Άρθρο 08: Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας – Σίτου

Πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές οδηγίες

 • 6 Αυγούστου 2013, 14:09 | Κώστας Σίμογλου

  Λεπτομερέστατος και ενδιαφέρων οδηγός.
  Προτείνονται ορισμένες διορθώσεις.
  Σελίδα 2 (παράγραφος κάτω δεξιά). Η φράση «Να έχει μεγάλους σπόρους» προτείνεται να αντικατασταθεί με την: «Να έχει μεγάλη διάμετρο».
  Σελίδα 5 (παράγραφος κάτω δεξιά). Η φράση «Να υπάρχει υγρασία στο έδαφος αλλιώς το λίπασμα που ρίχνουμε επιφανειακά θα εξαερωθεί» είναι απόλυτη. Εξαρτάται από τον τύπο του λιπάσματος. Η νιτρική αμμωνία έχει μειωμένες απώλειες από εξαέρωση αμμωνίας και μικρότερη εξάρτηση από το pH του εδάφους, σε σύγκριση με άλλες μορφές αζώτου. Θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την φράση «… αλλιώς το λίπασμα που εφαρμόζεται επιφανειακά δεν αξιοποιείται».
  Σελίδα 15. Στην φράση «Μέτρα αύξησης του ανταγωνισμού του αραβόΣίτου πριν την εμφάνιση τωνζιζανίων» να διορθωθεί η λέξη «αραβοΣίτου» με την λέξη «σίτου».
  Σελίδα 20. Η λέξη «Μαρτζινάτα» προτείνεται να αντικατασταθεί από την φράση «κηκιδόμυγα των βλαστών».
  Σελίδα 22. Προτείνεται να μην δηλωθεί ως υποχρεωτική εφαρμογή η χημική αντιμετώπιση της κηκιδόμυγας (ΟΧΙ αντί του ΝΑΙ στις Γενικές Αρχές).
  Σελίδες 24, 26. Η ονομασία «Zabrus tenebrionides» να αντικατασταθεί με την ορθή «Zabrus tenebrioides».
  Σελίδα 26. Προτείνεται να μην δηλωθεί ως υποχρεωτική εφαρμογή η χημική αντιμετώπιση του ζάβρου(ΟΧΙ αντί του ΝΑΙ στις Γενικές Αρχές).
  Σελίδα 30. Προτείνεται να μην δηλωθεί ως υποχρεωτική εφαρμογή η χημική αντιμετώπιση των αφίδων (ΟΧΙ αντί του ΝΑΙ στις Γενικές Αρχές).
  Σελίδα 36. Προτείνεται να μην δηλωθεί ως υποχρεωτική εφαρμογή η χημική αντιμετώπιση των σιδηροσκωλήκων (ΟΧΙ αντί του ΝΑΙ στις Γενικές Αρχές).
  Σελίδα 38. Να γραφεί ορθά η λέξη «triticci» ως «tritici» και η λέξη «hordeis» ως «hordei».
  Σελίδα 40. Προτείνεται να μην δηλωθεί ως υποχρεωτική εφαρμογή η χημική αντιμετώπιση της σκωρίασης (ΟΧΙ αντί του ΝΑΙ στις Γενικές Αρχές).
  Σελίδα 48. Να απαλειφθεί η λέξη «εξαχλωροβενζόλιο». Δεν ανήκει πλέον στις εγκεκριμένες δραστικές ουσίες.

  Ευχαριστώ.