Ολοκλήρωση της δημόσιας διαβούλευσης για το νέο θεσμικό πλαίσιο οδικών εμπορευματικών μεταφορών

To Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων ευχαριστεί όλους τους πολίτες που συμμετείχαν στη διαβούλευση του νομοσχεδίου για τις Οδικές Εμπορευματικές Μεταφορές.

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας υπήρξαν εποικοδομητικά σχόλια, προτάσεις, ιδέες, κριτική και απόψεις, που θα ληφθούν υπόψη από την ομάδα επεξεργασίας και θα συνεισφέρουν στη διαμόρφωση της τελικής μορφής του νομοσχεδίου.

Με βάση τη διαβούλευση το Υπουργείο θα προχωρήσει:

Α. Στην ολοκλήρωση του Νομοσχεδίου

Β. Στην παρουσίαση στο Υπουργικό Συμβούλιο προκειμένου να εγκριθεί

Γ. Στην κοινοβουλευτική διαδικασία ψήφισης του Νομοσχεδίου από τη Βουλή

Κωδικοποίηση σχολίων διαβούλευσης

Τα σχόλια των συμπολιτών μας και ενδιαφερομένων φορέων μπορούν να συστηματοποιηθούν ως ακολούθως:

α. Σχόλια σχετικά με τις προϋποθέσεις πρόσβασης στο επάγγελμα

β. Προβληματισμός σχετικά με το όριο εισφορών, προκειμένου να συστήσει κανείς μεταφορική εταιρία

γ. Σχόλια που αφορούσαν τις μορφές εταιρικών σχημάτων και τους όρους λειτουργίας

δ. Σχόλια σχετικά με τις προϋποθέσεις χορήγησης αδειών

ε. Σύσταση και σύνθεση εκτιμητικής επιτροπής

Σε γενικές γραμμές πρέπει να επισημάνουμε ότι το νομοσχέδιο έλαβε υπόψη τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, με τις οποίες η χώρα οφείλει να εναρμονιστεί, καθώς επίσης και την  εμπειρία από μεταφορικά συστήματα προηγμένων δυτικών ευρωπαϊκών χωρών.

Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια θα εξετασθούν με τρόπο συστηματικό.