Δημόσια Διαβούλευση για το νέο θεσμικό πλαίσιο οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών & Δικτύων υποβάλλει πρόταση Δημόσιας Διαβούλευσης για το νέο θεσμικό πλαίσιο οδικών εμπορευματικών μεταφορών.

Τα βασικά σημεία του νέου θεσμικού πλαισίου είναι:

1. Απελευθέρωση αριθμού χορηγούμενων αδειών φορτηγών Δ.Χ.
2. Ενίσχυση του ανταγωνισμού
3. Οργάνωση των μεταφορέων σε μεταφορικές εταιρείες
4. Παροχή κινήτρων για εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη
5. Στάθμιση αξίας αδειών
6. Ενοποίηση νομοθεσίας για διεθνείς, εθνικές και νομαρχιακές μεταφορές

Σχετικά Αρχεία :

pdf documentΣχέδιο νόμου σε pdf

Συνέντευξη Τύπου

Μπορείτε να υποβάλετε τις παρατηρήσεις , σχόλια, ιδέες και προτάσεις μέχρι τη Δευτέρα 3 Μαΐου 2010.