πρώτης όψεως δεν με συμφέρει επαγγελματικά αφού ασχολούμαι με την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων θέλω να πώ πως αυτό ήταν επιβεβλημένο. Μάλιστα όπως είχε πραγματικά γίνει από πηγές της τότε Γ/κης Δ/νσης Περιβαλλοντος πριν μερικά χρόνια, ο τότε υφυπουργός δέχθηκε προς υπογραφή τις σχετικές προδιαγραφές (χωρίς να καταλάβει τι υπέγραφε) από μια εταιρεία συμβούλων η οποία συγχρόνως εκπονούσε ΜΠΕ για κεραίες κινητής τηλεφωνίας και μέλος ανέφερε σε συζήτηση πως αυτοί λεφτά έχουν.

  Δεν κατάλαβε όμως ότι περιελάμβανε και μικρότερες δραστηριότητες όπως οι αναφερόμενες.

  υ.γ. Θέλω να πιστευω και δεν είμαι καχύποπτος ότι το θέμα ανακινήθηκε από το υπουργείο με βάση την πραγματική ουσία του.
  Ο νοών νοείτω.

 • 14 Απριλίου 2011, 20:09 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ

  Μια χώρα 11500000 ελλήνων και 4000000 αλλοδαπών τα τηλεοπτικά κανάλια είναι ήδη πάρα πολλά και ενώ πρέπει να συγχωνευθούν ή να κλείσουν ,συζητάμε αν θα πρέπει να αδειοδοτηθούν έστω και με περιορισμένες δυνατότητες.
  Η πονηριά είναι ότι θα μπορούν να αναμεταδίδουν τα ψέματα των 2-3 μεγάλων ιδιωτικών καναλιών και φυσικά της κρατικής τηλεόρασης που ως υπαλληλική σχέση με την εκάστοτε κυβέρνηση ,εκτελεί την διατεταγμένη της υπηρεσία.Εκεί φυσικά ουδείς μιλάει επειδή ως γνωστόν όλοι έχουν προσληφθεί με μέσο.
  Ευχαριστώ.

 • 14 Απριλίου 2011, 19:32 | Χάρης

  Θα μπορούσε να είναι ακόμη πιο απλό το προσχέδιο χωρίς τόση λεπτομέρεια στις προδιαγραφές, το χαμηλό της ισχύος π.χ. καθορίζει εν πολλοίς και τα όρια για τις περισσότερες από τις τεχνικές λεπτομέρειες.

  Επίσης, αυτές οι παράξενες εξαιρέσεις περί αρχαιολογικών χώρων κτλ. κάποια στιγμή πρέπει να λογικευτούν. Σε όλους τους σοβαρούς αρχαιολογικούς χώρους του εξωτερικού υπάρχουν τέτοιες εγκαταστάσεις, που εξυπηρετούν την λειτουργία των χώρων αλλά και την εξυπηρέτηση των επισκεπτών, π.χ. αυτόματοι ηλεκτρονικοί ξεναγοί. Και είναι τόσο μικρά που ούτε καν φαίνονται. Παράδειγμα τέτοιας σωστής εφαρμογής είναι και ο Λευκός Πύργος στην Θεσσαλονίκη.