Άρθρο 4 Γενικοί όροι και προϋποθέσεις

1. Στην παρούσα απόφαση δεν εμπίπτει η έγκριση κατασκευής οικίσκου στέγασης μηχανημάτων. Ο σταθμός με τα παρελκόμενά του πλην της κατασκευής κεραίας, εγκαθίστανται σε εσωτερικό χώρο κτηρίου. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, ο σταθμός με τα παρελκόμενά του τοποθετούνται εντός περιβλήματος στο δώμα του κτηρίου. Η κατασκευή κεραίας εγκαθίσταται στο δώμα του κτηρίου ή σε έδαφος σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

2. Οι κεραίες στηρίζονται σε υφιστάμενη δομική κατασκευή ή επί μονοσωλήνιου ιστού διαμέτρου μέχρι 115mm που τοποθετείται στο δώμα και ύψους (από τη βάση του) μέχρι 4m ή 3m στην περίπτωση που το ύψος του κτηρίου είναι μικρότερο από 7,5m. Στο ύψος αυτό δεν περιλαμβάνεται ο φωτισμός ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο.

3. Σε περίπτωση εγκατάστασης του ιστού στο έδαφος, το κέντρο της κεραίας πρέπει να απέχει τουλάχιστον 3m από το έδαφος ή άλλη επιφάνεια πρόσβασης κοινού και γύρω από τον ιστό πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος ακτίνας τουλάχιστον ίσης με το ύψος του ιστού.

4. Οι κεραίες προεξέχουν από την υφιστάμενη δομική κατασκευή ή τον μονοσωλήνιο ιστό μέχρι 2m. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να βρίσκονται 2m εσώτερα από την όψη κτηρίων.

5. Αυτοστήρικτοι ιστοί δεν επιτρέπεται να στηρίζονται σε εξωτερικούς τοίχους.

6. Όταν ιστοί τοποθετούνται στο δώμα, η απόσταση από το περίγραμμα του υποκείμενου ορόφου δεν πρέπει να είναι μικρότερη από το ύψος της κατασκευής κεραίας.

7. Εντός του χώρου που ορίζεται από τη γωνία ημίσειας ισχύος του κύριου λοβού ακτινοβολίας της ΕΜΣΚΚ απαιτείται η τήρηση ελάχιστης απόστασης τουλάχιστον 2,5m από το εγγύτερο σημείο της κεραίας, από κάθε επίπεδο στο οποίο είναι δυνατή η πρόσβαση του κοινού.

8. Για την ελαχιστοποίηση του αριθμού των ιστών, εφόσον αυτό είναι τεχνικά δυνατό, οι ΕΜΣΚΚ μπορούν να τοποθετούνται στον ίδιο ιστό και να συνδυάζονται με άλλες ΕΜΣΚΚ της παρούσας απόφασης.

9. Απαγορεύεται η τοποθέτηση ΕΜΣΚΚ σε εξώστες κτιρίων και στις όψεις των κτηρίων.

10. Το χρώμα των παραβολικών κεραιών ή παρόμοιων που έχουν σημαντική επιφάνεια, πρέπει να εναρμονίζεται με το άμεσο περιβάλλον τους.

11. Τα όρια μεγεθών και ειδικών τεχνικών χαρακτηριστικών που ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, πρέπει να τηρούνται σε όλη τη διάρκεια λειτουργίας της ΕΜΣΚΚ.

12. Οι περιορισμοί που αφορούν το περίβλημα πομποδεκτών, ηλεκτρικής τροφοδοσίας και βοηθητικού εξοπλισμού της ΕΜΣΚΚ, όπως ορίζονται στο άρθρο 3 της παρούσας απόφασης, ισχύουν όταν ο εξοπλισμός αυτός τοποθετείται σε εξωτερικό χώρο του κτηρίου.

13. Για την τοποθέτηση ΕΜΣΚΚ στο δώμα, επιτρέπεται η εγκατάσταση ενός (1) ιστού ανά 40m2 επιφάνειας κτηρίου.

 • Παράγραφος 2.
  Προτείνουμε τις ακόλουθες αλλαγές “Οι κεραίες στηρίζονται σε υφιστάμενη δομική κατασκευή ή επί μονοσωλήνιου ή τρισωλήνιου ιστού διαμέτρου μέχρι 115mm που τοποθετείται στο δώμα και ύψους (από τη βάση του) μέχρι 6m ή 3m στην περίπτωση που το ύψος του κτηρίου είναι μικρότερο από 7,5m. Στο ύψος αυτό δεν περιλαμβάνεται ο φωτισμός ασφαλείας ή/και το αλεξικέραυνο”.

  Παράγραφος 8
  Η συγκεκριμένη παράγραφος έρχεται σε ρήξη με τον περιορισμό που ορίζει μόνο 2 κεραίες ανά ιστό και θα αναγκάσει κομβούχους ασυρμάτων κοινοτικών δικτύων ή απλά χρήστες άλλων ασύρματων επικοινωνιών, να διατηρούν τουλάχιστον δύο ή και τρεις ιστούς για την στήριξη κεραιών συνδυαστικά.

  Παράγραφος 9
  Η συγκεκριμένη παράγραφος δεν λαμβάνει υπόψη τις συσκευές μικρής εμβέλειας οι οποίες προσφέρουν υπηρεσίες ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο (WiFi Hotspot). Για την κάλυψη μικρών φορητών συσκευών (smartphones, laptops, κλπ) επί εδάφους, απαιτείται εγκατάσταση κεραιοσυστημάτων τοποθετημένα σε αυτά τα σημεία.

  Παράγραφος 10
  Πολύ ειδικά διαμορφωμένη παράγραφος η οποία πολλές φορές μπορεί να είναι εις βάρος άλλων θεμιτών χαρακτηριστικών μιας κεραίας μόνο και μόνο επειδή έχει το σωστό ή λάθος χρώμα.

 • 19 Απριλίου 2011, 10:57 | ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

  Επειδή σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση Δ3/Δ/3271/781/27-1-2009 (ΦΕΚ Β 191/5-2-2009)υπάρχουν και μικρές κεραίες οι οποίες όμως λόγω απόστασης από αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις πρέπει να ελεγχθούν από την ΥΠΑ, θεωρούμε με ότι στο πεδίο εφαρμογής του υπόψη προσχεδίου και στην παρ. 2 »…δεν θίγουν διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας για προστατευόμενες περιοχές, παραδοσιακούς οικισμους κλπ.,» πρέπει στο εν λόγω σημείο να προστεθεί »αεροδρόμια και αεροπορικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με την Υπ.Απ. Δ3/Δ/3271/781/27-1-2009 (ΦΕΚ Β 191 / 27-1-2009)»

 • 18 Απριλίου 2011, 14:37 | ΣΠΥΡΟΣ ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ

  1. ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΚΑΠΩΣ ΤΟ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΚΟΙΝΟ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΙ ΑΠΟ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΚΠΟΜΠΕΣ ΩΣΤΕ ΕΑΝ ΚΑΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΜΕΝΕΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΕΝΑΝ ΚΑΜΟΥΦΛΑΡΙΣΜΕΝΟ ΠΟΜΠΟ,ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΚΑΝΕΙ.

  ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΛΟΙΠΟΝ ΝΑ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΜΙΑ ΑΝΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΤΟΥΣ, ΜΙΑ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΟΠΟΥ ΘΑ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΕΡΑΙΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ, ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ , ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ, ΚΛΠ., ΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ, ΚΥΡΙΩΣ ΑΥΤΟΙ ΜΕ ΝΕΟΓΝΑ, ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥΣ.

  2. ΤΑ 2W ΙΣΧΥ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΑΣΥΡΜΑΤΟΥ ΚΑΝΟΥΝ ΕΥΚΟΛΑ ΤΟ ΓΥΡΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΚΑΙ ΙΣΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ. ΕΠΙΣΗΣ ΤΑ 164W ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΜΗΠΩΣ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑ ΠΟΛΛΑ ΑΠΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΠΟΨΗΣ? ΥΠΑΡΧΕΙ ΓΝΩΜΑΤΕΥΣΗ?

 • 16 Απριλίου 2011, 19:46 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Χ. ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

  Οι τεχνικές προδιαγραφές που τίθενται για τον ιστό και τις αποστάσεις πρέπει να τεθούν υπόψη του ΤΕΕ και του Συλλόγου Πολιτικών μηχανικών προκειμένου να αποφανθούν για την παρεχόμενη ασφάλεια.

 • 15 Απριλίου 2011, 18:31 | Γεωργία Ντάπα

  Πιστεύω ότι είναι απαραίτητο να τεθεί ανώτατο όριο εγκατάστασης τέςτοιων κεραιών συνολικής εκπομπουμενης ισχύος/ανά εκτάριο

 • Tο δικό μου ερώτημα είναι αν αυτό το νομοσχέδιο είναι και για τις κεραίες των ραδιοφωνικών σταθμών και αν δεν είναι γιατί δεν γίνετε και για τα ραδιόφωνα για να τελειώνουμε μια για πάντα με αυτήν την υπόθεση που εκατοντάδες ραδιόφωνα και κυρίως στην θεσσαλονίκη ταλαιπωρούντε και κάθε μέρα είναι στα δικαστήρια..

 • 14 Απριλίου 2011, 17:59 | Φίλιππος

  Μόνο τρεις επισημάνσεις:

  Οι αποστάσεις πρέπει να είναι ανάλογες της ισχύος εκπομπής των κεραιών με ελάχιστο τα 3 μέτρα. Θα απαγορεύεται η πρόσβαση του κοινού, αλλά θα βρίσκονται μέσα στο περίγραμμα του κτηρίου. Το ύψος του κτιρίου να είναι 2 μέτρα ψηλότερο από τα παρακείμενα κτίρια.

  Το χρώμα των παραβολικών κεραιών ή παρόμοιων που έχουν σημαντική επιφάνεια, πρέπει να ΜΗΝ εναρμονίζεται με το άμεσο περιβάλλον τους, ώστε να φαίνονται από μακρυά.

  Οι κεραίες να μην κρύβονται μέσα σε καμινάδες, δέντρα, θερμοσίφωνες κλπ. Ειδικά να μην καλύπτονται από διαφημιστικές πινακίδες.