Άρθρο 03: Οδηγίες Ολοκληρωμένης Φυτοπροστασίας – Αχλαδιάς

Πατήστε εδώ για να δείτε τις σχετικές οδηγίες

 • 17 Σεπτεμβρίου 2013, 10:27 | Πουγαρίδου Ιωάννα

  Αμέσως μετά τη σελίδα 12 να προστεθούν οι αντίστοιχοι παράγραφοι: 1.2.6 (Τήρηση αρχείου παρατηρήσεων), 1.2.7 (Δειγματοληψία φυτικού υλικού για την παρακολούθηση και καταγραφή των παθογόνων), 1.2.8 (Εγκατάσταση παγίδων για την παρακολούθηση του πληθυσμού των εντόμων)(σελίδες 10-11 όπως αναφέρονται στις οδηγίες της δαμασκηνιάς.

 • 11 Σεπτεμβρίου 2013, 12:28 | Πουγαρίδου Ιωάννα

  Όπως και στη μηλιά έτσι και στην αχλαδιά διατυπώνουμε τις εξής προτάσεις με την αντίστοιχη βιβλιογραφία να βρίσκεται στις οδηγίες ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας της μηλιάς:
  Στη σελίδα 25,στον εχθρό Ψώρα του San Jose (Quadraspidiotus perniciosus) αντί για 4 γενεές/έτος να αντικατασταθεί με 3-4 γενεές/έτος, ανάλογα με την περιοχή.
  Στη σελίδα 26,στην παράγραφο παρακολούθηση :
  1)η φράση «για την τοποθέτηση 3-4 παγίδων στις αρχές Μαρτίου» να αντικατασταθεί»με την τοποθέτηση 3-4 παγίδων κατά τη διάρκεια της άνθησης, γιατί οι πρώτες συλλήψεις των αρσενικών γίνονται από την πτώση των πετάλων και αργότερα.
  2)Στην πρόταση «Χρήση κολλητικών παγίδων στα άκρα των κλάδων» να προστεθεί η διευκρίνιση «για την παρακολούθηση των ερπουσών».
  Στη σελίδα 48, για την ασθένεια Φουζικλάδιο,στη στήλη αιτιολογία, η πρόταση «και της ύπαρξης κονιδίων/ασκοσπορίων στην περιοχή» να διαγραφεί η λέξη ασκοσπόρια γιατί την περίοδο του θέρους δεν υπάρχουν ασκοσπόρια, αλλά κονίδια.
  Στη σελίδα 61,στους εντομολογικούς εχθρούς Φυλλορύκτες, νάρκη των γιγαρτόκαρπων, αντί για 3 γενεές/έτος να γραφεί 3-4γενεές/έτος.
  Στη σελίδα 65,στον εχθρό Σέζια(Synathedon myopaeformis)ως μέτρο καταπολέμησης αναφέρεται η χρήση «παραθείου», η δραστική ουσία αυτή έχει αποσυρθεί το 2003.

 • 10 Αυγούστου 2013, 07:21 | Κώστας Σίμογλου

  Διόρθωση στο προηγούμενο σχόλιό μου:
  (…) «Αντ’ αυτών υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα του ανταγωνιστικού ασκομύκητα Aureobasidium pullulans».
  Ο ανταγωνιστικός μύκητα Aureobasidium pullulans είναι ασκομύκητας των Dothideales.

  Ευχαριστώ

 • 6 Αυγούστου 2013, 19:03 | Κώστας Σίμογλου

  Ιδιαίτερα χρήσιμος οδηγός.

  Μία παρατήρηση στην σελίδα 33. Αναφέρεται η φράση «Ψεκασμός με βιολογικά σκευάσματα ανταγωνιστικών βακτηρίων Pseudomonas fluorescens, Bacillus subtilis, Pantoea agglomerans». Ωστόσο, προς το παρόν δεν υφίστανται εγκεκριμένα σκευάσματα των παραπάνω ανταγωνιστικών βακτηρίων. Αντ’ αυτών υπάρχουν εγκεκριμένα σκευάσματα του ανταγωνιστικού βασιδιομύκητα Aureobasidium pullulans.
  Στην ίδια σελίδα αναφέρεται η φράση «Με σκευάσματα που προκαλούν τη διέγερση των
  μηχανισμών άμυνας όπως το Prohexadiene-calcium», ωστόσο η συγκεκριμένη δραστική ουσία έχει έγκριση ως φυτορρυθμιστική ουσία και όχι ως ενεργοποιητής της διασυστηματικώς επαγόμενης άμυνας του φυτού.
  Προτείνω να απαλειφθούν από το κείμενο διότι η σύστασή τους δεν υποστηρίζεται από τις υφιστάμενες εγκρίσεις γεωργικών φαρμάκων.

  Ευχαριστώ.